AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
01.03.2001
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
52
ADI
Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin tətbiqi ilə əlaqədar bəzi normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-03-2001, Nəşr nömrəsi: 03, Maddə nömrəsi: 209)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
01.03.2001
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
030.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin tətbiqi ilə əlaqədar bəzi normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin tətbiqi ilə əlaqədar bəzi normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

«Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 6 mart tarixli 297 nömrəli Fərmanının birinci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. «Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydində dəyişiklik, bərpa və ləğv qaydalarını müəyyən edən əsas müddəalar», «Akt kitablarının saxlanması qaydası və müddətləri» və «Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları» təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. «Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydlərini dəyişmək, bərpa və ləğv etmək qaydasını, akt kitablarının saxlanması qaydasını və müddətlərini müəyyən edən Əsas qaydaların təsdiq olunması haqqında» SSRİ Nazirlər Sovetinin 1976-cı il 10 dekabr tarixli, 1006 nömrəli qərarı barəsində» Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1976-cı il 25 dekabr tarixli 403 nömrəli qərarı qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 1 mart 2001-ci il

                   № 52

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydində dəyişiklik, bərpa və ləğv qaydalarını müəyyən edən

 

ƏSAS MÜDDƏALAR

 

Bu əsas müddəalar Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin xaricdəki konsulluq idarələri (bundan sonra — qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri) tərəfindən vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydində dəyişiklik, bərpa və ləğv qaydalarını müəyyən edir. [1]

 

I. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydində dəyişiklik qaydası

 

1. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlərin düzəldilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi, kifayət qədər əsaslar olduqda və aidiyyəti şəxslər arasında mübahisə olmadıqda ərizə verən şəxslərin daimi yaşayış yerində qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri tərəfindən həyata keçirilir. [2]

2. Aidiyyəti şəxslər arasında mübahisə olduqda qeydiyyatda düzəliş məhkəmənin qətnaməsi əsasında aparılır.

3. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydində dəyişikliklər aşağıdakı hallarda edilir:

övladlığa götürmə ilə əlaqədar övladlığa götürülənin adı, atasının (anasının) adı, soyadı, doğulduğu yer və doğum tarixi dəyişdirildikdə;

nikahın pozulması və nikahın etibarsız sayılması ilə əlaqədar ərin (arvadın) nikah qeydə alınan zaman seçdiyi soyadı dəyişdirildikdə;

atanın adının dəyişdirilməsinin qeydə alınması hallarında onun uşaqlarının ata adı dəyişdikdə, valideynlərdən birinin və ya hər iki valideynin soyadı dəyişdirildikdə, yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlarının soyadı dəyişdikdə;

atalıq müəyyən edildikdə, uşağın doğulması haqqında qeydə ata barəsində yeni məlumat yazıldıqda, doğum haqqında aktın qeydindən uşağın atası və ya anası haqqında məlumatlar çıxarıldıqda;

vətəndaşlar qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada adını, soyadını və ata adını dəyişdirdikdə; [3]

övladlığa götürmə ləğv edildikdə;

atalığın müəyyən edilməsi ləğv olunduqda;

vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlər düzəldikdə;

cinsin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq vətəndaşın adı, soyadı və ata adı dəyişdirildikdə;

vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydində valideynlərin soyadları, adları, ata adları və ya milliyyəti göstərilməmişsə;

vətəndaşlıq vəziyyəti aktının qeydində qeyri-düzgün məlumatlar göstərilmişsə;

qanunvericilikdə müəyyən edilən digər hallarda.

4. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlərin düzəldilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi üçün aşağıdakılar əsas hesab edilir:

övladlığa götürmə barədə məhkəmənin qərarı;

nikahın pozulması barədə məhkəmənin qətnaməsi, qeydiyyat şöbələrinin və konsulluq idarələrinin rəyi, nikahın etibarsız sayılması barədə məhkəmənin qətnaməsi;

adın, soyadın və ata (ana) adının dəyişdirilməsi haqqında səlahiyyətli orqanların rəyi;

yetkinlik yaşına çatmayanın adının və soyadının dəyişdirilməsinə dair səlahiyyətli orqanın rəyi;

övladlığa götürmənin ləğv olunması haqqında məhkəmənin qətnaməsi;

atalığın müəyyən edilməsi haqqında məhkəmənin qərarı və ya valideynlərin ərizəsi;

atalığın müəyyən olunmasına dair məhkəmənin əvvəllər çıxarılmış qətnaməsinin ləğv edilməsi haqqında məhkəmənin qətnaməsi;

ərizə verən şəxsin daimi yaşayış yerindəki qeydiyyat şöbələrinin və konsulluq idarələrinin qanunvericiliyə uyğun olaraq qəbul etdiyi rəyi;

vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlərin düzəldilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi haqqında məhkəmənin qərarı; [4]

cinsin dəyişməsinin təsdiqi haqqında tibb müəssisəsinin rəyi; [5]

vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlərin düzəldilməsi və ona dəyişikliklər edilməsinə əsas verən digər sənədlər.

5. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlərin düzəldilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi haqqında ərizələr ərizə verən şəxsin daimi yaşayış yerində qeydiyyat şöbələrinə və konsulluq idarələrinə verilir.

Cinsin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq ada, soyada və ata adına düzəliş edildikdə, ərizə, həmçinin cinsin dəyişməsi haqqında rəy vermiş tibb müəssisəsinin olduğu yerdə verilə bilər.

Ölənlər barəsində vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlərin düzəldilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi haqqında ərizələr qanunvericiliyə uyğun olaraq varislərin, yetkinlik yaşına çatmayanların qanuni nümayəndələri tərəfindən verilir.

6. Qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri tərəfindən vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlərin düzəldilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi məsələsinə ərizənin daxil olduğu gündən bir ay müddətində baxılır.

Müstəsna hallarda qeydiyyat şöbəsinin rəisi və konsulluq idarələrinin rəhbəri tərəfindən ərizə verən şəxsə məlumat verilməklə, həmin müddət bir aydan çox olmayan müddətə uzadıla bilər. [6]

7. Başqa qeydiyyat şöbələrindan və konsulluq idarələrindən daxil olmuş materiallar üzrə qeydlərdəki səhvlərin düzəldilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi, habelə şəhadətnamələrin verilməsi 15 gün müddətində həyata keçirilməlidir.

8. Ərizə verən şəxsin daimi yaşayış yerində qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri təqdim olunmuş sənədlərə və yoxlamanın nəticələrinə əsasən vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlərin düzəldilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi haqqında rəy qəbul edir və ya vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlərin düzəldilməsi və ona dəyişikliklər edilməsindən imtina edir. İmtinanın səbəbləri əsaslandırılmaqla ərizə verən şəxsə yazılı məlumat verilir.

9. Bu əsas müddəaların 4-cü bəndində sadalanan sənədlər və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlərin düzəldilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi haqqında qeydiyyat şöbələrinin və konsulluq idarələrinin rəyi toplanmış bütün materiallarla birlikdə icra üçün müvafiq qeydin olduğu yerdəki qeydiyyat şöbələrinə və ya konsulluq idarələrinə 3 gün müddətində göndərilir.

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlərin düzəldilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi məhkəmənin qərarı əsasında aparıldıqda, qeydiyyat şöbələrinin və konsulluq idarələrinin rəyi tələb olunmur.

10. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlərin düzəldilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi qeydin olduğu yerdə qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri tərəfindən icra edilir.

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydində düzəldilən səhvlər və edilən dəyişikliklər ərizə verən şəxslərə oxunur, onlar tərəfindən və dəyişikliyi aparan vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanır, möhürlə təsdiq edilir. Bu zaman əvvəllər verilmiş şəhadətnamələr ləğv edilməklə vətəndaşlıq vəziyyəti aktının qeyd olunması haqqında ərizə verən şəxslərə yeni şəhadətnamə verilir və ya yeni şəhadətnamələrin ərizə verən şəxslərə təqdim olunması üçün rəyi qəbul edən qeydiyyat şöbələrinə və konsulluq idarələrinə 3 gün müddətində göndərilir.

11. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlərin düzəldilməsi və ona edilmiş dəyişikliklər haqqında vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Respublika Arxivinə və Naxçıvan Muxtar Respublikası vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının arxivinə, qeydiyyat şöbələrinin arxivinə, konsulluq idarələrinə, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin xaricdəki konsulluq idarələrinə, şəxsin hərbi qeydiyyatda olduğu Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölməsinə və daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumlarına məlumat verilir. [7]

12. qeydiyyat şöbələrinin və konsulluq idarələrinin qeydiyyatı düzəltməkdən və ya dəyişdirməkdən imtina etməsindən inzibati qaydada və ya məhkəməyə şikayət edilə bilər. [8]

 

II. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının itmiş qeydlərinin bərpa qaydası

 

13. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının itmiş qeydinin bərpası bu cür qeydlərin həqiqətən olduğunu təsdiq edən sənədlər əsasında ərizə verənlərin yaşadıqları ərazidə qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri tərəfindən icra edilir.

14. İtmiş yazının qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri tərəfindən bərpası mümkün olmadıqda, vətəndaşlıq vəziyyəti aktının qeydiyyatı faktı məhkəmə qaydasında müəyyən edilir.

15. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydləri qeydiyyat şöbələrində və konsulluq idarələrində qeydiyyat şöbələrinin və konsulluq idarələrinin arxivi və ya vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Respublika Arxivi tərəfindən təsdiq edilir.

16. Doğum, nikahın bağlanması, nikahın pozulması, övladlığa götürmə, atalığın müəyyən edilməsi, adın, soyadın və ata adının dəyişdirilməsi, ölüm haqqında aktların itirilmiş qeydləri yalnız müvafiq qeydin əvvəllər olduğunu təsdiq edən sənədlər olduqda və ya məhkəmənin qətnaməsinə əsasən bərpa edilir.

17. Qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri tərəfindən vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydinin bərpası məsələsinə bu əsas müddəaların 6-cı və 7-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş müddətdə baxılır.

18. Ərizə verən şəxsin daimi yaşayış yerində qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri təqdim olunmuş bu cür qeydlərin həqiqətən olduğunu təsdiq edən sənədlərə və yoxlamanın nəticələrinə əsasən vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydinin bərpası və ya bundan imtina olunması haqqında rəy qəbul edir və ya vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının itmiş qeydinin bərpa edilməsindən imtina edir. İmtinanın səbəbləri əsaslandırılmaqla ərizə verən şəxsə yazılı məlumat verilir.

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının itmiş qeydinin bərpası məhkəmənin qətnaməsi əsasında aparıldıqda, qeydiyyat şöbələrinin və konsulluq idarələrinin rəyi tələb olunmur.

Ərizə sahibinin təqdim etdiyi sənədlərdə barəsində doğum haqqında aktın qeydi, bərpa edilən şəxsin yaşına dair məlumat yoxdursa və ya məlumat ziddiyyətlidirsə, ərizə verən şəxsin yaşı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən edilir.

19. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydinin bərpası haqqında qeydiyyat şöbələrinin və konsulluq idarələrinin rəyi toplanmış bütün materiallarla birlikdə icra üçün itirilmiş qeydin olduğu yerdəki qeydiyyat şöbələrinə və konsulluq idarələrinə 3 gün müddətində göndərilir.

20. Rəy toplanmış bütün materiallarla birlikdə itirilmiş qeydin olduğu yerdəki qeydiyyat şöbələrində və konsulluq idarələrində bərpa qeydiyyat kitabında qeydə alınır.

21. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktının qeydiyyatı faktı məhkəmə qaydası ilə müəyyən edildikdə, qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri vətəndaşlıq vəziyyəti aktının qeydinin bərpasını məhkəmənin qətnaməsinə əsasən qərar qəbul etmədən qeydə alır.

22. Qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri tərəfindən vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydinin bərpası məsələsi bu əsas müddəaların 10-cu, 11-ci və 12-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada həll edilir.

 

III. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydlərinin ləğvi qaydası

 

23. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının ilkin qeydlərinin ləğv olunması məhkəmənin qətnaməsi əsasında, bərpa və təkrar tərtib edilmiş qeydlərin ləğv olunması isə məhkəmənin qətnaməsi əsasında və ya qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri tərəfindən icra edilir.

24. Ölmüş elan edilən və ya itkin düşmüş hesab edilən ər (arvad) gəlib çıxdıqda, məhkəmənin müvafiq qətnamələri ləğv olunmaqla, nikahın pozulması haqqında qeydin ləğv olunması onların birgə ərizəsinə əsasən nikahı pozmuş qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri tərəfindən icra edilir.

25. Bərpa və ya təkrar tərtib edilmiş qeyd, həmçinin ilk qeydi aşkara çıxarmış qeydiyyat şöbələrinin və konsulluq idarələrinin təşəbbüsü ilə ləğv oluna bilər.

26. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydlərinin ləğv olunması haqqında ərizələr maraqlı şəxslər tərəfindən məhkəməyə, müvafiq hallarda isə ərizə verən şəxsin daimi yaşayış yerində qeydiyyat şöbələrinə və konsulluq idarələrinə verilir.

Qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri lazım gəldikdə ərizə verən şəxsdən və müvafiq orqanlardan əlavə sənədlər və məlumatlar tələb edə bilər.

27. Qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri tərəfindən vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydlərinin ləğvi məsələsinə bu əsas müddəaların 6-cı və 7-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş müddətdə baxılır.

28. Ərizə verən şəxsin daimi yaşayış yerində qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri təqdim olunmuş sənədlərə və yoxlamanın nəticələrinə əsasən vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydlərinin ləğv edilməsi haqqında rəy qəbul edir və ya vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydlərinin ləğv edilməsindən imtina edir. İmtinanın səbəbləri əsaslandırılmaqla ərizə verən şəxsə yazılı məlumat verilir.

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydlərinin ləğv edilməsi məhkəmənin qətnaməsi əsasında aparıldıqda, qeydiyyat şöbələrinin və konsulluq idarələrinin rəyi tələb olunmur.

29. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydlərinin ləğvi barəsində qeydiyyat şöbələrinin və konsulluq idarələrinin toplanmış bütün materialları birlikdə icra üçün müvafiq qeydin olduğu yerdəki qeydiyyat şöbələrinə və konsulluq idarələrinə 3 gün müddətində göndərilir.

30. Qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri tərəfindən vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydinin ləğvi məsələsi bu əsas müddəaların 10-cu, 11-ci və 12-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada həll edilir.

Qeyd. Bu əsas müddəalara uyğun olaraq vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlərin düzəldilməsinə və onda dəyişikliklər edilməsinə, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının itmiş qeydinin bərpasına əsas verən sənədlər (ləğv edilməli şəhadətnamələr istisna olmaqla) barədə məlumatların elektron informasiya ehtiyatlarından əldə edilməsi mümkün olduqda, həmin sənədlərin təqdim edilməsi tələb olunmur. [9]

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Akt kitablarının saxlanması

QAYDASI VƏ MÜDDӘTLӘRİ

 

 1. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitabları onların tərtib edildiyi vaxtdan 75 il müddətində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin xaricdəki konsulluq idarələrinin (bundan sonra — qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri) arxivlərin və ya vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Respublika Arxivində və Naxçıvan Muxtar Respublikası vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının arxivində saxlanılır. Bu müddət qurtardıqdan sonra qeydiyyat kitabları saxlanılmaq üçün dövlət arxivinə verilir. [10]

2. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydindəki səhvlərin düzəldilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi üçün əsas hesab edilən sənədlər, habelə itirilmiş qeyd bərpa olunarkən və ya ləğv edilərkən əsas götürülmüş sənədlər, yoxlama materialları, qeydiyyat şöbələrinin və konsulluq idarələrinin rəyləri qeydiyyat şöbələrində və konsulluq idarələrində 50 il müddətində saxlanılır.

3. Akt kitabları illər üzrə nömrələnərək ardıcıl yığılmaqla saxlanılır.

4. Göstərilən müddət keçdikdən sonra sənədlər, materiallar və qərarlar müəyyən olunmuş qaydada məhv edilir.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin

 

FORMALARI [11]

 

 

Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin xaricdəki konsulluq idarələri (bundan sonra — qeydiyyat şöbələri və konsulluq idarələri) doğum, ölüm, nikahın bağlanması, nikahın pozulması, övladlığa götürmə, atalığın müəyyən edilməsi, adın, ata adının və soyadının dəyişdirilməsi forması 1 — 8 nömrəli əlavələrdə müəyyən olunan müvafiq vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarında qeyd edilir və forması 9 — 17 nömrəli əlavələrdə müəyyən olunan müvafiq şəhadətnamələr verir. [12]

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitabları eyni formalı iki nüsxədən ibarətdir. Qeydiyyat aparıldıqdan sonra vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının birinci nüsxəsi qeydiyyat şöbələrində və konsulluq idarələrində saxlanılır, ikinci nüsxə isə vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Respublika Arxivinə göndərilir. [13]

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə qeydiyyat orqanının ştampı Doğum haqqında akt

Qeydi № ___________________ «_________________» il
Nüsxə № _____________
[14]

 

Uşaq haqqında məlumat

1

Soyadı

 

2

Adı

 

3

Atasının adı

 

4

Cinsi

 

5

Doğulduğu tarix

«____» ___________________ il

6

Doğulduğu yer

Respublika (ölkə) ____________________________
rayon (şəhər) qəsəbə, kənd _______________________

7

Neçə uşaq doğulmuşdur

 

8

Uşaq diri və ya ölü doğulmuşdur

 

9

Yeni doğulan uşaq daxil olmaqla ananın say üzrə neçə uşağı doğulub (ölü doğulan yox, ölənlər daxil olmaqla)

 

10

Uşağın doğumunu təsdiq edən sənədlər

 

 

 

Ata haqqında məlumat

Ana haqqında məlumat

11

Soyadı

 

12

Adı

 

13

Atasının adı

 

14

Doğulduğu tarix «____» ____________ il

Yaşı: _________ yaşı tamam olmuşdur

Doğulduğu tarix «___» __________ il

Yaşı: _______ yaşı tamam olmuşdur

14-1. [15]

Doğulduğu yer

 

14-2. [16]

Vətəndaşlığı

 

14-3. [17]

Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi ______ №____ «___» _______ il

 

15

Milliyyəti

 

16 [18]

Yaşayış yeri (ünvan dəqiq göstərilir)

respublika (ölkə) __________________

rayon (şəhər), qəsəbə, kənd ___________

küçə, bina, mənzil __________________ _____________ ildən daimi yaşayır

respublika (ölkə) _______________

rayon (şəhər), qəsəbə, kənd _______

küçə, bina, mənzil ______________ ___________ ildən daimi yaşayır

17

Vəzifəsi (iş yeri)

 

18 [19]

Təhsili (xətt çəkmək)

ibtidai

ümumi orta

tam orta

peşə

orta ixtisas

ali ixtisas

ibtidai

ümumi orta

tam orta

peşə

orta ixtisas

ali ixtisas

 

natamam təhsil

natamam təhsil

19 [20]

Ata haqqında qeydin əsasları:

a) nikah haqqında «___» _______ 20__ il tarixli _______ №-li akt qeydi, qeydə alındığı qeydiyyat orqanının adı ___________, şəhadətnamənin nömrəsi _________________

b) atalığı müəyyən etmək haqqında «___» _______ 20__ il tarixli ______ №-li akt qeydi, qeydə alındığı qeydiyyat orqanının adı __________________, şəhadətnamənin nömrəsi ______________

c) ananın «___» __________ 20__ il tarixli ərizəsi

20

Məlumat verənin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı və imzası

21

Doğum qeydində iştirak edənlərin soyadı, adı, atasının adı və imzası

22

Şəhadətnamə verilmişdir: seriyası _____________ № ____________

23

Qeydlər üçün

 

M.Y.

qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi [21]

mütəxəssis (kargüzar) [22]

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il

1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

2 nömrəli əlavə qeydiyyat  orqanının ştampı

Doğum haqqında bərpa aktının [23]  

qeydi № _______«____» ____________ il
Nüsxə № _____________

 

Bərpa olunan haqqında akt qeydi

1

Soyadı

2

Adı

3

Atasının adı

4

Cinsi

5

Doğulduğu tarix «____» __________________ il

6

Doğulduğu yer respublika (ölkə) _____________ rayon (şəhər), qəsəbə, kənd ______________

7 [24]

Yaşayış yeri respublika (ölkə) ____________ rayon (şəhər), qəsəbə, kənd _________ _________________________________ küçə, bina, mənzil _______________________________ ______________________________ ildən daimi yaşayır

8

Vəzifəsi (iş yeri)

 

Ata haqqında məlumat

Ana haqqında məlumat

9

Soyadı

 

10

Adı

 

11

Atasının adı

 

11-1. [25]

Doğulduğu tarix

 

11-2. [26]

Doğulduğu yer

 

11-3. [27]

Vətəndaşlığı

 

11-4. [28]

Yaşayış yeri

 

11-5. [29]

Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi ______ № ____ «___» ______ il

 

12

Milliyyəti

 

13

Bərpa qeydinin əsasları

 

14

Xəbər verənin imzası

15

Şəhadətnamə verilmişdir: seriqası ____________ № ___________

16

Qeydlər üçün

 

M.Y.

qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi [30]  

mütəxəssis (kargüzar)

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir 3 nömrəli əlavə qeydiyyat

orqanının ştampı Övladlığa götürmə aktının

qeydi № ________ «____» ____________ il
Nüsxə № _____________

 

Övladlığa götürülən haqqında məlumat

Övladlığa götürülməzdən əvvəl

Övladlığa götürüləndən sonra

1

Soyadı

 

2

Adı

 

3

Atasının adı

 

3-1. [31]

Cinsi

 

4

Doğulduğu tarix «____» _________ il

 

5

Doğulduğu yer: respublika (ölkə) __________

 

rayon (şəhər), qəsəbə, kənd ________________

 

Doğum haqqında akt qeydinin tarixi və nömrəsi: «____» ___________________ il

 

 

akt qeydi № __________________

 

 

Valideyn haqqında məlumat

Ata haqqında məlumat

Ana haqqında məlumat

6

Soyadı

 

7

Adı

 

8

Atasının adı

 

9

Milliyyəti

 

10

Doğulduğu tarix «____» _________ il

 

10-1. [32]

Vətəndaşlığı

 

10-2. [33]

Doğulduğu yer

 

10-3. [34]

Doğulduğu yer

 

10-4. [35]

Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi ______ № _____ «___» _______il

 

Övladlığa götürən kişi haqqında məlumat

Övladlığa götürən qadın haqqında məlumat

11

Soyadı

 

12

Adı

 

13

Atasının adı

 

14

Milliyyəti

 

14-1. [36]

Vətəndaşlığı

 

14-2. [37]

Doğulduğu yer

 

14-3. [38]

Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi ______ № _____ «___» _______il

 

15

Doğulduğu tarix «___» ___________ il

 

 

16 [39]

Yaşayış yeri (ünvan dəqiq göstərilir)

respublika (ölkə) _______________ _______________________________

rayon (şəhər), qəsəbə, kənd _______ _______________________________

küçə, bina, mənzil ______________ _______________________________

respublika (ölkə) ___________ ____________________________

rayon (şəhər), qəsəbə, kənd _____ _____________________________

küçə, bina, mənzil ____________ _____________________________

17

Övladlığa götürənlər valideyn kimi yazılırmı

 

 

18

Övladlığa götürmə barədə ____________ rayon (şəhər) məhkəməsinin «__» _________ il tarixli _________________ nömrəli qətnaməsi

19

Övladlığa götürənlərin imzası

20

Şəhadətnamə verilmişdir: seriyası __________________ № ________________

21

Qeyd üçün

 

M.Y.

qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi

mütəxəssis (kargüzar)

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir 4 nömrəli əlavə qeydiyyat

orqanının ştampı Nikah haqqında aktın

qeydi № ________ «____» ____________ il
Nüsxə № _____________

 

 

Evlənənlər haqqında məlumatlar

 

Kişi

Qadın

1

Soyadı evlənənədək
evlənəndən sonra

 

 

2

Adı

 

 

3

Atasının adı

 

 

4

Doğulduğu tarix

«___» ____________ 20___ il

Yaşı: __________ yaşı tamam olmuşdur

«___» ___________ 20___ il

Yaşı: _________ yaşı tamam olmuşdur

5

Doğulduğu yer

respublika (ölkə) __________
___________________________

rayon (şəhər), qəsəbə, kənd __________________________

respublika (ölkə) __________
___________________________

rayon (şəhər), qəsəbə, kənd _________________________

6

Milliyyəti

 

 

6-1. [40]

Vətəndaşlığı

 

 

7

İş yeri (vəzifəsi)

 

 

8

Təhsili (xətt çəkmək)

ibtidai

peşə

ibtidai

peşə

ümumi orta

orta ixtisas

ümumi orta

orta ixtisas

tam orta

ali ixtisas

tam orta

ali ixtisas

natamam təhsil

natamam təhsil

9

Ailə vəziyyəti (xətt çəkmək)

evlənməmiş, dul, boşanmış

ərə getməmiş, dul, boşanmış

10

Ümumi uşaqlar haqqında məlumat

Soyadı, adı, doğum tarixi

Soyadı, adı, doğum tarixi

10-1 [41]

Qohumluq əlaqəsi haqqında məlumat – (babası və (və ya) nənəsi ümumi olanlar)

əmioğlu

əmiqızı

dayıoğlu

bibiqızı

bibioğlu

dayıqızı

xalaoğlu

xalaqızı

yoxdur

yoxdur

11 [42]

Yaşayış yeri (ünvan dəqiq göstərilir)

respublika (ölkə) _________

rayon (şəhər), qəsəbə, kənd __________________________

küçə, bina, mənzil _________

respublika (ölkə) _________

rayon (şəhər), qəsəbə, kənd __________________________

küçə, bina, mənzil _________

12

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər

 

 

13

Evlənənlərin imzaları:
evlənənədək
evlənəndən sonra

 

 

14

Şahidlərin soyadı, adı, atasının adı, imzası

15

Şəhadətnamə verilmişdir: seriyası _______________ № ________________

16

Qeydlər üçün

 

M.Y.

qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi

mütəxəssis (kargüzar)

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmişdir 5 nömrəli əlavə qeydiyyat  orqanının

ştampı Atalığı müəyyən etmək haqqında aktın

qeydi № ________ «____» ____________ il
Nüsxə № _____________

 

Uşaq haqqında məlumatlar

1

Soyadı

2

Adı

3

Atasının adı

4

Doğulduğu tarix

5

Cinsi

6

Doğulduğu yer — respublika (ölkə) _________________________________________________

rayon (şəhər), qəsəbə, kənd _________________________________________________________

doğum haqqında aktın qeydi № _______________ «___» _________________ 20____ il

6-1. [43]

Vətəndaşlığı

6-2. [44]

Yaşayış yeri

6-3. [45]

Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi ______ № _____ «___» _______il

7

Atalıq müəyyən edildikdən sonra soyadı, adı və atasının adı

 

Valideyn haqqında məlumatlar

 

Ata haqqında məlumat

Ana haqqında məlumat

8

Soyadı

 

 

9

Adı

 

 

10

Atasının adı

 

 

11

Doğulduğu tarix

 

 

11-1. [46]

Doğulduğu yer

 

 

11-2. [47]

Vətəndaşlığı

 

 

12

Milliyyəti

 

 

13 [48]

Yaşayış yeri

respublika (ölkə) __________ __________________________

rayon (şəhər), qəsəbə, kənd ___________________________

respublika (ölkə) _________ __________________________

rayon (şəhər), qəsəbə, kənd ___________________________

14

Vəzifəsi (iş yeri)

 

 

15

Valideynlərin şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədlər

 

 

Atalığı müəyyən etmək haqqında qeydin əsası

16

Valideynlərin «___» __________________ 20___ il tarixli birgə ərizələri

Ananın imzası _______________________ Atanın imzası ________________

Rayon (şəhər) məhkəməsinin «__» ______ 20___ il tarixli _________ nömrəli qətnaməsi

17

Ərizə verənin soyadı, adı, atasının adı, yaşadığı yer və imzası

 

18

Şəhadətnamə verilmişdir

seriya ___________________ № ______________

19

Qeyd üçün

 

 

M.Y.

qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi

mütəxəssis (kargüzar)

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il

1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiq  edilmişdir

6 nömrəli əlavə qeydiyyat  orqanının  ştampı Soyadın

, adın və ata adının dəyişdirilməsi haqqında aktın

qeydi № _______ «____» ____________ il
Nüsxə № _____________

 

 

 

Dəyişənədək

Dəyişəndən sonra

1

Soyadı

 

2

Adı

 

3

Atasının adı

 

4

Doğulduğu tarix «___» ________________ il

5

Doğulduğu yer respublika (ölkə) ____________ rayon (şəhər), qəsəbə, kənd __________

 

Doğum haqqında aktın qeydi: «___» ________________ № _________

6

Milliyyəti

6-1. [49]

Vətəndaşlığı

7

Vəzifəsi (iş yeri)

8  [50]

Yaşayış yeri: respublika (ölkə) _____________ rayon (şəhər), qəsəbə, kənd ______ küçə, bina, mənzil ________________ «_____»______________________

9

Soyadın, adın və ata adının dəyişdirilməsinin əsasları

10

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər

11

Ərizəçinin imzası

12

Şəhadətnamə verilmişdir: seriyası ___________ № _____________

13

Qeydlər üçün

 

M.Y.

qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi

mütəxəssis (kargüzar)

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il

1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir 7 nömrəli

əlavə qeydiyyat orqanının ştampı Nikahın pozulması haqqında

aktın qeydi № ________ «____» ____________ il
Nüsxə № _____________

 

 

 

Nikahı pozulanlar haqqında məlumat

 

Kişi

Qadın

1

Soyadı
nikah pozulanadək
nikah pozulandan sonra

 

 

2

Adı

 

 

3

Atasının adı

 

 

4

Doğulduğu tarix

«___» ____________ 20___ il

Yaşı : _____ yaşı tamam olmuşdur

«___» ___________ 20___ il

Yaşı : _____ yaşı tamam olmuşdur

4-1.   [51]

Doğulduğu yer

 

 

4-2.   [52]

Vətəndaşlığı

 

 

5

Milliyyəti

 

 

6  [53]

Yaşayış yeri

respublika (ölkə) _________ __________________________

rayon (şəhər), qəsəbə, kənd __________________________

küçə, bina, mənzil ___________

respublika (ölkə) ________ _________________________

rayon (şəhər), qəsəbə, kənd _________________________

küçə, bina, mənzil ________ ___

7

Vəzifəsi (iş yeri)

 

 

 

 

8

Təhsili (xətt çəkmək)

ibtidai

peşə

ibtidai

peşə

ümumi orta

orta ixtisas

ümumi orta

orta ixtisas

tam orta

ali ixtisas

tam orta

ali ixtisas

natamam təhsil

natamam təhsil

9

Nikahda olmuşdur (bir, təkrar)

«___» ________ il № _______

«___» ________ il № ______

9-1 [54]

Qohumluq əlaqəsi haqqında məlumat – (babası və (və ya) nənəsi ümumi olanlar)

əmioğlu

əmiqızı

dayıoğlu

bibiqızı

bibioğlu

dayıqızı

xalaoğlu

xalaqızı

yoxdur

yoxdur

10

Ləğv edilən nikah qeyd edilmişdir

 

 

11 [55]

Ər-arvadın “___” __________________ 20___ il tarixli birgə ərizəsi

Nikahın pozulması haqqında _____________________ rayon (şəhər) məhkəməsinin “___” ___________ 20___ il tarixli ___________ nömrəli qətnaməsi.

Qətnamənin qanuni qüvvəyə mindiyi tarix “___” ___________ 20___ il

18 yaşa qədər ümumi uşaqlarının sayı _______

Ərin (arvadın) xəbərsiz itkin düşmüş, yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilməsi barədə _________ rayon (şəhər) məhkəməsinin

“___” ___________ 20___ il tarixli ___________ nömrəli qətnaməsi.

Qətnamənin qanuni qüvvəyə mindiyi tarix “___” ___________ 20___ il

12

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər

13

Nikahı pozulanların imzası

14

Şəhadətnamə verilmişdir

seriya _______ № _______

seriya il _____ № _____

15

Qeydlər üçün

 

M.Y.

qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi

mütəxəssis (kargüzar)

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il

1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir 8 nömrəli

əlavə qeydiyyat orqanının ştampı Ölüm haqqında aktın

qeydi № ________ «____» ____________ il
Nüsxə № _____________

 

1

Soyadı

2

Adı

3

Atasının adı

4

Cinsi

5

Milliyyəti

5-1. [56]

Vətəndaşlığı

5-2. [57]

Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi ______ № _____ «___» _______il

6

Öldüyü tarix «___» _______________________ il

7

Öldüyü yer: respublika (ölkə) _____________ rayon (şəhər), qəsəbə, kənd ______________

8

Ölümün səbəbi

9

Doğulduğu tarix və yer: «___» _______________ il respublika (ölkə) __________________

rayon (şəhər), qəsəbə, kənd ________________________________________________________

Yaşı: _______ yaşı tamam olmuşdur. Bir yaşadək uşaqlar üçün ________ ay ______ günü, həmçinin ananın neçənci _________ uşağı olduğunu göstərmək.

Ananın yaşı ________________________

10 [58]

Sonuncu yaşayış yeri: respublika (ölkə) _________ rayon (şəhər), qəsəbə, kənd ____ _______________________________ küçə, bina, mənzil ______________________________

11

Ailə vəziyyəti (xətt çəkmək) nikahda olmuş / nikahda olmamış / dul, boşanmış

12

Vəzifəsi (iş yeri)

 

13 [59]

Təhsili (xətt çəkmək)

ibtidai

peşə

ümumi orta

orta ixtisas

tam orta

ali

natamam təhsil

14

Ölüm faktını təsdiq edən sənədlər

15

Xəbər verənin soyadı, adı, atasının adı

16

Şəhadətnamə verilmişdir seriyası _____________ № _______________

17

Qeydlər üçün

 

M.Y.

qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi

mütəxəssis (kargüzar)

 

 

Qeyd.1. 1 yaşa qədər uşaqların ölüm aktının 5-ci, 10-cu qrafaları ana barəsində həkim şəhadətnaməsi (feldşer arayışı) əsasında doldurulur.

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli

qərarı ilə təsdiq edilmişdir

9 nömrəli əlavə

 

 

 

Azərbaycan Respublikası

Doğum haqqında şəhadətnamə

 

Doğum haqqında şəhadətnamə

[60] Vətəndaş _________________________________

soyadı,

__________________________________________

adı, atasının adı

__________________________________________

gün, ay, il

__________________________________________ rəqəm və sözlə ___________ doğulmuşdur.

Doğulduğu yer: şəhər, kənd, qəsəbə ____________ ___________________________________________

rayon _____________________________________ __________________________________________

respublika (ölkə) _____________________ bu barədə doğum haqqında akt qeydləri kitabında ____ 20 ___ ilin _____ ayının __________ günündə __________ № ilə qeyd edilmişdir.

Valideynləri

Atası ____________________________________

soyadı,

___________________________________________

adı, atasının adı

Milliyyəti ________________________________

Anası ____________________________________

soyadı,

___________________________________________

adı, atasının adı

Milliyyəti ________________________________

Qeyd edilən yer _____________________________

Qeydiyyat orqanının adı [61] __________ ___________________________ və _________________________ _______________ olduğu yer

Verildiyi tarix «___» ________ 20___ il

M.Y. qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi

AZ-I № 000000

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli

qərarı ilə təsdiq edilmişdir
10 nömrəli əlavə

 

 

 

Azərbaycan Respublikası

Nikah haqqında şəhadətnamə

 

Nikah haqqında şəhadətnamə

Vətəndaş _________________________________

soyadı,

___________________________________________

adı, atasının adı

«___» _______________________ ildə doğulmuş

doğulduğu yer ______________________________ __________________________________________

gün, ay, il

__________________________________________

rəqəm və sözlə

və vətəndaş _______________________________

soyadı,

___________________________________________

adı, atasının adı

«___» _______________________ ildə doğulmuş

doğulduğu yer ______________________________ __________________________________________

gün, ay, il

___________________________________________

rəqəm və sözlə

_________________ nikahlarını bağlamışlar

bu barədə nikahın bağlanması haqqında akt qeydlər kitabında 20_____ ilin _____ ayının _______ günündə _____ № ilə qeyd edilmişdir.

Nikah bağlandıqdan sonra

Ərə _______________________________________ Arvada ___________________________________ soyadı verilmişdir

Qeyd edilən yer _____________________________

Qeydiyyat orqanının adı

___________________________________________

__________________________________________

olduğu yer

Verildiyi tarix «___» ________ 20___ il

M.Y. qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi

AZ-I № 000000

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir 11 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikası

 

Adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsi haqqında şəhadətnamə

 

Vətəndaş ______________________________________________________________________________

soyadı,

_______________________________________________________________________________________

adı, atasının adı

«____» _______________________ ildə doğulmuş doğulduğu yer _______________________________ _______________________________________________________________________________________

soyadını, adını, ata adını _____________________________________________________________ _________________________________________________________________ dəyişdirdi və bu barədə soyadın, adın, ata adının dəyişdirilməsi haqqında akt qeydləri kitabında 20_____ ilin __________________________ ayının __________ günündə ____________ № ilə qeyd edilmişdir.

Qeyd edilən yer __________________________________________________________________________

Qeydiyyat orqanının adı

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

olduğu yer

Verildiyi tarix «____» _______________ 20____il

 

 

M.Y.

qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi [62]

 

AZ-I № 000000

 

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir 12 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikası

 

 

 

Övladlığa götürmə haqqında şəhadətnamə

 

Vətəndaş _______________________________________________________________________________

soyadı,

________________________________________________________________________________________

adı, atasının adı

«____» _______________________ ildə doğulmuş doğulduğu yer _______________________________

vətəndaş _______________________________________________________________________________

soyadı,

________________________________________________________________________________________

adı, atasının adı

və vətəndaş _____________________________________________________________________________

soyadı,

___________________________________________________________________ tərəfindən övladlığa

adı, atasının adı

götürülmüş və ona ________________________________ soyadı, __________________________ adı, _______________________________ ata adı verilmişdir.

Bu barədə övladlığa götürmə haqqında akt qeydləri kitabında 20 _____ ilin _________________ ayının ____________ günündə _____________________ № ilə qeyd edilmişdir.

Qeyd edilən yer __________________________________________________________________________

Qeydiyyat orqanının adı

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

olduğu yer

Verildiyi tarix «____» _______________ 20____il

 

M.Y.

qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi

 

 

AZ-I № 000000

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir 13 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikası

 

 

Atalığın müəyyən edilməsi haqqında şəhadətnamə

 

Vətəndaş _______________________________________________________________________________

soyadı,

________________________________________________________________________________________

adı, atasının adı

«____» _____________________________ ildə vətəndaş

________________________________________________________________________________________

ananın soyadı, adı,

_______________________________________________________________________________ doğulmuş

atasının adı

________________________________________________________________________________________

uşağın soyadı,

________________________________________________________________ atası hesab edilmişdir.

adı, atasının adı

Bu barədə atalığın müəyyən edilməsi haqqında akt qeydləri kitabında 20__________ ilin _________________________ ayının ________________ günündə _______ № ilə qeyd edilmişdir.

Qeyd edilən yer __________________________________________________________________________

Qeydiyyat orqanının adı

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

olduğu yer

Verildiyi tarix «____» _______________ 20____il

 

M.Y.

qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi

 

 

AZ-I № 000000

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir 14 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikası

 

 

Nikahın pozulması haqqında şəhadətnamə [63]

 

Vətəndaş ___________________________________________________________________________________

soyadı,

____________________________________________________________________________________________

adı, atasının adı

vətəndaş _________________________________________________________________________________

soyadı,

____________________________________________________________________________________________

adı, atasının adı

nikahı ______________________________________________________________ əsasən pozulmuşdur.

(onların razılığına, ərin (arvadın) ərizəsinə, nikahın pozulması haqqında qətnamə çıxarmış məhkəmənin adı və qətnamənin çıxarıldığı tarix)

Nikaha “___”__________ 20__ il tarixində xitam verilmişdir.

Bu barədə nikahın pozulması haqqında akt qeydləri kitabında 20______ ilin _________________ ayının ______________ günündə _______________________ № ilə qeyd edilmişdir.

Nikah pozulduqdan sonra [64]

Kişiyə ____________________________________________________________________________________

Qadına __________________________________________________________________ soyadı verilmişdir.

Qeyd edilən yer ____________________________________________________________________________

Qeydiyyat orqanının adı

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

olduğu yer

Şəhadətnamə vətəndaş _____________________________________________________________________

soyadı,

________________________________________________________________________________ verilmişdir.

adı, atasının adı

Verildiyi tarix «____» _______________ 20____il

 

M.Y.

qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi

 

 

AZ-I № 000000

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir 15 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikası

 

 

Ölüm haqqında şəhadətnamə

 

Vətəndaş _______________________________________________________________________________

soyadı,

________________________________________________________________________________________

adı, atasının adı

________________________________________________________________________________________

gün, ay, il

________________________________________________________________________________________

rəqəm və sözlə

_________________________________________________________________________ ildə ölmüşdür.

Bu barədə soyadın, adın, ata adının dəyişdirilməsi haqqında akt qeydləri kitabında 20____ ilin _____________ ayının __________ günündə ___________ № ilə qeyd edilmişdir.

Ölümün səbəbi: _________________________________________________________________________

Öldüyü yer: şəhər, kənd __________________________________________________________________

rayon __________________________________________________________________________________

vilayət (ölkə) ___________________________________________________________________________

respublika _____________________________________________________________________________

Qeyd edilən yer __________________________________________________________________________

Qeydiyyat orqanının adı

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

olduğu yer

Verildiyi tarix «____» _______________ 20____il

 

M.Y.

qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi

 

 

AZ-I № 000000

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 2 dekabr tarixli 480 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

16 nömrəli əlavə [65]

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DOĞUM HAQQINDA

ELEKTRON ŞƏHADƏTNAMƏ

 

DOĞUMU QEYDƏ ALINAN ŞƏXS

Soyadı

Adı

Atasının adı

 

Cinsi

(kişi, qadın)

 

Doğulduğu tarix

(gün, ay, il)

 

Doğulduğu yer

respublika (ölkə), şəhər (rayon), kənd (qəsəbə)

 

Fərdi identifikasiya nömrəsi

 

ATA

Soyadı

Adı

Atasının adı

 

Fərdi identifikasiya nömrəsi

(Azərbaycan Respublikasının

vətəndaşları, habelə Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan və ya qaçqın statusu almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün)

 

Milliyyəti

 

ANA

Soyadı

Adı

Atasının adı

 

Fərdi identifikasiya nömrəsi

(Azərbaycan Respublikasının

vətəndaşları, habelə Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan və ya qaçqın statusu almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün)

 

Milliyyəti

 

Doğumun qeydə alındığı tarix

(gün, ay, il)

 

Doğum haqqında akt qeydinin nömrəsi

 

Şəhadətnamənin qeydiyyat nömrəsi

 

Qeydə alan orqanın adı və vəzifəli şəxsi

(vəzifəsi, adı, soyadı)

 

Şəhadətnamə gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilmişdir.

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 2 dekabr tarixli 480 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

17 nömrəli əlavə

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

ÖLÜM HAQQINDA

ELEKTRON ŞƏHADƏTNAMƏ

 

ÖLÜMÜ QEYDƏ ALINAN ŞƏXS

Soyadı

Adı

Atasının adı

 

Cinsi

(kişi, qadın)

 

Öldüyü tarix

(gün, ay, il)

 

Öldüyü yer

respublika (ölkə), şəhər (rayon), kənd (qəsəbə)

 

Fərdi identifikasiya nömrəsi

(Azərbaycan Respublikasının

vətəndaşları, habelə Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan və ya qaçqın statusu almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün)

 

Ölən şəxsin doğulduğu tarix

(gün, ay, il)

 

Ölən şəxsin doğulduğu yer

respublika (ölkə), şəhər (rayon), kənd

(qəsəbə)

 

Ölümün səbəbi

 

Ölümün qeydə alındığı tarix

(gün, ay, il)

 

Ölüm haqqında akt qeydinin nömrəsi

 

Şəhadətnamənin qeydiyyat nömrəsi

 

Qeydə alan orqanın adı və vəzifəli şəxsi

 (vəzifəsi, adı, soyadı)

 

Şəhadətnamə gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  23 mart 2002-ci il tarixli 45 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 3, maddə 148)

2.       Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  07 oktyabr 2002-ci il tarixli 152 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 10, maddə 635)

3.       Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678)

4.       Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 may 2006-cı il tarixli 129 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 472)

5.       Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902)

6.       29 mart  2010-cu il tarixli 53 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 264)

7.       11 dekabr 2012-ci il tarixli 296 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 14 dekabr 2012-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1360)

8.       3 dekabr 2014-cü il tarixli 384 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 11 dekabr 2014-cü il, № 271, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 12, maddə 1662)

9.       21 dekabr 2017-ci il tarixli 579 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 dekabr 2017-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №12, II kitab, maddə 2526)

10.    19 dekabr 2018-ci il tarixli 541 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2737)

11.    28 avqust 2019-cu il tarixli 373 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 sentyabr 2019-cu il, № 191, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1478)

12.    23 iyun 2020-ci il tarixli 214 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 iyun 2020-ci il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 6, maddə 804)

13.    30 noyabr 2020-ci il tarixli 474 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 dekabr 2020-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1417)

14.     2 dekabr 2020-ci il tarixli 480 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2020-ci il, № 255, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 12, V kitab, maddə 1584)

15.    27 oktyabr 2021-ci il tarixli 318 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 29 oktyabr 2021-ci il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1185)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  07 oktyabr 2002-ci il tarixli 152 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 10, maddə 635)  ilə "Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydində dəyişiklik, bərpa və ləğv qaydalarını müəyyən edən əsas müddəalar"ın preambulasında "Ədliyyə Nazirliyinin" sözləri "Ədliyyə Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir və 11-ci bəndində "Respublika Arxivinə" sözlərindən sonra "və Naxçıvan Muxtar Respublikası vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının arxivinə" sözləri əlavə edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydində dəyişiklik, bərpa və ləğv qaydalarını müəyyən edən Əsas Müddəalar”ın 1-ci bənddə, 4-cü bəndin üçüncü və doqquzuncu abzaslarında, 5-ci bənddə, 6-cı bəndin birinci abzasında, 7-15-ci bəndlərdə, 17-ci bənddə, 18-ci bəndin birinci və ikinci abzaslarında, 19-30-cu bəndlərdə ismin müvafiq hallarında "VVADQ orqanları" və "VVADQ orqanı" sözləri müvafiq olaraq "qeydiyyat şöbələri" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2]  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə1-ci bənddə, 4-cü bəndin üçüncü və doqquzuncu abzaslarında, 5-ci bənddə, 6-cı bəndin birinci abzasında, 7-15-ci bəndlərdə, 17-ci bənddə, 18-ci bəndin birinci və ikinci abzaslarında, 19-30-cu bəndlərdə ismin müvafiq hallarında "VVADQ orqanları" və "VVADQ orqanı" sözləri müvafiq olaraq"qeydiyyat şöbələri" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  23 mart 2002-ci il tarixli 45 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 3, maddə 148)  ilə təsdiq edilmiş "Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydində dəyişiklik, bərpa və ləğv qaydalarını müəyyən edən əsas müddəalar"ın 3-cü bəndinin altıncı abzasından "habelə soyad şəkilçisini" sözləri çıxarılmışdır.

 

[4] 27 oktyabr 2021-ci il tarixli 318 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 29 oktyabr 2021-ci il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1185) ilə “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydində dəyişiklik, bərpa və ləğv qaydalarını müəyyən edən əsas müddəalar”ın 4-cü bəndinin onuncu abzasında və 9-cu bəndinin ikinci abzasında qətnaməsi sözü qərarı sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 30 noyabr 2020-ci il tarixli 474 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 dekabr 2020-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1417) ilə “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydində dəyişiklik, bərpa və ləğv qaydalarını müəyyən edən Əsas Müddəalar”ın 4-cü hissəsinin on birinci abzasında və 5-ci hissənin ikinci abzasında “səhiyyə idarəsinin” sözləri “tibb müəssisəsinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə 6-cı bəndin ikinci abzasında "VVADQ orqanının müdiri" sözləri "qeydiyyat şöbəsinin rəisi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 11 dekabr 2012-ci il tarixli 296 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 14 dekabr 2012-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1360) ilə 11-ci hissəsində "hərbi uçotda olduğu hərbi komissarlığa" sözləri "hərbi qeydiyyatda olduğu Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölməsinə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 may 2006-cı il tarixli 129 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 472) ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 1 mart tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydində dəyişiklik, bərpa və ləğv qaydalarını müəyyən edən Əsas Müddəalar”ın 12-ci bəndində “imtina etməsindən” sözlərindən sonra “inzibati qaydada və ya” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[9] 21 dekabr 2017-ci il tarixli 579 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 dekabr 2017-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №12, II kitab, maddə 2526) ilə Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydində dəyişiklik, bərpa və ləğv qaydalarını müəyyən edən əsas müddəalar”ın sonuna yeni məzmunda “Qeyd” əlavə edilmişdir.

 

[10] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  07 oktyabr 2002-ci il tarixli 152 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 10, maddə 635)  ilə "Akt kitablarının saxlanması qaydası və müddətləri"nin 1-ci bəndində "Ədliyyə Nazirliyinin" sözləri "Ədliyyə Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir və "Respublika Arxivində" sözlərindən sonra "və Naxçıvan Muxtar Respublikası vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının arxivində" sözləri əlavə edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə Akt kitablarının saxlanması qaydası və müddətləri" nin 1-ci bənddə "vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı orqanları" sözləri "rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə Akt kitablarının saxlanması qaydası və müddətləri" nin 1-ci və 2-ci bəndlərdə ismin müvafiq hallarında "VVADQ orqanları" sözləri müvafiq olaraq "qeydiyyat şöbələri" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları"nın birinci və ikinci abzaslarda ismin müvafiq hallarında "VVADQ orqanları" sözləri ismin müvafiq hallarında "qeydiyyat şöbələri" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12]  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  07 oktyabr 2002-ci il tarixli 152 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 10, maddə 635) "Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları"nın birinci abzasında "Ədliyyə Nazirliyinin" sözləri "Ədliyyə Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları"nın birinci abzasda "vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı orqanları" sözləri "rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 dekabr 2020-ci il tarixli 480 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2020-ci il, № 255, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 12, V kitab, maddə 1584) ilə “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları”nın birinci abzasında “15” rəqəmləri “17” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları"nın birinci və ikinci abzaslarda ismin müvafiq hallarında "VVADQ orqanları" sözləri ismin müvafiq hallarında "qeydiyyat şöbələri" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları"nın 1 nömrəli əlavədə "VVADQ orqanının ştampı" sözləri "qeydiyyat orqanının ştampı" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[15]  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə  “Doğum Haqqında Akt Qeydi”nə (1 nömrəli əlavə) 14-1. bənd əlavə olunmuşdur.

 

[16]  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə  “Doğum Haqqında Akt Qeydi”nə (1 nömrəli əlavə) 14-2. bənd əlavə olunmuşdur.

 

[17]  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə  “Doğum Haqqında Akt Qeydi”nə (1 nömrəli əlavə) 14-3. bənd əlavə olunmuşdur.

 

[18]  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə  “Doğum Haqqında Akt Qeydi”nə (1 nömrəli əlavə) 16-cı bənddə “Daimi yaşadığı yer” sözləri “Yaşayış yeri” sözləri ilə əvəz edilmişdir və bu bənddən “ildən daimi yaşayır” sözləri çıxarılmışdır.

 

[19] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  29 mart  2010-cu il tarixli 53 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 264) ilə 1 nömrəli əlavə — «Doğum haqqında akt qeyd»in 18-ci bəndi, 4 nömrəli əlavə — «Nikah Haqqında Aktın Qeydi»nin və 7 nömrəli əlavə — «Nikahın Pozulması Haqqında Aktın Qeydi»nin 8-ci bəndlərə yeni  redaksiyada verilmişdir.

19 dekabr 2018-ci il tarixli 541 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2737) ilə “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları”nın 1 nömrəli əlavəsinin 18-ci hissəsində hər iki halda, 4 və 7 nömrəli əlavələrinin 8-ci hissələrində hər iki halda və 8 nömrəli əlavəsinin 13-cü hissəsində “ilk peşə-ixtisas” sözləri “peşə” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Doğum Haqqında Akt Qeydi”nə (1 nömrəli əlavə)  19-cu bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları"nın 1 nömrəli əlavədə 19-cu bənddə "VVADQ orqanının" sözləri "qeydiyyat orqanının" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları"nın 1 nömrəli əlavədə "Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı şöbəsinin müdiri" sözləri "qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 28 avqust 2019-cu il tarixli 373 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 sentyabr 2019-cu il, № 191, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1478) ilə “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin FORMALARI”nın 1-8 nömrəli əlavələrində “kargüzar” sözü “mütəxəssis (kargüzar)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[23] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları"nın 2-8 nömrəli əlavələrində "VVADQ orqanının ştampı" sözləri "qeydiyyat orqanının ştampı" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[24] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Doğum Haqqında Bərpa Aktının Qeydi” nin (2 nömrəli əlavə) 7-ci bəndində “Daimi yaşadığı yer” sözləri “Yaşayış yeri” sözləri ilə əvəz edilmişdir və bu bənddən “ildən daimi yaşayır” sözləri çıxarılmışdır.

 

[25] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Doğum Haqqında Bərpa Aktının Qeydi” nin (2 nömrəli əlavə) 11-1-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

[26] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Doğum Haqqında Bərpa Aktının Qeydi” nin (2 nömrəli əlavə) 11-2-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

[27] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Doğum Haqqında Bərpa Aktının Qeydi” nin (2 nömrəli əlavə) 11-3-cü bənd əlavə olunmuşdur.

 

[28] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Doğum Haqqında Bərpa Aktının Qeydi” nin (2 nömrəli əlavə) 11-4-cü bənd əlavə olunmuşdur.

 

[29] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Doğum Haqqında Bərpa Aktının Qeydi” nin (2 nömrəli əlavə) 11-5-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

[30] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları"nın 2-8 nömrəli əlavələrində "Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı şöbəsinin müdiri" sözləri "qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi" sözləri ilə əvəz  edilmişdir.

 

[31] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Övladlığa Götürmə Aktının Qeydi” nin (3 nömrəli əlavə) 3-1-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

[32] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Övladlığa Götürmə Aktının Qeydi” nin (3 nömrəli əlavə) 10-1-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

[33] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Övladlığa Götürmə Aktının Qeydi” nin (3 nömrəli əlavə) 10-2-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

[34] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Övladlığa Götürmə Aktının Qeydi” nin (3 nömrəli əlavə) 10-3-cü bənd əlavə olunmuşdur.

 

[35] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Övladlığa Götürmə Aktının Qeydi” nin (3 nömrəli əlavə) 10-4-cü bənd əlavə olunmuşdur.

 

[36] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) “Övladlığa Götürmə Aktının Qeydi” nin (3 nömrəli əlavə) 14-1-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

[37] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Övladlığa Götürmə Aktının Qeydi” nin (3 nömrəli əlavə) 14-2-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

[38] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Övladlığa Götürmə Aktının Qeydi” nin (3 nömrəli əlavə) 16-cı bənddə “Daimi yaşadığı yer” sözləri “Yaşayış yeri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

 

[39] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Övladlığa Götürmə Aktının Qeydi” nin (3 nömrəli əlavə) 14-3-cü bənd əlavə olunmuşdur.

 

[40] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Nikah Haqqında Aktın Qeydi”nə (4 nömrəli əlavə) 6-1-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

[41] 23 iyun 2020-ci il tarixli 214 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 iyun 2020-ci il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 6, maddə 804) ilə “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları”nın 4 nömrəli əlavəyə yeni məzmunda 10-1-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[42] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Nikah Haqqında Aktın Qeydi”nə (4 nömrəli əlavə) 11-ci bənddə “Daimi yaşadığı yer” sözləri “Yaşayış yeri” sözləri ilə əvəz edilmişdir və bu bənddən “ildən yaşayır” sözləri çıxarılmışdır.

 

 

[43] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Atalığı Müəyyən Etmək Haqqında Aktın Qeydi”nə (5 nömrəli əlavə) 6-1-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

 

[44] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Atalığı Müəyyən Etmək Haqqında Aktın Qeydi”nə (5 nömrəli əlavə) 6-2-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

 

[45] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Atalığı Müəyyən Etmək Haqqında Aktın Qeydi”nə (5 nömrəli əlavə) 6-3-cü bənd əlavə olunmuşdur.

 

 

[46] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Atalığı Müəyyən Etmək Haqqında Aktın Qeydi”nə (5 nömrəli əlavə) 11-1-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

 

[47] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Atalığı Müəyyən Etmək Haqqında Aktın Qeydi”nə (5 nömrəli əlavə) 11-2-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

 

[48] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Atalığı Müəyyən Etmək Haqqında Aktın Qeydi”nə (5 nömrəli əlavə) bənddə “Daimi yaşadığı yer” sözləri “Yaşayış yeri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

 

[49] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə ”Soyadın, Adın və Ata Adının dəyişdirilməsi Haqqında Aktın Qeydi”nə (6 nömrəli əlavə) 6-1-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

 

[50] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə ”Soyadın, Adın və Ata Adının dəyişdirilməsi Haqqında Aktın Qeydi”nə (6 nömrəli əlavə)  ) 8-ci bənddə “Daimi yaşadığı yer” sözləri “Yaşayış yeri” sözləri ilə əvəz edilmişdir və bu bənddən “ildən daimi yaşayır” sözləri çıxarılmışdır.

 

 

[51] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Nikahın Pozulması Haqqında Aktın Qeydi” nə (7 nömrəli əlavə) 4-1-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

 

[52] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Nikahın Pozulması Haqqında Aktın Qeydi” nə (7 nömrəli əlavə) 4-2-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

[53] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Nikahın Pozulması Haqqında Aktın Qeydi” nə (7 nömrəli əlavə)  6-ci bənddə “Daimi yaşadığı yer” sözləri “Yaşayış yeri” sözləri ilə əvəz edilmişdir və bu bənddən “ildən daimi yaşayır” sözləri çıxarılmışdır.

 

[54] 23 iyun 2020-ci il tarixli 214 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 iyun 2020-ci il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 6, maddə 804) ilə “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları”nın 7 nömrəli əlavəyə yeni məzmunda 9-1-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[55] 28 avqust 2019-cu il tarixli 373 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 sentyabr 2019-cu il, № 191, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1478) ilə 7 nömrəli əlavənin 11-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11

Nikahın pozulması haqqında aktın seriyası ___ Tərəflərin ərizəsi «___» ___ il № __ Nikahı pozan ___ rayon (şəhər) məhkəməsinin «___» ____ il tarixli __ nömrəli qərarı 18 yaşa qədər ümumi uşaqların sayı _______ Xəbərsiz itkin düşmüş, yaxud fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş ___________________________ haqqında _________ rayon (şəhər)

(soyadı, adı, atasının adı)

məhkəməsinin «___» _________ il tarixli _______ nömrəli qərarının, yaxud azadlıqdan məhrum edilməsi barədə «___» ______________________ il tarixli hökmü

 

[56] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Ölüm Haqqında Aktın Qeydi”nə (8 nömrəli əlavə) 5-1-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

 

[57] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Ölüm Haqqında Aktın Qeydi”nə (8 nömrəli əlavə) 5-2-ci bənd əlavə olunmuşdur.

 

 

[58] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  22 iyul 2005-ci il tarixli 145 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 07, maddə 678) ilə “Ölüm Haqqında Aktın Qeydi”nə (8 nömrəli əlavə) ”Harada daimi yaşamışdır” sözləri “Sonuncu yaşayış yeri” sözləri ilə əvəz edilmişdir və bu bənddən “ildən daimi yaşayır” sözləri çıxarılmışdır.

 

 

[59] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 mart  2010-cu il tarixli 53 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 264) ilə 8 nömrəli əlavə «Ölüm Haqqında Aktın Qeydi»nin 13-cü bəndə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

[60] 3 dekabr 2014-cü il tarixli 384 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 11 dekabr 2014-cü il, № 271, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 12, maddə 1662) ilə “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları”nın 9 nömrəli əlavəsindən “Vətəndaş” sözü çıxarılmışdır.

 

[61]  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları"nın 9-15 nömrəli əlavələrində "Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı orqanının adı" sözləri "qeydiyyat orqanının adı" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[62] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə 9-15 əlavələrdən  "Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı şöbəsinin müdiri" sözləri "qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[63] 28 avqust 2019-cu il tarixli 373 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 sentyabr 2019-cu il, № 191, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1478) ilə 14 nömrəli əlavənin mətnidən “Vətəndaş” sözü (hər üç halda) çıxarılmışdır və “ilə olan nikah ləğv edilmişdir, bu barədə nikahın ləğv edilməsi” sözləri “nikahı __________________________________________ əsasən pozulmuşdur.

(onların razılığına, ərin (arvadın) ərizəsinə, nikahın pozulması haqqında qətnamə çıxarmış məhkəmənin adı və qətnamənin çıxarıldığı tarix)

Nikaha “___”__________ 20__ il tarixində xitam verilmişdir.

Bu barədə nikahın pozulması” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[64] 28 avqust 2019-cu il tarixli 373 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 sentyabr 2019-cu il, № 191, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1478) ilə 14 nömrəli əlavənin mətnidə “ləğv olunandan” sözləri “pozulduqdan” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[65] 2 dekabr 2020-ci il tarixli 480 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2020-ci il, № 255, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 12, V kitab, maddə 1584) ilə “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formaları”na yeni məzmunda 16 və 17 nömrəli əlavələr təsdiq edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status