AKTIN NÖVÜ
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının qərarı
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
10.06.2019
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
1951100025
ADI
“Sağlamlaşdırma planına dair tələblər, onun icra müddətinin hesablanması, icrasına dair hesabatların forması və təqdim olunması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
25.06.2019
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.050.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
23201906100025
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
24.06.2019
“Saǧlamlaşdırma planına dair tələblər, onun icra müddətinin hesablanması, icrasına dair hesabatların forması və təqdim olunması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

10.06.2019

Qeydiyyat nömrəsi

1951100025

Adı

Sağlamlaşdırma planına dair tələblər, onun icra müddətinin hesablanması, icrasına dair hesabatların forması və təqdim olunması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

25.06.2019

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.050.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

23201906100025

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

24.06.2019

 

 

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 18 dekabr tarixli 1400-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 28 yanvar tarixli 493 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 4 oktyabr tarixli 288 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Nizamnaməsi”nin 4.10.12-ci yarımbəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının İdarə Heyəti

 

QƏRARA ALIR:

 

1. “Sağlamlaşdırma planına dair tələblər, onun icra müddətinin hesablanması, icrasına dair hesabatların forması və təqdim olunması Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Hüquq və lisenziyalaşdırma departamentinə (Əfqan Baxışov) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

 

İdarə Heyətinin sədri

vəzifəsini icra edən

İbrahim Alışov

 


 

 

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası

Qərar № 1951100025

 

“10” iyun 2019-cu il

 

İdarə Heyətinin sədri

vəzifəsini icra edən

 

______________________

İbrahim Alışov

 

 

Sağlamlaşdırma planına dair tələblər, onun icra müddətinin hesablanması, icrasına dair hesabatların forması və təqdim olunması

Qaydası

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. “Sağlamlaşdırma planına dair tələblər, onun icra müddətinin hesablanması, icrasına dair hesabatların forması və təqdim olunması Qaydası” (bundan sonra – Qayda) “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Qanun) 96-2.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq hazırlanmış və Qanuna uyğun olaraq sığortaçının maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi və kapital itkiləri ilə üzləşməsi halında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (Palata) tərəfindən tətbiqi tələb edilən sağlamlaşdırma planına dair tələbləri, onun icra müddətinin hesablanması, icrasına dair hesabatların forması və təqdim olunması qaydasını müəyyən edir.

1.2. Bu Qaydada istifadə olunan anlayışlar “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda müəyyən edilmiş mənanı ifadə edir.

 

2. Sağlamlaşdırma planına dair tələblər

 

2.1. Sığortaçının məcmu kapitalının məbləği onun tələb olunan kapitalının məbləğinin 90 faizinə qədər endikdə Palata sığortaçıdan sığortaçının maliyyə vəziyyətinin və itirilmiş kapitalının bərpası üçün tədbirləri və onların icra müddətlərini özündə əks etdirən sağlamlaşdırma planının (Plan) təqdim edilməsini tələb edir.

2.2. Plan sığortaçının məruz qaldığı risklərin həcmini və mürəkkəbliyini nəzərə alaraq sığortaçının fəaliyyətinə uyğun hazırlanır və sığortaçının Direktorlar Şurası tərəfindən təsdiq olunur.

2.3. Planın strukturu iki hissədən ibarət olaraq tərtib edilir:

2.3.1. sığortaçının maliyyə vəziyyətinin təhlili;

2.3.2. sığortaçının maliyyə vəziyyətinin və itirilmiş kapitalının bərpası ilə bağlı tədbirlər. 

2.4. Planda ən azı aşağıdakılar öz əksini tapır:

2.4.1. sığortaçının maliyyə vəziyyətinin təhlili üzrə 1 nömrəli Əlavədə müəyyən edilmiş maliyyə göstəricilərinin cari vəziyyəti;

2.4.2. Planın effektiv və vaxtında icrası üçün mövcud və proqnozlaşdırılan risklərin təsviri;

2.4.3. sığortaçının əsas biznes istiqamətlərinin, əməliyyatlarının və aktivlərinin likvidliyinin  və dəyərinin müəyyən edilməsi prosesinin detallı təsviri;

2.4.4. sığortaçının ödəmə qabiliyyətinin qorunması və ya maliyyə vəziyyətinin bərpa edilməsi üçün əlavə kapital və likvid vəsaitləri;

2.4.5. sığortaçının kapitalının qorunması və artırılması istiqamətində həyata keçiriləcək tədbirləri;

2.4.6. məcmu kapital və sığorta ehtiyatları üzrə normativ tələblərə dair planın reallaşdırılması ilə bağlı hər ayın sonuna gözlənilən nəticələrə dair hesablamaları;

2.4.7. risklərin təsirlərinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi tədbirləri;

2.4.8. maliyyə vəziyyətinin bərpası üçün zərərlilik dərəcəsi yüksək olan sığorta sinifləri üzrə riskləri nəzərə alaraq bağlanılacaq yeni sığorta (təkrarsığorta) müqavilələrinin qiymətləndirilməsi;

2.4.9. təkrarsığorta müqavilələri üzrə təkrarsığortaçıların və təkrarsığorta müqavilələrinin yenidən qiymətləndirilməsi;

2.4.10. təhlillər nəticəsində sığortaçının maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və itirilmiş kapitalın bərpa olunması ilə əlaqədar həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş tədbirləri;

2.4.11. planlaşdırılan tədbirlərin həyata keçirilməsi müddəti və proqnozlaşdırılan göstəricilərin məbləği qeyd olunmaqla əldə ediləcək nəticələrə dair məlumatı.

2.5. Planla bağlı məlumatları ehtiva edən aşağıdakı sənədlər (sığortaçının idarəetmə orqanlarının (Direktorlar Şurası, İdarə Heyəti) qərarları, əmr və göstərişləri və digər təsdiqedici sənədlər) əlavə edilir:

2.5.1. sığortaçının icra orqanının sığortaçının xərclərinin azaldılması, habelə sığortaçının filial və (və ya) nümayəndəliklərin fəaliyyətinin yenidən qiymətləndirilməsi ilə bağlı qərarlarını təsdiq edən sənədlər (əgər varsa);

2.5.2. təkrarsığorta müqavilələri üzrə təkrarsığortaçıların və təkrarsığorta müqavilələrinin yenidən qiymətləndirilməsi ilə bağlı sığortaçının icra orqanının protokolunun təsdiq edilmiş surəti;

2.5.3. təsisçilərin (iştirakçıların) və üçüncü şəxslərin sığortaçının nizamnamə kapitalına əlavə vəsait qoymaq, əlavə səhm  və qiymətli kağızlar emissiya etmək və ya maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması tədbirləri üzrə digər maliyyə yardımlarının edilməsi niyyətini təsdiq edən protokollar (əgər varsa);

2.5.4. qanunvericilikdə nəzərdə tutulan məcmu kapital və sığorta ehtiyatlarına dair normativ tələblərin icrasını təmin etmək üçün planlaşdırılan tədbirlər barədə sığortaçının icra orqanının qərarlarını təsdiq edən sənədlər;

2.5.5. zərərlilik dərəcəsi yüksək olan sığorta sinifləri üzrə sığorta tariflərinin yenidən qiymətləndirilməsi və əsaslandırılması ilə bağlı aktuar rəyi;

2.5.6. sığortaçı dividendlərinin verilməsinin dayandırılması ilə bağlı təsdiqedici sənədlər (əgər varsa);

2.5.7. müəyyən edilmiş müddətdə konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün sığortaçının rəhbər şəxslərinin üzərinə vəzifənin qoyulması barədə Direktorlar Şurasının qərarı;

2.5.8. sığortaçının xərclərinin tərkibini, sığortaçının işçilərinin sayını əks etdirən sənədlər;

2.5.9. sığortaçının investisiya əməliyyatlarının, sığorta və digər fəaliyyətinin proqnozlaşdırılan qiymətləndirmələri (sığortaçının mənfəət və zərər hesabatı üzrə göstəricilərin proqnozu, sığortaçının aktiv və öhdəliklərinin tərkibi və strukturunun proqnozlaşdırılması);

2.5.10. bu Qaydanın 4.1-ci bəndində hesabat formalarındakı göstəricilərlə bağlı sığortaçının həyata keçirilməli olduğu tədbirlərin icrasına dair qərarları və göstərişləri əks etdirən sənədləri.

 

3. Planın icra müddəti

 

3.1. Planın hazırlanması və icrası aşağıdakı müddətlərdə təmin edilir: 

3.1.1. sığortaçı Planın hazırlanmasına dair Palatanın yazılı tələbini aldıqdan sonra tələbdə göstərilən müddət ərzində Planın layihəsini hazırlayır və baxılması üçün yazılı surətdə Palataya təqdim edir. Planın hazırlanması və onun layihəsinin baxılması üçün təqdim olunması müddətinin son həddi 30 iş günündən çox ola bilməz.

3.1.2. Palatanın Planın layihəsinə dair təklifləri olduqda, bu barədə 10 iş günü ərzində sığortaçıya yazılı bildiriş təqdim edir və Plana əlavə və (və ya) dəyişikliklərin edilməsini tələb edir. 

3.1.3. əlavə və (və ya) dəyişikliklərin edilməsi üçün sığortaçıya əlavə 5 iş günü verilir və həmin müddət ərzində sığortaçı layihəni yekunlaşdırıb təkrar yazılı surətdə Palataya təqdim edir.

3.1.4. Palata Planın layihəsi ilə razı olduqda, bu barədə sığortaçıya 5 iş günü ərzində yazılı bildiriş göndərir. Plan Palata ilə razılaşdırıldıqdan sonra sığortaçı Planın icrasına başlayır.

3.2. Planının icra müddəti aşağıdakı hallar nəzərə alınaraq müəyyən olunur:

3.2.1. Plan üzrə tədbirlərin icra müddəti 6 aydan çox olmamaqla sığortaçının məcmu kapitalı tələb olunan kapitalına bərabər olanadək müəyyən edilir.

3.2.2. sığortaçının kapital tələbi təmin edildikdən sonra növbəti 6 ay ərzində kapital yetərsizliyi olmadıqda Plan icra edilmiş hesab olunur.

 

4. Planın icrasına dair hesabat formaları və təqdim olunması

 

4.1. Planın icrasına dair hesabatlar artan yekunla aşağıdakı formalarda və dövrilikdə Palataya təqdim olunur:

4.1.1. Plan üzrə görülmüş tədbirlərin icra vəziyyətinin yoxlanılmasına dair hesabat (Əlavə 2) – həftəlik, aylıq;

4.1.2. Planın tələblərinə əsasən sığortaçının maliyyə vəziyyətinə dair hesabat (Əlavə 3) – aylıq;

4.1.3. Planın tələblərinə əsasən sığortaçının aktiv və öhdəliklərinə dair hesabat (Əlavə 4) – aylıq;

4.1.4. Planın tələblərinə əsasən sığortaçının gəlir və xərclərinə dair hesabat (Əlavə 5) – aylıq;

4.1.5. sığorta müqavilələri üzrə hesablanmış sığorta haqları, qaytarılan sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında hesabat (Əlavə 6)  – aylıq;

4.1.6. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il 21 dekabr tarixli Q-11 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sığortaçıların investisiya əməliyyatları ilə bağlı Qaydalar”ın Əlavə № 1-lə müəyyən edilmiş “Sığortaçının öz vəsaitlərinin, həmçinin sığorta ehtiyatlarını təmin edən vəsaitlərin investisiya yönəldilməsi və məcmu kapitalı haqqında hesabat” – Forma № 6 - aylıq;

4.1.7. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il 21 dekabr tarixli Q-11 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sığortaçıların investisiya əməliyyatları ilə bağlı Qaydalar”ın Əlavə № 2-lə müəyyən edilmiş ”Sığortaçının öz vəsaiti haqqında hesabat” - Forma № 7 – aylıq;

4.1.8. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2014-cü il 27 mart tarixli Q-08 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sığorta müqavilələri haqqında hesabat” - Forma № 12 - aylıq;

4.1.9. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2014-cü il 27 mart tarixli Q-08 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sığorta (təkrarsığorta) müqavilələri üzrə hesablanmış sığorta (təkrarsığorta) haqları, qaytarılan sığorta (təkrarsığorta) haqları və sığorta ödənişləri haqqında hesabat” - Forma № 13 –aylıq;

4.1.10. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2014-cü il 27 mart tarixli Q-08 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təkrarsığorta əməliyyatları haqqında hesabat” – Forma № 15 – aylıq;

4.1.11. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2014-cü il 27 mart tarixli Q-08 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşlərin aparılması xərcləri haqqında hesabat” – Forma № 19 - aylıq;

4.1.12. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2014-cü il 27 mart tarixli Q-08 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sığorta vasitəçilərinə hesablanmış komisyon muzdlar haqqında hesabat” – Forma № 21 - aylıq;

4.1.13. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2014-cü il 27 mart tarixli Q-08 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sığortaçı (təkrarsığortaçı) və hüquqi şəxs sığorta brokerinin bəzi göstəricilər haqqında hesabat” – Forma № 23 - aylıq;

4.1.14. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2014-cü il 27 mart tarixli Q-08 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş ”Sığortaçının (təkrarsığortaçının) səhmdarları və onların (səhmdarların) nizamnamə kapitalında iştirak edən şəxslər haqqında hesabat” – Forma № 23/I – aylıq;

4.1.15. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2011-ci il 06 dekabr tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması Qaydaları”nın Əlavə № 1-lə müəyyən edilmiş “Sığorta (təkrarsığorta) müqavilələrinin uçotu jurnalı” – aylıq;

4.1.16. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2011-ci il 06 dekabr tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması Qaydaları”nın Əlavə № 2-lə müəyyən edilmiş “Zərərlərin uçot jurnalı” – aylıq.

4.2. Planın icrasına dair hesabatları İdarə Heyətinin sədri və baş mühasibi tərəfindən imzalanmalı və həmin sığortaçının möhürü ilə təsdiqlənməlidir.

4.3. Həftəlik hesabat formaları müvafiq həftə başa çatdıqdan sonra 3 təqvim günü, aylıq hesabat formaları müvafiq ay başa çatdıqdan sonra 7 təqvim günü müddətində Palataya təqdim olunmalıdır.

 


 

 

“Sağlamlaşdırma planına dair tələblər, onun icra müddətinin hesablanması, icrasına dair hesabatların forması və təqdim olunması Qaydası”na

Əlavə № 1

 

Sığortaçının maliyyə göstəriciləri

 

Maliyyə göstəriciləri

Cari vəziyyət

1.

hesablanan sığorta haqlarının cəmi kapitala nisbəti

 

2.

cəmi kapitalın aktivlərə nisbəti

 

3.

cəmi kapitalın sığorta ehtiyatlarına nisbəti

 

4.

likvid aktivlərin ümumi aktivlərə nisbəti

 

5.

hesablanmış sığorta (təkrarsığorta) haqlarının cəmi aktivlərə nisbəti

 

6.

sığorta vasitəçilərinə verilən komisyon muzdların kapitala nisbəti

 

7.

konservasiya əmsalı

 

8.

zərər əmsalı

 

9.

xərc əmsalı

 

 

Qeyd:

§     Cəmi kapital aktivlərdən öhdəliklərin fərqi kimi hesablanır.

§     Konservasiya əmsalı təkrarsığortaçının payı çıxılmaqla hesablanan sığorta haqlarının ümumi sığorta haqlarına olan nisbəti kimi hesablanır.

§     Zərər əmsalı sığortaçının fəaliyyət göstərdiyi sığorta sinifləri və bütün sığorta portfeli üzrə sığorta ödənişlərinin və tənzimləmə xərclərinin qazanılmış məcmu sığorta haqlarına olan nisbəti kimi hesablanır.

§     Xərc əmsalı bütün sığorta portfeli üzrə xərclərin bütün sığorta portfeli üzrə qazanılmış məcmu sığorta haqlarına olan nisbəti kimi hesablanır.

§     Likvid aktivlər dedikdə banklarda olan pul vəsaitləri, dövlət qiymətli kağızları və digər pul vəsaitləri nəzərdə tutulur.

§     Əlavə 1-də nəzərdə tutulmuş maliyyə göstəriciləri hesabat dövründən əvvəlki son dörd rübün göstəricilərinə əsasən hesablanır.

 


 

 

“Sağlamlaşdırma planına dair tələblər, onun icra müddətinin hesablanması, icrasına dair hesabatların forması və təqdim olunması Qaydası”na

Əlavə № 2

 

Plan üzrə görülmüş tədbirlərin icrası vəziyyətinin yoxlanılmasına dair hesabat

 

Sıra

sayı

Tədbirin adı

Gözləntilər

Görülən işlər

Hesabat tarixinə nəticələr

Tədbirin son icra tarixi

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

“Sağlamlaşdırma planına dair tələblər, onun icra müddətinin hesablanması, icrasına dair hesabatların forması və təqdim olunması Qaydası”na

Əlavə № 3

 

Planın tələblərinə əsasən sığortaçının maliyyə vəziyyətinə dair hesabat

 

I.       ƏMƏLİYYAT FӘALİYYӘTLӘRİNƏ DAİR VƏZİYYƏTİ:

Məbləğ (manat)

Hesablanmış sığorta (təkrarsığorta) haqları – cəmi:

 

-            Sığorta müqavilələri üzrə sığorta haqları:

 

   Sığorta vasitəçiləri vasitəsi ilə bağlanmış müqavilələr üzrə

 

   Sığortalılarla birbaşa bağlanmış sığorta müqavilələri üzrə

 

-            Təkrarsığorta müqavilələri (təkrarsığortaya qəbul edilmiş risklər) üzrə təkrarsığorta haqları:

 

             Təkrarsığortalılar üzrə təkrarsığorta haqqı

 

             Brokerlərdən alınmalı təkrarsığorta haqqı

 

             Xaricdən qəbul olunmuş təkrarsığorta haqqı

 

       Təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə təkrarsığorta haqları – cəmi

     

Qeyri-rezident təkrarsığortaçı üzrə təkrarsığorta haqları

 

Rezident təkrarsığortaçı üzrə təkrarsığorta haqları

 

       Xitam verilmiş müqavilələr üzrə sığorta haqqının qaytarılan hissəsi

 

-        Bir sinif üzrə xitam verilmiş müqavilələrin ən böyük  sığorta haqqının  qaytarılan hissəsi

 

            sinif:

 

-            sığorta haqqının qaytarılan hissəsində təkrarsığortaçının payı

 

Qüvvədən düşmüş müqavilələr üzrə debitor borcları – cəmi

 

-        sığortalılarla birbaşa bağlanmış müqavilələr üzrə

 

-        təkrarsığortalı üzrə

 

       Sığorta ödənişləri – cəmi:

 

-        Birbaşa başlanmış sığorta müqavilələr üzrə ödənişlər – cəmi

 

     bir müqavilə üzrə ödənilmiş ən böyük ödəniş

 

-      Sığorta vasitəçiləri ilə bağlanmış müqavilələr üzrə ödənişlər - cəmi

 

     bir müqavilə üzrə ödənilmiş ən böyük ödəniş

 

-        Təkrarsığorta müqavilələri (təkrarsığortaya qəbul olunmuş risklər)  üzrə sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçının payı

 

     bir müqavilə üzrə ödənilmiş ən böyük ödəniş

 

Alınmış komisyon muzd

 

Verilmiş komisyon muzd – cəmi

 

-        Sığorta agentlərinə verilmiş komisyon muzd – cəmi

 

       bir sinif üzrə ən çox verilmiş komisyon muzd

 

       sinif:

X

-        Sığorta brokerlərinə verilmiş komisyon muzd – cəmi

 

       bir sinif üzrə ən çox verilmiş komisyon muzd

 

                  sinif:

X

Subroqasiya hüququnun həyata keçirilməsi nəticəsində əldə olunan vəsait

 

İşçilər üzrə xərclər

 

Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər – cəmi

 

-        İnzibati xərclər

 

       Digər gəlirlər

 

       Digər xərclər

 

       II. PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ:

 

-        Kassa

 

-        Valyuta hesabı

 

-        Depozit hesabı

 

-        Sair pul vəsaitləri

 

III. İNVESTİSİYA ƏMƏLİYYATLARINA DAİR VƏZİYYƏTİ

 

Dövlət qiymətli kağızların alınması

 

Dövlət qiymətli kağızların satılması

 

Qeyri-dövlət qiymətli kağızların alınması

 

Qeyri-dövlət qiymətli kağızların satılması

 

Daşınmaz əmlak alınması

 

Daşınmaz əmlak  satılması

 

İşçilərinə verilmiş borc (həyat və qeyri-həyat sığortası üzrə işçilərə verilmiş borc)

 

Sığortalılara verilmiş borc (həyat sığortası üzrə verilmiş borc)

 

Digər növ investisiya əməliyyatları üzrə ödəniş

 

Digər növ investisiya əməliyyatları üzrə gəlir

 

IV. MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR VƏZİYYƏTİ

 

Səhmdar kapitalının emissiyası

 

Ödənilmiş dividendlər

 

Satış və yenidən alış əməliyyatları (REPO/ƏKSREPO)

 

Digər

 


 


 

 

 

“Sağlamlaşdırma planına dair tələblər,onun icra müddətinin hesablanması, icrasına dair hesabatların forması və təqdim olunması Qaydası”na

Əlavə № 4

 

Planın tələblərinə əsasən sığortaçının aktiv və öhdəliklərinə dair hesabat

 

A K T İ V L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

 

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

 

 

               dövlət qiymətli kağızları

 

 

               qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

               sair maliyyə aktivləri

 

 

İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair aktivlər

 

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

 

 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Ehtiyatlar

 

 

Debitor borcları:

 

 

               birbaşa sığorta üzrə

 

 

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

 

 

                 - təkrarsığortaçı üzrə

 

 

                 - təkrarsığortalı üzrə

 

 

               asılı təşkilatlar üzrə

 

 

               büdcə üzrə

 

 

               iddia tələbləri üzrə

 

 

               işçi heyəti üzrə

 

 

               sığortalılara verilən borclar üzrə

 

 

               sair debitorlar

 

 

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

 

 

                     kassa

 

 

                     hesablaşma hesabı

 

 

                     valyuta hesabı

 

 

                     depozit hesablar

 

 

                     sair pul vəsaitləri

 

 

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

 

 

                     dövlət qiymətli kağızları

 

 

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

                     sair maliyyə aktivləri

 

 

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

 

 

                      həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 

Sair qısamüddətli aktivlər:

 

 

                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

 

 

                      verilmiş  avanslar

 

 

                      təhtəl hesablar

 

 

Sair aktivlər

 

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

 

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

 

 

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R

 

 

I . KAPİTAL

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

 

 

Emissiya gəliri

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

Kapital ehtiyatları:

 

 

     yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

 

     digər kapital ehtiyatları

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 

 

     Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

 

     Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
     mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

 

 

     Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
              (ödənilməmiş zərər)

 

 

     Elan edilmiş dividendlər

 

 

Cəmi capital

 

 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Sığorta ehtiyatları:

 

 

     Həyat sığortası sahəsi üzrə :

 

 

     Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

 

 

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Kreditor borcları :

 

 

                  əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

                  büdcə üzrə

 

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

                  asılı təşkilatlar üzrə

 

 

                  sair kreditorlar

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

 

 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

                  alınmış avanslar

 

 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

 

 

                  təkrarsığortaçı üzrə

 

 

                  təkrarsığortalı üzrə

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

Kreditor borcları:

 

 

                  əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

                  büdcə üzrə

 

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

                  asılı təşkilatlar üzrə

 

 

                  sair kreditorlar

 

 

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

 

 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

                  alınmış avanslar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

 

 

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

 

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*

 

 

 

 

 


 

 

“Sağlamlaşdırma planına dair tələblər, onun icra müddətinin hesablanması, icrasına dair hesabatların forması və təqdim olunması Qaydası”na

Əlavə № 5

 

Planın tələblərinə əsasən sığortaçının gəlir və xərclərinə dair hesabat

 

Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:

 

 

 

                            birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

 

 

                            təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

 

                             sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

 

                             təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon
                             muzdlar üzrə

 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

 

İnvestisiya gəlirləri üzrə

 

Subroqasiya gəlirləri

 

Sair gəlirlər

 

 

 

CƏMİ  GƏLİRLƏR

 

Xərclər

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

 

 

 

                             sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

 

                             qaytarılan sığorta haqları üzrə

 

 

                             tənzimləmə xərcləri

 

 

 

                             təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

 

                             qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

 

                             sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

 

 

İşlərin aparılması xərcləri

 

 

 

Sair xərclər

 

 

 

CƏMİ  XƏRCLƏR

 

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

 

 

 

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

 

Mənfəət vergisi

 

 

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

 

 

 

 

 

 


 

“Sağlamlaşdırma planına dair tələblər, onun icra müddətinin hesablanması, icrasına dair hesabatların forması və təqdim olunması Qaydası”na

Əlavə № 6

 

Sığorta sinifləri

Müqavilə sayı

Hesablanmış sığorta haqları

Qaytarılmış sığorta haqlları

Sığorta ödənişləri

Cəmi

Sığortaçının payı

Təkrarsığortaçının payı

Sığorta hadisələrin sayı

 

Cəmi

Hesablanmış sığorta ödənişi

Cəmi

Verilmiş sığorta ödənişi

Fiziki şəxslərə

Hüquqi şəxslərə

Fiziki şəxslərə

Hüquqi şəxslərə

Həyat sığortası üzrə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cümlədən

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyri-həyat sığortası üzrə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəxsi sığorta üzrə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əmlak sığortası üzrə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İcbari sığorta üzrə - cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cümlədən

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status