×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
19.01.2001
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
20
ADI
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-01-2001, Nəşr nömrəsi: 01, Maddə nömrəsi: 69)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
01.01.2001
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli Fərmanının 2-ci bəndinin 30-cu abzasının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələri təsdiq edilsin (əlavə olunur).

1-1. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 191.5-ci və “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-10.1.7-ci maddələrinə uyğun olaraq, bu Qərarın 1-ci hissəsi ilə “ 2202100009” və “ 2202991902” alt yarımmövqeləri üzrə malların hər litrinə görə müəyyən edilmiş aksiz dərəcəsinin 0,1 manatı, “ 220300” yarımmövqeyi üzrə malların hər litrinə görə müəyyən edilmiş aksiz dərəcəsinin 0,05 manatı, “ 220820” , “ 220830” , “ 220840” , “ 220850” , “ 220860” və “ 220870” yarımmövqeləri və “2208 90 110 0 - 2208 90 780 9 (2208 90 690 1 və 2208 90 780 1 istisna olmaqla)” alt yarımmövqeləri üzrə malların hər litrinə görə müəyyən edilmiş aksiz dərəcəsinin 0,2 manatı, “ 2402100009” , “ 2402900003” , “ 2402900009” alt yarımmövqeləri və “ 240220” yarımmövqeyi üzrə malların 1000 ədədinə görə müəyyən edilmiş aksiz dərəcəsinin 1,5 manatı vergi ödəyiciləri tərəfindən icbari tibbi sığorta fonduna ödənilir. [1]

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "MDB hüquqları kənarından gətirilən aksiz vergisinə cəlb edilən malların aksiz dərəcələri haqqında" 1996-cı il 2 iyul tarixli 80 nömrəli və "MDB hüquqları kənarından gətirilən aksiz vergisinə cəlb edilən malların aksiz dərəcəsi haqqında" 1996-cı il 2 iyul tarixli 80 nömrəli qərarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə" 1996-cı il 13 dekabr tarixli 175 nömrəli qərarları qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

3. Bu qərar 2001-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri  A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 19 yanvar 2001-ci il

                        № 20

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2017-ci il 21 dekabr tarixli 574 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. [2]

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 190.2-ci maddəsində göstərilən aksizli malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına uyğun kodları

Mal mövqelərinin adları

Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla)

1

2

3

2202 10 000 9 [3]

şəkər əlavələri və ya digər şirinləşdirici və ya dad-aromatik maddələr əlavə edilmiş alkoqolsuz energetik içkilər

1 litr üçün 3,1 manat

2202 99 180 2 [4]

meyvə və tərəvəz şirəsi əsaslı alkoqolsuz energetik içkilər

1 litr üçün 3,1 manat

2203 00

səməni pivəsi

1 litr üçün 1,9 manat [5]

2204 (2204 10 110 0 və 2204 30 100 0 istisna olmaqla) [6]

təbii üzüm şərabları, spirt qatılmışlar daxil olmaqla; üzüm suslosu, 2009 mal mövqeyində təsnif ediləndən başqa

1 litr üçün 3,6 manat

2204 10 110 0

şampan şərabı

1 litr üçün 5,1 manat [7]

2204 30 100 0

qıcqırma prosesində və ya spirt əlavə edilməkdən fərqli üsulla dayandırılmış qıcqırma ilə alınmış digər üzüm susloları

1 litr üçün 0,2 manat

2205

vermutlar və bitki və ya aromatik ekstraktların əlavəsi ilə digər təbii üzüm şərabları

1 litr üçün 3,6 manat

2206 00

digər qıcqırdılmış içkilər (sidr, perri və ya armud sidri, ballı içki); qıcqırdılmış içkilərin qarışıqları və qıcqırdılmış içkilərlə spirtsiz içkilərin qarışıqları, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmamış

1 litr üçün 3,6 manat

2207 10 000 0

denaturasiya olunmamış etil spirti, 80 həcm faiz və ya çox spirt qatılığı ilə

1 litr üçün 6 manat [8]

2208 20

üzüm çaxırının və ya üzüm puçallarının distillə edilməsi nəticəsində alınan spirtli tinkturalar

1 litr üçün 8 manat [9]

2208 30 [10]

viski

1 litr üçün 12,0 manat [11]

2208 40

rom və digər spirtli tinkturalar, şəkər qamışının qıcqırdılmış məhsullarının qovulması nəticəsində alınan

1 litr üçün 12,0 manat

2208 50

cin və ardıc tinkturası

1 litr üçün 12,0 manat

2208 60

araq

1 litr üçün 12,0 manat

2208 70

likörlər

1 litr üçün 12,0 manat

2208 90 110 0– [12]

2208 90 780 9 (2208 90 690 1 və 2208 90 780 1 istisna olmaqla)

digər spirtli içkilər

1 litr üçün 12,0 manat

2208 90 690 1 [13]

tərkibində spirtin miqdarı 9,0 faizdən az olan digər tündləşdirilməmiş alkoqollu içkilər

1 litr üçün 1,9 manat

2208 90 780 1

tərkibində spirtin miqdarı 9,0 faizdən az olan digər tündləşdirilməmiş alkoqollu içkilər

1 litr üçün 1,9 manat

2208 90 910 0

2208 90 990 0

həcm faizi 80-dən az qatılığı olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti

1 litr üçün 6 manat [14]

2402 10 000 2 [15]

tərkibində tütün olan siqarlar, o cümlədən ucları kəsilmiş siqarlar

1 ədəd üçün 1,0 manat

2402 10 000 9 [16]

tərkibində tütün olan siqarillalar

1000 ədəd üçün 43,0 manat

2402 20 [17]

tərkibində tütün olan siqaretlər

1000 ədəd üçün 46,5 manat [18]

2402 90 000 2 [19]

tərkibində tütün əvəzləyicisi olan siqarlar

1 ədəd üçün 1,0 manat

2402 90 000 3

tərkibində tütün əvəzləyicisi olan siqarillalar

1000 ədəd üçün 43,0 manat [20]

2402 90 000 9

tərkibində tütün əvəzləyicisi olan siqaretlər

1000 ədəd üçün 46,5 manat [21]

2403 11 000 0 [22]

2403 19 100 9

2403 19 900 9

2403 91 000 0

2403 99 100 0

2403 99 900 3

qəlyan üçün tütünlər və tütün əvəzləyiciləri, istehsal məqsədli tütünlər istisna olmaqla digər çəkməli tütünlər, homogenləşdirilmiş” və ya bərpa edilmiş” tütünlər, çeynənilən və ya buruna çəkilən tütünlər

1 kq üçün 30 manat

2404 11 000 0 [23]

alışdırılmadan nəfəsə çəkilmək üçün nəzərdə tutulmuş tərkibində tütün və ya bərpa edilmiş tütün olan məhsullar

1000 ədəd üçün

14 manat

2404 12 000 1

2404 19 000 1

elektron siqaretlər üçün maye

1 litr üçün

100,0 manat

2404 12 000 2

2404 19 000 2

birdəfəlik istifadə olunan elektron siqaret, qəlyan və onların əvəzediciləri

1 ədəd üçün

0,25 manat

2710 12 110 0

yüngül distilyatlar və məhsullar: emalın spesifik prosesləri üçün

1 ton üçün 1,0 manat [24]

2710 12 150 0

yüngül distilyatlar və məhsullar: proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 12 110 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa

1 ton üçün 1,0 manat

2710 12 210 0

xüsusi benzinlər: uayt-spirit

1 ton üçün 1,0 manat

2710 12 250 0

digər xüsusi benzinlər

1 ton üçün 1,0 manat

2710 12 310 0

aviasiya benzinləri

1 ton üçün 1,0 manat

2710 12 413 0 [25]

mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95-dən az oktan ədədi ilə

1 ton üçün 200 manat [26]

2710 12 450 0

mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95 və ya daha çox, lakin 98-dən çox olmayan oktan ədədi ilə

1 ton üçün 80 manat

2710 12 490 0

mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 98 və ya çox oktan ədədi ilə

1 ton üçün 120 manat

2710 12 510 1

mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 95-dən az oktan ədədi ilə

1 ton üçün 200 manat

2710 12 510 9

mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, digərləri

1 ton üçün 80 manat

2710 12 590 0

mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 98 və ya çox oktan ədədi ilə

1 ton üçün 120 manat

2710 12 700 0

reaktiv benzin yanacağı

1 ton üçün 1,0 manat

2710 12 900 0

digər yüngül distilyatlar

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 110 0

orta distilyatlar: emalın spesifik prosesləri üçün

1 ton üçün 80 manat

2710 19 150 0

orta distilyatlar: proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 19 110 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 210 1 [27]

reaktiv mühərriklər üçün TC-1 markalı yanacaq

1 ton üçün 80,0 manat (31.12.2023-cü il tarixinədək – 1,0 manat)

2710 19 210 9

reaktiv mühərriklər üçün digər yanacaq

1 ton üçün 80,0 manat (31.12.2023-cü il tarixinədək – 1,0 manat)

2710 19 250 0

digər məqsədlər üçün kerosin

1 ton üçün 80 manat [28]

2710 19 290 0

digər məqsədlər üçün digər orta distilyatlar

1 ton üçün 80 manat

2710 19 310 0 –

2710 19 480 0

qazoyllar

1 ton üçün 80 manat

2710 19 510 0 –

2710 19 680 0

maye yanacaq

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 710 0

sürtkü yağları və digər yağlar; emalın spesifik prosesləri üçün

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 750 0

sürtkü yağları və digər yağlar: proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 19 710 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 820 0

mühərrik yağları, kompressor sürtkü yağı, turbin sürtkü yağı

1 ton üçün 50 manat

2710 19 840 0

hidravlik məqsədlər üçün mayelər

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 860 0

açıq rəngli yağlar, vazelin yağı

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 880 0

dişli çarxlar üçün yağ və reduktorlar üçün yağ

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 920 0

metalların emalı üçün tərkiblər, qəliblərin yağlanması üçün yağlar, antikorroziya yağları

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 940 0

elektrik izolyasiya yağları

1 ton üçün 50 manat

2710 19 980 0

digər sürtkü yağları və digər yağlar

1 ton üçün 1,0 manat

2710 20 110 0 –

2710 20 190 0

qazoyllar

1 ton üçün 80 manat

2710 20 310 0 –

2710 20 390 0

maye yanacaq

1 ton üçün 1,0 manat

2710 20 900 0

digər neft məhsulları

1 ton üçün 50 manat

2712 10

neft vazelini

1 ton üçün 10,0 manat

2713

neft koksu, neft bitumu və neftin və ya neft məhsullarının emalından qalan, o cümlədən bitumlu minerallardan alınmış digər qalıqlar

1 ton üçün 24 manat

2714

təbii bitum və asfalt; bitumlu şistlər və ya neftli şist və bitumlu qum daşı; asfaltitlər və asfalt süxurları

1 ton üçün 1,0 manat

2715 00 000 0

təbii asfalt, təbii bitum, neft bitumu, mineral qatranlar və ya mineral qatranların peki (məsələn, bitumlu mastika, yol örtükləri üçün asfalt qarışıqları) əsasında bitumlu qarışıqlar

1 ton üçün 1,0 manat

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       28 fevral 2002-ci il tarixli 34 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 2, maddə 112)

2.       28 oktyabr 2002-ci il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 10, maddə 647)

3.       31 yanvar 2005-ci il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 58)

4.       15 noyabr 2005-ci il tarixli 209 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 11, maddə 1069)

5.       5 iyul 2013-cü il tarixli 172 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 07, maddə 870)

6.       21 yanvar 2014-cü il tarixli 15 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 01, maddə 64)

7.       7 fevral 2014-cü il tarixli 41 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 02, maddə 196)

8.       29 yanvar 2015-ci il tarixli 17 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 1 fevral 2015-ci il, № 24, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 1, maddə 69)

9.       16 avqust 2016-cı il tarixli 307 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1444) (bu Qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir və 60 (altmış) gün müddətində qüvvədədir)

10.    14 iyul 2017-ci il tarixli 292 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1489) (bu qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir və 90 (doxsan) gün müddətində qüvvədədir)

11.    10 avqust 2017-ci il tarixli 326 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 avqust 2017-ci il, № 174, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1614) (bu qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir və 90 (doxsan) gün müddətində qüvvədədir)

12.    22 avqust 2017-ci il tarixli 332 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1620) (bu qərar 2017-ci ilin 1 aprel tarixindən tətbiq edilir və 2018-ci ilin 31 yanvar tarixinədək qüvvədədir)

13.    21 dekabr 2017-ci il tarixli 574 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 23 dekabr 2017-ci il, № 284, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №12, II kitab, maddə 2521)

14.    2 mart 2018-ci il tarixli 74 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 3, maddə 585), (bu qərar 2019-cu il 1 yanvar tarixinədək qüvvədədir)

15.    17 oktyabr 2018-ci il tarixli 454 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2168), (bu qərar 2018-ci ilin 1 oktyabr tarixindən tətbiq olunur və 90 (doxsan) gün müddətində qüvvədədir)

16.    10 yanvar 2019-cu il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 11 yanvar 2019-cu il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 1, maddə 149)

17.    12 aprel 2019-cu il tarixli 166 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 14 aprel 2019-cu il, № 80, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 4, maddə 760) (Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra (14.05.2019) qüvvəyə minir və 2020-ci il yanvarın 1-dək qüvvədədir.)

18.    25 iyul 2019-cu il tarixli 326 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 28 iyul 2019-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 7, maddə 1348)

19.    26 avqust 2019-cu il tarixli 369 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 28 avqust 2019-cu il, № 187, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1474)

20.    17 fevral 2020-ci il tarixli 43 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 fevral 2020-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2, maddə 194)

21.    27 fevral 2020-ci il tarixli 71 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 mart 2020-ci il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2, maddə 218) (Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir və 2021-ci il yanvarın 1-dək qüvvədədir.)

22.    5 aprel 2021-ci il tarixli 87 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 6 aprel 2021-ci il, № 69, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 4, maddə 391)

23.    29 yanvar 2022-ci il tarixli 33 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 fevral 2022-ci il, № 22, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 1, maddə 82) (Bu Qərar 2022-ci il 1 fevral tarixindən tətbiq edilir və 2022-ci il 1 iyun tarixinədək qüvvədədir.)

24.    14 mart 2022-ci il tarixli 79 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 16 mart 2022-ci il, № 57, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 3, maddə 265)

25.    23 iyun 2022-ci il tarixli 243 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 6, maddə 682) (Bu Qərar 2022-ci il 21 iyun tarixindən tətbiq edilir və 2022-ci il 10 iyul tarixinədək qüvvədədir.)

26.    23 avqust 2022-ci il tarixli 323 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı 23 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 24 avqust 2022-ci il, № 180, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 1010) (Bu Qərar 2022-ci il 31 dekabr tarixinədək qüvvədədir.)

27.    27 sentyabr 2022-ci il tarixli 373 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı 28 sentyabr 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 29 sentyabr 2022-ci il, № 211, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 9, maddə 1106)

28.    30 dekabr 2022-ci il tarixli 457 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 6 yanvar 2023-cü il, № 1, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1561)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 17 fevral 2020-ci il tarixli 43 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 fevral 2020-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2, maddə 194) ilə yeni məzmunda 1-1-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[2] 29 yanvar 2015-ci il tarixli 17 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 1 fevral 2015-ci il, № 24, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 1, maddə 69) ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 15 noyabr tarixli 209 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri” yeni redaksiyada təsdiq edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 15 noyabr tarixli, 209 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir [2]

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri

 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 190-cı maddəsinin 190.1-ci bəndində göstərilən aksizli malların xarici iqtisadi fəaliyyətinin mal nomenklaturuna uyğun kodları

Mal mövqelərinin adları

Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə ABŞ dolları ilə)

1

2

3

2207 10 000 0

Denaturasiya olunmamış etil spirti, 80 həcm %-dən az olmayan spirt konsentrasiyası ilə

1 litr üçün 1,0 ABŞ dolları

2208 90 910 0;

2208 90 990 0

Həcm %-i 80-dən az konsentrasiyalı denaturatlaşdırılmamış etil spirti

1 litr üçün 1,0 ABŞ dolları

2203 00

Səməni pivəsi

1 litr üçün 1,0 ABŞ dolları

2204 30 100 0

Qıcqırma prosesində və ya spirt əlavə edilməkdən fərqli üsulla dayandırılmış qıcqırma ilə alınmış digər üzüm susloları

1 litr üçün 0,05 ABŞ dolları

2204;

(2204 30 100 0 — istisna olmaqla)

Təbii üzüm şərabları, spirt qatılmışlar daxil olmaqla, üzüm suslosu

1 litr üçün 2,5 ABŞ dolları

2205

Vermutlar və bitki və ya aromatik ekstraktların əlavəsi ilə digər təbii üzüm şərabları

1 litr üçün 2,5 ABŞ dolları

2206 00

Digər qıcqırdılmış içkilər (alma sidri, perri (annud sidri), bal içkisi); qıcqırdılmış içkilərin qarışıqları və qıcqırdılmış içkilərlə spirtsiz içkilərin qarışıqları, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmamış

1 litr üçün 2,5 ABŞ dolları

2208 20

Üzüm çaxırının və ya üzüm puçallarının distillə edilməsi və ya üzümün sıxılması nəticəsində alınan spirtli tinkturalar (nastoykalar)

1 litr üçün 6,0 ABŞ dolları

2208 30

Viskilər

1 litr üçün 6,0 ABŞ dolları

220840

Rom və taffiya

1 litr üçün 6,0 ABŞ dolları

2208 50

Cin və ardıc arağı

1 litr üçün 6,0 ABŞ dolları

2208 60

Araq (vodka)

1 litr üçün 6,0 ABŞ dolları

2208 70

Likörlər

1 litr üçün 6,0 ABŞ dolları

2208 90 110 0 —
2208 90 780 0

Başqa spirtli tinkturası (nastoyka, araq) və başqa meyvələrdən çəkilən spirtli içkilər

1 litr üçün 6,0 ABŞ dolları

2402

Siqarlar, ucları kəsilən siqarlar, siqarilla (nazik siqarlar) və tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzediciləri

1000 ədəd üçün 1,8 ABŞ dolları

2710 11 110 0

Emalın spesifik prosesləri üçün yüngül destilyatlar və məhsullar

1 ton üçün 100 ABŞ dolları

271 012 410 0 [2]

Mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95-dən az oktan ədədi ilə

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710124500 [2]

Mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95 və ya daha çox, lakin 98-dən az oktan ədədi ilə

1 ton üçün

100 ABŞ dolları

2710124900

Mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 98 və ya daha çox oktan ədədi ilə

1 ton üçün

150 ABŞ dolları

2710 11 510 0

Mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla; tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 98-dən az oktan ədədi ilə

1 ton üçün 250 ABŞ dolları

271 012 510 1

 

Mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 98 və ya daha çox oktan ədədi ilə

1 ton üçün 150 ABŞ dolları

271 012 510 9

Mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 95-dən az oktan ədədi ilə

1 ton üçün

100 ABŞ dolları

2710125900

Mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 98 və ya daha çox oktan ədədi ilə

1 ton üçün

150 ABŞ dolları

2710 19 110 0

Orta destilyatlar, emalın spesifik prosesləri üçün

1 ton üçün 100 ABŞ dolları

2710 19 210 0;

2710 19 250 0;

2710 19 290 0

Emalın spesifik prosesləri üçün nəzərdə tutulmayan kerosindən alınmış reaktiv yanacaq və digər orta destilyatlar

1 ton üçün 100 ABŞ dolları

2710 19 310 0 —

2710 19 490 0

Ağır destilyatlar; qazoyllar (dizel yanacağı)

1 ton üçün 100 ABŞ dolları

2710 11 150 0

Yüngül destilyatlar və məhsullar; proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 11 110 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710 11 210 0

Xüsusi benzinlər; uayt-spirit

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710 11 250 0

Digər xüsusi benzinlər

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710 11 310 0

Aviasiya benzinləri

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710 11 700 0

Reaktiv benzin yanacağı

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710 11 900 0

Digər yüngül destilyatlar

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710 19 150 0

Orta destilyatlar, proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 19 110 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710 19 510 0 —

2710 19 690 0;

Maye yanacaq

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710 19 710 0

Sürtkü yağları və digər yağlar; emalın spesifik prosesləri üçün

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710 19 750 0

Sürtkü yağları və digər yağlar; proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 19 710 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710 19 830 0

Hidravlik məqsədlər üçün mayelər

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710 19 850 0

Şəffaf yağlar, vazelin yağı

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710 19 870 0

Dişli çarxlar üçün yağ və reduktorlar üçün yağ

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710 19 910 0

Metalların emalı üçün tərkiblər, qəliblərin yağlanması üçün yağlar, antikorroziya yağları

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710 19 990 0

Digər sürtkü yağları və digər yağlar

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2710 19 810 0

Mühərrik yağları, kompressor sürtkü yağı, turbin sürtkü yağı

1 ton üçün 60 ABŞ dolları

2710 19 930 0

Elektrik izolyasiya yağları

1 ton üçün 60 ABŞ dolları

2712 10

Neft vazelini

1 ton üçün 10 ABŞ dolları

2713

Neft koksu, neft bitumu və neftin və məhsullarının emalından qalan, o cümlədən bitumlu minerallardan alınmış digər qalıqlar

1 ton üçün 30 ABŞ dolları [2]

2714

Təbii bitum və asfalt; bitumlu şistlər və ya şist yağları və bitumlu qumlar; asfaltitlər və asfalt süxurları

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

2715 00 000 0

Təbii asfalt, təbii bitum, neft bitumu, mineral qatranlar və ya mineral qatranların pekası əsasında bitumlu qarışıqlar (məsələn, bitumlu mastika, yol asfalt örtükləri)

1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları

 

16 avqust 2016-cı il tarixli 307 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1444) (bu Qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir və 60 (altmış) gün müddətində qüvvədədir) ilə "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri"ndə "2710124100" mal mövqelərində aid sətirlərin "Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə manatla)" sütununda "200" rəqəmi "1,0" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

14 iyul 2017-ci il tarixli 292 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1489) (bu qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir və 90 (doxsan) gün müddətində qüvvədədir) ilə "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri"ndə "2710124100" mal mövqelərinə aid sətirlərin "Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə manatla)" sütununda "200" rəqəmi "1,0" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir

 

16 avqust 2016-cı il tarixli 307 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1444) (bu Qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir və 60 (altmış) gün müddətində qüvvədədir) ilə "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri"ndə "2710125101" mal mövqelərində aid sətirlərin "Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə manatla)" sütununda "200" rəqəmi "1,0" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

14 iyul 2017-ci il tarixli 292 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 iyul 2017-ci il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1489) (bu qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir və 90 (doxsan) gün müddətində qüvvədədir) ilə "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri"ndə "2710125101" mal mövqelərinə aid sətirlərin "Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə manatla)" sütununda "200" rəqəmi "1,0" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir

 

22 avqust 2017-ci il tarixli 332 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1620) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”ndə “2710 19 210 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir. (bu qərar 2017-ci ilin 1 aprel tarixindən tətbiq edilir və 2018-ci ilin 31 yanvar tarixinədək qüvvədədir)

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2710 19 210 0

reaktiv mühərriklər üçün kerosin

1 ton üçün 1,0 manat

 

10 avqust 2017-ci il tarixli 326 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 avqust 2017-ci il, № 174, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1614) (bu qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir və 90 (doxsan) gün müddətində qüvvədədir) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”ndə “2710 19 210 0” və “2710 19 250 0” alt yarımmövqelərinə aid sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2710 19 210 0

2710 19 250 0

digər məqsədlər üçün kerosin

1 ton üçün 80 manat

 

21 dekabr 2017-ci il tarixli 574 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 23 dekabr 2017-ci il, № 284, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №12, II kitab, maddə 2521) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”i yeni redaksiyada təsdiq edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2015-ci il 29 yanvar tarixli 17 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri

 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 190.2-ci maddəsində göstərilən aksizli malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına uyğun kodları

Mal mövqelərinin adları

Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə manatla)

1

2

3

2203 00

Səməni pivəsi

1 litr üçün 1,0 manat

2204 (2204 10 110 0 və

2204 30 100 0 istisna olmaqla)

Təbii üzüm şərabları, spirt qatılmışlar daxil olmaqla; üzüm suslosu, 2009 mal mövqeyində təsnif ediləndən başqa

1 litr üçün 2,0 manat

2204 10 110 0

şampan şərabı

1 litr üçün 2,5 manat

2204 30 100 0

qıcqırma prosesində və ya spirt əlavə edilməkdən fərqli üsulla dayandırılmış qıcqırma ilə alınmış digər üzüm susloları

1 litr üçün 0,1 manat

2205

Vermutlar və bitki və ya aromatik ekstraktların əlavəsi ilə digər təbii üzüm şərabları

1 litr üçün 2,0 manat

2206 00

Digər qıcqırdılmış içkilər (sidr, perri və ya armud sidri, ballı içki); qıcqırdılmış içkilərin qarışıqları və qıcqırdılmış içkilərlə spirtsiz içkilərin qarışıqları, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmamış

1 litr üçün 2,0 manat

2207 10 000 0

denaturasiya olunmamış etil spirti, 80 həcm % və ya çox spirt qatılığı ilə

1 litr üçün 2,0 manat

2208 20

üzüm çaxırının və ya üzüm puçallarının distillə edilməsi nəticəsində alınan spirtli tinkturalar

1 litr üçün 6,0 manat

2208 30

viski

1 litr üçün 6,0 manat

2208 40

rom və digər spirtli tinkturalar, şəkər qamışının qıcqırdılmış məhsullarının qovulması nəticəsində alınan

1 litr üçün 6,0 manat

2208 50

cin və ardıc tinkturası

1 litr üçün 6,0 manat

2208 60

araq

1 litr üçün 6,0 manat

2208 70

likörlər

1 litr üçün 6,0 manat

2208 90 110 0 –

2208 90 780 0

digər spirtli içkilər

1 litr üçün 6,0 manat

2208 90 910 0

2208 90 990 0

həcm %-i 80-dən az qatılığı olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti

1 litr üçün 2,0 manat

2402 10 000 0

tərkibində tütün olan siqarlar, ucları kəsilmiş siqarlar və siqarillalar

1000 ədəd üçün 10,0 manat

2402 20

tərkibində tütün olan siqaretlər

1000 ədəd üçün 4,0 manat

2402 90 000 0

digər siqaretlər və siqarillalar

1000 ədəd üçün 4,0 manat

2710 12 110 0

yüngül distilyatlar və məhsullar: emalın spesifik prosesləri üçün

1 ton üçün 80 manat

2710 12 150 0

yüngül distilyatlar və məhsullar: proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 12 110 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa

1 ton üçün 1,0 manat

2710 12 210 0

xüsusi benzinlər: uayt-spirit

1 ton üçün 1,0 manat

2710 12 250 0

digər xüsusi benzinlər

1 ton üçün 1,0 manat

2710 12 310 0

aviasiya benzinləri

1 ton üçün 1,0 manat

2710 12 410 0

mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95-dən az oktan ədədi ilə

1 ton üçün 1,0 manat

2710 12 450 0

mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95 və ya daha çox, lakin 98-dən çox olmayan oktan ədədi ilə

1 ton üçün 80 manat

2710 12 490 0

mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 98 və ya çox oktan ədədi ilə

1 ton üçün 120 manat

2710 12 510 1

mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 95-dən az oktan ədədi ilə

1 ton üçün 1,0 manat

2710 12 510 9

mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, digərləri

1 ton üçün 80 manat

2710 12 590 0

mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 98 və ya çox oktan ədədi ilə

1 ton üçün 120 manat

2710 12 700 0

reaktiv benzin yanacağı

1 ton üçün 1,0 manat

2710 12 900 0

digər yüngül distilyatlar

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 110 0

orta distilyatlar: emalın spesifik prosesləri üçün

1 ton üçün 80 manat

2710 19 150 0

orta distilyatlar: proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 19 110 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 210 1

reaktiv mühərriklər üçün TC-1 markalı yanacaq

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 210 9

reaktiv mühərriklər üçün digər yanacaq

1 ton üçün 80 manat

2710 19 250 0

digər kerosin

1 ton üçün 80 manat

2710 19 290 0

digər məqsədlər üçün digər orta distilyatlar

1 ton üçün 80 manat

2710 19 310 0 –

2710 19 480 0

qazoyllar

1 ton üçün 80 manat

2710 19 510 0 –

2710 19 680 0

maye yanacaq

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 710 0

sürtkü yağları və digər yağlar; emalın spesifik prosesləri üçün

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 750 0

sürtkü yağları və digər yağlar: proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 19 710 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 820 0

mühərrik yağları, kompressor sürtkü yağı, turbin sürtkü yağı

1 ton üçün 50 manat

2710 19 840 0

hidravlik məqsədlər üçün mayelər

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 860 0

açıq rəngli yağlar, vazelin yağı

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 880 0

dişli çarxlar üçün yağ və reduktorlar üçün yağ

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 920 0

metalların emalı üçün tərkiblər, qəliblərin yağlanması üçün yağlar, antikorroziya yağları

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 940 0

elektrik izolyasiya yağları

1 ton üçün 50 manat

2710 19 980 0

digər sürtkü yağları və digər yağlar

1 ton üçün 1,0 manat

2710 20 110 0 –

2710 20 190 0

qazoyllar

1 ton üçün 80 manat

2710 20 310 0 –

2710 20 390 0

maye yanacaq

1 ton üçün 1,0 manat

2710 20 900 0

digər neft məhsulları

1 ton üçün 50 manat

2712 10

Neft vazelini

1 ton üçün 10,0 manat

2713

Neft koksu, neft bitumu və neftin və ya neft məhsullarının emalından qalan, o cümlədən bitumlu minerallardan alınmış digər qalıqlar

1 ton üçün 24 manat

2714

Təbii bitum və asfalt; bitumlu şistlər və ya neftli şist və bitumlu qum daşı; asfaltitlər və asfalt süxurları

1 ton üçün 1,0 manat

2715 00 000 0

Təbii asfalt, təbii bitum, neft bitumu, mineral qatranlar və ya mineral qatranların peki (məsələn, bitumlu mastika, yol örtükləri üçün asfalt qarışıqları) əsasında bitumlu qarışıqlar

1 ton üçün 1,0 manat

 

[3] 10 yanvar 2019-cu il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 11 yanvar 2019-cu il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 1, maddə 149)  ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2203 00” alt yarımmövqeyindən əvvəl yeni məzmunda sətirlər əlavə edilmişdir.

17 fevral 2020-ci il tarixli 43 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 fevral 2020-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2, maddə 194) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2202 10 000 9” və “2202 99 190 2” alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin “Mal mövqelərinin adları” sütunundan “alkoqolsuz” sözü çıxarılmışdır və həmin sətirlərin “Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla)” sütununda “ 3,0 rəqəmləri “ 3,1 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 27 sentyabr 2022-ci il tarixli 373 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı 28 sentyabr 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 29 sentyabr 2022-ci il, № 211, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 9, maddə 1106) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2202 99 190 2” alt yarımmövqeyinə aid sətrin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 190.2-ci maddəsində göstərilən aksizli malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına uyğun kodları” sütununda 2202 99 190 2 rəqəmləri 2202 99 180 2 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 17 fevral 2020-ci il tarixli 43 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 fevral 2020-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2, maddə 194) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2203 00” yarımmövqeyinə aid sətrin “Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla)” sütununda “ 1,7 rəqəmləri “ 1,9 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 17 fevral 2020-ci il tarixli 43 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 fevral 2020-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2, maddə 194) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2204 (2204 10 110 0 və 2204 30 100 0 istisna olmaqla)” və “ 2205” mal mövqelərinə, “2206 00” yarımmövqeyinə aid sətirlərin “Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla)” sütununda “ 3,5 rəqəmləri “ 3,6 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 17 fevral 2020-ci il tarixli 43 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 fevral 2020-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2, maddə 194) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2204 10 110 0” alt yarımmövqeyinə aid sətrin “Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla)” sütununda “ 5,0 rəqəmləri “ 5,1 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 14 mart 2022-ci il tarixli 79 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 16 mart 2022-ci il, № 57, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 3, maddə 265) “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələrinin “2207 10 000 0”, “2208 90 910 0” və 2208 90 990 0 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla) sütununda 5,2 rəqəmləri 6,0 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 17 fevral 2020-ci il tarixli 43 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 fevral 2020-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2, maddə 194) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2208 20” yarımmövqeyinə aid sətrin “Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla)” sütununda “ 10,0 rəqəmləri “ 7,2 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

14 mart 2022-ci il tarixli 79 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 16 mart 2022-ci il, № 57, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 3, maddə 265) “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələrinin “2208 20” yarımmövqeyinə aid sətrin Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla) sütununda 7,2 rəqəmləri 8,0 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 17 fevral 2020-ci il tarixli 43 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 fevral 2020-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2, maddə 194) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2208 30” , “2208 40” , “2208 50” , “2208 60” , “2208 70” yarımmövqelərinə və “2208 90 110 0 - 2208 90 780 9 (2208 90 690 1 və 2208 90 780 1 istisna olmaqla)” alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin “Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla)” sütununda “ 10,0 rəqəmləri “ 11,2 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 14 mart 2022-ci il tarixli 79 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 16 mart 2022-ci il, № 57, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 3, maddə 265) “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələrinin “2208.30”, “2208.40”, “2208.50”, “2208.60”, “2208.70” yarımmövqelərinə və 2208 90 110 0-2208 90 780 9 (2208 90 690.1 və 2208 90 780.1 istisna olmaqla) alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla) sütununda 11,2 rəqəmləri 12,0 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 10 yanvar 2019-cu il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 11 yanvar 2019-cu il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 1, maddə 149)  ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2208 90 110 0–2208 90 780 0” alt yarımmövqelərinə aid sətrin “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 190.2-ci maddəsində göstərilən aksizli malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına uyğun kodları” sütununda “2208 90 110 0 - 2208 90 780 0 rəqəmləri “2208 90 110 0 - 2208 90 780 9 (2208 90 690 1 və 2208 90 780 1 istisna olmaqla)” rəqəmləri və sözləri ilə əvəz olunmuşdur və həmin sətirdən sonra yeni məzmunda sətirlər əlavə edilmişdir.

 

[13] 17 fevral 2020-ci il tarixli 43 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 fevral 2020-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2, maddə 194) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2208 90 690 1” və “2208 90 780 1” alt yarımmövqelərinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2208 90 690 1

tutumu 2 litrdən az olan alkoqollu energetik içkilər

1 litr üçün 2,0 manat

2208 90 780 1

tutumu 2 litrdən çox olan alkoqollu energetik içkilər

1 litr üçün 2,0 manat

 

[14] 17 fevral 2020-ci il tarixli 43 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 fevral 2020-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2, maddə 194) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2207 10 000 0” , “2208 90 910 0” və “2208 90 990 0” alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin “Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla)” sütununda “ 4,0 rəqəmləri “ 5,2 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 10 yanvar 2019-cu il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 11 yanvar 2019-cu il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 1, maddə 149) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin 2402 10 000 0 alt yarımmövqeyi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2402 10 000 0

tərkibində tütün olan siqarlar, ucları kəsilmiş siqarlar və siqarillalar

1000 ədəd üçün 20,0 manat

 

[16] 5 aprel 2021-ci il tarixli 87 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 6 aprel 2021-ci il, № 69, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 4, maddə 391) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nın 2402 10 000 9 və 2402 90 000 3 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin “Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla)” sütununda “31,0” rəqəmləri “43,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 10 yanvar 2019-cu il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 11 yanvar 2019-cu il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 1, maddə 149)  ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2402 20” alt yarımmövqeyi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2402 20

tərkibində tütün olan siqaretlər

1000 ədəd üçün 12,0 manat

5 aprel 2021-ci il tarixli 87 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 6 aprel 2021-ci il, № 69, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 4, maddə 391) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nın 2402 20 yarımmövqeyinə və 2402 90 000 9 alt yarımmövqeyinə aid sətirlərin “Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə manatla)” sütununda “39,0” rəqəmləri “43,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 14 mart 2022-ci il tarixli 79 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 16 mart 2022-ci il, № 57, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 3, maddə 265) “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələrinin “2402.20” yarımmövqeyinə və 2402.90.000.9 alt yarımmövqeyinə aid sətirlərin Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla) sütununda 43,0 rəqəmləri 46,5 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 10 yanvar 2019-cu il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 11 yanvar 2019-cu il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 1, maddə 149) i “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2402 90 000 0” alt yarımmövqeyi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2402 90 000 0

digər siqaretlər və siqarillalar

1000 ədəd üçün 12,0 manat

 

[20] 17 fevral 2020-ci il tarixli 43 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 fevral 2020-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2, maddə 194) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2402 10 000 9” və “2402 90 000 3” alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin “Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla)” sütununda “ 20,0 rəqəmləri “ 31,0 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 17 fevral 2020-ci il tarixli 43 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 18 fevral 2020-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2, maddə 194) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2402 20” yarımmövqeyinə və “2402 90 000 9” alt yarımmövqeyinə aid sətirlərin “Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla)” sütununda “ 28,0 rəqəmləri “ 39,0 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 5 aprel 2021-ci il tarixli 87 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 6 aprel 2021-ci il, № 69, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 4, maddə 391) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nın 2402 90 000 9 alt yarımmövqeyindən sonra yeni məzmunda sətir əlavə edilmişdir.

[22] 14 mart 2022-ci il tarixli 79 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 16 mart 2022-ci il, № 57, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 3, maddə 265) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələrin “2403.11.000.0”, “2403.19.100.9”, “2403.19.900.9”, “2403.91.000.0”, “2403.99.100.0” alt yarımmövqelərinə aid sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2403 11 000 0

2403 19 100 9

2403 19 900 9

2403 91 000 0

2403 99 100 0

istehsal məqsədli tütünlər istisna olmaqla digər çəkməli tütünlər, “homogenləşdirilmiş” və ya “bərpa edilmiş” tütünlər, çeynənilən və ya buruna çəkilən tütünlər, habelə qəlyan üçün tütünlər

1 kq üçün 30 manat

 

[23] 10 yanvar 2019-cu il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 11 yanvar 2019-cu il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 1, maddə 149) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2402 90 000 0” alt yarımmövqeyindən sonra yeni məzmunda sətir əlavə edil mişdir.

5 aprel 2021-ci il tarixli 87 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 6 aprel 2021-ci il, № 69, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 4, maddə 391) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nın 2403 99 900 1 alt yarımmövqeyinə aid sətrin “Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla)” sütununda “20,0” rəqəmləri “100,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

5 aprel 2021-ci il tarixli 87 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 6 aprel 2021-ci il, № 69, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 4, maddə 391) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nın 2403 99 900 1 alt yarımmövqeyindən sonra yeni məzmunda sətir əlavə edilmişdir.

14 mart 2022-ci il tarixli 79 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 16 mart 2022-ci il, № 57, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 3, maddə 265) “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələrinin “2403.99.900.2” alt yarımmövqeyinə aid sətrin Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla) sütununda 12,9 rəqəmləri 14,0 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

5 aprel 2021-ci il tarixli 87 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 6 aprel 2021-ci il, № 69, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 4, maddə 391) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nın 2402 90 000 9 alt yarımmövqeyindən sonra yeni məzmunda sətir əlavə edilmişdir.

 

27 sentyabr 2022-ci il tarixli 373 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı 28 sentyabr 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 29 sentyabr 2022-ci il, № 211, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 9, maddə 1106) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2403 99 900 1”, “2403 99 900 2” və 2403 99 900 4 alt yarımmövqelərinə aid sətirlər yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2403 99 900 1

elektron siqaretlər üçün maye

1 litr üçün 100,0 manat

2403 99 900 2

qızdırılma nəticəsində istehlak edilən (buxar) tütün və tütün məhsulları

1000 ədəd üçün 14,0 manat

2403 99 900 4

birdəfəlik istifadə üçün elektron siqaret, qəlyan və onların əvəzediciləri

1 ədəd üçün 0,25 manat

 

[24] 25 iyul 2019-cu il tarixli 326 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 28 iyul 2019-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 7, maddə 1348) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”ndə 2710 12 110 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin “Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla)” sütununda “1 ton üçün 80 manat” sözləri “1 ton üçün 1,0 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] 26 avqust 2019-cu il tarixli 369 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 28 avqust 2019-cu il, № 187, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1474) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”ndə 2710 12 410 0 kodu 2710 12 413 0 kodu ilə əvəz edilmişdir.

 

[26] 26 avqust 2019-cu il tarixli 369 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 28 avqust 2019-cu il, № 187, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1474) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”ndə 2710 12 413 0 və 2710 12 510 1 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin “Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə manatla)” sütununda “1 ton üçün 200 manat” sözləri “1 ton üçün 1,0 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. (Bu Qərar 2019-cu il 1 sentyabr tarixindən tətbiq olunur və 90 (doxsan) gün müddətində qüvvədədir.)

29 yanvar 2022-ci il tarixli 33 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 fevral 2022-ci il, № 22, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 1, maddə 82) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”ndə “2710 12 413 0” və “2710 12 510 1” alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin “Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə manatla)” sütununda “200” rəqəmləri “1,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir. (Bu Qərar 2022-ci il 1 fevral tarixindən tətbiq edilir və 2022-ci il 1 iyun tarixinədək qüvvədədir.)

23 iyun 2022-ci il tarixli 243 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 6, maddə 682) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”nin “2710 12 413 0”, “2710 12 510 1”, “2710 19 310 0 - 2710 19 480 0”, “2710 19 210 0- 2710 19 250 0” alt yarımmövqeləri yeni redaksiyada verilmişdir. (Bu Qərar 2022-ci il 21 iyun tarixindən tətbiq edilir və 2022-ci il 10 iyul tarixinədək qüvvədədir.)

 

[27] 30 dekabr 2022-ci il tarixli 457 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 6 yanvar 2023-cü il, № 1, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1561) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”ndə “2710 19 210 0” alt yarımmövqeyinə aid sətir yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2710 19 210 0

digər məqsədlər üçün kerosin

1 ton üçün 80 manat

 

[28] 12 aprel 2019-cu il tarixli 166 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 14 aprel 2019-cu il, № 80, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 4, maddə 760) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”ndə 2710 19 210 0 və 2710 19 250 0 alt yarımmövqelərinə aid sətir yeni redaksiyada verilmişdir. (Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra (14.05.2019) qüvvəyə minir və 2020-ci il yanvarın 1-dək qüvvədədir.)

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2710 19 210 0

2710 19 250 0

digər məqsədlər üçün kerosin

1 ton üçün 80 manat

 

23 avqust 2022-ci il tarixli 323 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı 23 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 24 avqust 2022-ci il, № 180, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 1010) ilə “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”ndə “2710 19 210 0” alt yarımmövqeyinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilmişdir. (Bu Qərar 2022-ci il 31 dekabr tarixinədək qüvvədədir.)

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2710 19 210 0

2710 19 250 0

digər məqsədlər üçün kerosin

1 ton üçün 80 manat

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status