AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
28.03.2001
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
651
ADI
Yanacaq-energetika kompleksi müəssisələrinin özəlləşdirməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-03-2001, Nəşr nömrəsi: 03, Maddə nömrəsi: 181)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
28.03.2001
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
020.000.000
120.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Yanacaq-energetika kompleksi müəssisələrinin özəlləşdirməsi haqqında

Yanacaq-energetika kompleksi müəssisələrinin özəlləşdirməsi haqqında

 Azərbaycan Respublİkası Prezİdentİnİn Sərəncamı

 

 İqtisadiyyatın liberallaşdırılması, sahibkarlığın genişləndirilməsi və investisiyaların cəlb olunması yolu ilə iqtisadiyyatın daha sürətlə  inkişafını və onun səmərəliliyinin artırılmasını təmin etmək məqsədi ilə və «Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin  II dövlət proqramı»na uyğun olaraq qərara alıram:

 1. Yanacaq-energetika kompleksinin bu sərəncamın əlavəsində göstərilən müəssisə və təşkilatları özəlləşdirməyə açıq elan edilsinlər.

 2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi: [1]

 Bu sərəncamın əlavəsində göstərilən müəssisə və təşkilatların özəlləşdirilmə üsullarını və zəruri hallarda onların özəlləşdirilməsinə dair  məhdudiyyətləri müəyyən etsin; 

Bu sərəncamın əlavəsində göstərilən müəssisə və təşkilatların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada səhmdar cəmiyyətlərinə  çevrilməsini və özəlləşdirilməsini təmin etsin; 

Yanacaq-energetika kompleksinə daxil olan və «Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II dövlət  proqramı»na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin qərarı ilə özəlləşdirilməli olan müəssisə və obyektlərin  özəlləşdirilməsini sürətləndirsin. [2]

 3. Müəyyən edilsin ki, bu sərəncamla özəlləşdirməyə açılmış müəssisə və təşkilatların özəlləşdirilməsində yerli investorlarla yanaşı, xarici  investorların da iştirakına icazə verilir.

 4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin, «Azəriqaz» və «Azərenerji» səhmdar cəmiyyətlərinin, habelə özəlləşdirməyə açıq elan  edilmiş müəssisə və təşkilatların rəhbərlərinə tapşırılsın ki, həmin müəssisələr özəlləşdirilənədək və ya səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilənədək  onların idarə olunmasına və əmlakının qorunub saxlanmasına şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.

 5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

 Kiçik su elektrik stansiyalarının özəlləşdirilməsinə dair təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin; Zəruri hallarda özəlləşdirilən müəssisələrin sahə xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, dövlət tənzimlənməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata  keçirilməsini təmin etsin;  Bu sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

 6. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Heydər ƏLİYEV

 

 Bakı şəhəri, 28 mart 2001-ci il

                № 651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2001-ci il 22 mart tarixli, 651 nömrəli Sərəncamına

 

əlavə

 

I. Azərbaycan Respublİkasının Dövlət Neft Şİrkətİnİn özəlləşdİrməyə açılan müəssİsələrİ

 1. «Quruda Neft və Qazçıxarma» İstehsalat Birliyi üzrə:

 «Azərneftlayihətikinti» Birliyi

 «Azərneftyoltəmirtikinti» tresti

 «Azərneftenerjiquraşdırmaavtomatika» İdarəsi

 Fəhlə Təchizatı Birliyi

 Boru təmiri bazası

 Əli Bayramlı boru alətləri bazası

 Avtomobil Yolları Xəttinin İstismarı İdarəsi

 Azərneft avtomatika müəssisəsi

 Təmir-Tikinti İdarəsi

 2. «Dənizdə Neft və Qazçıxarma» İstehsalat Birliyi üzrə:

 İstehsalat xidmətinin mərkəzi bazası

 Normativ-Tədqiqat Mərkəzi

 «Şelfneftqazavtomatika» Mərkəzi

 3. «Maşınqayırma» İstehsalat Birliyi üzrə:

 «Neftqazmaş» Bakı maşınqayırma zavodu

 Qaradağ maşınqayırma zavodu

 Azərbaycan qaz emalı zavodu [3]

 Bakı neft-mədən cihazları zavodu

 Bakı neft avadanlığı üzrə maşınqayırma zavodu

 Neftmaş təmir zavodu

 Bakı ağırlaşdırıcılar zavodu

 Bakı polad burazlar zavodu

 Qala maşınqayırma zavodu

 4. «Aznefttəchizat» Birliyi üzrə:

 Bakı neft bazası

 Ağdam neft bazası

 Ağstafa neft bazası

 Ağcabədi neft bazası

 Bərdə neft bazası

 Qazax neft bazası

 Daşburun neft bazası

 Əli Bayramlı neft bazası

 Zaqatala neft bazası

 İmişli neft bazası

 Yevlax neft bazası

 Kürdəmir neft bazası

 Gəncə neft bazası

 Goranboy neft bazası

 Ləki neft bazası

 Lənkəran neft bazası

 Naxçıvan neft bazası

 Neft məhsullarının qəbulu və göndərilməsi bazası

 Novoqolovka neft bazası

 Sabirabad neft bazası

 Salyan neft bazası

 Tovuz (Qovlar) neft bazası

 Ucar neft bazası

 Xaçmaz neft bazası

 Horadiz neft bazası

 Şəmkir neft bazası

 Şəki neft bazası

 Təmir-Tikinti İdarəsi

 Mərkəzi Maddi-Texniki Təminat və Tikinti Dəstləşdirmə İdarəsi

 5. «Azərneftyağ» İstehsalat Birliyi üzrə:

 Sumqayıt aşqarlar zavodu

 6. «Azərneftyanacaq» İstehsalat Birliyi üzrə:

 Təsərrüfat hesablı Təmir-Tikinti İdarəsi

 7. «Magistral Neft Kəmərləri» İstehsalat Birliyi üzrə:

 Təmir-Tikinti İdarəsi

 Mərkəzi istehsalat xidməti bazası

 8. «Geofizika və Mühəndis Geologiyası» İstehsalat Birliyi üzrə:

 Geofiziki Cihazqayırma üzrə Xüsusi Konstruktor Bürosu

 9. «Xəzərdənizneftsosialtikinti» tresti üzrə:

 1 nömrəli Tikinti-Quraşdırma İdarəsi

 10. «Azərneftkimyazavodtəmir» tresti üzrə:

 1 nömrəli təmir-tikinti idarəsi

 2 nömrəli təmir-tikinti idarəsi

 3 nömrəli təmir-tikinti idarəsi

 4 nömrəli təmir-tikinti idarəsi

 5 nömrəli təmir-tikinti idarəsi

 9 nömrəli təmir-tikinti idarəsi

 İxtisaslaşdırılmış Quraşdırma Sazlama İdarəsi

 İxtisaslaşdırılmış Mexanikləşdirmə İdarəsi

 İstehsalat Texnoloji Dəstləşdirmə İdarəsi

 Qaynaq tikişləri və tikinti materiallarının keyfiyyətinə nəzarət laboratoriyası

 Yardımçı təsərrüfat

 11. Kompleks Sazlama və Avtomatlaşdırma İdarəsi

II. «Azərİqaz» Səhmdar Cəmİyyətİnİn özəlləşdİrməyə açılan müəssİsələrİ

 «Azqazsazlama» Törəmə Səhmdar cəmiyyəti

 «Bakqazmaş» zavodu

 Qazelektromaş Sazlama İdarəsi

 İstehsalat kombinatı (Balaxanı qəsəbəsi)

 Gəncə maşınqayırma zavodu

 «Nəqliyyat» Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti

 «Səyyarmexqaztikinti» Törəmə Səhmdar cəmiyyəti (Qaradağ rayonu)

 «Azəriqaznəql» İstehsalat Birliyinin Təmir-tikinti İdarəsi

III. «Azərenerjİ» Səhmdar Cəmİyyətİnİn özəlləşdİrməyə açılan müəssİsələrİ

 1. Xüsusiləşdirilmiş Azərenerjişəbəkə tikinti tresti

 2. Azərkabel zavodu (Mingəçevir şəhəri)

 3. İnşaat konstruksiyaları zavodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

  1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640)
  2. 6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590)
  3. 2 may 2007-ci il tarixli 2142 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 480)
  4. 2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 610)
  5. 4 avqust 2022-ci il tarixli 3410 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 4 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 5 avqust 2022-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 911)

 

 

SƏRƏNCAMA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI[1] Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə 2-ci bəndin birinci abzasında "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

4 avqust 2022-ci il tarixli 3410 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 4 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 5 avqust 2022-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 911) ilə 2-ci hissəsinin birinci abzasda “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə 2-ci bəndin ikinci abzasında "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə 2-ci bəndində ismin müxtəlif hallarında verilmiş “İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 610) ilə 2-ci bəndində ismin müvafiq hallarında "Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi" sözləri ismin müvafiq hallarında "Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

4 avqust 2022-ci il tarixli nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 4 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 5 avqust 2022-ci il, № 164) ilə 2-ci hissəsinin dördüncü abzasda “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyinin” sözləri ilə əvəz edimişdir.

 

[3] 2 may 2007-ci il tarixli 2142 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 480) ilə Əlavənin I bölməsinin 3-cü bəndindən "Azərbaycan qaz emalı zavodu" sözləri çıxarılmışdır və həmin müəssisə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyinə verilsin.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status