AKTIN NÖVÜ
Qanunlar
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
29.12.2020
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
233-VIQ
ADI
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 06-01-2021, Nəşr nömrəsi: 1), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31.12.2020, Nəşr nömrəsi: 12 (I kitab), Maddə nömrəsi: 1444)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
01.01.2021
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.020.010
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
12202012290233
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
05.01.2021

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 25 427 000,0 min manat, xərcləri 28 543 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 24 621 550,0 min manat, yerli gəlirləri 805 450,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 27 683 368,0 min manat, yerli xərcləri 859 632,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

 

 

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ

(min manatla)

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1 150 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 144 000,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

45 000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

211 000,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

4 710 000,0

2.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

2 740 000,0

2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

295 000,0

2.7.

Aksizlər

1 059 000,0

2.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

170 000,0

2.8.

Yol vergisi

114 000,0

2.8.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərdə qeydiyyatda olan avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi [1]

40 000,0

2.9.

Mədən vergisi

138 000,0

2.10.

Gömrük rüsumları

950 000,0

2.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

141 000,0

2.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

2 481,0

2.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

168 050,0

2.14.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi)

12 200 000,0

2.15.

Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar

11 000,0

2.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

8 000,0

2.17.

Dövlət rüsumu

170 000,0

2.18.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

15 000,0

2.19.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

700 000,0

2.20.

Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan transfert

880 000,0

2.21.

Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmalar

250 000,0

2.22.

Sair daxilolmalar

65 469,0

 

Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:

 

 

(min manatla)

3.1.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu

290 000,0

3.1.1.

yol vergisi

114 000,0

3.1.2.

mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

6 000,0

3.1.3.

idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər

46 000,0

3.1.4.

idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu

91 000,0

3.1.5.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

15 500,0

3.1.6.

nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

17 500,0

 

Maddə 4. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərclər çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulur və bu yığımlar vergi ödəyicisinin vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə digər borclarının ödənilməsinə aid edilmir.

Maddə 5. Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:

5.1. bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə 2021-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olan hissəsi (müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid edilənlərdən başqa);

5.2. gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar, Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan transfert, Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmalar, sair daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondunun gəlirləri tam həcmdə.

Maddə 6. Bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə 2021-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilir.

Maddə 7. Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

 

 

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

7.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

4 159 765 076,0

7.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti

1 062 439 566,0

7.1.6.

büdcələrarası transfertlər

384 531 000,0

7.1.6.1.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən dotasiya

5 100 000,0

7.1.6.2.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən subvensiya

1 300 000,0

7.1.6.3.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

378 131 000,0

7.1.7.

dövlət borcu

2 198 755 255,0

7.2.

Müdafiə və milli təhlükəsizlik

4 585 806 638,0

7.2.1.

müdafiə qüvvələri

1 934 288 659,0

7.2.2.

milli təhlükəsizlik

260 612 183,0

7.2.3.

sərhəd xidməti

281 620 334,0

7.2.4.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

3 901 203,0

7.2.5.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər

2 105 384 259,0

7.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq

2 092 827 281,0

7.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

109 960 320,0

7.3.2.

hüquq mühafizə

1 589 597 336,0

7.3.3.

prokurorluq

99 523 233,0

7.3.4.

hüquqi yardım

4 539 200,0

7.3.5.

məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər

289 207 192,0

7.4.

Təhsil

3 277 655 549,0

7.4.1.

məktəbəqədər təhsil

319 352 315,0

7.4.2.

ümumi təhsil

1 764 680 611,0

7.4.3.

peşə təhsili

51 143 908,0

7.4.4.

orta ixtisas təhsili

71 043 059,0

7.4.5.

ali təhsil

60 852 036,0

7.4.6.

əlavə təhsil

3 415 815,0

7.4.7.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

5 982 239,0

7.4.8.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

1 001 185 566,0

7.5.

Səhiyyə

1 409 000 546,0

7.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

1 487 411,0

7.5.2.

xəstəxanalar

153 678 877,0

7.5.3.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2 421 115,0

7.5.4.

səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər

1 251 413 143,0

7.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

3 692 746 545,0

7.6.1.

sosial müdafiə

289 724 358,0

7.6.2.

sosial təminat

4 818 974,0

7.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

60 000,0

7.6.4.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər

3 398 143 213,0

7.6.4.1.

dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

1 631 530 950,0

7.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət

418 169 237,0

7.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

177 486 278,0

7.7.2.

televiziya, radio və nəşriyyat

67 482 949,0

7.7.3.

bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti

53 958 941,0

7.7.4.

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər

119 241 069,0

7.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

262 848 166,0

7.8.1.

mənzil

32 907 008,0

7.8.2.

kommunal təsərrüfatı

88 506 062,0

7.8.3.

su təsərrüfatı

52 500 000,0

7.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

88 935 096,0

7.9.

Kənd təsərrüfatı

943 035 597,0

7.9.1.

kənd təsərrüfatı tədbirləri

496 283 297,0

7.9.2.

baytarlıq

30 000 000,0

7.9.3.

meliorasiya

405 798 300,0

7.9.4.

kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər

10 954 000,0

7.10.

Ətraf mühitin mühafizəsi

275 542 039,0

7.10.1.

bioloji zənginliyin qorunması

7 127 751,0

7.10.2.

hidrometeorologiya tədbirləri

10 835 757,0

7.10.3.

meşə təsərrüfatı

13 391 883,0

7.10.4.

balıqçılıq və ovçuluq

1 696 408,0

7.10.5.

ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi

232 760 240,0

7.10.6.

ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

9 730 000,0

7.11.

İqtisadi fəaliyyət

5 947 474 995,0

7.11.1.

nəqliyyat və rabitə

208 733 502,0

7.11.2.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

55 363 782,0

7.11.3.

tikinti və şəhərsalma

5 036 561 290,0

7.11.3.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

2 835 000 000,0

7.11.3.2.

işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidənqurulması və bərpası

2 200 000 000,0

7.11.4.

geodeziya və faydalı qazıntılar

15 100 000,0

7.11.5.

yanacaq və enerji kompleksi

1 900 000,0

7.11.6.

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

1 500 000,0

7.11.7.

iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər

628 316 421,0

7.12.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər

1 478 128 331,0

7.12.1.

ehtiyat fondları

585 000 000,0

7.12.1.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu

475 000 000,0

7.12.1.2.

dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu

110 000 000,0

7.12.2.

məqsədli büdcə fondları

290 000 000,0

7.12.2.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu

290 000 000,0

7.12.3.

valyuta konvertasiyası

4 000 000,0

7.12.4.

əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət

599 128 331,0

7.12.4.1.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

20 000 000,0

7.12.4.2.

sosial-iqtisadi və digər tədbirlər üzrə xərclər

579 128 331,0

 

Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.

Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 7.250.000.000,0 manat, o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ 113.000.000,0 manat, yerli xərclər 859.632.000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 6.331.550.000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 54.182.000,0 manat məbləğində təsdiq edilsin.

 

 


 

 

 

 

 

(manatla)

Sıra

№-si

Şəhər və

rayonların adı

Gəlirlər

 

Yerli xərclər

 

Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi

 

Yerli gəlir və

xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi

 

Cəmi

 

o cümlədən

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ

1

2

3

4

5

6

7

 

Şəhərlər

 

 

 

 

 

1

Bakı

6 407 544 000

84 653 000

335 683 000

5 987 208 000

0

2

Gəncə

61 741 000

1 188 000

36 226 000

24 327 000

0

3

Lənkəran

23 099 000

1 540 000

13 889 000

7 670 000

0

4

Mingəçevir

26 979 000

65 000

19 567 000

7 347 000

0

5

Naftalan

5 081 000

2 000

3 361 000

1 718 000

0

6

Sumqayıt

127 104 000

1 610 000

46 811 000

78 683 000

0

7

Şəki

26 578 000

1 170 000

13 007 000

12 401 000

0

8

Şirvan

23 597 000

1 074 000

5 903 000

16 620 000

0

9

Yevlax

17 962 000

1 654 000

9 648 000

6 660 000

0

10

 

Xankəndi

 

 

 

 

 

 

Rayonlar:

 

 

 

 

 

11

Abşeron

53 896 000

166 000

17 136 000

36 594 000

0

12

Ağcabədi

14 127 000

1 036 000

9 787 000

3 304 000

0

13

Ağdam

5 385 000

35 000

10 425 000

0

5 075 000

14

Ağdaş

6 237 000

12 000

7 644 000

0

1 419 000

15

Ağstafa

6 577 000

41 000

7 915 000

0

1 379 000

16

Ağsu

7 802 000

635 000

5 474 000

1 693 000

0

17

Astara

12 879 000

1 710 000

5 785 000

5 384 000

0

18

Balakən

5 795 000

1 103 000

6 406 000

0

1 714 000

19

Beyləqan

10 349 000

33 000

6 347 000

3 969 000

0

20

Bərdə

15 259 000

61 000

8 947 000

6 251 000

0

21

Biləsuvar

9 702 000

1 817 000

5 097 000

2 788 000

0

22

Cəbrayıl

998 000

16 000

3 669 000

0

2 687 000

23

Cəlilabad

8 710 000

35 000

8 225 000

450 000

0

24

Daşkəsən

3 831 000

1 000

3 830 000

0

0

25

Füzuli

7 966 000

17 000

10 351 000

0

2 402 000

26

Gədəbəy

5 909 000

41 000

7 040 000

0

1 172 000

27

Goranboy

5 851 000

20 000

9 013 000

0

3 182 000

28

Göyçay

11 183 000

16 000

8 045 000

3 122 000

0

29

Göygöl

12 988 000

9 000

6 811 000

6 168 000

0

30

Hacıqabul

6 678 000

12 000

3 533 000

3 133 000

0

31

Xaçmaz

32 121 000

4 060 000

9 089 000

18 972 000

0

32

Xızı

3 122 000

5 000

3 117 000

0

0

33

Xocalı

389 000

3 000

1 704 000

0

1 318 000

34

Xocavənd

784 000

25 000

2 313 000

0

1 554 000

35

İmişli

26 521 000

1 024 000

5 901 000

19 596 000

0

36

İsmayıllı

10 098 000

10 000

5 931 000

4 157 000

0

37

Kəlbəcər

1 300 000

4 000

4 989 000

0

3 693 000

38

Kürdəmir

9 434 000

18 000

5 297 000

4 119 000

0

39

Qax

4 343 000

15 000

9 374 000

0

5 046 000

40

Qazax

12 972 000

15 000

7 871 000

5 086 000

0

41

Qəbələ

18 115 000

22 000

7 693 000

10 400 000

0

42

Qobustan

4 178 000

5 000

4 173 000

0

0

43

Quba

20 977 000

64 000

7 457 000

13 456 000

0

44

Qubadlı

3 417 000

4 000

3 413 000

0

0

45

Qusar

11 052 000

28 000

5 726 000

5 298 000

0

46

Laçın

2 420 000

75 000

5 459 000

0

3 114 000

47

Lerik

2 791 000

5 000

5 251 000

0

2 465 000

48

Masallı

10 586 000

35 000

7 963 000

2 588 000

0

49

Neftçala

7 987 000

28 000

5 982 000

1 977 000

0

50

Oğuz

2 883 000

30 000

5 279 000

0

2 426 000

51

Saatlı

10 316 000

8 000

8 164 000

2 144 000

0

52

Sabirabad

12 351 000

17 000

6 499 000

5 835 000

0

53

Salyan

13 600 000

26 000

6 832 000

6 742 000

0

54

Samux

3 820 000

16 000

5 507 000

0

1 703 000

55

Siyəzən

4 930 000

17 000

3 699 000

1 214 000

0

56

Şabran

6 415 000

21 000

4 019 000

2 375 000

0

57

Şamaxı

12 526 000

14 000

8 290 000

4 222 000

0

58

Şəmkir

19 334 000

50 000

13 954 000

5 330 000

0

59

Şuşa

1 382 000

2 000

2 176 000

0

796 000

60

Tərtər

5 921 000

17 000

8 763 000

0

2 859 000

61

Tovuz

21 241 000

7 460 000

11 232 000

2 549 000

0

62

Ucar

4 836 000

21 000

5 922 000

0

1 107 000

63

Yardımlı

2 405 000

8 000

4 704 000

0

2 307 000

64

Zaqatala

8 698 000

62 000

10 993 000

0

2 357 000

65

Zəngilan

1 631 000

3 000

2 855 000

0

1 227 000

66

Zərdab

3 297 000

11 000

6 466 000

0

3 180 000

 

Cəmi:

7 250 000 000

113 000 000

859 632 000

6 331 550 000

54 182 000


Maddə 10. Bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş yerli xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə şəhər və rayonların gəlirləri, həmçinin yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsaitin yuxarı həddi yerli xərcləri təmin etmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) həmin şəhər və rayonlara, onların xərclərinin 10 faizindən çox olmayan hissəsi qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayırır.

Maddə 11. Azərbaycan Respublikasının 2021-ci ildə dövlət daxili və xarici borclarına xidmətlərlə bağlı xərclərin yuxarı hədləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

 

 

 

(manatla)

11.1.

Daxili dövlət borcu üzrə, o cümlədən:

167.086.920,0

 

faiz ödənişləri

160.176.016,0

11.2.

Xarici dövlət borcu üzrə,

o cümlədən:

2.031.668.335,0

 

faiz ödənişləri

466.269.539,0

 

Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il üzrə daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 300 000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 200 000,0 min manat təsdiq edilsin. İl ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 1 000 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 13. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən müdafiə olunan xərc maddələri ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.

Maddə 14. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 3 116 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici borclanma, 2021-ci ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı) hesabına həyata keçirilsin.

Maddə 15. Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 31 163 448,1 min manat müəyyən edilsin.

Maddə 16. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il icmal büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin məbləği 15 336 533,6 min manat məbləğində müəyyən edilsin.

Maddə 17. Bu Qanun 2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 

 

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 dekabr 2020-ci il

233-VIQ


 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       21 may 2021-ci il tarixli 322-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 iyun 2021-ci il, № 127, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 551)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 21 may 2021-ci il tarixli 322-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 iyun 2021-ci il, № 127, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 551) ilə 2.8.1-ci maddədə dövlətlərin sözü dövlətlərdə qeydiyyatda olan sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status