×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
19.03.2021
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
1306
ADI
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 7 dekabr tarixli 1149 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin investorlar tərəfindən “Tik-idarə et-təhvil ver” modeli çərçivəsində həyata keçirilməsinin şərtləri, tikinti və infrastruktur obyektlərinin növlərinə uyğun olaraq investorlar qarşısında qoyulan tələblər, bağlanılan müqavilələrin xüsusiyyətləri və şərtləri, investisiya qoyuluşu nəticəsində əldə olunacaq mal və xidmətlərin dəyərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Xalq Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 20.03.2021, Nəşr Nömrəsi: 62), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31.03.2021, Nəşr nömrəsi: 3, Maddə nömrəsi: 230)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
20.03.2021
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
130.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
13202103191306
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
31.03.2021
Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 7 dekabr tarixli 1149 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin investorlar tərəfindən “Tik-idarə et-təhvil ver” modeli çərçivəsində həyata keçirilməsinin şərtləri, tikinti və infrastruktur obyektlərinin növlərinə uyğun olaraq investorlar qarşısında qoyulan tələblər, bağlanılan müqavilələrin xüsusiyyətləri və şərtləri, investisiya qoyuluşu nəticəsində əldə olunacaq mal və xidmətlərin dəyərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında [1]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 7 dekabr tarixli 1149 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2, maddə 2067; 2019, № 3, maddə 413; 2020, № 1, maddə 9) ilə təsdiq edilmiş “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin investorlar tərəfindən “Tik-idarə et-təhvil ver” modeli çərçivəsində həyata keçirilməsinin şərtləri, tikinti və infrastruktur obyektlərinin növlərinə uyğun olaraq investorlar qarşısında qoyulan tələblər, bağlanılan müqavilələrin xüsusiyyətləri və şərtləri, investisiya qoyuluşu nəticəsində əldə olunacaq mal və xidmətlərin dəyərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1.3.2-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“1.3.2. namizəd – investisiya layihələrinin TİT modeli çərçivəsində həyata keçirilməsinə maraq göstərərək, bu məqsədlə təşkil olunmuş müsabiqədə iştirak edən investor;”.

2. 2.1-ci bəndin dördüncü cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“İnvestisiya layihəsinə dair ətraflı texniki-iqtisadi əsaslandırma sənədinin hazırlanmasını namizədlər, layihə-smeta və ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sənədlərinin hazırlanmasını isə qalib olan investor təmin edir.”.

3. 2.3-cü bənd üzrə:

3.1. 2.3.2-ci yarımbənddə “investorun verməli olduğu” sözləri “verilməli olan” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2. 2.3.5-ci yarımbənddə “namizəd şirkətlərə” sözləri “namizədlərə” sözü ilə əvəz edilsin;

3.3. 2.3.6-cı yarımbənddə “namizəd şirkətin” sözləri “namizədin” sözü ilə əvəz edilsin.

4. 2.5.1-ci, 2.5.2-ci yarımbəndlərdə, 2.7-ci (hər iki halda) və 4.2-ci bəndlərdə “namizəd şirkətlər” sözləri “namizədlər” sözü ilə əvəz edilsin.

5. 2.6-cı bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2.6. Müsabiqənin keçirilməsi zamanı namizədlərə bərabər və tam hüquqlu iştirak imkanı verilir.”.

6. Aşağıdakı məzmunda 2.7-1-ci bənd əlavə edilsin:

“2.7-1. Aşağıdakı hallarda səlahiyyətli orqanın əsaslandırılmış qərarı ilə investor müsabiqə keçirilmədən birbaşa cəlbetmə üsulu ilə müəyyən edilir:

2.7-1.1. insan tələfatına, insanların səhhətinə və ya ətraf mühitə ziyan vurulmasına, əhəmiyyətli maddi itkilərə və insanların həyat fəaliyyəti şəraitinin pozulmasına səbəb olmuş fövqəladə hadisə ilə əlaqədar olaraq hər hansı investisiya layihəsinin həyata keçirilməsinə təcili ehtiyac yaranması və bununla bağlı müsabiqənin təşkilinin və keçirilməsinin sərf ediləcək vaxt baxımından məqsədəuyğun olmaması;

2.7-1.2. investisiya layihəsinin yalnız konkret investor tərəfindən həyata keçirilməsinin mümkünlüyü və ya konkret investorun investisiya layihəsinin predmeti ilə bağlı müstəsna hüquqlara malik olması, heç bir alternativinin və ya əvəzedicisinin olmaması.”.

7. 2.8-ci və 2.9-cu bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2.8. Bütün namizədlər və ya müəyyən namizədlər arasında keçirilən müsabiqənin baş tutmuş hesab edilməsi üçün bu üsullarla keçirilən müsabiqədə azı 2 (iki) namizəd iştirak etməlidir. Keçirilən müsabiqədə namizədlərin sayı 2-dən (ikidən) az olduqda, müsabiqə baş tutmamış hesab edilir.

2.9. Bütün namizədlər və ya müəyyən namizədlər arasında keçirilmiş müsabiqədə müsabiqə qalibinin müəyyən edilməsi mümkün olmadığı və ya müsabiqə baş tutmadığı təqdirdə, investor, bu sənədin 2.7-1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallara istinad edilmədən səlahiyyətli orqanın əsaslandırılmış qərarı qəbul edilməklə, birbaşa cəlbetmə üsulu ilə müəyyənləşdirilir. Bu cür qərarda müəyyənləşdirilmiş investorun təcrübəsinin, texniki, maliyyə və digər göstəricilərinin layihənin xüsusiyyətlərinə uyğunluğu, habelə müsabiqə üzrə nəzərdə tutulmuş şərt və tələblərə edilən hər bir dəyişikliyin zəruriliyi əsaslandırılmalıdır.”.

8. 2.10-cu bənddə “namizəd şirkətlə” sözləri “investorla” sözü ilə əvəz edilsin.

9. 2.11-ci bəndin birinci cümləsində “Müsabiqənin qalibi” sözləri “İnvestor” sözü ilə əvəz edilsin və həmin cümlədən “investor” sözü çıxarılsın.

10. 3-cü hissənin adında “Səlahiyyətli orqanla investor arasında bağlanılan müqavilələrin” sözləri “Müqavilələrin” sözü ilə əvəz edilsin.

11. 3.1.5-ci yarımbənddə “investorun istehsal edəcəyi” sözləri “investisiya qoyuluşu nəticəsində əldə olunacaq” sözləri ilə əvəz edilsin.

12. 3.1.8-ci yarımbənddə “istehsal olunan” sözləri və 3.5-ci bənddə “istehsal ediləcək” sözləri “əldə olunacaq” sözləri ilə əvəz edilsin.

13. 3.6-cı bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“3.6. İnvestisiya layihəsinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar səlahiyyətli orqana aşağıdakılarla bağlı təminat verilməlidir:

3.6.1. namizədlər tərəfindən müsabiqə təklifinə;

3.6.2. müəyyənləşdirilmiş investor tərəfindən investisiya layihəsinin predmeti olan tikinti və infrastruktur obyektlərinin və onlara oxşar obyektlərin tikintisi (inşası, cari və əsaslı təmiri, yenidən qurulması, bərpası) və istismara qəbul edilməsi ilə bağlı öhdəliklərinin imzalanacaq müqavilə ilə müəyyən edilən müddətdə və qaydada icrasına.”.

14. 3.7-ci və 3.8-ci bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“3.7. Bu sənədin 3.6-cı bəndində nəzərdə tutulan təminatların məbləğini, təqdim edilmə və qüvvədə olma müddətlərini səlahiyyətli orqan müəyyən edir və investisiya layihəsinə dair, habelə investor qarşısında müəyyən edilən şərtlərdə və tələblərdə göstərir.

3.8. Bu sənədin 3.6.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulan təminatın məbləği müsabiqə təklifi dəyərinin, 3.6.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulan təminatın məbləği isə investisiya layihəsinin dəyərinin 5 (beş) faizinədək həcmdə müəyyən edilir.”.

15. 3.14-cü bənddə “3.13-cü” sözləri “3.12-ci” sözləri ilə əvəz edilsin.

16. 4.1-ci bənddə “ilə investor arasında razılaşmaya əsasən,” sözləri “tərəfindən” sözü ilə əvəz edilsin.

17. 4.1.2-ci yarımbəndin ikinci cümləsində “istehsalı nəzərdə tutulan” sözləri “əldə olunacaq” sözləri ilə əvəz edilsin.

18. 4.3-cü bəndin ikinci cümləsində “investora” sözü “namizədə” sözü ilə əvəz edilsin.

19. 4.5-ci bənddə “və investorun razılığı ilə” sözləri “tərəfindən” sözü ilə əvəz edilsin.

20. 5.6-cı bəndin ikinci cümləsində “rəsmi dövlət və xarici” sözləri “rəsmi dövri mətbu nəşrlərdə və beynəlxalq miqyasda yayılan” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin cümləyə “meyarlarını,” sözündən sonra “müsabiqədə iştirak haqqını,” sözləri əlavə edilsin.

21. 5.8-ci bənddə “investor” sözü “namizəd iştirak haqqını ödədikdən sonra” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci–dördüncü cümlələr əlavə edilsin:

“Müsabiqədə iştirak haqqını müsabiqə xərclərindən (elanın verilməsi, sənədlərin çap edilməsi, bildirişlərin göndərilməsi, ezamiyyə, ekspertlərin cəlb edilməsi) çox olmamaq şərtilə müsabiqə komissiyası müəyyənləşdirir. İştirak haqqı namizədlərə geri qaytarılmır. İştirak haqqının müsabiqə xərclərindən artıq qalan hissəsini səlahiyyətli orqan dövlət büdcəsinə köçürür.”.

22. 5.14-cü bəndin birinci cümləsində “şirkət” sözü “investor” sözü ilə əvəz edilsin.

23. 5.21-ci bəndin birinci cümləsinə “qalibi arasında” sözlərindən sonra “30 (otuz) iş günü ərzində” sözləri əlavə edilsin və həmin bəndin ikinci cümləsi çıxarılsın.

24. 6.0.5-ci yarımbənd ləğv edilsin.

25. 6.0.6-cı yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“6.0.6. müsabiqənin qalibi olan investorla imzalanması nəzərdə tutulmuş müqavilənin layihəsini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaq və müqavilə imzalandığı tarixdən 5 (beş) iş günü müddətində həmin müqavilənin surətini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim etmək;”.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 19 mart 2021-ci il

                  № 1306

 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

  1. 27 dekabr 2022-ci il tarixli 1919 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 27 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 28 dekabr 2022-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1429)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 27 dekabr 2022-ci il tarixli 1919 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 27 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 28 dekabr 2022-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1429) ilə ləğv edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status