×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
İqtisadiyyat Nazirliyi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
14.03.2022
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
6
ADI
“Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən, habelə “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən istifadə edən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən idxal ediləcək mallar barədə məlumat forması”nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
08.04.2022
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.030.010
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15202203140006
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
07.04.2022

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI

 

QƏRAR

 

№ 6

 

Bakı şəhəri                                                                                        14 mart 2022-ci il

 

“Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən, habelə “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən istifadə edən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən idxal ediləcək mallar barədə məlumat forması”nın təsdiq edilməsi haqqında [1]

 

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 3 dekabr tarixli 406-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və həmin Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 29 dekabr tarixli 1533 nömrəli Fərmanının 3.1.3-cü yarımbəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 30 dekabr tarixli 911 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 5.11.2-ci yarımbəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyası

 

QƏRARA ALIR

 

1. “Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən, habelə “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən istifadə edən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən idxal ediləcək mallar barədə məlumat forması” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Hüquq şöbəsinin müdiri Tural İsgəndərova tapşırılsın ki, bu Qərarın Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi məqsədilə 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməsi üçün zəruri tədbirlər görülməsini təmin etsin.

3. Kollegiyanın məsul katibi, Daxili nəzarət şöbəsinin müdir müavini Elnur Əliyevə tapşırılsın ki, bu Qərarın surətinin göndərilmə siyahısına uyğun çatdırılmasını təmin etsin.

4. Bu Qərarın icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram.

Əsas: Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiya iclasının protokolu.

 

Sədr,

İqtisadiyyat naziri

 

Mikayıl Cabbarov

 


Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının 2022-ci il 14 mart tarixli 6 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən, habelə “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən istifadə edən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla,  digər vergi ödəyiciləri tərəfindən idxal ediləcək mallar barədə [2]

 

MƏLUMAT FORMASI

 

1. Məlumat formasının təqdim edildiyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vergi orqanı:

 

2. Vergi ödəyicisinin VÖEN-i:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vergi ödəyicisinin adı:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Qısa idxal bəyannaməsinin (və ya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gömrük bəyannaməsinin) nömrəsi:

 

5. İdxal ediləcək malların saxlanılacağı (boşaldılacağı) yer və ya malların sifarişçiləri barədə məlumat

5.1. Mülkiyyət, icarə və ya digər əşya hüquqları əsasında istifadə edilən və (və ya) vergi orqanlarında təsərrüfat subyekti (obyekti) kimi uçota alınmış malların saxlanılacağı (boşaldılacağı) yer barədə

 

 

S/S

Təsərrüfat subyektinin (obyektinin) adı

Təsərrüfat subyektinin (obyektinin) vergi orqanındakı uçot kodu

Təsərrüfat subyektinin (obyektinin) yerləşdiyi ünvan

 

 

 

 

5.2. Mallar digər şəxslərə məxsus yerlərdə məsuliyyətli mühafizəyə və ya saxlanca verildiyi halda tərəflər arasında bağlanmış müqavilə və malların saxlanma yeri barədə

 

 

S/S

Saxlama müqaviləsi barədə

Malların saxlanma yeri barədə

Saxlayıcının adı

Saxlayıcının VÖEN-i

Müqavilənin tarixi

Müqavilənin nömrəsi

Təsərrüfat subyektinin (obyektinin) adı

Təsərrüfat subyektinin (obyektinin) vergi orqanındakı uçot kodu

Təsərrüfat subyektinin (obyektinin) yerləşdiyi ünvan

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Mallar sifariş əsasında gətirildiyi halda sifariş verən şəxslər və hər bir sifarişçi üzrə sifarişin məbləği barədə

 

 

S/S

Sifariş verən vergi ödəyicisi barədə

Sifariş verən vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxs barədə

Sifarişin məbləği

Adı

VÖEN-i

Adı, soyadı, atasının adı

FİN-i

 

 

 

 

 

 

6. Məlumat formasını tərtib edən səlahiyyətli şəxsin:

 

6.1. soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. atasının adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. məlumatın təqdim edilmə tarixi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. imzası    _______________________                                                                                          6.6

Qeyd 1: Bu məlumat forması Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-11-ci maddəsinə əsasən malların gömrük nəzarətindən çıxdığı vaxtadək (hava nəqliyyatı ilə daşınan malların gömrük nəzarətindən çıxdığı vaxtdan 1 iş günü müddətində) təqdim edilir. [3]

Qeyd 2: Mallar sifariş əsasında gətirildiyi halda belə həmin malların saxlanılacağı (boşaldılacağı) yer barədə məlumatlar bu məlumat formasının müvafiq olaraq 5.1 və 5.2-ci bəndlərində qeyd olunmalıdır. Sifariş verən vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxsə məxsus mallar vergi orqanında uçota alınmayan təsərrüfat subyektində (obyektində) saxlanılacağı (boşaldılacağı) halda isə bu məlumat formasının 5.1-ci bəndinin "Təsərrüfat subyektinin (obyektinin) yerləşdiyi ünvan" xanası doldurulmalıdır;

Qeyd 3: Vergi ödəyicisinin vergi orqanında uçota alınmış bir təsərrüfat subyekti (obyekti) olduğu halda bu məlumat forması vergi orqanına təqdim edilmir. Bu halda idxal edilmiş mallar həmin təsərrüfat subyektinə (obyektinə) boşaldılmış hesab olunur. [4]

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       10 may 2023-cü il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202305100005, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 may 2023-cü il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 10 may 2023-cü il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202305100005, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 may 2023-cü il) ilə adına və 1-ci hissəsinə “edilən” sözündən sonra “, habeləYaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən istifadə edən” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[2] 10 may 2023-cü il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202305100005, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 may 2023-cü il) ilə “Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən idxal ediləcək mallar barədə məlumat forması”nın adına “edilən” sözündən sonra “, habelə “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən istifadə edən” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 10 may 2023-cü il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202305100005, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 may 2023-cü il) ilə “Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən idxal ediləcək mallar barədə məlumat forması”nın “Qeyd 1” hissəsində “idxal olunacağı tarixədək” sözləri “gömrük nəzarətindən çıxdığı vaxtadək (hava nəqliyyatı ilə daşınan malların gömrük nəzarətindən çıxdığı vaxtdan 1 iş günü müddətində)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 10 may 2023-cü il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202305100005, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 may 2023-cü il) ilə “Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən idxal ediləcək mallar barədə məlumat forması”nın “Qeyd 2” hissəsinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda “Qeyd 3” hissəsi əlavə edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status