AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
02.02.2021
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
26
ADI
“Elektron qaimə-fakturanın formasının, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli 89 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Xalq Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 06-02-2021, Nəşr Nömrəsi: 27), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 28.02.2021, Nəşr nömrəsi: 2, Maddə nömrəsi: 191)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
06.02.2021
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.030.010
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
14202102020026
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
08.02.2021

“Elektron qaimə-fakturanın formasının, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli 89 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 noyabr tarixli 1704-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və həmin Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 25 dekabr tarixli 902 nömrəli Fərmanının 1.1.9-cu yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Elektron qaimə-fakturanın formasının, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli 89 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 3, maddə 488) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Həmin Qərarın 1-ci və 2-ci hissələri ləğv edilsin.

2. “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Əli ƏSƏDOV

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

 

Bakı şəhəri, 2 fevral 2021-ci il

                       № 26

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2021-ci il 2 fevral tarixli 26 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi

 

QAYDALARI

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin (bundan sonra – Vergi Məcəlləsi) 71-1.2-ci maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Elektron qaimə-faktura bu Qaydalara uyğun olaraq tərtib edilən və elektron formada hazırlanaraq vergi orqanında uçotda olan şəxslərə göndərilən və ya malların təsərrüfatdaxili yerdəyişməsinin rəsmiləşdirilməsini təsdiq edən ilkin uçot sənədidir. [1]

1.3. Bu Qaydalara uyğun tərtib edilməyən və ya Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28 iyul tarixli 265 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Riskli vergi ödəyicisinin, o cümlədən riskli əməliyyatların meyarları”na əsasən əmtəəsiz əməliyyat çərçivəsində tərtib edilmiş elektron qaimə-faktura mal (iş, xidmət) təqdim edilməsinin (göndərilməsinin, qaytarılmasının, təsərrüfatdaxili yerdəyişməsinin) rəsmiləşdirilməsinə əsas vermir. [2]

1.4. Elektron qaimə-faktura aşağıdakı şəxslər istisna olmaqla, yalnız vergi ödəyicisi kimi uçota alınmış şəxslər tərəfindən hazırlanır və təqdim edilir:

1.4.1. bank əməliyyatlarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən müştərilərin hesabları üzrə xidmətlərin göstərilməsi;

1.4.2. dövlət hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanları və büdcə təşkilatları tərəfindən işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi;

1.4.3. notariuslar tərəfindən (notariat hərəkətlərinin aparılmasına və notariat hərəkətləri ilə əlaqədar) xidmətlərin göstərilməsi;

1.4.4. lotereya biletlərinin, idman mərc oyunları biletlərinin və elektron mərc oyunu biletlərinin satışı, habelə lotereya biletlərinin agent qaydasında satışı ilə bağlı xidmətlərin göstərilməsi. [3]

1.5. Vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan alıcıya iş, xidmət və pərakəndə qaydada mal təqdim edildikdə, ona qəbz və ya çek verilir.

 

2. Elektron qaimə-fakturanın tərtib edilməsi

 

2.1. Elektron qaimə-faktura vergi ödəyicisi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin İnternet Vergi İdarəsinin portalında (bundan sonra – Portal) yaradılmış elektron qaimə-faktura sistemində Azərbaycan dilində hazırlanır. Vergi ödəyicisi gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə Portala daxil olaraq bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində nəzərdə tutulan elektron qaimə-faktura istisna olmaqla, digər elektron qaimə-fakturanı hazırlayır, təsdiq edir və göndərir. Vergi ödəyicisi gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə Portala daxil olaraq bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində qeyd olunan elektron qaimə-fakturanı hazırlayır və təsdiq edir. [4]

2.2. Vergi ödəyicisi tərəfindən aparılan əməliyyatlar zamanı əməliyyatın xarakterindən asılı olaraq aşağıdakı növlərdə elektron qaimə-faktura tərtib edilir:

2.2.1. malların, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi barədə (1 nömrəli əlavə);

2.2.2. malların qaytarılması barədə (2 nömrəli əlavə);

2.2.3. malların qaytarılması istisna olmaqla, Vergi Məcəlləsinin 163-cü maddəsinə əsasən verilən (3 nömrəli əlavə);

2.2.4. malların (işlərin, xidmətlərin) vəkalətverən (komitent) tərəfindən agentə (komisyonçuya) verilməsi barədə (4 nömrəli əlavə); [5]

2.2.5. agent (komisyonçu) tərəfindən malların (işlərin, xidmətlərin) alıcısına (subagentə) təqdim edilən (5 nömrəli əlavə); [6]

2.2.6. agent (komisyonçu) tərəfindən malların (işlərin, xidmətlərin) vəkalətverənə (komitentə) qaytarılması barədə (6 nömrəli əlavə);

2.2.7. malların emala, yaxud saxlamaya verilməsi barədə (7 nömrəli əlavə); [7]

2.2.8. emal prosesi keçmiş, yaxud saxlamaya verilmiş malların qaytarılması barədə (8 nömrəli əlavə); [8]

2.2.9. Vergi Məcəlləsinin 177.5-ci maddəsinə əsasən verilən (9 nömrəli əlavə);

2.2.10. aksizli malların (neft məhsulları istisna olmaqla) təsərrüfatdaxili yerdəyişməsi barədə (10 nömrəli əlavə);

2.2.11. İxrac qeydi ilə satış barədə (11 nömrəli əlavə); [9]

2.3. Elektron qaimə-fakturada (bu Qaydaların 2.2.3-cü və 2.2.9-cu yarımbəndlərində göstərilmiş elektron qaimə-fakturalar üzrə bu Qaydaların 2.3.30-cu yarımbəndi, bu Qaydaların 2.2.7-ci yarımbəndində göstərilmiş elektron qaimə-faktura üzrə bu Qaydaların 2.3.13-cü, 2.3.15-2.3.17-ci və 2.3.23-cü yarımbəndləri, bu Qaydaların 2.2.8-ci yarımbəndində göstərilmiş elektron qaimə-faktura üzrə bu Qaydaların 2.3.8-ci, 2.3.13-cü, 2.3.14-cü, 2.3.17-ci və 2.3.23-cü yarımbəndləri, bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində göstərilmiş elektron qaimə-faktura üzrə bu Qaydaların 2.3.3-cü, 2.3.4-cü, 2.3.13-cü, 2.3.17-2.3.24-cü və 2.3.26-cı yarımbəndlərində qeyd edilmiş məlumatlar istisna olmaqla) aşağıdakı məlumatlar əks etdirilir: [10]

2.3.1. elektron qaimə-fakturanın verilmə tarixi, seriyası və nömrəsi; [11]

2.3.2. elektron qaimə-fakturanın növü;

2.3.3. göndərən vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) və tam adı;

2.3.4. qəbul edən vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) və tam adı;

2.3.5. əsas;

2.3.6. əlavə qeydlər;

2.3.7. sıra nömrəsi;

2.3.8. malın (işin, xidmətin) adı;

2.3.9. malın (işin, xidmətin) kodu;

2.3.10. Əmtəənin Qlobal İdentifikasiya Nömrəsi (GTIN); [12]

2.3.11. malın (işin, xidmətin) ölçü vahidi;

2.3.12. malın (işin, xidmətin) miqdarı, həcmi;

2.3.13. malın (işin, xidmətin) vahidinin satış qiyməti (manatla);

2.3.14. malın (işin, xidmətin) cəmi məbləği (manatla, ƏDV, aksiz və yol vergisi istisna olmaqla);

2.3.15. aksizli mallarda aksizin dərəcəsi;

2.3.16. aksizli mallarda aksizin məbləği (manatla);

2.3.17. malın (işin, xidmətin) cəmi dəyəri (manatla, ƏDV və yol vergisi istisna olmaqla);

2.3.18. ƏDV-yə 18 faiz dərəcə ilə cəlb edilən əməliyyatların dəyəri (manatla);

2.3.19. ƏDV-yə “0” dərəcə ilə cəlb edilən əməliyyatların dəyəri (manatla);

2.3.20. ƏDV-dən azad olunan əməliyyatların dəyəri (manatla);

2.3.21. ƏDV-yə cəlb edilməyən əməliyyatların dəyəri (manatla);

2.3.22. ƏDV-nin məbləği (manatla);

2.3.23. yol vergisi (manatla);

2.3.24. yekun məbləğ (manatla, rəqəmlə);

2.3.25. cəmi;

2.3.26. yekun məbləğ (manatla, rəqəm və yazı ilə);

2.3.27. elektron qaimə-fakturanı imza etmiş məsul şəxslərin (rəhbər, fərdi sahibkar və ya baş mühasib) vəzifəsi, soyadı, adı;

2.3.28. elektron qaimə-fakturanı təhvil verən və təhvil alan şəxslərin soyadı, adı, atasının adı;

2.3.29. ştrix-kod (sənədin avtomatik identifikasiya edilməsi üçün istifadə olunan kod);

2.3.30. elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin seriyası, nömrəsi və tarixi. [13]

2.4. Elektron qaimə-fakturanın növündən asılı olaraq, elektron qaimə-fakturada bu Qaydaların 2.3-cü bəndində qeyd olunan məlumatlarla yanaşı, aşağıdakı məlumatlar və uçotun qurulması üçün zəruri olan digər məlumatlar da əks etdirilir: [14]

2.4.1. “malların qaytarılması barədə elektron qaimə-faktura üzrə əlavə qeydlər” sətrində malların qaytarılması zamanı malların xarab (zay) və ya qüsurlu olması, yararlılıq müddətinin bitməsi, lazımi keyfiyyətdə olmaması və ya satışa yararlı olmaması və s. [15]

2.4.2. malların qaytarılması istisna olmaqla, Vergi Məcəlləsinin 163-cü maddəsinə əsasən verilən elektron qaimə-faktura üzrə:

1. əlavə qeydlər sətrində qiymətlərin aşağı düşməsi və ya artımı, hər hansı səbəbdən əməliyyat üçün razılaşdırılmış kompensasiyanın dəyişməsi, əməliyyatın xarakterinin dəyişməsi və s.;

2. malların, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi barədə elektron-qaimə fakturanın seriyası, nömrəsi və tarixi;

2.4.2-1. malların (işlərin və xidmətlərin) vəkalətverən (komitent) tərəfindən agentə (komisyonçuya) verilməsi barədə elektron qaimə-faktura üzrə agentə (komisyonçuya) ödəniləcək komisyon haqqı (manatla); [16]

2.4.3. agent (komisyonçu) tərəfindən malların (işlərin və xidmətlərin) alıcısına (subagentə) təqdim edilən elektron qaimə-faktura üzrə: [17]

1. malların vəkalət verən (komitent) tərəfindən agentə (komisyonçuya) verilməsi barədə elektron qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və tarixi;

2. subagentə ödəniləcək komisyon haqqı (manatla);

2.4.4. agent (komisyonçu) tərəfindən malların (işlərin, xidmətlərin) vəkalətverənə (komitentə) qaytarılması barədə elektron qaimə-faktura üzrə: [18]

1. əlavə qeydlər sətrində malların (işlərin, xidmətlərin) qaytarılması zamanı malların (işlərin, xidmətlərin) müvafiq olaraq xarab (zay) və ya qüsurlu olması, yararlılıq müddətinin bitməsi, lazımi keyfiyyətdə olmaması və ya satışa yararlı olmaması və s.;

2. malların (işlərin, xidmətlərin) vəkalətverən (komitent) tərəfindən agentə (komisyonçuya) verilməsi barədə elektron qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və tarixi;

3. komisyon haqqı (manatla);

2.4.5. malların emala, yaxud saxlamaya verilməsi barədə elektron qaimə-faktura üzrə: [19]

1. malın vahidinin dəyəri (manatla);

2. göstəriləcək emal, yaxud saxlama xidmətlərinin dəyəri (manatla);

3. Vergi Məcəlləsinin 183.2-ci maddəsinə əsasən hesablanacaq aksizin məbləği;

2.4.6. emal prosesi keçmiş, yaxud saxlamaya verilmiş malların qaytarılması barədə elektron qaimə-faktura üzrə: [20]

1. malların emala, yaxud saxlamaya verilməsi barədə elektron qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və tarixi;

2. emal olunmuş, yaxud saxlamaya verilmiş malın adı;

3. emala, yaxud saxlamaya verilən mallardan istifadə edilən (silinən) malların dəyəri (manatla);

2.4.7. aksizli malların (neft məhsulları istisna olmaqla) təsərrüfatdaxili yerdəyişməsi barədə elektron qaimə-faktura üzrə: [21]

1. göndərən (malların çıxdığı) təsərrüfat subyektinin (obyektinin) kodu;

2. qəbul edən (malların göndərildiyi) təsərrüfat subyektinin (obyektinin) kodu və malların yükləndiyi nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanı;

3. malın vahidinin dəyəri (manatla);

4. malın qablaşdırma sayı.

2.5. Elektron qaimə-faktura aşağıdakı qaydada doldurulur:

2.5.1. “Növü” sətrində - elektron qaimə-fakturanın növü kimi cari, düzəliş və ya ləğv olması seçilir. Düzəliş edilmiş elektron qaimə-faktura göndərildiyi halda, elektron qaimə-fakturanın “Növü” sətrində “Düzəliş” qeydi seçilməklə düzəliş edilən elektron qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi, tarixi və düzəlişin səbəbi “Əlavə qeydlər” sətrində göstərilir;

2.5.2. elektron qaimə-fakturanın “Göndərən” sətrində elektron qaimə-fakturanı göndərən vergi ödəyicisinin tam adı və VÖEN-i, bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində nəzərdə tutulan elektron qaimə-fakturada malların çıxdığı təsərrüfat subyektinin (obyektinin) kodu, “Qəbul edən” sətrində elektron qaimə-fakturanı qəbul edən vergi ödəyicisinin tam adı və VÖEN-i, bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində nəzərdə tutulan elektron qaimə-fakturada malları qəbul edən təsərrüfat subyektinin (obyektinin) kodu və ya əvvəlcədən sifariş edilməyən əməliyyatlar üzrə malların yükləndiyi nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanı göstərilməlidir; [22]

2.5.3. elektron qaimə-faktura mallar (işlər, xidmətlər) barədə məlumatları özündə əks etdirən sənədlər (qəbzlər, çeklər və digər ödəniş sənədləri, müqavilələr (əqdlər), təhvil-təslim aktları, əvvəlcədən sifariş edilmədən təqdim edilən mallar üzrə malların təhvil-qəbul aktı, komissiyaya, emala və saxlamaya (məsuliyyətli mühafizəyə) götürülmüş mallara görə təhvil-qəbul aktı, malların alınması üçün vəkalətnamə və s.) əsasında doldurulur və bu barədə məlumat elektron qaimə-fakturanın “Əsas” sətrində qeyd olunur;

2.5.4. “Sıra №-si” sütununda - malların (işlərin, xidmətlərin) adlarının ardıcıl nömrələri qeyd edilir;

2.5.5. “Malın (işin, xidmətin) adı” sütununda - malın (işin, xidmətin) adları göstərilir;

2.5.6. “Malın (işin, xidmətin) kodu” sütununda malın (işin, xidmətin) kodu göstərilir;

2.5.7. Əmtəənin Qlobal İdentifikasiya Nömrəsi (GTIN) sütununda Əmtəənin Qlobal İdentifikasiya Nömrəsi (GTIN) göstərilir; [23]

2.5.8. “Ölçü vahidi” sütununda - malın (işin, xidmətin) ölçü vahidi göstərilir;

2.5.9. “Miqdarı, həcmi” sütununda - malın (işin, xidmətin) miqdarı (həcmi) göstərilir;

2.5.9-1. “Vahidinin dəyəri (manatla)” sütununda - malın müəyyən olunmuş ölçü vahidinin dəyəri göstərilir; [24]

2.5.10. “Vahidinin satış qiyməti” sütununda - malın (işin, xidmətin) müəyyən olunmuş ölçü vahidinin qiyməti (ƏDV, aksiz və yol vergisi nəzərə alınmadan) göstərilir;

2.5.11. “Cəmi məbləği” sütununda - malın (işin, xidmətin) ümumi dəyəri (ƏDV, aksiz və yol vergisi nəzərə alınmadan) göstərilir;

2.5.12. “Aksiz” dərəcəsi sütununda - aksizli mallar üzrə aksizin dərəcəsi, “Aksiz” məbləği sütununda aksizli mallar üzrə aksizin ümumi məbləği göstərilir;

2.5.13. “Malın (işin, xidmətin) dəyəri (ƏDV-siz manatla)” qrafasının cəmi sütununda - malın (işin, xidmətin) ümumi dəyəri ilə aksizin məbləğinin cəmi göstərilir;

2.5.14. “o cümlədən, ƏDV-yə 18 faiz dərəcə ilə cəlb edilən əməliyyatların dəyəri” sütununda - malın (işin, xidmətin) ƏDV-yə 18 faiz dərəcə ilə cəlb olunan dəyəri (kənd təsərrüfatı məhsullarının topdansatışı (istehsalçılar tərəfindən topdansatış istisna olmaqla) üzrə tətbiq edilən ticarət əlavəsinin məbləği) göstərilir; [25]

2.5.15. “o cümlədən, ƏDV-yə “0” dərəcə ilə cəlb edilən əməliyyatların dəyəri” sütununda malın (işin, xidmətin) ƏDV-yə “0” dərəcə ilə cəlb edilən dəyəri göstərilir;

2.5.16. “o cümlədən ƏDV-dən azad olunan əməliyyatların dəyəri” sütununda - malın (işin, xidmətin) ƏDV-dən azad olunan dəyəri göstərilir;

2.5.17. “o cümlədən, ƏDV-yə cəlb edilməyən əməliyyatların dəyəri” sütununda - malın (işin, xidmətin) ƏDV-yə cəlb edilməyən dəyəri (kənd təsərrüfatı məhsullarının topdansatışı (istehsalçılar tərəfindən topdansatış istisna olmaqla) üzrə həmin məhsulların alış dəyəri) göstərilir; [26]

2.5.18. “ƏDV məbləği” sütununda eyni bir sətir üzrə “ƏDV-yə 18 faiz dərəcə ilə cəlb edilən əməliyyatların dəyəri” sütununda göstərilən rəqəmin ƏDV-nin Vergi Məcəlləsinin 173.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilən dərəcəsinə vurulmaqla proqram tərəfindən avtomatik hesablanan ƏDV məbləği göstərilir;

2.5.19. “Yol vergisi” sütununda yol vergisinin məbləği göstərilir;

2.5.20. “Yekun məbləğ” sütununda “malın (işin, xidmətin) dəyəri (ƏDV-siz, manatla)” qrafasının “Cəmi” sütunundakı məbləğlə “ƏDV məbləği (manatla)” və “Yol vergisi (manatla)” sütunlarındakı məbləğlərin cəmi qeyd olunur;

2.5.21. “Cəmi” sətrində müvafiq bəndlərin sütunlarının cəm məbləğləri proqram tərəfindən avtomatik hesablanır. Elektron qaimə-faktura bir neçə səhifədən ibarət olduqda isə “Cəmi” sətri sonuncu səhifədə göstərilir;

2.5.22. “Malın qablaşdırma sayı” sütununda istehsal binasının hüdudlarından vergi ödəyicisinə məxsus digər təsərrüfat subyektlərinə (obyektlərinə), yaxud əvvəlcədən sifariş edilməyən əməliyyatlar üzrə nəqliyyat vasitələrinə buraxılan aksizli malların qablaşdırma sayı (butulka, banka, qutu və s.) göstərilir. [27]

2.6. Vergi ödəyicisi tərəfindən aparılan əməliyyatların xarakterindən asılı olaraq, bu Qaydaların 2.2-ci bəndində göstərilən elektron qaimə-fakturalardan uyğun olanı seçilir.

2.7. Elektron qaimə-fakturada məbləğ Azərbaycan Respublikasının pul vahidi olan manatla göstərilir.

2.8. Elektron qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və verilmə tarixi proqram tərəfindən avtomatik generasiya olunur. Bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində nəzərdə tutulan elektron qaimə-faktura istisna olmaqla, digər elektron qaimə-fakturanın gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə imzalanaraq göndərildiyi tarix həmin elektron qaimə-fakturanın verilmə tarixi sayılır. Bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində qeyd olunan elektron qaimə-faktura üzrə isə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə imzalandığı tarix həmin elektron qaimə-fakturanın təsdiq edilmə tarixi sayılır. [28]

2.9. Elektron qaimə-fakturanın bütün xanalarının doldurulması zəruridir, onun boş qalmış sətirləri olduqda, bunlar proqram təminatı tərəfindən “0” (sıfır) kimi qəbul edilir.

2.10. “Malların qaytarılması barədə” elektron qaimə-faktura tərəflər arasında bağlanılmış müqaviləyə əsasən mal qaytarıldıqda malları qaytaran şəxs tərəfindən tərtib edilir. Malların qaytarılması zamanı malların xarab (zay) və ya qüsurlu olması, yararlılıq müddətinin bitməsi, yaxud lazımi keyfiyyətdə və ya satışa yararlı olmaması barədə “Əlavə qeydlər” sətrində müvafiq seçim edilir.

2.11. Malların (işlərin, xidmətlərin) qiymətlərində dəyişikliklər olduqda, əməliyyatın xarakteri dəyişdikdə (vergiyə cəlb edilən əməliyyatın sonradan vergidən azad olunan əməliyyata dəyişdirilməsi və yaxud əksinə vergidən azad olunan əməliyyatın vergiyə cəlb olunan əməliyyata dəyişdirilməsi), habelə sonradan vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi üçün əsas verən hallar (malların tam və ya qismən qaytarılması halları istisna olmaqla) üzə çıxdıqda vergi ödəyicisi tərəfindən “malların qaytarılması istisna olmaqla, Vergi Məcəlləsinin 163-cü maddəsinə əsasən verilən” elektron qaimə-faktura tərtib edilir. Bu zaman malların (işlərin, xidmətlərin) miqdarında dəyişiklik (artım və ya azalma) edilmir, yalnız malların (işlərin, xidmətlərin) qiymətində dəyişiklik (artım və ya azalma) olunur. Təqdim edilmiş elektron qaimə-fakturada göstərilən malların (işlərin, xidmətlərin) qiymətində artım və ya azalma baş verdikdə, bu zaman qiyməti artırılan və ya azaldılan mallara (işlərə, xidmətlərə) münasibətdə ayrıca elektron qaimə-fakturalar tərtib edilir.

2.12. Mallar agentə (komisyonçuya) verilən zaman komitent (vəkalətverən) tərəfindən “malların (işlərin, xidmətlərin) vəkalətverən (komitent) tərəfindən agentə (komisyonçuya) verilməsi barədə” elektron qaimə-faktura tərtib edilir. [29]

2.13. Agent tərəfindən mallar vergi orqanında uçotda olan şəxsə və ya subagentə təqdim edildikdə, “agent (komisyonçu) tərəfindən malların (işlərin, xidmətlərin) alıcısına (subagentə) təqdim edilən” elektron qaimə-faktura tərtib edilir. [30]

2.14. Agent (komisyonçu) tərəfindən mallar (işlər, xidmətlər) vəkalətverənə (komitentə) qaytarıldıqda “agent (komisyonçu) tərəfindən malların (işlərin, xidmətlərin) vəkalətverənə (komitentə) qaytarılması barədə” elektron qaimə-faktura tərtib edilir. Malların qaytarılması zamanı malların xarab (zay) və ya qüsurlu olması, yararlılıq müddətinin bitməsi, yaxud lazımi keyfiyyətdə və ya satışa yararlı olmaması barədə “Əlavə qeydlər” sətrində müvafiq seçim edilir.

2.15. Vergi ödəyicisi tərəfindən mallar emal edilməsi və ya saxlanılması məqsədilə digər vergi ödəyicisinə verildikdə, “malların emala, yaxud saxlamaya verilməsi barədə” elektron qaimə-faktura tərtib edilir və malların dəyəri elektron qaimə-fakturada göstərilir.

2.16. Emal, yaxud saxlanılma məqsədləri üçün alınmış mallar emal edildikdən və ya saxlanıldıqdan sonra təhvil verilərkən malları emal edən və ya saxlayan vergi ödəyicisi tərəfindən “emal prosesi keçmiş və ya saxlamaya verilmiş malların qaytarılması barədə” elektron qaimə-faktura tərtib edilir. Bu zaman tərtib edilən elektron qaimə-fakturada emal edilmiş, yaxud saxlamaya verilmiş malların dəyəri istisna olmaqla, emala verilən mallardan istifadə edilən (silinən) malların dəyəri (manatla) və emal olunmuş məhsula dair bütün məlumatlar əks etdirilir. Göstərilmiş emal, yaxud saxlanılma xidmətinin dəyəri ilə bağlı “malların, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi barədə” elektron qaimə-faktura tərtib edilir və həmin elektron qaimə-fakturada “emal prosesi keçmiş, yaxud saxlamaya verilmiş malların qaytarılması barədə” elektron qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və tarixi qeyd edilməklə, mallar təhvil verilən vergi ödəyicisinə təqdim edilir. [31]

2.17. Vergi ödəyicisi tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 177.5-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallarda təqdim edilmiş mallar (işlər və xidmətlər) üçün “Vergi Məcəlləsinin 177.5-ci maddəsinə əsasən verilən” elektron qaimə-faktura tərtib edilir. Bu zaman verilən elektron qaimə-fakturada vergi ödəyicisinin ƏDV qeydiyyatı qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən təqdim edilən elektron qaimə-fakturalar, habelə əməliyyatın aparılmasına əsas verən digər sənədlər elektron qaimə-fakturanın əlavə qeydlər sətrində qeyd edilməlidir.

2.17-1. Aksizli malların istehsalçıları tərəfindən neft məhsulları istisna olmaqla, istehsal edilən aksizli malların bir təsərrüfat subyektindən (obyektindən) digər təsərrüfat subyektinə (obyektinə) yerdəyişməsi, yaxud əvvəlcədən sifariş edilməyən əməliyyatlar üzrə nəqliyyat vasitələrinə buraxılışı baş verdikdə, aksizli malların (neft məhsulları istisna olmaqla) təsərrüfatdaxili yerdəyişməsi barədə elektron qaimə-faktura” tərtib edilir və həmin elektron qaimə-fakturada yerdəyişmə edilən aksizli malların miqdarı, dəyəri, hesablanmış aksiz məbləği və digər məlumatlar göstərilir.

2.17-2. Malların ixrac edilməsi məqsədilə istehsalçılar tərəfindən ixrac qeydi ilə satışı barədə elektron qaimə-faktura tərtib edilən zaman Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 14 noyabr tarixli 448 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Malların ixrac qeydi ilə satışı qaydası”nın tələbləri nəzərə alınır. [32]

2.18. Elektron qaimə-faktura tərtib edilən zaman göndərilmiş, yaxud təqdim olunmuş malların (işlərin, xidmətlərin) adlarının dəqiq qeyd edilməməsinə, ümumiləşdirilmiş adlardan (məsələn, “mallar”, “tikinti materialları”, “müqaviləyə əsasən iş, xidmət” və digər bu kimi adlar) istifadə edilməsinə yol verilmir.

 

3. Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi və istifadəsi

 

3.1. Vergi ödəyicisi bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində nəzərdə tutulan elektron qaimə-faktura istisna olmaqla, digər elektron qaimə-fakturanı elektron formada göndərir. Vergi ödəyicisi bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində qeyd olunan elektron qaimə-fakturanı elektron formada tərtib edərək təsdiq edir. [33]

3.2. Elektron qaimə-faktura (bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində qeyd olunan elektron qaimə-faktura istisna olmaqla) vergi ödəyicisi tərəfindən müvafiq qaydada hazırlanıb təsdiq edildikdə, Portal vasitəsilə avtomatik olaraq qəbul edənin bu səhifədə yaradılmış elektron kabinetinə göndərilir. [34]

3.3. Cari elektron qaimə-faktura (bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində qeyd olunan elektron qaimə-faktura istisna olmaqla) göndərildiyi vaxtdan 5 (beş) gün müddətində qəbuledən tərəfindən düzəliş üçün qaytarıla və ya təsdiqlənə bilər. Düzəliş üçün qaytarılmış elektron qaimə-faktura göndərən tərəfindən düzəliş edildikdən sonra yenidən təqdim oluna bilər.

3.4. Bu Qaydaların 2.2.2-ci, 2.2.3-cü, 2.2.6-сı, 2.2.9-cu və 2.2.10-cu yarımbəndlərində qeyd olunan elektron qaimə-faktura növləri istisna olmaqla, cari elektron qaimə-faktura 5 (beş) gün müddətində qəbuledən tərəfindən təsdiq edilmədikdə (düzəliş üçün qaytarılmış elektron qaimə-fakturalara münasibətdə düzəliş edilərək, təqdim olunduqdan sonra 5 (beş) gün müddətində), həmin elektron qaimə-faktura proqram təminatı tərəfindən təsdiq edilir. [35]

3.5. Bu Qaydaların 2.2.2-ci, 2.2.3-cü, 2.2.6-сı və 2.2.9-cu yarımbəndlərində qeyd olunan elektron qaimə-faktura növləri göndərildiyi ayın sonuncu gününədək qəbul edən tərəfindən təsdiq edilmədikdə, həmin elektron qaimə-faktura proqram təminatı vasitəsilə ləğv edilir.

3.6. Vergi ödəyicisi tərəfindən göndərilmiş elektron qaimə-fakturada göstərilən məlumatlar ilkin uçot sənədləri üzrə məlumatlarla uyğun olmadıqda (təhvil-qəbul aktına, üzləşmə aktına və s.), həmin elektron qaimə-fakturada təqdim edildiyi hesabat ayı başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq düzəliş edilə bilər. Düzəliş edilmiş elektron qaimə-fakturaya proqram təminatı tərəfindən yeni seriya və nömrə verilmir. Düzəliş edilmiş elektron qaimə-faktura (bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində qeyd olunan elektron qaimə-faktura istisna olmaqla) göndərildikdən sonra qəbuledən tərəfindən təsdiq edilməlidir. Qəbuledən tərəfindən düzəliş edilmiş elektron qaimə-faktura göndərildiyi ayın sonuncu gününədək təsdiq edilmədiyi halda, düzəliş edilmiş elektron qaimə-faktura proqram təminatı vasitəsilə ləğv edilir və düzəliş edilməmiş sayılır.

3.7. Elektron qaimə-faktura aşağıdakı müddətlərdə təqdim edilir:

3.7.1. malların təqdim edilməsi üzrə mallar göndərilən (verilən) vaxt;

3.7.2. əvvəlcədən sifariş edilməyən malların təqdim edilməsi üzrə malların təhvil verilməsini təsdiq edən sənədin verildiyi tarixdən 5 (beş) gün müddətində;

3.7.3. işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi üzrə işlərin görüldüyü və xidmətlərin göstərildiyi tarixdən 5 (beş) gün müddətində;

3.7.4. malların qaytarılması üzrə malların qaytarıldığı vaxtdan 3 (üç) gün müddətində;

3.7.5. malların qaytarılması istisna olmaqla, Vergi Məcəlləsinin 163-cü maddəsində nəzərdə tutulan hallarda vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirildiyi vaxtdan 3 (üç) gün müddətində;

3.7.6. malların (işlərin və xidmətlərin) vəkalətverən (komitent) tərəfindən agentə (komisyonçuya) verilməsi zamanı mallara münasibətdə mallar göndərilən (verilən) vaxt, işlərə və xidmətlərə münasibətdə işlərin görüldüyü və xidmətlərin göstərildiyi tarixdən 5 (beş) gün müddətində; [36]

3.7.7. agent (komisyonçu) tərəfindən malların (işlərin və xidmətlərin) alıcıya (subagentə) təqdim edilməsi zamanı - mallar göndərilən (verilən) vaxt, işlərin görüldüyü və xidmətlərin göstərildiyi tarixdən 5 (beş) gün müddətində; [37]

3.7.8. agent (komisyonçu) tərəfindən malların (işlərin, xidmətlərin) vəkalətverənə (komitentə) qaytarılması zamanı malların qaytarıldığı vaxtdan 3 (üç) gün müddətində;

3.7.9. malların emala, yaxud saxlamaya verilməsi üzrə - mallar göndərilən (verilən) vaxt; [38]

3.7.10. emal prosesi keçmiş, yaxud saxlamaya verilmiş malların qaytarılması zamanı - mallar göndərilən (verilən) vaxt. [39]

3.8. Vergi ödəyicisi tərəfindən elektron qaimə-faktura səhv verildikdə (qəbul edənin VÖEN-i səhv göstərildikdə, eyni əməliyyat üzrə təkrarən təqdim edildikdə və s.), habelə əməliyyat baş tutmadan göndərildikdə göndərilmiş elektron qaimə-faktura ləğv edilir və bu barədə məlumat qəbul edən vergi ödəyicisinin elektron kabinetinə ötürülür (bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində qeyd olunan elektron qaimə-faktura istisna olmaqla), qəbul edənin elektron kabineti olmadıqda isə çap edilərək birbaşa təqdim edilir. Ləğv edilmiş elektron qaimə-fakturada ləğvin səbəbi göstərilir. [40]

3.9. Elektron qaimə-fakturanın (bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində qeyd olunan elektron qaimə-faktura istisna olmaqla) ləğv edilməsi qəbul edən tərəfindən göndərildiyi ayın sonuncu gününədək təsdiq edilməlidir. Elektron qaimə-fakturanın ləğv olunması təsdiq edilmədikdə, elektron qaimə-faktura proqram təminatı tərəfindən ləğv edilməmiş sayılır. [41]

3.10. Elektron qaimə-fakturanın ləğv edilməsi barədə məlumat göndərildikdən (bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində qeyd olunan elektron qaimə-fakturaya münasibətdə ləğv edilməsi təsdiq edildikdən) sonra elektron qaimə-faktura üzərində düzəliş aparıla bilməz, yalnız ləğv olunub yenisi yaradılmalıdır. Elektron qaimə-fakturanı qəbul edən (bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində qeyd olunan elektron qaimə-faktura istisna olmaqla) onu göndərənə müraciət edərək, göndərilmiş elektron qaimə-fakturanın ləğvini xahiş edə bilər. Ləğvetmə göndərən tərəfindən həyata keçirilir. [42]

3.11. Vergi ödəyicisi kimi uçotda olan, lakin elektron kabineti olmayan vergi ödəyicisinə elektron qaimə-faktura ştrix-kod əks olunmaqla çap edilir və mal (iş, xidmət) hüquqi şəxs olan vergi ödəyicisinin imza və möhürü ilə, fiziki şəxs olan vergi ödəyicisinin isə imzası ilə (möhür olduqda möhürlə) təsdiqlənməklə təqdim edilir.

3.12. Vergi ödəyicisi kimi uçotda olan, lakin elektron kabineti olmayan vergi ödəyicisinə göndərilmiş elektron qaimə-fakturanın düzəliş edilməsinə zərurət yarandıqda, elektron qaimə-faktura ştrix-kod əks olunmaqla çap edilir və mal (iş, xidmət) hüquqi şəxs olan vergi ödəyicisinin imza və möhürü ilə, fiziki şəxs olan vergi ödəyicisinin isə imzası ilə (möhür olduqda möhürlə) təsdiqlənməklə təqdim edilir.

3.13. Mallar (işlər, xidmətlər) sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırmış, yaxud ləğv prosesində olan şəxslərə göndərildikdə, göndərilmiş elektron qaimə-faktura qəbul edən tərəfindən göndərildiyi ayın sonuncu gününün axırınadək təsdiq edilməlidir. Elektron qaimə-faktura həmin müddətdə təsdiq edilmədikdə, proqram təminatı vasitəsilə ləğv edilir və göndərilməmiş hesab olunur. Elektron qaimə-faktura ayın sonuncu günü göndərildiyi halda elektron qaimə-fakturanı göndərərkən alan şəxs tərəfindən həmin gün təsdiq edilməyəcəyi təqdirdə elektron qaimə-fakturanın proqram təminatı tərəfindən ləğv ediləcəyi barədə Portalda xəbərdarlıq xarakterli bildiriş verilir. Sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırmış, yaxud ləğv prosesində olan şəxslərə göndərilən elektron qaimə-faktura proqram təminatı tərəfindən ləğv edildikdə, elektron qaimə-fakturanı göndərən şəxsə bu barədə xəbərdarlıq xarakterli bildiriş göndərilir. [43]

Qeyd. Bu Qaydaların 3.11-ci və 3.12-ci bəndlərində nəzərdə tutulan hallarda elektron qaimə-faktura çap edildikdə “Təhvil aldım” bölməsi vergi ödəyicisi kimi uçotda olan, lakin elektron kabineti olmayan alıcı tərəfindən doldurulur.

 

4. Elektron qaimə-fakturanın uçotunun aparılması

 

4.1. Elektron qaimə-fakturanın uçotu hər bir vergi ödəyicisi üzrə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemi - AVİS vasitəsilə həyata keçirilir.

4.2. Elektron qaimə-fakturanın seriyası və nömrəsi AVİS vasitəsilə verilir. Elektron qaimə-fakturanın eyni seriyada və eyni nömrədə təkrarlanmasına yol verilmir.

 

 


 


 

 

“Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na

1 nömrəli əlavə [44]

 

 

 


 

 


 

 

“Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na

2 nömrəli əlavə

 

 

 


 


 

 

“Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na

3 nömrəli əlavə

 

 

 


 


 

 

“Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na

4 nömrəli əlavə

 

 

 


 


 

 

“Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na

5 nömrəli əlavə

 

 

 


 


 

 

“Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na

6 nömrəli əlavə

 

 

 


 


 

 

“Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na

7 nömrəli əlavə

 

 

 


 


 

 

“Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na

8 nömrəli əlavə

 

 

 


 


 

 

“Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na

9 nömrəli əlavə

 

 

 


 


 

 

“Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na

10 nömrəli əlavə [45]

 

 

 


 


 

 

“Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na

11 nömrəli əlavə

 

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       11 aprel 2022-ci il tarixli 151 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 aprel 2022-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 398)

2.       25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 1026)

 

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 1026) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 1.2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.2. Elektron qaimə-faktura bu Qaydalara uyğun olaraq tərtib edilməklə elektron formada hazırlanan və vergi orqanında uçotda olan şəxslərə göndərilən ilkin uçot sənədidir.

 

[2] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 1026) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 1.3-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.3. Bu Qaydalara uyğun tərtib edilməyən elektron qaimə-faktura mal (iş, xidmət) təqdim edilməsinin rəsmiləşdirilməsinə əsas vermir.

 

[3] 11 aprel 2022-ci il tarixli 151 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 aprel 2022-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 398) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 1.4.3-cü yarımbəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.4.4-cü yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[4] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 1026) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.1-ci bəndinin ikinci cümləsində “elektron qaimə-fakturanı” sözləri “bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində nəzərdə tutulan elektron qaimə-faktura istisna olmaqla, digər elektron qaimə-fakturanı” sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin bəndə yeni məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilmişdir.

 

[5] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 1026) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.2.4-cü və 2.2.6-cı yarımbəndlərinə “malların” sözündən sonra “(işlərin, xidmətlərin)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 1026) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.2.5-ci yarımbəndində “malların alıcısına” sözləri “malların (işlərin, xidmətlərin) alıcısına (subagentə)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 1026) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.2.7-ci yarımbəndinə “emala” sözündən sonra “, yaxud saxlamaya” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[8] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 1026) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.2.8-ci yarımbəndinə “keçmiş” sözündən sonra “, yaxud saxlamaya verilmiş” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[9] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 1026) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.2.9-cu yarımbəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 2.2.10-cu və 2.2.11-ci yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

 

[10] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 1026) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.3-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdi.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.3. Elektron qaimə-fakturada (malların emala verilməsi barədə elektron qaimə-faktura üzrə bu Qaydaların 2.3.13-cü, 2.3.15-2.3.17-ci və 2.3.23-cü yarımbəndləri və emal prosesi keçmiş malların qaytarılması barədə elektron qaimə-faktura üzrə bu Qaydaların 2.3.8-ci, 2.3.13-cü, 2.3.14-cü, 2.3.17-ci və 2.3.23-cü yarımbəndlərində qeyd edilmiş məlumatlar istisna olmaqla) aşağıdakı məlumatlar əks etdirilir:

 

[11] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 1026) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.3.1-ci yarımbəndindən “verilmə” sözü çıxarılmışdır.

 

[12] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 1026) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.3.10-cu yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.3.10. malın barkodu;

 

[13] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.3.29-cu yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 2.3.30-cu yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[14] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.4-cü bəndinə “aşağıdakı məlumatlar” sözlərindən sonra “və uçotun qurulması üçün zəruri olan digər məlumatlar” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[15] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.4.1-ci yarımbəndi yeni redaksiya verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.4.1. malların qaytarılması barədə elektron qaimə-faktura üzrə:

1. əlavə qeydlər sətrində malların qaytarılması zamanı malların xarab (zay) və ya qüsurlu olması, yararlılıq müddətinin bitməsi, lazımi keyfiyyətdə olmaması və ya satışa yararlı olmaması və s.;

2. malların, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi barədə elektron qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və tarixi;

 

[16] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na yeni məzmunda 2.4.2-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[17] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.4.3-cü yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.4.3. agent (komisyonçu) tərəfindən malların alıcısına təqdim edilən elektron qaimə-faktura üzrə malların vəkalətverən (komitent) tərəfindən agentə (komisyonçuya) verilməsi barədə elektron qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və tarixi;

 

[18] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.4.4-cü yarımbəndinə, həmin yarımbəndin 1-ci abzasına (birinci halda) və 2-ci abzasına “malların” sözündən sonra “(işlərin, xidmətlərin)” sözləri, (ikinci halda) “malların” sözündən sonra “(işlərin, xidmətlərin) müvafiq olaraq” sözləri və yeni məzmunda 3-cü abzas əlavə edilmişdir.

 

[19] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.4.5-ci yarımbəndinə “emala” sözündən sonra “, yaxud saxlamaya” sözləri və həmin yarımbəndin 2-ci abzasına “emal” sözündən sonra “, yaxud saxlama” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[20] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.4.6-cı yarımbəndinə “keçmiş” sözündən sonra “, yaxud saxlamaya verilmiş” sözləri, həmin yarımbəndin 1-ci və 3-cü abzaslarına “emala” sözündən sonra “, yaxud saxlamaya” sözləri, 2-ci abzasa “emal olunmuş” sözlərindən sonra “, yaxud saxlamaya verilmiş” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[21] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.4.6-cı yarımbəndin 3-cü abzasının sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 2.4.7-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[22] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.5.2-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.5.2. elektron qaimə-fakturanın “Göndərən” sətrində elektron qaimə-fakturanı göndərən vergi ödəyicisinin tam adı və VÖEN-i, “Qəbul edən” sətrində isə elektron qaimə-fakturanı qəbul edən vergi ödəyicisinin tam adı və VÖEN-i göstərilməlidir;

 

[23] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.5.7-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.5.7. “Malın barkodu” sütununda malın barkodu göstərilir;

 

[24] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na yeni məzmunda 2.5.9-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[25] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.5.14-cü yarımbəndinə (ikinci halda) “dəyəri” sözündən sonra “(kənd təsərrüfatı məhsullarının topdansatışı (istehsalçılar tərəfindən topdansatış istisna olmaqla) üzrə tətbiq edilən ticarət əlavəsinin məbləği)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[26] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.5.17-ci yarımbəndinə (ikinci halda) “dəyəri” sözündən sonra “(kənd təsərrüfatı məhsullarının topdansatışı (istehsalçılar tərəfindən topdansatış istisna olmaqla) üzrə həmin məhsulların alış dəyəri)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[27] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.5.21-ci yarımbəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 2.5.22-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[28] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.8-ci bəndin birinci cümləsindən “verilmə” sözü çıxarılmışdır, ikinci cümləsində “Elektron qaimə-fakturanın” sözləri “Bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində nəzərdə tutulan elektron qaimə-faktura istisna olmaqla, digər elektron qaimə-fakturanın” sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin bəndə yeni məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilmişdir.

 

[29] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.12-2.14-cü bəndlərinə və 3.7.8-ci yarımbəndinə ismin müvafiq hallarında “mallar” sözündən sonra ismin müvafiq hallarında “(işlər, xidmətlər)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[30] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.13-cü bəndinə “şəxsə” sözündən sonra “və ya subagentə” sözləri, “alıcısına” sözündən sonra “(subagentə)” sözü əlavə edilmişdir.

 

[31] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 2.15-ci və 2.16-cı bəndləri yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.15. Vergi ödəyicisi tərəfindən mallar emal edilməsi məqsədilə digər vergi ödəyicisinə verildikdə “malların emala verilməsi barədə” elektron qaimə-faktura tərtib edilir və malların dəyəri elektron qaimə-fakturada göstərilir.

2.16. Emal məqsədləri üçün alınmış mallar emal edildikdən sonra təhvil verilərkən malları emal edən vergi ödəyicisi tərəfindən “emal prosesi keçmiş malların qaytarılması barədə” elektron qaimə-faktura tərtib edilir. Bu zaman tərtib edilən elektron qaimə-fakturada emal edilmiş malların dəyəri istisna olmaqla, məhsula dair bütün məlumatlar əks etdirilir. Göstərilmiş emal xidmətinin dəyəri ilə bağlı “malların, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi barədə” elektron qaimə-faktura tərtib edilir və həmin elektron qaimə-fakturada “emal prosesi keçmiş malların qaytarılması barədə” elektron qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və tarixi qeyd edilməklə, mallar təhvil verilən vergi ödəyicisinə təqdim edilir.

 

[32] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na yeni məzmunda 2.17-1-ci və 2.17-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[33] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 3.1-ci bəndində “elektron qaimə-fakturanı” sözləri “bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində nəzərdə tutulan elektron qaimə-faktura istisna olmaqla, digər elektron qaimə-fakturanı” sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin bəndə yeni məzmunda ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

 

[34] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 3.2-ci bəndinə, 3.3-cü bəndin birinci cümləsinə və 3.6-cı bəndin üçüncü cümləsinə “qaimə-faktura” sözlərindən sonra “(bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində qeyd olunan elektron qaimə-faktura istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[35] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 3.4-cü bəndində “və 2.2.9-cu” sözləri “, 2.2.9-cu və 2.2.10-cu” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[36] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 3.7.6-cı yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.7.6. malların vəkalətverən (komitent) tərəfindən agentə (komisyonçuya) verilməsi zamanı mallar göndərilən (verilən) vaxt;

 

[37] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 3.7.7-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.7.7. agent (komisyonçu) tərəfindən malların alıcıya təqdim edilməsi zamanı - mallar göndərilən (verilən) vaxt;

 

[38] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 3.7.9-cu yarımbəndinə “emala” sözündən sonra “, yaxud saxlamaya” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[39] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 3.7.10-cu yarımbəndinə “keçmiş” sözündən sonra “, yaxud saxlamaya verilmiş” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[40] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 3.8-ci bəndinin birinci cümləsinə “ötürülür” sözündən sonra “(bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində qeyd olunan elektron qaimə-faktura istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[41] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 3.9-cu bəndinin birinci cümləsinə “qaimə-fakturanın” sözlərindən sonra “(bu Qaydaların 2.2.10-cu yarımbəndində qeyd olunan elektron qaimə-faktura istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[42] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 3.10-cu bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.10. Elektron qaimə-fakturanın ləğv edilməsi barədə məlumat göndərildikdən sonra elektron qaimə-faktura üzərində düzəliş aparıla bilməz, yalnız ləğv olunub yenisi yaradılmalıdır. Elektron qaimə-fakturanı qəbul edən onu göndərənə müraciət edərək, göndərilmiş elektron qaimə-fakturanın ləğvini xahiş edə bilər. Ləğvetmə göndərən tərəfindən həyata keçirilir.

 

[43] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın 3.13-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.13. Mallar (işlər, xidmətlər) sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırmış, yaxud ləğv prosesində olan şəxslərə göndərildikdə, göndərilmiş elektron qaimə-faktura qəbul edən tərəfindən 30 (otuz) gün müddətində təsdiq edilməlidir. Elektron qaimə-faktura 30 (otuz) gün müddətində təsdiq edilmədikdə proqram təminatı vasitəsilə ləğv edilir və göndərilməmiş hesab olunur.

 

[44] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na 1-9 nömrəli əlavələr yeni redaksiyada təsdiq edilmişdir.

 

[45] 25 avqust 2022-ci il tarixli 339 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 31 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2022-ci il, № 188) ilə “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na 10 və 11 nömrəli əlavələr təsdiq edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status