×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
22.07.2022
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
3378
ADI
“Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Xalq Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 23.07.2022, Nəşr Nömrəsi: 153), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31.07.2022, Nəşr nömrəsi: 7, Maddə nömrəsi: 790)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
23.07.2022
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
32202207223378
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
26.07.2022
“Məntəqə seçki komissiyasının formalaşdırılması qaydaları haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsinə dair

“Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli 2469 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının 2022‒2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilən “Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda (bundan sonra – Strategiya) nəzərdə tutulmuş tədbirlərin əlaqələndirilməsini, icrasına nəzarəti və hesabatlılığını Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

3.1. Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı görülən işlər, o cümlədən Strategiyada nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icra vəziyyəti barədə ildə iki dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

3.2. icrası davam etməkdə olan konsepsiya, strategiya, dövlət proqramı, milli fəaliyyət planları və bu kimi digər sənədlərin Strategiya ilə əlaqələndirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görsün;

3.3. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

4. Strategiyada nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının monitorinqini və qiymətləndirilməsini, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sifarişi əsasında, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi həyata keçirsin.

5. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə Strategiyada dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası üçün tələb olunan vəsaitin dövlət büdcəsinin 2023‒2026-cı illər üzrə proqnozlarında nəzərdə tutulması ilə bağlı zəruri tədbirlər görsün.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 22 iyul 2022-ci il

                №3378


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2022-2026-cı İLLƏRDƏ SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAF STRATEQİYASI

 

XÜLASƏ

 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyaları əsasında tərəqqi yolunda inamla addımlayan dövlətimiz hazırda iqtisadi, sosial, siyasi və mədəni inkişafının tarixi dönüş mərhələsini yaşayır. Öz tarixi ərazi bütövlüyünü təmin etməklə ölkəmiz yeni qlobal reallıqlar fonunda növbəti və daha böyük transformasiya astanasına keçid edir.

Uzun illər Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafını, onun maliyyə dayanıqlığının güclənməsini və sürətlə müasirləşməsini, müasir sosial-iqtisadi infrastruktur quruculuğu proseslərinin sürətlənməsini, habelə bir çox sosial problemlərin ardıcıl şəkildə həllini və xalqın maddi rifahının yüksəlməsini, innovasiyaların sürətlə mənimsənilməsini və insan kapitalının davamlı inkişafını təmin etməkdədir.

Azərbaycan dünya miqyasında sabit və dayanıqlı iqtisadiyyatı, eləcə də böyük maliyyə resursları olan, mühüm geosiyasi və geoiqtisadi mövqe tutan, qlobal enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji rol oynayan dövlətə çevrilmişdir. Azərbaycan beynəlxalq və regional əməkdaşlığa sanballı töhfələr verir, ölkəmizin təşəbbüsü və iştirakı ilə qlobal layihələr uğurla icra edilir. Artan iqtisadi güc və beynəlxalq nüfuz Azərbaycana Cənubi Qafqazın və ətraf regionların iqtisadiyyatlarının mənzərəsini dəyişdirməyə qadir olan iri layihələrin təşəbbüskarı kimi çıxış etmək imkanı yaratmışdır. Bu layihələrin uğurla həyata keçirilməsi ölkəmizin regionda proseslərin inkişaf vektorunu müəyyən edən və dünya iqtisadiyyatında söz sahibi olan “qlobal oyunçu” statusunu təmin etmişdir.

Sosial-iqtisadi inkişafda dövlətin xüsusi rolu, neft sərvətinin dinamik inkişafa səmərəli və ağıllı inteqrasiyası, dövlət investisiyalarının yüksək həcmi iqtisadi quruculuğun birinci mərhələsindəki başlıca məqsədlərin – ölkənin tarixi coğrafi sərhədlərini bərpa etməklə dövlət suverenliyinin və milli təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, daxili ictimai-siyasi sabitliyin və ictimai konsolidasiyanın təmin edilməsində mühüm rol oynamışdır.

Son illərdə pandemiyanın ölkənin ixrac gəlirlərinə əhəmiyyətli təsirinə baxmayaraq, vaxtında görülmüş tədbirlər nəticəsində milli iqtisadiyyat qısa müddətdə yeni qlobal reallıqlara uyğunlaşdırılmış, makroiqtisadi stabillik təmin edilmiş və Azərbaycan bu böhrandan ən az təsirlənən ölkələrdən biri olmuşdur.

Azərbaycan dövləti postpandemiya və postkonflikt dövründə keyfiyyətcə yeni olan və 2022‒2030-cu illəri əhatə edən strateji inkişaf mərhələsinə daxil olur. Bu strateji dövrdə yeni nəsil struktur və institusional islahatlar vasitəsilə iqtisadi artımın müasir və dayanıqlı mənbələrinin hərəkətə gətirilməsi, milli iqtisadiyyatın innovasiya yönümünün və maliyyə dayanıqlığının daha da gücləndirilməsi, ölkə iqtisadiyyatının qlobal dəyər zəncirinə səmərəli inteqrasiya yolu ilə Azərbaycan dövləti öz qüdrətini daha da artırmaqla, yüksək rifah cəmiyyətinin qurulması istiqamətində yeni hədəfləri gerçəkləşdirmək əzmindədir.

Məhz bu məqsədlə “Azərbaycan‒2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” təsdiq olunmuş və bu prioritetlərə söykənən “2022‒2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” hazırlanmışdır. Bu Strategiyanın reallaşması 2026-cı ilin sonuna ölkə iqtisadiyyatının simasında böyük dəyişikliklərə səbəb olacaq, iqtisadi artım tamamilə yeni keyfiyyət amilləri bazasında formalaşacaq, xüsusilə prioritet sahələrdə artım templəri sürətlənəcək, iqtisadiyyatın və məşğulluğun dayanıqlığı daha da güclənəcəkdir.

Özəl sektorun, o cümlədən mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı yeni və daha səmərəli stimullar və inkişaf mühiti hesabına sürətlənəcək, özəl və xarici investorların ölkə iqtisadiyyatında fəallığı artacaq, qeyri-xammal ixracı genişlənəcəkdir.

Qeyri-neft/qaz sektoruna, xüsusilə ərzaq təhlükəsizliyinin daha da gücləndirilməsini təmin edən, ixrac potensialının artırılmasına və kənd yerlərində rifahın yüksəlməsinə töhfə verən rəqabətqabiliyyətli aqrar istehsal və emalı sənayesinə dövlət dəstəyi və investisiyalar cəlb olunacaq, innovasiyalar, habelə dövlət‒özəl tərəfdaşlığı ilə bu sahədə resurs və xidmət təminatı gücləndiriləcək.

Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin iqtisadi səmərəsi yüksələcək, iqtisadiyyatda şəffaflıq daha da artacaq, iqtisadi idarəetmənin keyfiyyəti yeni səviyyəyə qalxacaqdır. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və dövlət‒özəl tərəfdaşlığının genişləndirilməsi, dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin restrukturizasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi, burada dövlət payının azaldılması sahəsində müvafiq işlər görüləcəkdir.

Makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunması, dövlət büdcəsinin dayanıqlığının və səmərəliliyinin artırılması mexanizmləri təkmilləşdiriləcəkdir. Kapital bazarının inkişaf mühitində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verəcək, real sektorun və sahibkarlığın maliyyə xidmətlərinə və resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi mexanizmləri gücləndiriləcəkdir.

İnsan kapitalının davamlı inkişafı və yeni keyfiyyətə transformasiyası mühiti daha da təkmilləşəcək, milli iqtisadiyyatda innovasiyaların sürətlə mənimsənilməsi üçün zəruri ekosistem formalaşacaq, ölkənin yaşıl enerji məkanına çevrilməsi və ətraf mühitin sağlamlaşması prosesləri sürətlənəcəkdir.

İnnovasiyalar təşviq ediləcək, müasir texnoloji həllərin tətbiqi genişləndiriləcək, bu əsasda iqtisadiyyatın effektivlik əsasında inkişafı və rəqabətədavamlılığı təmin olunacaqdır.

Əhalinin sosial müdafiəsi, xüsusilə həssas təbəqələrin sosial təminatı gücləndiriləcək, pensiya sistemində mühüm keyfiyyət dəyişikliyi baş verəcəkdir.

Nəhayət, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında tarixi dönüş dövrü və yeni strateji mərhələ olan işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası əsasında bu regiona böyük qayıdış təmin ediləcəkdir.

 

1. SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFA DAİR MİLLİ PRİORİTETLƏR ÜZRƏ NAİLİYYƏTLƏR VƏ ÇAĞIRIŞLAR

 

1.1. Son 10 ildə əsas nailiyyətlər

 

Beş fundamental nəticə qalib dövlət, beynəlxalq nüfuz, təhsilli cəmiyyət, böyük iqtisadi potensial və yüksələn rifah ölkənin 10 illik sosial-iqtisadi inkişaf nailiyyətlərini xarakterizə edir. Bu nailiyyətlər uzunmüddətli dövrdə ölkə iqtisadiyyatı üçün keyfiyyətcə yeni sosial-iqtisadi inkişaf simasının formalaşmasına böyük töhfə verəcəkdir. Əldə olunmuş nailiyyətlər son 10 ildə həyata keçirilən genişmiqyaslı hədəflərə hesablanmış islahatların nəticəsidir. Tarixdə az ölkə tapmaq olar ki, cəmi 30 il ərzində belə uğur hekayəsi yaza bilsin.

Ölkənin tarixi ərazi bütövlüyünün bərpası iqtisadiyyatın perspektiv inkişafı ideyalarının reallaşmasına zəmin yaratmışdır. Rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası xalqımızın çoxəsrlik tarixində misilsiz nailliyyətdir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi 30 illik dövr ərzində Azərbaycan dövlətinin daha da güclənməsi üçün aparılan uğurlu islahatların və uzaqgörən xarici siyasətin məntiqi nəticəsidir. Müharibənin ilk günlərindən etibarən xalqımız bir yumruq kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ətrafında birləşmiş, Azərbaycanın qalib ordusu bütün dünyaya öz yenilməzliyi və qəhrəmanlığını nümayiş etdirmişdir. Həm hərbi, həm də siyasi-diplomatik müstəvidə əldə edilmiş nailiyyətlər bütün dünyaya ölkənin gücünü sübut etmişdir.

Son 10 ildə ölkə iqtisadiyyatında makroiqtisadi sabitlik və dayanıqlıq təmin edilmiş, sosial rifahı dəstəkləyən iqtisadi artıma nail olunmuşdur. Ölkədə möhkəm siyasi-ictimai sabitlik və təhlükəsizlik, uzaqgörən daxili və xarici siyasət son 10 ildə qarşıya qoyulmuş mürəkkəb sosial-iqtisadi məqsədlərin, habelə ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində həlledici rol oynamışdır. Milli iqtisadiyyatın aparıcı sahələrində müasir texnologiyaların geniş tətbiqi və keyfiyyətli insan kapitalının cəlbi nəticəsində məhsuldarlıq xeyli artmış, iqtisadiyyat sürətlə şaxələnmiş və daxili istehsal qlobal dəyər zəncirinə effektiv inteqrasiya etmişdir. Azərbaycan 4-cü Sənaye İnqilabının aktiv mərkəzlərindən biri olmaqla xarici investorlar üçün böyük fürsətlər məkanına çevrilmişdir. Bu dövrdə milli iqtisadiyyat 15% böyümüş, qeyri-neft/qaz Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) isə 1,4 dəfə artmışdır. 2011-ci illə müqayisədə qeyri-neft/qaz ixracının 78,3% artmasına nail olunmuşdur.

Son 10 ildə iqtisadiyyat iki qlobal maliyyə böhranından uğurla çıxmış, ölkə iqtisadiyyatı xarici təsirlərə davamlı olmuşdur. 2014‒2015-ci illərdə qlobal əmtəə bazarında neftin qiymətinin 3 dəfəyə qədər azalması, 2020-ci ilin əvvəllərindən başlamış və davam etməkdə olan pandemiya böhranı ölkədə makroiqtisadi sabitlik üçün ciddi təhdidlər yaratmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq, çevik və effektiv iqtisadi idarəetmə hesabına ölkədə makroiqtisadi sabitlik, həmçinin əhalinin rifahı və sağlamlığı qorunmuşdur. 2021-ci ilin sonuna valyuta ehtiyatlarımız təxminən ÜDM-in həcminə bərabər olmuşdur ki, bu da milli iqtisadiyyatın xarici və daxili təsirlərə qarşı tam dayanıqlığını əks etdirir.

Həyata keçirilən köklü struktur-institusional islahatlar nəticəsində milli iqtisadiyyatın strukturu dəyişmiş, qeyri-neft sektorunun payı xeyli yüksəlmişdir. 2012‒2021-ci illərdə qeyri-neft/qaz ÜDM-i hər il orta hesabla 3,5% artaraq, 2011-ci ildəki 25,4 mlrd manatdan 2021-ci ilə 57,8 mlrd manata, qeyri-neft/qaz sektorunun payı 2011-ci ildəki 48,8%-dən 2021-ci ildə 62,2%-ə çatmışdır. Bu dövrdə iqtisadi artımın sahəvi hərəkətverici qüvvəsi olan qeyri-neft/qaz sənayesi 2,3 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,5 dəfə, informasiya və rabitə sahəsi isə 2,4 dəfə böyümüşdür. Ölkəyə gələn turistlərin sayı 2011-ci ildəki 1,6 mln nəfərdən artaraq 2019-cu ildə 2,9 mln nəfərə çatmışdır.

Aparılan məqsədyönlü siyasət nəticəsində qeyri-neft sektorunda özəl sektorun payı əhəmiyyətli böyümüşdür. Həyata keçirilən uğurlu struktur-institusional islahatlar nəticəsində ÜDM-də özəl sektorun xüsusi çəkisi 2019-cu ildə 85% olmuş, pandemiya səbəbindən 2020-ci ildə bu göstərici 80,8%-ə ensə də, artıq 2021-ci ildə 83%-i ötmüşdür. Özəl sektorda inkişafın əsas aparıcı qüvvəsi qeyri-neft/qaz özəl investisiyaları olmuşdur. 2021-ci ildə qeyri-neft/qaz özəl investisiyaların cəmi qeyri-neft/qaz investisiyalarda payı 44,6%-ə çatmışdır.

İqtisadiyyatda kiçik və orta biznesin dominantlığı xeyli yüksəlmişdir. Xüsusilə dövlət investisiyaları hesabına yaradılmış müasir iqtisadi infrastruktur kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləmişdir. Bu dövrdə qeydiyyatda olan KOB subyektlərinin sayı 3,1 dəfə artmış, qeyri-neft/qaz ÜDM-də payı isə 23,7% təşkil etmişdir. Qeyri-neft/qaz ixracın 25,5%-i KOB tərəfindən həyata keçirilir. KOB-un fəaliyyətinin dəstəklənməsi üzrə kredit portfeli 2018-ci ildən 1,5 dəfə artaraq 2021-ci ildə 4,4 mlrd manata çatmışdır.

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün yerli istehsal potensialı və infrastruktur təminatı inkişaf etdirilmişdir. Ölkənin mövcud torpaq, su və iqlim resursları əsasında ilkin kənd təsərrüfatı məhsullarının yerli istehsalı hesabına özünütəminetmə göstəricisi ümumilikdə məqbul səviyyədədir. Yerli istehsal potensialı ilə yanaşı, ölkədə ərzaq məhsulları ehtiyatlarının saxlanması üçün anbar infrastrukturunun və emal sənayesinin inkişafı üçün yaradılan baza da ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyi baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, təbii resursların çatışmazlığına görə idxaldan asılılığımızın nisbətən yüksək olduğu məhsullar üzrə yerli emal sənayesinin və infrastrukturun yaradılması ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini stabil şəkildə təmin etməyə imkan verir.

Qeyri-neft/qaz sahələrinin, xüsusilə özəl təşəbbüslərin sürətli inkişafında xarici investisiyalar mühüm rol oynamışdır. 2011‒2021-ci illərdə ölkənin qeyri-neft/qaz iqtisadiyyatına bütövlükdə 11,1 mlrd ABŞ dolları həcmində birbaşa xarici investisiya yatırılmışdır. Xarici investisiyalar yüksək məhsuldar sahələrdə rəqabətli dəyər zəncirinin inkişafına və müasir infrastrukturun yaradılmasına yönəldilmişdir. Xarici investorların fəal cəlbini əlverişli biznes mühiti və makroiqtisadi sabitlik şərtləndirmişdir.

Dövlət büdcəsi həm sosial rifahın dəstəklənməsində, həm də iqtisadi fəallıq üçün investisiyaların təmin olunmasında aktiv olmuşdur. Qlobal və daxili iqtisadi mühitdə baş verən dəyişikliklər dövlət büdcəsinin gəlirlərinə təsir etsə də, 2011‒2021-ci illərdə dövlət büdcəsinin xərcləri nominal ifadədə 1,8 dəfə artmışdır.

Dövlət borcunun daxili və xarici seqmentləri makroiqtisadi sabitlik və büdcə dayanıqlığı hədəflərini dəstəkləmişdir. 2021-ci ilin 31 dekabr tarixinə məcmu dövlət borcu ÜDM-in 18,2%-ni təşkil edir ki, bu da fiskal dayanıqlıq baxımından məqbul səviyyədir. Daxili borclanmanın son illər genişlənərək 2021-ci ilin 31 dekabr tarixinə 2.507,1 mln manata çatdırılması maliyyə bazarlarının inkişafı və effektiv fəaliyyəti baxımından əhəmiyyətlidir.

Son 10 ildə ölkədə inflyasiya iqtisadi fəallıq üçün məqbul olan səviyyədə qorunmuşdur. Bu dövrdə illik inflyasiya orta hesabla 5,3% səviyyəsində olmuşdur. Monetar şərait makroiqtisadi sabitlik hədəfləri çərçivəsində tənzimlənmişdir. İqtisadi artımın bərpasına dəstək məqsədilə uçot dərəcəsi 2018-ci ilin əvvəlindən 2020-ci ilin dekabr ayınadək 16 mərhələdə azaldılaraq 15%-dən 6,25%-ə endirilmişdir. Lakin 2021-ci ilin birinci yarısında xarici mühitdə baş verən proseslərə cavab olaraq uçot dərəcəsinin dəyişdirilməsi istiqamətində fasilə verilmiş, ilin ikinci yarısından başlayaraq isə inflyasiya proseslərinin sürətlənməsi nəzərə alınaraq uçot dərəcəsi tədricən yüksəldilmişdir. Makroiqtisadi sabitliyin qorunması şəraitində iqtisadiyyatda likvidlik effektiv idarə olunmuşdur.

Maliyyə sektorunun bütün seqmentlərinin sabitliyi və likvid olması iqtisadi artımın maliyyələşməsinə əhəmiyyətli dəstək vermişdir. Maliyyə sektorunun mühüm hissəsini təşkil edən bank sektorunda kapitallaşma və likvidlik səviyyəsi normaları 2 dəfəyədək üstələyir. Bu şəraitdə son 10 ildə bank aktivlərinin ÜDM-də payı 26,8%-dən 44,3%-ə yüksəlmiş, iqtisadiyyata kredit qoyuluşlarının həcmi 9,9 mlrd manatdan artaraq 17,1 mlrd manata çatmışdır. Maliyyə sektorunun sağlamlaşdırılması üzrə həyata keçirilmiş tədbirlər sektora etimadı yüksəltmişdir. Depozitlərin həcmi (maliyyə sektoru çıxılmaqla) 3,9 dəfə artaraq 2011-ci ildəki 6,9 mlrd manatdan 2021-ci ildə 27,1 mlrd manata çatmışdır.

İqtisadi artım bütün vətəndaşların sosial rifahını yaxşılaşdırmışdır. Bu dövrdə ölkədə minimum əməkhaqqı 2,7 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 2,0 dəfə, pensiyaların minimum məbləği isə 2,3 dəfə artmışdır. Aztəminatlı ailələrə verilən ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədilə istifadə olunan ehtiyac meyarının məbləği son 10 ildə 2,3 dəfə artırılaraq 2011-ci ildəki 75 manatdan 2021-ci ildə 170 manata çatdırılmışdır.

Son 10 il ərzində ölkədə əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində ardıcıl genişmiqyaslı dövlət proqramları həyata keçirilmişdir. Bu dövrdə məşğul əhalinin sayı 14,0%, muzdla işləyənlərin sayı 22,9% artmış, işsizlik səviyyəsi isə pandemiya ilə əlaqədar dalğalanmalara məruz qalmasına baxmayaraq, 2021-ci ildə ölkə üzrə 6,0% təşkil etmişdir.

Ölkədə yoxsul təbəqənin ehtiyaclarının qarşılanmasına yönələn ünvanlı dövlət sosial yardımı genişləndirilmiş, aztəminatlı ailələrin təminatı daha da gücləndirilmişdir. Son 10 ildə aztəminatlı ailələrə verilən sosial yardımın orta aylıq məbləği 2,6 dəfə artırılaraq 2021-ci ildə 280 manata çatdırılmışdır. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində, milli yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi 2019-cu ildə 2010-cu illə müqayisədə 9,1%-dən 4,8%-dək azalmışdır. 2020-ci ildə isə COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar qeyd olunan göstərici 6,2%-dək artsa da, 2021-ci ildə 5,9%-ə enmişdir.

Keyfiyyətli insan kapitalının hazırlanması prosesinin mühüm mərhələsi olan məktəbəqədər təhsildə göstəricilər yaxşılaşmışdır. Şəhər və kəndlər üzrə məktəbəqədər təhsilin əhatəlilik göstəriciləri əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmış, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyə alan və ümumtəhsil məktəblərində məktəbəhazırlığa cəlb olunmuş uşaqların 1‒5 yaşlı uşaqların ümumi sayında xüsusi çəkisi son 5 ildə 16% bəndi artaraq 32%-ə çatmışdır.

Təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə müəllim-pedaqoq heyətinin inkişafı və motivasiyası diqqətdə saxlanılmışdır. Müəllimlər arasında aparılan müsabiqələr və müəllimlərin təkmilləşdirilməsi üçün həyata keçirilən tədbirlər, habelə müəllimlərin son 10 ildə əməkhaqlarının 2,4 dəfə artırılması ümumi təhsil məktəblərində təhsil keyfiyyətinə müsbət təsir göstərmişdir.

Ölkədə təhsilə çıxışın yaxşılaşdırılması məqsədilə müasir texnologiyaya əsaslanan təhsil infrastrukturu yaradılmışdır. 2003‒2021-ci illərdə 3400-dən çox məktəb binası tikilmiş və ya əsaslı təmir edilmişdir ki, bu da bütün məktəblərin 76%-ni təşkil edir.

Elmi tədqiqat potensialı müasirləşdirilmiş, tətbiqyönlü tədqiqatların aparılması genişləndirilmiş, müasir texnologiyaların tətbiqi imkanları yaranmış və bu prosesdə əqli mülkiyyətin rolu artırılmışdır. Elmin müxtəlif sahələri üzrə tədqiqatlara dair nəşrlərin sayı sürətlə artmışdır. Son 5 ildə akademik nəşrlərin sayı 80% artmış və Cənubi Qafqaz ölkələri arasında Azərbaycan bu göstərici üzrə 2018-ci ildən etibarən hər il mütəmadi olaraq birinci yerdə qərarlaşmışdır. Son 4 ildə əqli mülkiyyət sahəsində institusional islahat nəticəsində Qlobal Rəqabətlilik İndeksində ölkəmiz “Əqli mülkiyyətin qorunması” göstəricisi üzrə 140 ölkələr sırasında 71-ci yerdən 30-cu yerə irəliləmiş, yaradıcı iqtisadiyyatın ÜDM-dəki payı 3,5%-dən 5,3%-ə yüksəlmişdir.

Keyfiyyətli səhiyyə xidmətlərinə əlçatanlıq davamlı yaxşılaşmışdır. Nəticədə, ölkədə ana və uşaq ölümü göstəriciləri azalmış, doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu və gözlənilən sağlam ömür uzunluğu isə artmışdır. COVİD-19 pandemiyasına qədər ana ölümü hər 100000 nəfər diri doğulana 14,9, körpə ölümü hər 1000 nəfər diri doğulana 11, beş yaşa qədər uşaq ölümü 13, gözlənilən ömür uzunluğu 73,2 yaş təşkil etmişdir.

Ölkədə təmiz ekoloji mühit dəstəklənmiş, mövcud təbii resurslardan dayanıqlı və səmərəli istifadə ilə yanaşı, bərpa olunan enerji mənbələrinin dövriyyəyə cəlbi imkanları genişlənmişdir. Müasir su ehtiyatları infrastrukturu yaradılmış, tullantıların səmərəli idarə edilməsi imkanları genişləndirilmiş, bərpa olunan enerji mənbələri üzrə yeni qoyuluş gücləri yaradılmışdır.

Son illərdə dünya iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliklər fonunda koronavirus pandemiyasının təhdidləri uğurla aradan qaldırılmışdır. Qlobal rəqabətin əsas faktoru kimi keyfiyyətli insan kapitalı, texnoloji modernizasiya və dayanıqlı iqtisadi artım öz mühümlüyünü saxlayır. Lakin yeni sənayeləşmədə texnoloji dəyişikliyə uyğunlaşmaq üçün bütün ölkələr yeni strateji həllərin tətbiqinə başlamışlar. Bu dəyişikliklərin təsirlərini minimallaşdırmaq üçün ölkədə yüksək sosial-iqtisadi rifah və potensial formalaşdırılmışdır.

 

1.2. Qarşıdakı onillik müddətdə qlobal meyillər, çağırışlar və imkanlar

 

Ölkə iqtisadiyyatının uzunmüddətli dövrdə qlobal və daxili mühitdən irəli gələn yeni çağırışlarla üzləşməsi labüddür. Milli iqtisadiyyatımızın kiçik olması və qlobal iqtisadiyyata yüksək inteqrasiyası xarici mühitdən irəli gələn qalıcı çağırışlara həssaslığını şərtləndirir və milli iqtisadiyyatın strukturunun dəyişməsini zəruri edir. Bu çağırışlar çoxistiqamətlidir.

Ölkəmizin yüksəkgəlirli dövlətlər qrupuna daxil olması üçün uzunmüddətli dövrdə iqtisadiyyat sürətli və davamlı artmalıdır. Dünyada 13 ölkənin iqtisadiyyatı 25 il ərzində hər il orta hesabla 7%-i üstələyən artım nümayiş etdirmişdir. Bu iqtisadiyyatlar sürətli, dayanıqlı və inklüziv şəkildə artaraq, yüksəkgəlirli ölkələrlə məsafənin azalmasına nail olmuşlar. Milli iqtisadiyyatımız yüksəkgəlirli ölkələr sırasına daxil olmağı hədəfləyir. Bunun üçün dayanıqlıq və inklüzivlik keyfiyyətlərini özündə cəmləyən yeni iqtisadi artım olmalıdır. Yalnız belə bir iqtisadi artım hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının gəlirlərinin davamlı artması üçün zəmin yarada bilər.

Dünya ölkələrinin iqtisadiyyatlarında sürətli rəqəmsallaşma meyilləri və bu əsasda məhsuldarlığın əhəmiyyətli artımı keyfiyyətli inkişaf üçün fürsətlər yaradır. Dünyada davamlı texnoloji inkişaf qlobal dəyər zəncirini sürətlə genişləndirir və onun coğrafiyasını böyüdür. Bu, qlobal əmtəə və xidmətlərin son istehlakçıya vaxtında, keyfiyyətli və aşağı qiymətə çatdırılmasına imkan verir. Rəqəmsal cəmiyyətin istehlakçıları sifariş etdikləri məhsulları bütün dəyər zənciri üzrə izləmə imkanına malikdirlər. Bu meyillərdən faydalanma ölkə iqtisadiyyatının qısa müddətdə qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiyasına dəstək olacaqdır.

Qlobal iqtisadiyyatda “yaşıllaşma və karbonsuzlaşma” meyilləri qeyri-resurs iqtisadiyyatların inkişafı üçün imkanlar yaradır. Qeyd olunan meyillərin sürətlənməsi uzunmüddətli dövrdə ölkənin neft gəlirlərinə təsir edə bilər. Qlobal enerji bazarında neftə tələbin düşməsi qeyri-neft/qaz sektorunun dərin şaxələnməsini və qeyri-neft/qaz valyuta gəlirləri hesabına azalan neft gəlirlərinin kompensasiyasını tələb edir. İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə, təbii resursların səmərəli istifadəsi və biomüxtəlifliyin qorunması dayanıqlı iqtisadiyyatın əsas prinsiplərindən biridir. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri, İqlim dəyişmələri üzrə Paris Sazişi üzrə çağırışların və ölkənin inkişaf prioritetlərinin reallaşdırılması bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin artırılmasını və ekoloji təmiz, enerji səmərəli texnologiyalardan istifadəni tələb edir.

İqtisadi artımın inklüziv və dayanıqlı olması üçün kənd və şəhərlər arasında inkişaf balansı gözlənilir. Kəndlərdə də, şəhərlərdəki kimi, müasir sosial-iqtisadi infrastrukturun vacib elementləri olan təhsil ocaqları, tibb müəssisələri, mədəniyyət evləri, mühüm kommunal və inkişaf xidmətləri rəqəmsal texnologiyalar əsasında yaradılır. Bütün bunlar şəhər və kənd yerləri arasında həyat standartlarında fərqi əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Kəndlərin planlanması və əhalinin məskunlaşması zamanı regionun iqtisadi dəyər zəncirində mövcud və potensial rolu nəzərə alınır.

Qloballaşma proseslərinin sürətlənməsi və maliyyə böhranlarının başver-mə tezliyinin artması makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin təmin olunmasına diqqəti artırır. Makroiqtisadi sabitlik və dayanıqlıq uzunmüddətli dövrdə davamlı iqtisadi artımın başlıca şərtləridir. Aşağı və stabil inflyasiya, dayanıqlı məzənnə, habelə maliyyə sektorunun bütün seqmentlərinin sabitliyi daxili və xarici investisiya fəallığını şərtləndirir.

Qlobal birbaşa investisiyaların cəlbi üzrə rəqabət kəskinləşir. Bu investisiyalar sağlam və şəffaf biznes mühitinin mövcudluğunu, makroiqtisadi sabitlik və maliyyə sabitliyi tələb edir. Qeyd olunan şərtlər mövcud olmadığı halda, ölkəyə yüksək texnologiya və bilik gətirən birbaşa xarici investisiyaların axınına maneə yarana bilər. Təcrübə göstərir ki, sürətli inkişafın əsas drayveri olan birbaşa xarici investisiyalar ölkədə dayanıqlı yeni iş yerləri yaratmaqla yanaşı, yüksəkkeyfiyyətli insan kapitalı formalaşdıra bilər.

COVID-19 pandemiyası dünya ölkələrinin iqtisadiyyatları üçün səhiyyə, ərzaq təhlükəsizliyi və dayanıqlı məşğulluq çağırışlarını aktuallaşdırmaqdadır. Rəqəmsal texnologiyaların səhiyyə sisteminə tətbiqi nəticəsində çevik və təmassız tibb xidmətləri genişləndirilir və daha çox insan səhiyyə xidmətlərinə ucuz çıxış əldə edir. Yoluxucu xəstəliklərdən qorunma yalnız güclü səhiyyə sistemi və qabaqlayıcı tədbirlər hesabına mümkün deyil. Eyni zamanda insanların sağlam və adekvat qidalanması və bu əsasda tələb olunan immunitetin formalaşması vacibdir. Ölkələr həm ərzaq təchizatında yaranmış problemləri həll etmək, həm də ərzaq qiymətlərində yüksək qiymət dəyişkənliyindən sığortalanmaq üçün uzunmüddətli dövrə strateji ərzaq ehtiyatları yaradırlar. İqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklər əmək bazarına da təsirsiz ötüşmür və xüsusilə də yeni ixtisasların yaranması, bir sıra ixtisaslara tələbin azalması əhalinin məşğulluğu sahəsində adekvat tədbirlər görülməsini şərtləndirir.

Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi və aşağıtəmaslı iqtisadi sahələrin inkişafı perspektivləri yüksək bilik və bacarıqları olan insan resurslarına tələbi artırır. Bu ehtiyacların təmin olunması istiqamətində iki strateji xətt mövcuddur. Birinci strateji xətt müasir iqtisadiyyatın ehtiyaclarına cavab verən təhsilin yeni məzmununun formalaşmasıdır. İkinci strateji xətt isə mövcud insan resurslarının yenidən kvalifikasiyası üçün ömürboyu təhsil imkanlarının yaradılmasıdır. Hər iki strateji xəttin paralel həyata keçirilməsi iqtisadi şaxələnmə və sürətli rəqəmsallaşma üçün faydalıdır.

Aparıcı iqtisadi sahələrdə əqli fəaliyyətin nəticələrinin təşviqi, innovasiya və yaradıcılığa dəstək genişlənir. Əqli mülkiyyətə əsaslanan və texnologiya, dizayn və brendlər formasında olan qeyri-maddi kapitalın dəyər zəncirində davamlı artmasında əqli fəaliyyət nəticələrinin, innovasiya və yaradıcılığın təşviqi vacib amil rolunu oynayır. Bu səbəbdən əqli mülkiyyətin üstünlük təşkil etdiyi yaradıcı iqtisadiyyatın inkişafı dəstəklənməli, yaradıcı və müasir rəqəmsal texnologiya biliciləri arasında əməkdaşlıq yaranmalı, peşə hazırlığının keyfiyyəti artırılmalıdır.

Dünya ölkələrinin iqtisadiyyatlarında rifahın dəstəklənməsində əsas uğur yüksəkgəlirli əhali qrupu ilə yoxsul əhali qrupu arasında balansın təmin olunmasıdır. Gəlirlərin əldə olunmasında və bölgüsündə “yüksək məhsuldarlığa çıxış əsasında gəlir qazanmaq” prinsipinə deyil, “hamı üçün məhsuldarlığın artırılması iş və ya sahibkarlıq fəaliyyəti imkanlarına bərabər çıxış yaradılması” prinsipinə üstünlük verilməlidir. Bu balans daim dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf və tənzimləmə funksiyası ilə reallaşdırılmalıdır.

Dayanıqlı məşğulluq vətəndaşın rifahının davamlı təmin olunmasına və dövlətin sosial yükünün optimallaşdırılmasına xidmət edir. Rəqabətli dəyər zəncirlərinin yaranması və əhalinin təhsil səviyyəsinin artırılması dünya iqtisadiyyatında dayanıqlı iş yerlərinin yaranmasını dəstəkləyir. Xarici investisiyaların cəlbi və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi ilə daxili istehsal və xidmətlər qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiya olunacaqdır. Bu isə rəqabətli və dayanıqlı məşğulluq imkanlarının yaranmasına və bu yolla vətəndaşın rifahının yaxşılaşmasına xidmət edəcəkdir.

Azərbaycanın böyük uğur salnaməsi olan işğaldan azad edilmiş torpaqların sosial-iqtisadi sistemə effektiv reinteqrasiyası təmin edilir. Bu strateji məqsədin həyata keçirilməsi üçün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mərhələli şəkildə, prioritetləşdirilməklə, səmərəlilik şərtləri nəzərə alınmaqla və müasir təcrübəyə əsaslanmaqla bərpa-quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi, rəqəmsal texnologiyaların geniş tətbiqi ilə müasir sosial və biznes infrastrukturunun yaradılması, bu əsasda Azərbaycan vətəndaşının dayanıqlı məskunlaşmasının təmin edilməsi tələb olunur. Sözügedən işlər müasir təcrübə və yanaşmalar əsasında beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində reallaşdırılmaqdadır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin mövcud iqtisadi potensialından xalqımızın rifahı naminə tam istifadə olunması, xüsusilə Zəngəzur dəhlizi üzərindən reallaşdırılacaq regional nəqliyyat-kommunikasiya layihələri davamlı və dayanıqlı inkişaf üçün geniş imkanlar yaradır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa-quruculuq üzrə qət olunan məsafə qarşıya qoyulmuş məqsədlərin yüksək səviyyədə həyata keçiriləcəyindən xəbər verir. Məhz uzunmüddətli dövrə hədəflənən strateji baxışın, zəruri resursların və texnoloji həllərin mövcud olması bunun təminatı kimi çıxış edir.

 

2. AZƏRBAYCAN‒2030: QÜDRƏTLİ DÖVLƏT VƏ YÜKSƏK RİFAH CƏMİYYƏTİ

 

2.1. Növbəti onillikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf modeli

 

Ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf modelinin başlıca nəticələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası, beynəlxalq nüfuzunun artırılması, ölkənin iqtisadi potensialının gücləndirilməsi və əhalinin sosial rifah vəziyyətinin əhəmiyyətli yüksəldilməsi olmuşdur. Bu model ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi daha da gücləndirməklə dayanıqlı iqtisadi artım, yüksələn sosial rifah və davamlı sabitlik üçün zəmin yaratmışdır. İqtisadiyyatda neft gəlirlərindən sosial-iqtisadi məqsədlərə effektiv istifadə etməklə gələcək inkişaf üçün şaxələnmə və ixrac potensialı yaradılmışdır. Bütün bu nəticələrin əldə olunmasında dövlətin səmərəli idarəetməsi həlledici rol oynamışdır.

Növbəti strateji dövrdə “Qüdrətli dövlət və yüksək rifah cəmiyyəti”nə çevrilmək üçün mövcud sosial-iqtisadi modelin məzmunu və strukturu əhəmiyyətli dərəcədə yenilənəcəkdir. Bu əsasda qəbul edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” müasir inkişaf ideologiyasına əsaslanan yeni sosial-iqtisadi artım modelinin bazasında həyata keçiriləcəkdir. Bu model ölkənin bütün resurslarını və nailiyyətlərini səfərbər etməklə, onları uzunmüddətli dövrdə qarşıya qoyulan strateji vəzifələrin reallaşmasına yönəldəcəkdir.

Yeni sosial-iqtisadi inkişaf modeli 2030-cu ilədək olan dövrdə ölkədə bütün sahələrdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan köklü islahatların ideologiyasını təmin edir. İdeologiyanın nüvəsində yaradıcı sahibkar, məhsuldar investisiyalar, innovasiyaları dəstəkləyən əqli mülkiyyətin inkişafı və rəqabətli bazarlar durur.

Bu sosial-iqtisadi inkişaf modelinin iki mərhələdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Birinci mərhələdə (2022‒2026-cı illər) sosial-iqtisadi inkişaf modelinin 2030-cu ilədək uğurla reallaşdırılması üçün təməl şərtlər işə salınacaqdır. 2027‒2030-cu illəri əhatə edəcək ikinci mərhələdə isə bu təməl şərtlərin komplementarlığı şəraitində milli iqtisadiyyatın keyfiyyətcə yeni simasının yaradılmasına nail olunacaqdır.

 

2.2. 20222026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişafa baxış

 

20222026-cı illərdə yeni sosial-iqtisadi inkişaf modeli Azərbaycanda çoxsahəli inkişafın yeni keyfiyyət səviyyəsini müəyyən edəcəkdir. Bu mərhələdə başlıca məqsəd yüksək, dayanıqlı, inklüziv iqtisadi artım templərini bərpa etməklə, hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının sabit təminatlı həyat səviyyəsinə nail olmaqdır. Bu zaman başlıca vektor artımın səviyyəsindən çox, onun keyfiyyətinə əsaslanacaqdır.

Strateji dövrdə yeni artım modeli özəl təşəbbüslərə, keyfiyyətli və sağlam insan kapitalına söykənəcəkdir. Dayanıqlı, inklüziv inkişafı təmin edən özəl təşəbbüslər və rəqabətqabiliyyətli açıq iqtisadiyyat modeli müasirləşmə strategiyasının əsas qüvvəsi olacaqdır.

Rəqabətlilik ölkədə adambaşına düşən milli gəlirin uzunmüddətli dövrdə stabil artmasına və insanların həyat standartının yüksəldilməsinə imkan yaradacaqdır. İqtisadiyyatın rəqabətliliyi əsas təməl olan məhsuldarlığın dərinləşməsi hesabına artırılacaqdır. Bu strateji dövrdə özəl və məhsuldar investisiyalar, keyfiyyətli institutlar, müasir bilik və bacarıqları olan insan kapitalı, sağlam cəmiyyət, innovasiya və yeni texnologiyalar, həmçinin makroiqtisadi sabitlik yüksək məhsuldarlığı təmin edəcəkdir.

İnkişafın əsas qüvvəsi sahibkar olduğundan, dövlət bütün qüvvəsini və resurslarını rəqabətli və dayanıqlı iqtisadi fəaliyyət mühitinin dəstəklənməsinə yönəldəcəkdir. Bu model hamı üçün bərabər imkanlar və fürsətlər yaradacaqdır. Yalnız bacarıqlar bütün sahələrdə uğurun fundamental şərti olacaqdır.

Yeni inkişaf modeli çərçivəsində, işğaldan azad olunmuş ərazilər də əhatə edilməklə vahid iqtisadiyyat‒müasir dəyər zənciri qurulacaqdır. Milli iqtisadiyyat dərindən şaxələnməklə qlobal dəyər zəncirinin ayrılmaz hissəsinə çevriləcəkdir.

Biznesin, ev təsərrüfatlarının və fərdlərin bütün bazarlarda effektiv fəaliyyəti üçün zəruri şərtlər təmin olunacaq, iqtisadiyyata cəlb edilən investisiyalar, mülkiyyətçilərin mülkiyyət toxunulmazlığı, iqtisadi maraqları, ölkənin tarixi milli dəyərləri qorunacaq və sosial-iqtisadi sahələr sürətlə müasirləşəcəkdir.

Modelin aparıcı qüvvəsi olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşının bilik, bacarıq və səriştələrinin artması onun gəlir qazanmaq imkanlarını genişləndirəcək və sağlam həyat tərzini təmin edəcəkdir. Bilikli cəmiyyət müasir texnologiya və innovasiyaların həm yaradıcısına, həm də istifadəçisinə çevriləcəkdir.

Ölkədə təbii resurslardan dayanıqlı istifadə etməklə, ekoloji mühiti qorumaqla iqtisadiyyatın effektivliyinə nail olunacaqdır. Yüksək inkişaf səviyyəsi eyni zamanda yüksək maddi və mənəvi rifahı təmin edəcək, dayanıqlı artan milli gəlirdən insanlar daha geniş şəkildə faydalanacaqlar.

Yeni sosial-iqtisadi inkişaf modelinin reallaşdırılması üçün ölkədə zəruri iqtisadi resurslar və müasir infrastruktur bazası mövcuddur. Strateji dövrdə sosial-iqtisadi inkişaf modeli əvvəlki dövrlərdə əldə edilmiş nailiyyətlərə əsaslanmaqla reallaşdırılacaq. Beynəlxalq nüfuza malik güclü lider, çətin dövrlərdə yüksək dövlət və vətəndaş həmrəyliyi, yeniliyə açıq və biliyi hər şeydən üstün tutan cəmiyyət, eləcə də uzun illər ərzində formalaşmış yüksək iqtisadi potensial yeni milli sosial-iqtisadi inkişaf modelinin uğurla həyata keçirilməsinin təminatıdır.

Əlverişli demoqrafik vəziyyətin mövcudluğu, iqtisadi fəal gənc əhalinin işçi qüvvəsinin ümumi strukturunda yüksək paya malik olması və gənclər tərəfindən yeni innovativ metodların dərindən mənimsənilməklə tətbiqi daha effektiv nəticələrin əldə olunması üçün fürsətlər yaradır.

 

3. “20222026-CI İLLƏRDƏ SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAF

STRATEGİYASI”NIN TƏSVİRİ

 

3.1. Dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat üzrə strateji çərçivə

 

Ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və qeyri-neft ixracının artırılması hesabına davamlı və yüksək iqtisadi artım təmin olunacaqdır. Keyfiyyətli məhsul və xidmətlər ixracı hesabına ölkə iqtisadiyyatı qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiya ediləcəkdir. Bu məqsədlə daha sağlam və rəqabətli biznes mühiti yaradılacaq, sahibkarlığın inkişafına dövlət geniş dəstək verəcəkdir. Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin effektivliyi artırılacaq, onların hesabatlılığı gücləndiriləcəkdir. Nəticədə ölkə iqtisadiyyatı hər il orta hesabla 3‒4%, qeyri-neft/qaz ÜDM-i isə illik orta hesabla 5% artacaq. Özəl sektorun iqtisadiyyatda payı 88%-ə çatdırılacaqdır.

Sağlam və rəqabətli biznes mühiti üçün qanunun aliliyi təmin olunacaq və effektiv məhkəmə islahatları həyata keçiriləcəkdir. Bu islahatlar sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların mülkiyyətinin və maraqlarının effektiv müdafiəsinə imkan verəcəkdir. Sahibkarlıq fəaliyyəti üzərində izafi tənzimləmə optimallaşdırılacaq. Təbii inhisar subyektlərinin rəqabətə mənfi təsirlərinin qarşısı alınacaq və bütün bazarlarda rəqabət gücləndiriləcək. Dövlət satınalmalarında şəffaflıq və səmərəlilik artırılacaqdır. İnvestisiyalar üçün əlverişli vergi şərtləri tətbiq ediləcək və digər fiskal stimullar veriləcəkdir. Bu islahatların həyata keçirilməsi sayəsində biznes mühiti daha da sağlamlaşdırılacaq, milli iqtisadiyyata etimad artacaq və nəticədə böyük həcmdə daxili və xarici investisiyalar cəlb ediləcəkdir.

Sahibkarlığa dövlət dəstəyi mexanizmlərinin effektivliyi, ünvanlılığı və şəffaflığı gücləndiriləcəkdir. Uğurlu ölkələrin təcrübələri əsasında biznes startaplarının və inkubatorlarının, ixracyönümlü istehsal və xidmətlər üzrə biznes layihələrinin dəstəklənməsi mexanizmləri təkmilləşdiriləcək. Nəticədə, sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq və mövcud fəaliyyətini genişləndirmək istəyənlər, xüsusilə kiçik və orta bizneslər üçün yeni maliyyələşmə mexanizmləri yaradılacaqdır. Bu əsasda sahibkarlara dəstək üzrə sərf olunan maliyyə vəsaitinin 20‒30%-nin mikro, 35‒45%-nin kiçik və 25‒35%-nin orta sahibkarlara yönəldilməsi hədəflənir.

Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyi yüksəldiləcək, idarə edilməsi yaxşılaşdırılacaq və şəffaflığı artırılacaqdır. Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə verilmiş dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin effektivliyi, maliyyə dayanıqlığı və rəqabət qabiliyyəti artırılacaqdır. İqtisadiyyatda dövlətin bilavasitə iştirakı optimallaşdırılacaq, strateji sahələr istisna olmaqla, dövlət mülkiyyətində olan aktivlərin mərhələli şəkildə özəlləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçiriləcək ki, bu da dövlət resurslarına olan tələbatı və riskləri azaldacaqdır. Həmçinin özəlləşdirilməsi müəyyən müddət məqsədəuyğun hesab olunmayan təsərrüfat subyektlərinin kommersiyalaşdırılması və ya idarəetməyə verilməsi yolu ilə səmərəlilik göstəricilərinin daha da yaxşılaşmasına nail olunacaq.

Qeyri-neft/qaz sektoruna birbaşa xarici investisiya (BXİ) cəlbi təşviq ediləcək, dövlət mülkiyyətində olan aktivlərin özəl sektora transformasiyası baş verəcək. Strateji sahələr istisna olmaqla, dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin özəlləşdirilməsi və dövlət‒özəl tərəfdaşlıq mexanizmləri ilə iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsi həyata keçiriləcəkdir. Dövlət investisiyalarının effektivliyi artırılacaq, onun özəl investisiyaları stimullaşdırma potensialı yüksəldiləcək. BXİ-ləri prioritet iqtisadi sahələrə yönəltmək üçün yeni mexanizmlər formalaşdırılacaq, investorlarla birbaşa dialoq mexanizmləri tətbiq olunacaqdır. Beynəlxalq inkişaf institutlarının, xüsusilə özəl sektorun inkişafının maliyyələşməsi üzrə ixtisaslaşan institutların maliyyələşmə potensialından optimal istifadə təmin ediləcək və nəticədə, qeyri-neft/qaz sektoru üzrə BXİ-lərin həcmi illik 10‒15% artacaqdır.

Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsi üçün normativ hüquqi baza yaradılacaq və bu sahə dövlət tərəfindən tənzimlənəcəkdir. Rəqəmsal texnologiyaların inkişafı məqsədilə xüsusi fondlar və inkişaf institutları fəaliyyət göstərəcək, bu əsasda internet, yüksəksürətli mobil internet (5G texnologiyası daxil olmaqla), xüsusilə genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatəsi 95%-ə çatdırılacaqdır.

Aqrar sektor, sənaye və xidmət sahələrində müasir texnologiyaların tətbiqi ilə məhsuldarlıq artacaq, həmçinin yeni iş yerləri yaradılacaqdır. Dövlətin stimullaşdırıcı dəstəyi ilə bu sahələrin qlobal dəyər zəncirinə dayanıqlı inteqrasiyası təmin olunacaqdır. Dövlət aqrar sektor, sənaye və xidmət sahələrinin inkişafını dəstəkləyən infrastrukturun yaradılmasında aktiv iştirak edəcək, müxtəlif sənaye parkları və məhəllələri, turizm və rekreasiya zonaları yaradılacaq, istehsal olunan məhsul və xidmətlərin xarici bazarlara ixracı stimullaşdırılacaq. Nəticədə, 2022‒2026-cı illərdə kənd təsərrüfatı hər il orta hesabla 4% artacaqdır. Nəqliyyat sektorunda orta illik artım tempi 5%-i üstələyəcək. Ölkənin tranzit yükdaşımalardan əldə etdiyi gəlir 2019-cu ildəki 227 mln manatdan 2 dəfəyədək artaraq, 450 mln manata çatacaqdır. Qeyri-neft/qaz sənayesi hər il orta hesabla 8,3% artacaq, sənaye zonalarının qeyri-neft/qaz sənaye istehsalında payı 15%, qeyri-neft/qaz sənaye ixracında payı isə 25% olacaqdır. İnformasiya və rabitə sektorunda hər il orta hesabla 10%-dən çox, tikinti sektorunda isə təxminən 3% artım olacaqdır. 2026-cı ildə turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sektorunda yaradılacaq əlavə dəyər 2019-cu illə müqayisədə 1,5 dəfə artacaqdır.

Dayanıqlı iqtisadi artım üçün ölkədə makroiqtisadi sabitlik və dayanıqlıq təmin olunacaq, maliyyə sektorunun bütün seqmentlərinin sabitliyi gücləndiriləcək. Makroiqtisadi sabitliyin və maliyyə sabitliyinin gücləndirilməsi iqtisadi artımın davamlılığı üçün vacibdir. Ölkənin makroiqtisadi dayanıqlığı ‒ irihəcmli strateji ehtiyatlarının mövcudluğu milli iqtisadiyyatımızın xarici mühitdəki dəyişikliklərə dayanıqlı olmasını gücləndirəcəkdir. Fiskal sabitlik üçün tənzimləmə çərçivəsi təkmilləşdiriləcək və bu təməl şərtlərlə illik inflyasiya 4±2% intervalında qorunacaq, icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft/qaz ÜDM-ə nisbət göstəricisinin yuxarı həddi 2026-cı ilin sonunadək 17,5% təşkil edəcək, bu şəraitdə Dövlət Neft Fondunun aktivləri dayanıqlı səviyyədə saxlanılacaqdır. Növbəti illərdə tələb olunan maliyyələşmələrin daxili borcalmalar hesabına təmin edilməsi yolu ilə 2026-cı ilin sonuna ümumi dövlət borcunun ÜDM-də payının 20%, o cümlədən xarici dövlət borcunun ÜDM-də payının isə 10% ətrafında saxlanılması hədəflənir.

Maliyyə sektorunun bütün seqmentlərinin iqtisadiyyatda rolu artırılacaqdır. Bank sektorunun iqtisadiyyatın maliyyələşməsində iştirakı yüksəldiləcək, maliyyə inklüzivliyi genişləndiriləcək, maliyyə xidmətlərinin əlçatanlığı, əhali və biznes subyektlərinin maliyyə resurslarına çıxış imkanları artırılacaqdır. Dövlət‒özəl sektor əməkdaşlığı çərçivəsində investor və kreditorların risklərinin sığortalanması sistemi təkmilləşdiriləcək, biznes kreditlərinə təminatların verilməsi mexanizminin əhatəliliyi genişlənəcəkdir. Maliyyə xidmətlərinin rəqəmsallaşması fonunda əhali və biznesin investisiyalar və İKT sahəsində savadlılığı artırılacaqdır. Dayanıqlı iqtisadi artımın təmin olunmasında maliyyə sekrorunun rolunun gücləndirilməsi üçün ölkədə uzunmüddətli kollektiv investorlar şəbəkəsinin yaradılması stimullaşdırılacaq, sığorta və korporativ qiymətli kağızlar bazarı dərinləşdiriləcəkdir. Rəqabətli, innovativ və əlçatan ödəniş mühitinin əhatəliliyi, habelə ölkə üzrə nağdsız ödəniş alətlərindən tam istifadə imkanları genişləndiriləcəkdir. Eyni zamanda, sosial ödənişlərdə banklararası rəqabətin gücləndirilməsi, pensiya və müavinətlərin alınması üzrə bank seçimində sərbəstlik təmin ediləcəkdir. Bu əsasda maliyyə dərinliyini ifadə edən göstəricilər davamlı yaxşılaşacaq, iqtisadi subyektlərin milli ödəniş sistemində aparılan əməliyyatlarının həcmi 25% artacaq, o cümlədən ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlarda nağdsız əməliyyatların payı 55%-ə çatacaqdır.

İxrac şaxələnəcək və qeyri-neft ixracı genişlənəcəkdir. İxracı asanlaşdırmaq üçün idarəetmə və institusional mexanizmləri tənzimləmə çərçivəsi təkmilləşdiriləcəkdir. İxracyönümlü yerli məhsulların keyfiyyətli istehsalı təmin olunacaq və e-ixrac inkişaf etdiriləcək, qeyri-neft/qaz ixracının təşviqinə dövlət dəstəyi artırılacaq, 2021-ci illə müqayisədə 2026-cı ildə qeyri-neft/qaz ixracının həcminin 85% artmasına nail olunacaqdır.

 

3.2. Dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət üzrə strateji çərçivə

 

Əməkhaqları artırılacaq və hamı üçün layiqli həyat səviyyəsi təmin ediləcəkdir. İşləyənlərin layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi məqsədilə minimum əməkhaqları artırılacaqdır. Xalis minimum əməkhaqqının xalis orta aylıq əməkhaqqına nisbətinin məqbul səviyyəsi qorunacaqdır.

Özəl sektorda yeni iş yerləri yaradılacaq, məşğulluq səviyyəsi artacaqdır. Yeni iş yerləri yaradan sahibkarlıq fəaliyyəti stimullaşdırılacaqdır. Xüsusilə regionlarda kiçik və orta sahibkarlığın, eləcə də özünüməşğulluğun inkişafına zəruri şərait yaradılmaqla əhali qrupları üçün səmərəli məşğulluğa və layiqli əməyə nail olunacaq, qeyri-formal məşğulluğa qarşı zəruri qabaqlayıcı və nəzarət tədbirləri gücləndiriləcək, bunun nəticəsində qeyri-dövlət sektorunda məşğul əhalinin payı 2021-ci ildəki 77,6%-dən artaraq 80%-ə çatdırılacaq. Qeyri-formal məşğulluğun mərhələli azaldılması nəticəsində muzdla işləyənlər üzrə qeyri-dövlət sektorunun payı 50% (2021-ci il üzrə: 46,9%) təşkil edəcəkdir.

Bütün vətəndaşlar üçün ədalətli və əhatəli sosial müdafiə sistemi qurulacaqdır. Pensiyaçılar üçün effektiv yığım, aztəminatlı əhali qrupu üçün zəruri ehtiyacların ödənilməsi, əlilliyi olan şəxslər üçün isə sosial yardımların əlçatanlığı artırılacaqdır. Pensiya sisteminin dayanıqlığı gücləndiriləcək, sosial sığortanın tətbiqi genişləndiriləcək. Hamı üçün bərabər iştirak imkanı yaradan sosial təminat və sosial xidmətlər sistemi inkişaf etdiriləcəkdir. Minimum pensiya məbləği minimum əməkhaqqı səviyyəsinin 75‒80%-də saxlanılacaqdır.

Qadınların iqtisadi imkanlara çıxışı yaxşılaşdırılacaqdır. Qadınların cəmiyyətdə iqtisadi fəallığı artırılacaq, onların yüksək əməkhaqqı olan iqtisadi sahələrdə məşğulluğu təşviq olunacaqdır. Qadınların uğurlu fəaliyyəti üçün peşə yönümü, karyera məsləhəti və digər aktiv məşğulluq tədbirləri genişləndiriləcəkdir. Qadınların orta aylıq əməkhaqqının kişilərin orta aylıq əməkhaqqına nisbəti 2021-ci ildəki 65,8%-dən 80%-ə çatacaqdır.

Şəhərlə kənd arasında yaşayış standartlarındakı fərqlər azaldılacaqdır. Regionların iqtisadi və təbii potensialından səmərəli istifadə ediləcək, özəl investisiyaların cəlbi təşviq olunacaq, yeni çağırışlara uyğun regional inkişaf mexanizmləri dövlət tərəfindən dəstəklənəcəkdir. Nəticədə, ümumi məhsul buraxılışında regionların xüsusi çəkisi 35%-dən 42%-ə çatdırılacaqdır.

 

3.3. Rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı üzrə strateji çərçivə

 

Məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsi artırılacaqdır. Ölkə üzrə məktəbəqədər təhsilin göstəriciləri yaxşılaşdırılacaq, məktəbəqədər təhsilin məzmunu yenilənəcək, pedaqoji heyətin və idarəetmə heyətinin peşəkarlığı artırılacaq, məktəbəqədər təhsilin keyfiyyətinin təminatı sistemi yaradılacaqdır. Nəticədə, məktəbəqədər təhsilə cəlb edilmiş 1‒5 yaşlıların payı 50%-ə çatdırılacaqdır.

Ölkədə ümumi təhsildə səriştəəsaslı məzmun tətbiq olunacaq, təhsil üzrə beynəlxalq qiymətləndirmələrdə mövqe yaxşılaşdırılacaqdır. Təhsilverənlərin və idarəetmə heyətinin peşəkarlıq səviyyəsi artırılacaqdır. Ümumi təhsildə nəticəyönlü idarəetmə və maliyyələşmə sistemi qurulacaq, təmayüllərin və inklüziv təhsilin əhatə dairəsi genişləndiriləcək, infrastruktur isə müasirləşdiriləcəkdir.

Peşə təhsilinin əhatə dairəsi və keyfiyyəti artırılacaqdır. Əmək bazarının tələblərinə cavab verən peşə təhsili tətbiq olunacaq, işəgötürənlər peşə təhsili sisteminə inteqrasiya ediləcəklər. Peşə təhsili sistemində maliyyələşmə və idarəetmə sistemi təkmilləşdiriləcək, təhsilverənlərin və idarəetmə heyətinin peşəkarlıq səviyyəsi artırılacaqdır. Nəticədə, peşə təhsili müəssisələrinə qəbul olan tələbələrin sayı əlavə olaraq 11 min nəfər artırılacaqdır.

Gəlirindən asılı olmayaraq bütün ailələrin övladları üçün ali təhsilə əlçatanlıq təmin olunacaqdır. Ali təhsilin məzmununda əmək bazarının tələbləri nəzərə alınacaq, ali təhsilin keyfiyyəti artırılacaq və beynəlxalq rəqabətliliyi təmin olunacaq, rəqabətli maliyyələşmə və idarəetmə mexanizmləri yaradılacaqdır. Nəticədə, ali təhsilə qəbul olan tələbələrin sayı əlavə olaraq 20 min nəfər artacaqdır.

Elmin müxtəlif sahələri üzrə tədqiqatlar genişləndiriləcəkdir. Müasir təfəkkürlü və kreativ düşüncəli gənclər erkən vaxtlardan elmi araşdırmalara cəlb ediləcəkdir. Elmi tədqiqatların rəqabətli və məqsədli maliyyələşdirilməsi mexanizmi yaradılacaqdır. Beynəlxalq impakt-faktorlu jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 40% artacaqdır.

Əhalinin davamlı savadlanması üçün “ömürboyu öyrənmək” mexanizmi yaradılacaqdır. Bu mexanizm əhalinin əmək bazarının tələblərinə uyğun ixtisasartırma kurslarında iştirak etməsinə və zəruri kvalifikasiyalar əldə etməsinə imkan verəcəkdir. Nəticədə, ixtisasartırma üzrə innovativ proqramların və məzunların sayı hər il əhəmiyyətli sayda artacaqdır.

Təhsilin bütün səviyyələrində təhsilalanlara rəqəmsal biliklər aşılanacaqdır. Qlobal informasiya məkanından istifadə üçün maarifləndirmə tədbirləri həyata keçiriləcəkdir. Təhsil müəssisələrində İKT əsaslı infrastruktur inkişaf etdiriləcəkdir. Nəticədə, tədris prosesində və idarəetmədə İKT-nin tətbiqi genişləndiriləcəkdir.

Elmi tədqiqat, texniki konstruktor işlərinin (ETTKİ) kommersiyalaşdırılmasına dəstək veriləcəkdir. Bu məqsədlə həyata keçirilən tədqiqatlar maliyyələşdiriləcək, ETTKİ infrastrukturu inkişaf etdiriləcəkdir. Müasir dövrdə texnologiyaların kommersiyalaşdırılması innovativ inkişafda prioritet olduğundan, tədqiqat nəticələrinin məhsula çevrilməsi təmin olunacaq və elmi tədqiqatlarda mövcud maneələr müəyyən edilərək aradan qaldırılacaqdır. Nəticədə, innovasiyaların bazara çatdırılması asanlaşdırılacaq, ETTKİ üzrə xərclərin ÜDM-dəki payı isə 0,1% səviyyəsinə çatdırılacaqdır.

İdxalın əvəz olunması və istehsalın lokallaşdırılması məqsədilə yerli istehsal potensialı gücləndiriləcəkdir. İnnovasiyaların özəl və dövlət sektorlarında tətbiqi stimullaşdırılacaq, özəl sektor tərəfindən İKT infrastruktur layihələrinə investisiya qoyuluşları təşviq ediləcəkdir. Nəticədə, transmilli şirkətlərin ölkə ərazisində aparılan tədqiqatlara ayırdıqları xərcləri artacaqdır.

İnnovativ və rəqəmsal bacarıqlar üzrə təhsilin keyfiyyəti və əlçatanlılığı artırılacaqdır. Rəqəmsal akademiya yaratmaqla peşəkar rəhbər kadrların hazırlanması və yenidənhazırlanması təmin ediləcəkdir. İKT sahəsi üzrə nüfuzlu beynəlxalq texniki universitetlərlə tərəfdaşlıq qurulacaqdır. Əhalinin mənimsəməsi vacib hesab edilən rəqəmsal bacarıqları formalaşdırılacaqdır. Nəticədə texniki, texnoloji və innovasiya yönümlü ixtisaslar üzrə ali, orta ixtisas və peşə təhsili məzunlarının sayı ilbəil artacaqdır.

Startapların bütün inkişaf mərhələləri üzrə maliyyələşmə mexanizmləri formalaşdırılacaqdır. Startaplar və investorlar üçün məqsədli fiskal imtiyazlar sistemi hazırlanacaqdır. Zəruri sayda istedad ehtiyatı təmin ediləcəkdir. Nəticədə, startapların sayı ilbəil artacaqdır.

“Abşeron vadisi” innovasiya klasteri yaradılacaqdır. İnnovasiya gündəliyi formalaşdırılacaq və dövlət tərəfindən təşviq ediləcəkdir. İqtisadiyyatın prioritet sahələrində innovasiyalar tətbiq ediləcəkdir. Nəticədə, “Abşeron vadisi” çərçivəsində fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin sayı ilbəil artacaqdır.

Yaşından, sosial statusundan, yaşayış yerindən asılı olmayaraq hamı üçün əlçatan, keyfiyyətli və müasir səhiyyə xidmətləri sistemi yaradılacaqdır. Region və şəhərlərdə müasir tibb xidmətləri inkişaf etdiriləcəkdir. Əhalinin idmanla məşğul olması təşviq olunacaqdır. İstirahət və idman məqsədləri üçün yeni park və qoruqlar salınacaqdır. Beləliklə, doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu 73,2 ildən 75,2 ilə çatacaq. ÜDM-də səhiyyə xidmətlərinin payı 2%-dən artaraq 4,3% təşkil edəcəkdir.

 

3.4. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə Böyük Qayıdış üzrə strateji çərçivə

 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış məqsədinin reallaşdırılması üçün əhalinin dayanıqlı məskunlaşması təmin olunacaqdır. Əhalinin dayanıqlı məsklunlaşması ərazilərdə planlaşdırılan zəruri ilkin şərtlərin yaradılması ilə dəstəklənəcək. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin təhlükəsizlik sistemi və infrastrukturla tam şəkildə əhatəsinə nail olunacaqdır. Qabaqcıl şəhərsalma qaydaları nəzərə alınmaqla bölgədə yaşayış və qeyri-yaşayış kompleksləri inşa ediləcək, müasir infrastruktura malik “ağıllı şəhər və ağıllı kənd” konsepsiyaları həyata keçiriləcəkdir. Bu əsasda bütün bölgə qabaqcıl standartlara uyğun sosial-iqtisadi və mədəni infrastrukturla tam təmin ediləcək. Kommunal xidmətlər şəbəkəsi, xüsusilə tullantıların səmərəli idarə edilməsi sistemi qurulacaq. Sosial xidmət infrastrukturu bərpa olunacaq. Nəticədə, ilkin strateji mərhələdə əhalinin təhlükəsiz, ləyaqətli və dayanıqlı əsasda planlaşdırılan məskunlaşmasına nail olunacaqdır.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası təmin ediləcək. İqtisadiyyatın qurulması məqsədilə iqtisadi fəaliyyətin canlanmasının sürətləndirilməsi və əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması təmin ediləcək. Ərazilərə yüksək texnoloji tutumlu investisiyaların cəlbi nəticəsində ixracyönümlü dəyər zənciri qurulacaq və dayanıqlı iş yerləri yaradılacaq. Regionda dairəvi iqtisadiyyata əsaslanan “ağıllı” biznes modelləri yaradılacaq. Faydalı qazıntı və mineral xammal mənbələri nəzərə alınmaqla iqtisadi fəaliyyətdə dəyər zənciri üzrə ixtisaslaşma təşviq ediləcək. Mədənçıxarma sahəsində təbii ehtiyatlar dövlət‒özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində dövriyyəyə cəlb olunacaq. Rəqabətqabiliyyətli, qabaqcıl infrastrukturla təmin edilmiş aqrar istehsal və aqrar emal formalaşdırılacaqdır. Qarabağ bölgəsi turizm biznesi üçün cəlbedici, turistlər üçün əlçatan, unikal, keyfiyyətli və rəqabətli turizm xidmətləri təklif edən turizm destinasiyası olacaqdır. İlkin mərhələdə, bərpa və quruculuq prosesinə paralel olaraq özəl layihələr dəstəklənməklə ticarət-xidmət-logistika mərkəzləri şəklində iqtisadi zonaların, müasir istehsal infrastrukturu olan sənaye parkları və məhəllələrin yaradılması istiqamətində işlər görüləcək. İqtisadiyyatın sürətli bərpası və dayanıqlı inkişafı, o cümlədən rəqabətli istehsal və emal sahələrinin fəaliyyəti müasir infrastrukturla dəstəklənəcək, prioritet sahələrdə sahibkarlara geniş çeşidli stimullar veriləcək, vergi-gömrük azadolmaları və güzəştli maliyyələşmə alətləri geniş tətbiq olunacaq, kreditlərin və investisiyaların sığortalanması mexanizmi yaradılacaqdır. Ekoloji təmiz və iqtisadi cəhətdən səmərəli bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə genişləndirilməklə “yaşıl enerji zonası” konsepsiyası tətbiq ediləcək. Nəticədə, ümumi məhsul buraxılışında, ixracda və məşğulluqda işğaldan azad edilmiş ərazilərin payı davamlı artacaq. 19

Bu Prioritet “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdış” Dövlət Proqramı çərçivəsində icra ediləcəkdir.

 

3.5. Təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım ölkəsi” üzrə strateji çərçivə

 

Təbii resurslardan dayanıqlı və davamlı istifadə təmin olunacaqdır. Ətraf mühitə dost sənayeləşmə təşviq ediləcək, bu məqsədlə tullantıların səmərəli idarə olunması sistemi inkişaf etdiriləcəkdir. Hidrometeoroloji müşahidə və ətraf mühitin monitorinqi sistemi müasirləşdiriləcəkdir. Bioloji müxtəlifliyin qorunması, su bioresurslarının artırılması və akvakulturanın inkişafı təmin olunacaq, meşə ilə örtülü ərazilərin və yaşıllıqların mühafizəsi gücləndiriləcəkdir. Nəticədə, ölkə üzrə ümumi ərazidə yaşıllığın payı 12%-dən 12,3%-ə çatdırılacaq. İstifadəyə yararsız torpaq sahələrinin payı 25%-dən 15%-ədək azalacaqdır. Əhalinin içməli su ilə təminatı 70%-dən 85%-ə, suvarma suyu ilə təminatı 80%-dən 90%-ə çatacaqdır. Tullantıların təkrar emalı prosesinin əhatə dairəsi 20% (regionlarda 10%) təşkil edəcəkdir. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri şəbəkəsinin ümumi sahəsinin ölkənin ümumi torpaq fonduna nisbəti 10,5% olacaqdır. Meşə fondunun 65%-i inventarlaşdırılacaq. Torpaqların 30%-də aqrokimyəvi analizlərin aparılması təmin olunacaqdır.

Energetika sektorunda tənzimləmə mühiti təkmilləşdiriləcək və liberal bazar prinsipləri tətbiq olunacaqdır. Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə artırılacaq, enerji səmərəliliyi təmin ediləcəkdir. İqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə məqsədilə ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrindən və digər yaşıl texnologiyalardan istifadə genişləndiriləcəkdir. Nəticədə, energetika sahəsində dövlətin maliyyə yükü azaldılacaq və subsidiyaların mərhələli şəkildə aradan qaldırılması reallaşdırılacaqdır. Elektrik enerjisi istehsalının qoyuluş gücündə bərpa olunan enerji mənbələrinin payı 2026-cı ilədək 24%-ə çatdırılacaqdır (2030-cu ilədək 30% hədəfinə uyğun olaraq).

 

4. 2022‒2026-cı illərdə əsas hədəf indikatorlar

 

“2022‒2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın monitorinqi hər bir strateji məqsəd üzrə müəyyən olunmuş fəaliyyət indikatorları əsasında həyata keçiriləcəkdir.

 

Strateji məqsədlər üzrə əsas hədəf indikatorları

 

Milli Prioritetlər

Məqsədlər

İndikatorlar

2021

2026

1

2

3

4

5

Dayanıqlı artan rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat

Davamlı və yüksək iqtisadi artım

ÜDM-in artımı

5,6%

1,2 dəfə

(2021=100)

 

Qeyri-neft/qaz ÜDM-in artımı

7,2%

1,3 dəfə

(2021=100)

 

Qeyri-neft/qaz ixracının həcmi

2,7 mlrd ABŞ dolları

1.8 dəfə artım

(2021=100)

 

Qeyri-neft/qaz sektoruna cəlb olunan birbaşa xarici investisiyaların həcmi

 

790,4 mln ABŞ dolları

hər il 10‒15% artım

Əhalinin içməli su ilə təminat səviyyəsi

 

70%

85%

Əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminat səviyyəsi

 

80%

90%

Daxili və xarici təsirlərə dayanıqlıq

İllik inflyasiya səviyyəsi %

12%

4±2%

 

İcmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft/qaz ÜDM-ə nisbət göstəricisinin ortamüddətli dövr üzrə hədəflənən yuxarı həddi

 

23,5%

17,5%

Məcmu dövlət borcunun ÜDM-ə nisbət göstəricisinin ortamüddətli dövr üzrə hədəflənən yuxarı həddi (o cümlədən 2022-ci il yanvarın 1-nə xarici dövlət borcu 14,9%, daxili dövlət borcu isə 3,3%)

18,2%

20,0%

Dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət

İnkişafdan hər bir vətəndaşın bəhrələnməsi

Qadınların orta aylıq əməkhaqqının kişilərin orta aylıq əməkhaqqına nisbəti

65,8%

80%

Paytaxt və regionların tarazlı inkişafı

Ümumi məhsul buraxılışında regionların payı

35%

(2020-ci il)

42%

XXI əsrin tələblərinə uyğun təhsil

PİSA-da mövqe

 

Dünyada top 800-lükdə təmsil olunan Azərbaycan universitetlərinin sayı

402 bal

 

(2018-ci il)

 

0

422 bal

 

(2028-ci il)

 

3

Rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı

Yaradıcı və innovativ cəmiyyət

Yüksək və orta-yüksək texnoloji sənayenin əlavə dəyərinin ümumi əlavə dəyərdə xüsusi çəkisi

10,1%

(2020-ci il)

15,0%

Vətəndaşların sağlam həyat tərzi

Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu

73,2 il

(2020-ci il)

75,2 il

Dayanıqlı məskunlaşma

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məskunlaşma

-

İlkin mərhələdə əhalinin planlaşdırılan məskunlaşması

İşğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış

İqtisadi fəaliyyətə reinteqrasiya

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkə üzrə iqtisadi fəaliyyətdə payının artırılması

-

Regonun ölkə üzrə əsas iqtisadi göstəricilərdə payının davamlı artması

Yüksək keyfiyyətli ekoloji mühit

Ümumi ərazidə yaşıllığın payı

 

İstifadəyə yararsız torpaq sahəsinin payı

12%

 

 

25%

12,3%

(əlavə 30 min ha sahə)

15%

Təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi

“Yaşıl enerji” məkanı

Elektrik enerjisi istehsalının qoyuluş gücündə bərpa olunan enerji mənbələrinin payı

17,3%

24%

 

5. Sosial-iqtisadi inkişaf hədəflərinin dayanıqlı inkişaf məqsədləri ilə uyğunluğu

 

“2022‒2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 17 altməqsədi ilə sıx əlaqələndirlmişdir. “Qüdrətli dövlət və yüksək rifah cəmiyyəti”nə nail olmaqla Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin gerçəkləşdirilməsi də təmin ediləcəkdir.

 

Strategiyanın Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqəliliyi*

 

 

Dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat

Dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət

Rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı

İşğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış

Təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi

Qüdrətli dövlət və yüksək rifah cəmiyyəti

davamlı və yüksək iqtisadi artım

daxili və xarici təsirlərə dayanıqlıq

inkişafdan hər bir vətəndaşın bəhrələnməsi

yüksək və ədalətli sosial təminat, inklüziv cəmiyyət

paytaxt və regionların tarazlı inkişaf

XXI əsrin tələblərinə uyğun təhsil

yaradıcı və innovativ cəmiyyət

vətəndaşların sağlam həyat tərzi

dayanıqlı məskunlaşma

iqtisadi fəaliyyətə reinteqrasiya

yüksəkkeyfiyyətli ekoloji mühit

“yaşıl enerji” məkanı

Məqsəd 1: Yoxsulluğa son

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 2: Aclığa son

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 3: Yaxşı səhiyyə və rifah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 4: Keyfiyyətli təhsil

 

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 5: Gender bərabərliyi

 

 

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 6: Təmiz su və sanitariya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 7: Sərfəli və təmiz enerji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 8: Layiqli əmək və iqtisadi artım

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 9: Sənaye, innovasiya və infrastruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 10: Bərabərsizliyin azaldılması

 

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 11: Dayanıqlı şəhərlər və icmalar

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 12: Məsuliyyətli istehlak və istehsal

 

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 13: İqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 14: Dəniz ekosisteminin mühafizəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 15: Torpaq ekosisteminin mühafizəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 16: Sülh, ədalətli və səmərəli institutlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məqsəd 17: Məqsədlər üçün tərəfdaşlıq

 

 

 

 

 

* Qeyd: Azərbaycan Respublikası üçün təsdiq edilmiş Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə prioritetlərlə uyğunluğu əks etdirir.

 

6. STRATEGİYANIN İCRASININ MONİTORİNQİ VƏ

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

 

6.1. Strateji fəaliyyət istiqamətlərinin icrası

 

2022‒2026-cı illərdə yeni sosial-iqtisadi inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün bir-biri ilə əlaqəli olan fəaliyyət proqramları həyata keçiriləcəkdir. Qəbul olunmuş “2022‒2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” və müvafiq fəaliyyət proqramlarının icrası qoyulan hədəflər nəzərə alınmaqla monitorinq olunacaqdır. Monitorinqin nəticələri ilə bağlı hesabatlar hazırlanacaq və ciddi koordinasiyası tələb olunan proqram və ya tədbirlərə dair məlumatlar kommunikasiya ediləcəkdir. Proqramların monitorinqinə peşəkar yerli və xarici ekspertlər də cəlb olunacaqdır.

 

Sosial-iqtisadi inkişaf üzrə Milli Prioritetlərin reallaşdırılması

 

6.2. Hədəflərin monitorinqi və icrasının qiymətləndirilməsi

 

“2022‒2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın həyata keçirilməsi üçün monitorinq məqsədilə tədbirlər üzrə ilkin, aralıq və yekun nəticələr müəyyən edilir. Bu hədəflər müvafiq fəaliyyət istiqamətlərinin icra statusunu qiymətləndirməyə imkan verəcəkdir. Baza ili üzrə göstəricilər 2021-ci ilin məlumatlarına əsaslanılır. İlkin nəticələr Strategiyanın icra olunduğu dövr ərzində hər ili, aralıq nəticələr illik əsasda olmaqla 2023, 2024 və 2025-ci illəri, yekun nəticələr isə 2026-cı ili əhatə edir. Nəticələr sistemli ölçüləcək, məqsədlərə nailolunma səviyyəsi, səmərəliliyi, yekun nəticələrin uyğunluğu və davamlılığı müəyyən ediləcəkdir. Bu, “2022‒2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın illik əsasda icra statusunu qiymətləndirməyə imkan verəcəkdir. Sözügedən Strategiya üzrə monitorinq və qiymətləndirmə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 6 mart tarixli 1294 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi” Qaydasına əsasən həyata keçiriləcəkdir.

 

7. Tədbirlər planı

 

İlkin strateji dövrdə təməl şərtlərin geniş fəaliyyət istiqamətləri vasitəsilə işə salınmasını təmin edən tədbirlər planı hazırlanmışdır.


“20222026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın Tədbirlər Planı

 

Sıra

N-si

 

Tədbirlər və layihələr

Əsas icraçı orqan (qurum)

Digər icraçılar

İcra müddəti

Nəticə indikatorları

baza ili üzrə göstəricilər

ilkin nəticələr

 

aralıq nəticələr

 

yekun nəticələr

2021

icra müddəti ərzində hər il

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MİLLİ PRİORİTET 1. DAYANIQLI ARTAN RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİ İQTİSADİYYAT

MƏQSƏD 1.1: DAVAMLI VƏ YÜKSƏK İQTİSADİ ARTIM

1.1.1.

Fəaliyyət istiqaməti: Sahibkarlara dəstək mexanizmlərinin effektivliyinin, ünvanlılığının və şəffaflığının artırılması

1.

Sahibkarlığa dəstək mexanizmləri barədə məlumatlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün vahid informasiya resursunun yaradılması və əlçatanlığının təmin olunması

İN

VXSİDA, RİNN, aidiyyəti qurumlar

2022‒2023

 

Vahid informasiya resursunun istifadəyə verilməsi

Vahid informasiya resursundan yararlanan sahibkarlıq subyektlərinin sayının artması

 

 

 

2.

Sahibkarlığa dövlət dəstəyi mexanizmlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üzrə vahid çərçivə yaradılması

İN

MN, KTN, aidiyyəti qurumlar

2022‒2023

 

Vahid qiymətləndirmə və monitorinq çərçivəsinin qurulması

Dövlət dəstəyi alan sahibkarların 100%-nin monitorinqə cəlb edilməsi

 

 

 

3.

Sahibkarlara göstərilən maliyyə dəstəyinin həcminin artırılması

İN

MB, MN, İKZF

2022‒2026

2021-ci ildə 1902 layihənin maliyyələşdirilməsinə 130,6 mln manat güzəştli kredit verilmişdir

Təkmilləşdirilmiş dövlət dəstəyi mexanizminin tətbiqi

Dövlət dəstəyilə verilmiş (təminatsız və ya aşağı təminatlı) kreditlərin məbləğinin və sayının artması

Maliyyə dəstəyi alan sahibkarların iqtisadi və maliyyə göstəricilərinin yaxşılaşması

İKZF-nin təminatı ilə müvəkkil banklar tərəfindən sahibkarlara 251,7 mln manat məbləğində biznes krediti verilmişdir

1.1.2.

Fəaliyyət istiqaməti: Kiçik və orta biznesin (KOB) resurslara, o cümlədən maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi

1.

KOB İnkişaf Fondunun fəaliyyətə başlaması və KOB subyektlərinin maliyyə əlçatanlığının artırılması

İN

 

 

2022‒2026

 

KOB İnkişaf Fondunun yaradılması

10 mln manat həcmində layihələrin maliyyələşdirilməsi

20 mln manat həcmində layihələrin maliyyələşdirilməsi

30 mln manat həcmində layihələrin maliyyələşdirilməsi

KOB subyektlərinin iqtisadiyyatda payının artırılması

2.

ABİF-in maliyyə mənbələrinin genişləndirilməsi

İN

MN, MB

2022‒2026

2021-ci il ərzində 1902 layihənin maliyyələşdirilməsinə 130,6 mln manat güzəştli kredit verilmişdir

ABİF tərəfindən maliyyələşdiriləcək yeni sahələrə dair təkliflərin həyata keçirilməsi

ABİF tərəfindən maliyyələşdirilən yeni prioritet sahələrin sayı üzrə müsbət dinamikaya nail olunması;

ABİF-in resurs portfelinin şaxəliliyinin iləbil yaxşılaşması

ABİF tərəfindən maliyyələşdirilən KOB subyektlərinin iqtisadi və maliyyə göstəricilərinin yaxşılaşması

3.

İKZF-nin maliyyə mənbələrinin genişləndirilməsi

İKZF

MN, MB

2022‒2024

 

KOB-a verilmiş kreditlərə görə hesablanmış faizlərin bir hissəsinin subsidiyalaşdırılması

İKZF-nin zəmanəti ilə sahibkarlara manatla verilən və faiz subsidiyası ödənilən kreditlərin həcminin 7% artması

İKZF-nin kapitallaşması

 

 

4.

KOB-ların iri ticarət şəbəkələrinə çıxışının genişləndirilməsi üçün dəstək mexanizmlərinin tətbiq edilməsi

İN

 

2022‒2026

 

Satış məntəqələrində təmsil olunan KOB subyektlərinin sayının əlavə 10 ədəd artması

Satış məntəqələrində təmsil olunan KOB subyektlərinin sayının əlavə 20 ədəd artması

Satış məntəqələrində təmsil olunan KOB subyektlərinin sayının əlavə 30 ədəd artması

Satış məntəqələrində təmsil olunan KOB subyektlərinin rentabelliyinin artması

5.

KOB klasterləşmənin təşviqi

İN

MN, KTN, DTA

2022‒2026

 

KOB klasteri üzrə tənzimləyici çərçivənin yaradılması

KOB klasterləşməsi şəbəkəsinin genişləndirilməsi

KOB subyektlərinin iqtisadi göstəricilərdə payının artması

6.

KOB subyektlərinin mövcud bizneslərinin genişləndirilməsi və onların yeni sahələr üzrə diversifikasiya təşəbbüslərinin həyata keçirilməsi istiqamətində daxili bazar araşdırmalarına dəstək mexanizminin artırılması

İN

 

2022‒2026

14 daxili bazar araşdırmasının aparılmasına dəstək göstərilmişdir

Müvafiq sahədə dəstək mexanizminin tətbiqi

Hər il 10 daxili bazar araşdırmasının aparılmasına dəstək göstərilməsi

Daxili bazar araşdırmasına dəstək göstərilmiş KOB subyektlərinin iqtisadi və maliyyə göstəricilərinin yaxşılaşması

7.

KOB subeyktlərinin satış imkanlarının genişləndirilməsi üçün onların yerli və beynəlxalq sərgilərdə istirakının dəstəklənməsi

İN

 

2022‒2026

30 KOB subyektinin sərgilərdə iştirakına dəstək göstərilmişdir

Hər il 60 KOB subyektinin sərgilərdə iştirakına dəstək göstərilməsi

Sərgidə iştirak etmiş KOB subyektinin ixrac göstəricilərinin və maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşması

1.1.3.

Fəaliyyət istiqaməti: KOB-ların maarifləndirmə imkanlarının genişləndirilməsi və təşviqi

1.

Dövlətin biznesə (G2B) və biznesin biznesə (B2B) xidmətlərini özündə birləşdirən KOB evlərinin genişləndirilməsi və müvafiq elektron platforma vasitəsilə (e-KOB Evi) xidmətlərin təmin edilməsi

İN

 

2022‒2026

2 KOB evi mövcuddur

e-KOB Evinin yaradılmasına dair təkliflərin həyata keçirilməsi

2022‒2024-cü illərdə hər il 2, 2025‒2026-cı illərdə isə hər il 1 KOB evinin yaradılması;

Elektron platformadan istifadə edənlərin sayının hər il 10% artması

KOB xidmətlərindən istifadə edən təsərrüfat subyektlərinin sayının və məmnunluq səviyyəsinin artması

2.

Sahibkarlara dəstək yönümlü infrastrukturların, o cümlədən KOB Dostu və KOB İnkişaf Mərkəzləri şəbəkəsinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi, habelə sahəvi təlim proqramlarının hazırlanıb tətbiq edilməsi

 

İN

 

2022‒2026

27 rayon və şəhərdə KOB Dostu ofisi fəaliyyət göstərir

 

Dəstəkyönümlü infrastrukturun yaradılmasına dair təkliflərin həyata keçirilməsi

Hər il 6 yeni KOB Dostu ofisinin yaradılması;

Hər il 900 təlimin keçirilməsi

KOBİM-lər tərəfindən müxtəlif mövzularda 1600-ə yaxın təlim keçirilmişdir

1.1.4.

Fəaliyyət istiqaməti: Qeyri-neft/qaz əmtəə və xidmətlər ixracının şaxələnməsi və həcminin artırılmasının dəstəklənməsi

1.

Qeyri-neft/qaz ixracına dair statistikanın aparılmasına yenidən baxılması və vahid metodologiyanın tətbiqi

İN

DGK, DSK, MB

2022‒2023

 

Təkmil metodoloji çərçivənin tətbiqi

Qeyri-neft/qaz ixracına dair statistik bazanın təkmilləşdirilməsi

 

 

 

2.

İxrac əməliyyatlarının şəffaflığının artırılması mexanizmlərinin yaradılması

İN

MB, DGK

2022‒2024

 

Müvafiq normativ hüquqi aktlara dair təkliflərin qəbul olunması

İxraca dair normativ hüquqi bazanın müasir tələblərə uyğunlaşdırılması;

İxrac əməliyyatlarının uçotunun təkmilləşdirilməsi

İxracın həcminin və sahibkarlıq subyektlərinin məmnunluğunun

 

3.

Xarici bazarlarda ticarəti tənzimləyən maneələrin (ticarətdə tarif və qeyri-tarif maneələri) müəyyənləşdirilməsi sisteminin yaradılması

İN

KTN, DGK

2022‒2026

 

İxracatçılar üçün tarif və qeyri-tarif baryerləri barədə məlumatı əhatə edən pilot platformanın yaradılması və tətbiqi

Dövrün sonuna platforma istifadəçilərinin sayının 70-ə çatması

İxracın həcminin və sahibkarlıq subyektlərinin məmnunluğunun artması

4.

İxracın ölkəmizdə elektron platformalar üzərindən tətbiqinin (e-ticarət) asanlaşdırılması

İN

MN, MB, RİNN, DGK

2022‒2023

 

E-ticarətin tətbiqinə dair təkliflərin həyata keçirilməsi

100 KOB subyektinin e-ticarətlə məşğul olması

 

5.

İxracatçıların maliyyə resurslarına və məhsullarına əlçatanlığın

təmin olunması (Exim məhsulları)

İN

MB

2022‒2026

 

Pilot rejimdə tətbiq olunan Exim məhsullarının sayının müəyyən olunması

Dövrün sonuna Exim məhsullarından istifadə edən ixracatçıların sayının 70-ə çatması

İxracatçıların maliyyə resurslarına çıxışının genişlənməsi

6.

İxracın genişləndirilməsi məqsədilə Azərbaycanın xarici ölkələrdəki ticarət nümayəndələri institutunun gücləndirilməsi

İN

XİN, MN

2022‒2026

 

Xarici ölkələrdəki ticarət nümayəndələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin həyata keçirilməsi

Dövrün sonuna ticarət nümayəndələri üzrə müəyyən olunmuş nəticələrin (qeyri-neft/qaz məhsullarının ixracı 50 mln ABŞ dolları, o cümlədən nümayəndələr vasitəsilə ölkəyə 10 investorun cəlbi və onlar tərəfindən investisiya layihələrinin tam və ya qismən maliyyələşdirilməsi) təmin olunması

Ticarət nümayəndələrinin qeyri-neft/qaz ixracında və investisiya cəlbində yüksək nəticə göstərməsi

7.

Azərbaycan məhsullarının və “Made in Azerbaijan” brendinin hədəf bazarlarda aktiv təşviqi

İN

XİN, ƏMA

2022‒2026

 

Müvafiq sahədə hədəf bazarlarında irəliləmək üçün layihə həyata keçirilməsi

Dövrün sonuna Azərbaycan mənşəli qeyri-neft/qaz məhsullarının ixracının 4 mlrd ABŞ dolları həcminə çatması

“Made in Azerbaijan” brendi ilə ixrac olan məhsulların həcminin artması

8.

Uğurlu ixracatçıların fəaliyyətinin ‒ “Uğur hekayəsi”nin ictimailəşdirilməsi

İN

KTN

2022‒2026

 

Uğurlu ixracatçıların fəaliyyətinin təbliğinə dair layihə həyata keçirilməsi

Dövrün sonuna fəaliyyəti “Uğur hekayəsi” yaradan ixracatçıların sayının 50-ə çatması

Qeyri-neft/qaz ixracında daimi əmtəələrin həcminin artması

9.

Sahibkarlar arasında ixrac hazırlığının gücləndirilməsi

İN

KTN

2022‒2026

 

İxrac Akademiyası və təlim proqramlarının tətbiqi

Dövrün sonuna 250 iştirakçıya sertifikat əsaslı təlimin keçirilməsi

Təlim keçmiş sahibkarların qeyri-neft/qaz ixracında payının artması

1.1.5.

Fəaliyyət istiqaməti: Dövlət investisiyalarının səmərəliliyinin artırılması və dövlət‒özəl tərəfdaşlığının genişləndirilməsi

1.

Dövlət investisiya layıhələrinin idarə edilməsində səmərəliliyin yüksəldilməsi məqsədilə yeni Qaydanın qəbul edilməsi

İN

 

2022‒2023

 

Səmərəliliyin qiymətləndirilməsi üçün vahid Qaydanın tətbiqi

Dövlət investisiyalarının səmərəliliyinin artması

 

 

 

2.

Dövlət investisiya layıhələrinin icrasına monitorinq sisteminin yaradılması

İN

MN

2022‒2023

 

Layihənin icrası və monitorinq üzrə vahid sistemin yaranması

Dövlət investisiyaları cəlb olunan layihələrin səmərəliliyinin artması

 

 

 

3.

“Dövlət‒özəl tərəfdaşlığı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul edilməsi

İN

MN, ƏN, aidiyyəti qurumlar

2022‒2023

 

Dövlət‒özəl tərəfdaşlığı üzrə təkmil normativ hüquqi bazanın formalaşması

Dövlət investisiyalarında dövlət‒özəl tərəfdaşlığının genişlənməsi

 

 

 

1.1.6

Fəaliyyət istiqaməti: Qeyri-neft/qaz sektoruna birbaşa xarici investisiyaların cəlbinin stimullaşdırılması

1.

Qeyri-neft/qaz sahələrinə maraq göstərən yerli və xarici investorlarla işgüzar əlaqələrin qurulması

İN

aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

 

Xarici və yerli investorlar ilə yerli qurumlar arasında effektiv dialoq çərçivəsinin qurulması

 

Dövrün sonuna Fortune 500 və Forbes 2000 indekslərində təmsil olunan 6 şirkət tərəfindən Azərbaycana investisiya qoyulması

Qeyri-neft/qaz sektoruna investisiya qoyuluşunda özəl sektorun payının artması;

Adambaşına düşən BXİ-lərin həcminin artması

2.

İnvestorların problem və çətinliklərini həll etmək üçün mütəmadi dövlət‒biznes dialoqu çərçivəsinin qurulması

İN

aidiyyəti qurumlar

 

 

Yaradılacaq müasir CRM (Müştərilərlə Əlaqələrin İdarə edilməsi Sistemi) sistemi çərçivəsində İnvestorların Narazılıqlarının İdarə olunması Sisteminin tətbiqi;

Sözügedən sistem vasitəsilə dövlət və biznes dialoqunun mütəmadi dəstəklənməsi;

Dövrün sonuna investorların fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi çərçivənin təkmilləşdirilməsinə dair 10 layihənin hazırlanması

3.

İnvestisiya Təşviqi Forumunun və digər təşviqat tədbirlərinin keçirilməsi

İN

aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

 

Təşviqat tədbirlərinin hazırlanması və tətbiqi

Dövrün sonuna ən azı 5 yerli və xarici investisiya yönümlü tədbirin həyata keçirilməsi

1.1.7.

Fəaliyyət istiqaməti: İqtisadiyyatın şəffaflaşması, şaxələnməsi və investisiyaların cəlb edilməsi üçün stimullaşdırıcı vergi siyasətinin tətbiq olunması

1.

Kölgə iqtisadiyyatı ilə sistemli mübarizə aparılması, habelə şəffaflıq səviyyəsinin artırılması üçün vergi siyasətində rəqəmsallaşmanın genişləndirilməsi

İN

MN, aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

Təqdim edilmiş qaimə-faktura və onlayn kassa üzrə dövriyyələrin cəminin bəyan edilmiş dövriyyəyə nisbəti: 73,0%

Vergiyığmanın tam rəqəmsallaşması ilə bağlı təkliflərin həyata keçirilməsi

Dövrün sonuna rəqəmsal vergiyığma üzrə əhatəliliyin (təqdim edilmiş qaimə-faktura və onlayn kassa üzrə dövriyyələrin cəminin bəyan edilmiş dövriyyəyə nisbəti) xüsusi çəkisinin 75%-dən çox olması

Kölgə iqtisadiyyatının payının azalması

2.

İqtisadiyyatın strateji sahələrinin inkişafının stimullaşdırılması, habelə investisiya və kapital qoyuluşu həcminin artırılması üçün vergi təşviqi alətlərindən effektiv istifadə edilməsi

İN

MN, aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

İxracın həcminin artım əmsalı + əməkhaqqı fondunun artım əmsalı + gəlirlərin artım əmsalı + investisiya qoyuluşlarının artım əmsalının cəminin orta göstəricisi: 7,5%

Vergi təşviqi sahəsində təkliflərin həyata keçirilməsi

Müəyyən olunmuş strateji sahələrdə illik əsasda ixracın həcminin artım əmsalı + əməkhaqqı fondunun artım əmsalı + gəlirlərin artım əmsalı + investisiya qoyuluşlarının artım əmsalının cəminin orta göstəricisinin 10%-dən yuxarı olması

İqtisadiyyatın strateji sahələrində iqtisadi aktivliyin artması

1.1.8.

Fəaliyyət istiqaməti: Rəqəmsal iqtisadiyyata keçidin sürətləndirilməsi

1.

Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı üzrə strategiyanın hazırlanması və tətbiqi

İN

MB, aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

 

Strategiyanın hazırlanması və həyata keçirilməsi

Qeyri-neft/qaz sektoru üzrə iqtisadi aktivlikdə rəqəmsal iqtisadiyyatın payının davamlı artması

Qeyri-neft/qaz sektoru üzrə iqtisadi fəallıqda rəqəmsal iqtisadiyyatın xüsusi çəkisinin artması

2.

Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı üçün tənzimləyici mexanizminin yaradılması

İN, RİNN

MB, aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

 

Tənzimləyici mexanizmlərin tətbiq sahələri üzrə təkliflərin həyata keçirilməsi

Dövrün sonuna 5 pilot layihənin həyata keçirilməsi

3.

Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlverişli infrastrukturun yaradılması

RİNN

İN

2022‒2026

 

Əlverişli infrastrukturun tətbiqi

Dövrün sonuna İKT-nin əlçatanlığı və İKT-dən istifadə, onlayn dövlət xidmətləri və məlumat mübadiləsi, İKT xidmətlərinin ixracı və hər 100 nəfərə düşən sabit sürətli internet xətti istifadəçilərinə dair beynəlxalq reytinq göstəricilərində ölkənin mövqeyinin ilbəil yaxşılaşması

4.

Milli iqtisadiyyatda 4-cü sənaye inqilabı (4Sİ) texnologiyalarının tətbiqi imkanlarının tədqiq olunması

İN

RİNN, aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

 

4Sİ texnologiyalarının tətbiqi üzrə təkliflərin həyata keçirilməsi

4Sİ texnologiyalarının tətbiqinin hər il 5% artması

1.1.9.

Fəaliyyət istiqaməti: Dayanıqlı və rəqabətli kənd təsərrüfatının və aqrobiznesin inkişaf etdirilməsi

1.

Aqrar sektorun dayanıqlı inkişafı üzrə sahəvi dövlət proqramının həyata keçirilməsi

KTN

İN

2022‒2026

 

Müvafiq sahədə təkliflərin həyata keçirilməsi

Aqrar sektorda yaradılan əlavə dəyərin hər il 4% artması

Aqrar istehsalın və emalın iqtisadi göstəricilərdə payının artması

2.

Aqrar sektor üzrə istehsal və biznes yönümlü fiziki və rəqəmsal təhsil və təlim imkanlarının genişləndirilməsi

KTN

İN

2022‒2026

 

Aqrar təlim, məsləhət və innovasiya xidmətinə dair Fəaliyyət Planının hə-yata keçirilməsi

Dövrün sonuna həyata keçirilən maarifləndirmə tədbirlərində iştirakçıların sayının hər il 20% artması

Maarifləndirmə tədbirlərində iştirak edən fermerlərin iqtisadi və maliyyə göstəricilərinin yaxşılaşması

3.

Ölkə üzrə ərzaq təminatı xəritəsinin hazırlanması

İN

KTN, DGK, AQTA

2022‒2026

 

İdxal və yerli istehsala əsaslanan ərzaq zənciri üzrə təchizat xəritəsinin tətbiqi

Ərzaq təminatı sahəsində sahibkarlıq fəaliyyətinin hər il genişlənməsi

Ərzaq təminatının yaxşılaşması və məlumatlara əlçatanlıq səviyyəsinin artması

4.

Aqrobiznes sahəsində sahibkarlığın dəyər zənciri üzrə inkişafı və effektiv institutlaşması

KTN

İN, AQTA

2022‒2026

 

Effektiv institutlaşma üzrə təkliflərin həyata keçirilməsi

Dövrün sonuna emal və satış zənciri üzrə assosiasiyalarının sayının 20% artması;

Dövrün sonuna sahəvi assosiasiyalarda birləşən sahibkarların sayının 2 dəfə artması;

Dövrün sonuna yerli və beynəlxalq sertifikatlarla təmin olunan sahibkarların sayının 40% artması

Dəyər zəncirində aqrobiznesin payının artması

1.1.10.

Fəaliyyət istiqaməti: Turizm sektorunun davamlı inkişafını təmin etmək üçün strateji, institutsional və maliyyələşmə mexanizmlərinin gücləndirilməsi

1.

Turizmin inkişafı üzrə dövlət proqramlarının hazırlanması və icrası

DTA

İN, aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

 

Müvafiq sahədə dövlət proqramlarının hazırlanması və qəbulu

Dövrün sonuna turizm üzrə daxilolmaların 20% artması

Turizmin qeyri-neft/qaz ÜDM-də xüsusi çəkisinin artması

2.

Daxili və gəlmə turizminin qeyri-mövsüm dövründə təşviqi əsas olmaqla ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi

DTA

aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

Hazırda turizm mövsümü 4 ay hesab edilir

Qeyri-mövsüm dövründə turizmin təşviqinə dair təkliflərin həyata keçirilməsi

Dövrün sonuna qeyri-mövsüm dövrünün 15% azalması

Qeyri-mövsüm dövründə turizmin turizm gəlirlərində xüsusi çəkisinin artması

3.

Ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarında dövlət‒özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində əcnəbi vətəndaşlara tibbi turizm çərçivəsində xidmət göstərən tibb müəssisələrinin sayının artırılması

SN

İTSDA, DTA

2022‒2026

 

Tibbi turizmin inkişafı ilə bağlı təkliflərin həyata keçirilməsi

Dövrün sonuna 2 tibb müəssisəsinin “Joint Comission İnternational” akkreditasiyasını əldə etməsi

Tibbi turizmin turizm gəlirlərində xüsusi çəkisinin artması

Dövrün sonuna Azərbaycanın Medical Tourism İndex (MTİ) üzrə reytinq cədvəlinə daxil olması

4.

Ölkənin turizm potensialının genişləndirilməsi üçün marketinq və kommunikasiya planının icrası

DTA

İN, RİNN, AZAL

2022‒2026

Hədəf turizm bazarlarında Azərbaycanla bağlı tur paketlər təqdim edən turizm şirkətlərinin sayı: 200 şirkət

Yeni kommunikasiya və icra planının həyata keçirilməsi

Hədəf turizm ölkələrində hər il 50 milyon auditoriyaya çıxışın əldə edilməsi, habelə hədəf turizm bazarlarında Azərbaycanla bağlı tur paketlər təqdim edən turizm şirkətlərinin sayının hər il 20% artması

Turizm üzrə cəmi xalis daxilolmaların pozitiv dinamikasına nail olunması

5.

Turizm sektoru iştirakçılarının fəaliyyətinin mütəmadi dialoq formasında əlaqələndirilməsi mexanizminin qurulması

DTA

aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

 

Regional səviyyədə turizm əlaqələndirmə mexanizmi barədə təkliflərin həyata keçirilməsi

Ən azı 2 regional turizm şurasının yaradılması

6.

Turistlərin səyahət şərtlərini yaxşılaşdırmaq üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi tədbirlərinin görülməsi

XİN

DTA, VXSİDA, aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

 

Viza prosedurlarının sadələşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin həyata keçirilməsi

2019-cu illə müqayisədə sərhəddə viza rejimi və ya vizasız rejim tətbiq edilən yeni ölkələr üzrə gələn ziyarətçilərin sayının hər il 7,5% artması

Sərhəddə viza rejimi və ya vizasız rejim tətbiq edilən ölkələrin sayının artması, bu sahədə ölkənin beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyinin yaxşılaşması

7.

Hədəf turizm bazarları ilə nəqliyyatkommunikasiya əlaqələrinin şaxələndirilməsi və təkmilləşdirilməsi

RİNN

DTA, İN, DGK, VXSİDA, AZAL, ADY, aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

Turizm məqsədilə səfər edənlərin sayında hava nəqliyyatından istifadə edənlərin payı:

40,1%(2019-cu il);

Dəmir yolu nəqliyyatından istifadə edənlərin payı: 12,9% (2019-cu il)

Müvafiq sahə üzrə təkliflərin həyata keçirilməsi

Turizm məqsədilə səfər edənlərin sayında hava nəqliyyatından istifadə edənlərin payının dövrün sonuna 50%-ə çatması;

Turizm üzrə cəmi xalis daxilolmaların pozitiv dinamıkasına nail olunması

Azərbaycana səfər edən ziyarətçilərin sayında dəmir yolu nəqliyyatından istifadə edənlərin payının dövrün sonuna 15%-ə çatması;

Azərbaycana avtomobil nəqliyyatı ilə səfər edənlərin sayının hər il 35% artması;

Şimal, cənub, qərb istiqamətləri əsas olmaqla ən azı üç quru dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrinin infrastrukturunun turizm baxımından müasir tələblərə uyğunlaşması

1.1.11.

Fəaliyyət istiqaməti: Tranzit potensialının reallaşdırılması və ticarət-logistika sahəsinin inkişaf etdirilməsi

1.

Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində potensial roluna əsaslanan tranzit daşımaların inkişafına hədəflənən Vahid Nəqliyyat və Logistika Strategiyasının həyata keçirilməsi

RİNN

İN, DGK, AİH, ADY, AXDG, AZAL, BBDTL, ABADA

2022‒2023

 

Vahid Nəqliyyat və Logistika Strategiyasının tətbiqi

Tranzit nəqliyyat üzrə gəlirlərin artması;

Azərbaycanın regional qovşağa (hab) və e-ticarət mərkəzinə çevrilməsi

 

 

 

2.

Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı ərazisində əlavə dəyər yaradan xidmətlərin təşkil edilməsi

BBDTL

RİNN, İN

2022‒2026

Əlavə dəyər yaradan 1 xidmət təşkil olunub

Müvafiq sahədə əlavə dəyər yaradan xidmətlərin təşkili üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi

Hər il əlavə dəyər yaradan 1 xidmətin, ümumilikdə dövrün sonuna əlavə dəyər yaradan 5 xidmətin təşkil edilməsi

Müvafiq sahə üzrə yeni yaradılmış əlavə dəyərin artması

3.

Ölkə ərazisində dövlət‒özəl tərəfdaşlığı əsasında yük avtonəqliyyat parklarının (TIR parklarının) yaradılması

RİNN

İN, ABADA

2022‒2024

 

TIR parklarının yaradılmasına dair tədbirlərin həyata keçirilməsi

Dövlət‒özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində yaradılmış yük avtonəqliyyat parklarının tranzit və idxal-ixrac yükdaşımaları həyata keçirən avtonəqliyyat vasitələrinə göstərilən xidmətlərdə payının artması;

Beynəlxalq rəqabətədavamlı sürücülərin inkişafını təşviqi

 

 

4.

Tranzit daşıma və logistika işinin təkmilləşdirilməsi üçün müasir tələblərə cavab verən normativ hüquqi bazanın yaradılması

RİNN

İN

2022‒2024

 

Nəqliyyat ekspedisiya fəaliyyətini reqlamentləşdirən normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

Tranzit daşıma və logistika əməliyyatlarının həcminin artması

 

 

5.

Tranzit daşıma və logistika işinin təkmilləşdirilməsi üçün rəqəmsal texologiyadan istifadənin genişləndirilməsi

RİNN

İN, DGK, BBDTL, ADY, AXDG

2022‒2025

 

e-CMR qoşulma və Protokolun bəndlərinin icra edilməsi

Beynəlxalq daşımaların iştirakçılarının vahid rəqəmsal platformada birləşdirilməsini təmin edən sistemin yaradılması;

Yüklərin bütün hərəkət marşrutu boyunca izlənməsi (tracking) xidmətinin təmin olunması

Həyata keçirilən tranzit yükdaşıma müddətlərinin azaldılması, yükdaşımalar üzrə daşıma qaydalarının, şərtlərinin və prosedurlarının şəffaflaşması, asanlaşması və sadələşməsi

 

1.1.12.

Fəaliyyət istiqaməti: İqtisadi zonaların potensialının reallaşdırılması və yeni sənaye zonalarının yaradılması

1.

Ələt Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyətə başlaması

Ələt AİZ

İN

2022‒2025

 

Ələt Azad İqtisadi Zonasının infrastrukturla tam təminatı

Ələt Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyətə başlaması

 

2.

Ölkədə özəl sənaye məhəllələrinin yaradılması mexanizminin hazırlanması və onların reyestrinin aparılması

İN

MN, ƏN

2023‒2026

 

Özəl sənaye məhəllələrinin inkişafına dair mexanizmlərin tətbiqi

1 özəl sənaye məhəlləsinin fəaliyyətə başlaması

Qeyri-neft/qaz sənaye dövriyyəsində özəl sənaye məhəlləsinin xüsusi çəkisinin artması

3.

Sənaye zonalarında (sənaye parkları və məhəllələri) idxalı əvəzləyəcək və ixrac potensiallı məhsulların istehsalının təşviq edilməsi

İN

MN, DGK

2022‒2026

 

İxrac potensiallı məhsulların istehsalının təşviqnə dair təkliflərin həyata keçriilməsi

Dövrün sonuna sənaye zonalarında istehsal olunan məhsulların qeyri-neft/qaz sənayesi üzrə istehsal həcmində xüsusi çəkisinin 15%-ə çatması

Sənaye zonalarında idxalı əvəzləyəcək və ixrac potensiallı məhsulların həcminin artması

Dövrün sonuna sənaye zonaları üzrə ixrac olunan məhsulların ölkə üzrə qeyri-neft/qaz sənaye məhsullarının ixracında xüsusi çəkisinin 25%-ə çatması

Hər il sənaye zonalarında idxalı əvəzləyəcək və ixrac potensiallı məhsulların istehsalını həyata keçirən azı 1 müəssisənin rezident kimi qeydiyyata alınması və ya istehsal fəaliyyətinə başlaması

1.1.13.

Fəaliyyət istiqaməti: Tarif siyasətinin sadələşdirilməsi

1.

Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən sosial əhəmiyyət kəsb edən mal və xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi, digər mal və xidmətlərin siyahısına yenidən baxılması

aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

Tarifləri tənzimlənən mal və xidmətlərin sayı: 25 mal və xidmət

Müvafiq mal və xidmətlərin siyahısının hazırlanması və tətbiqi

Dövrün sonuna tarifləri tənzimlənən mal və xidmətlərin sayının 15-dək azalması

Mərhələli olaraq qiymətlərin (tariflərin) dövlət tənzimlənməsinin azalması

2.

Qiymətlərinin (tariflərinin) dövlət tərəfindən tənzimlənməsi zəruri olan hüquqi hərəkət və xidmətlər üzrə tariflərin, hüquqi nəticələrindən asılı olaraq, dövlət rusumu və ya xidmət haqları ilə əvəzlənməsi

İN

MN, aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

Müvafiq təkliflərin həyata keçirilməsi

Dövrün sonuna hüquqi hərəkət və xidmətlər üzrə xərcə əsaslanmayan tariflərin dövlət rüsumu və ya xidmət haqları ilə əvəzlənməsi

1.1.14.

Fəaliyyət istiqaməti: Mədəniyyət və Yaradıcı Sənayelərin (MYS) dinamik inkişafının təmin edilməsi və bu sahədə ixrac potensialının gücləndirilməsi

1.

MYS-nin inkişafı üçün müasir hüquqi və tənzimləyici infrastrukturun yaradılması, o cümlədən normativ hüquqi, statistika bazası, əqli mülkiyyət, eləcə də idarəetmə üzrə mexanizmlərin formalaşdırılması

MdN

İN, DSK, ƏƏSMN, ƏMA, ETN, RİNN, DŞAK, DTA, VXSİDA [1]

2022‒2026

 

Təkmil hüquqi və tənzimləyici infrastrukturun yaradılmasına dair təkliflərin həyata keçirilməsi

MYS-lərin ÜDM-də payının hər il 10% artması

MYS-nin qeyri-neft/qaz sənayesi üzrə göstəricilərdə payının artması

2.

MYS-nin sənaye kimi formalaşmasının və bazar iştirakçılarının fəaliyyətinin dəstəklənməsi, o cümlədən istehsalat bazasının təkmilləşdirilməsi və sahəvi klasterləşmənin təşviqi

MdN

İN, MN, VXSİDA, DTA, müvafiq YİH orqanları

2022‒2026

 

Müvafiq sahədə təkliflərin həyata keçirilməsi

MYS ilə məşğul olan müəssisələrin sayının hər il 5% artması

3.

Müasir və rəqabətli MYS sahələrinin tələblərinə uyğun sertifikat proqramlarının və xaricdə təhsil üçün xüsusi təqaüd proqramının yaradılması

MdN

İN, ETN, RİNN, ƏƏSMN

2022‒2026

 

MYS sahələri üzrə sertifikatlı təhsil və təlim proqramlarının tətbiqi

Xaricdə təhsil üçün xüsusi təqaüd proqramının həyata keçirilməsi

MYS üzrə xaricdə təqaüd proqramı çərçivəsində 60 nəfər tələbənin təhsil alması;

1000 nəfər sahəvi mütəxəssisin sertifikatlaşdırılması; Tədris mərkəzinin yaradılması və hər il ən azı 100 gəncin təhsilə cəlbi;

Tədris olunan sahəvi ixtisasların sayının 10% artması və məzmununun daha da yaxşılaşması

MYS sahələri üzrə təhsil, təlim və təqaüd proqramlarında iştirak edən subyektlərin iqtisadi və maliyyə göstəricilərinin yaxşılaşması

4.

MYS üzrə ixrac imkanlarının genişlənməsinə yönələn təşviq mexanizmlərinin yaradılması

MdN

İN, XİN

2022‒2026

 

Təşviq mexanizmlərinin yaradılmasına dair təkliflərin həyata keçirilməsi

Əlçatanlığı təmin olunacaq yerli və beynəlxalq ixrac və satış (o cümlədən rəqəmsal) platformalarının sayının hər il 10% artması

MYS-nin qeyri-neft/qaz üzrə iqtisadi göstəricilərdə payının artması

Regional və qlobal əməkdaşlıq platformalarında iştirakçıların sayının hər il 10% artması

MYS ilə əlaqəli məhsul və xidmətlərin ixracının hər il 10% artması

1.1.15.

Fəaliyyət istiqaməti: Əhalinin yaşayış standartlarının yaxşılaşdırılması üçün mənzil-tikinti işinin inkişaf etdirilməsi

1.

Yaşayış sahələrinin tikintisinin maya dəyərinin azaldılması, yaşayış sahələrinin tikintisi ilə məşğul olan subyektlərin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, cəlb edilmiş resursların maya dəyərinin azaldılması

İKZF

İN, MN, MB, aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

 

Müvafiq sahədə təkliflərin həyata keçriilməsi

Yaşayış sahələrinin tikintisi ilə məşğul olan subyektlərin maliyyə resurslarına əlçatanlığının hər il artması

Keyfiyyətli və müasir mənzillə təmin olunan şəxslərin sayının artması

2.

Tikintinin müxtəlif mərhələlərində yaşayış sahələrinin dövriyyəyə cəlb edilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi

İKZF

MB, aidiyyatı qurumlar

2022‒2026

 

Yaşayış sahələrinin dövriyyəyə cəlb edilməsi üçün zəruri infrastrukturun formalaşması

Tikinti sektorunun likvidliyinin artması

3.

Uzunmüddətli yaşayış maliyyəsi bazarının likvidliyinin artırılması və resurs mənbələrinin diversifikasiyası

İKZF

İN, MN, MB

2022‒2026

 

Yaşayış maliyyəsinin inkişafı sahəsində təkliflərinin həyata keçirilməsi

Uzunmüddətli yaşayış maliyyəsi bazarında iştirakçıların sayının artması

Uzunmüddətli ipoteka istiqrazları bazarının həcminin və investorlar dairəsinin artması

4.

Yaşayış maliyyəsinin infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi

İKZF

İN, MB

2022‒2026

 

Yaşayış maliyyəsinin inkişafı sahəsində təkliflərinin həyata keçirilməsi

Elektron ipoteka kağızlarının tətbiq olunması və məlumat mübadiləsinin elektronlaşması

Yaşayış maliyyəsi ilə bağlı biznes proseslərinin müasirləşməsi

5.

Tikinti məqsədli xammal ehtiyatlarından istifadə qaydalarının sadələşdirilməsi

İN

aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

 

Tikinti materialları istehsalının təşviqi ilə bağlı təklifin həyata keçirilməsi

Tikinti materialları istehsalında xammal xərclərinin hər il davamlı azalması

Yerli tikinti sənayesinin iqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşması

6.

Tikinti materialları istehsalının təşviqi mexanizmlərinin yaradılması

İN

MN, DGK, İKZF

2022‒2026

 

Tikinti materiallarının istehsalı üzrə göstəricilərin, o cümlədən rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının artması

Yerli tikinti materialları istehsalının həcminin və sayının artması

7.

Tikinti materiallarının yerli istehsalı üzrə bacarıqların inkişaf etdirilməsi

İN

2022‒2026

 

Təlim Mərkəzində sertifikatlaşdırılmış proqramların həyata keçirilməsi

Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun “AZS dövlət standartlarının kataloqu” əsasında müvafiq sahədə sertifikasiya proqramlarının yaradılması və aidiyyəti üzrə təlimlərin keçirilməsi

1.1.16.

Fəaliyyət istiqaməti: Su ehtiyatlarının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi yolu ilə iqtisadi fəallığın dəstəklənməsi

1.

Ölkədə su ehtiyatlarının idarə edilməsinin qiymətləndirilməsi, elektronlaşdırılması, uçot sisteminin təkmilləşdirilməsi və maarifləndirmə işi aparılması

ETSN

FHN, KTN, “AzMelSu-Təs” ASC, “Azərsu” ASC, “Azərenerji” ASC, AMEA, VXSİDA

2022‒2024

 

Su ehtiyatlarının səmərəli idarə edilməsi və su itkilərinin azaldılması üzrə təkliflərin həyata keçirilməsi

Ölkədə su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və məlumatların “Elektron su təsərrüfatı” informasiya sistemi-nə inteqrasiya edilməsi

Su ehtiyatlarının səmərəli idarə edilməsinə nail olunması

 

 

2.

Alternativ su mənbələrindən istifadə praktikasının genişləndirilməsi

“Azərsu” ASC

“AzMelSuTəs” ASC, ETSN, AMEA, YİH

2023‒2026

 

 

Ölkə ərazisində mövcud şirin su mənbələrinə qənaət edilməsi

Əhalinin içməli su ilə təminat səviyyəsinin yaxşılaşması

3.

Su itkilərinin azaldılması və su ehtiyatlarının artırılması

“AzMelSuTəs” ASC, ETSN

“Azərsu” ASC, KTN, FHN, “Azərsu” ASC

2022‒2026

 

Suvarma kanallarının yenidən qurulması və yeni su anbarlarının yaradılması

Su itkilərinin qarşısının alınması, ölkədə əlavə su ehtiyatı fondunun yaradılması

4.

İçməli su mənbələrinin genişləndirilməsi, tullantı sutəmizləyici qurğular kompleksi və magistral kanalizasiya kollektorlarının tikintisi

“Azərsu” ASC

 

2022‒2026

32 şəhər və rayon mərkəzlərinin kanalizasiya sisteminin inşası yekunlaşdırılmışdır

Əhalinin mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi ilə təmini və tullantı sularının təmizlənərək kənarlaşdırılması

Xəzər dənizi və digər su hövzələrinin çirklənməsinin qarşısının alınması

1.1.17.

Fəaliyyət istiqaməti: Yol-nəqliyyat infrastrukturunun yenidən qurulması

1.

Daxili və transsərhəd yol-nəqliyyat infrastrukturunun tikintisinin həyata keçirilməsi və zəruri sistemlə təmini

AAYDA

 

2022‒2026

 

Müvafiq yol-nəqliyyat infrastrukturunun tikintisinə dair tədbirlərin icra edilməsi

Ələt‒Astara‒İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun və Astara çayı üzərində körpünün tikintisi;

Müvafiq marşrutlar üzrə yük və sərnişin daşımaların həcminin artması

Muğanlı‒İsmayıllı‒Qəbələ avtomobil yolunun və Ağsuçay üzərində körpünün tikintisi; Bakı‒Quba‒Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun tikintisi

2.

Dəmir yolu xəttinin infrastruktur təminatının gücləndirilməsi

ADY

 

2022‒2026

 

Bakı‒Böyük Kəsik dəmir yolu xəttinin infrastruktur təminatı

1.1.18.

Fəaliyyət istiqaməti: Yeni özəlləşdirmə strategiyasının həyata keçirilməsi

1.

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinə və idarəetməyə verilməsinə dair yeni Qanun layihəsinin hazırlanması

İN

ƏN, MN

2022‒2023

 

Müvafiq qanun layihəsinin hazırlanması

Müvafiq Qanun layihəsinin qəbulu

 

 

 

2.

Yeni sahələrin özəlləşdirməyə hazırlanmasına dair təkliflər verilməsi

İN

aidiyyəti qurumlar

2022‒2025

 

Özəlləşdirməyə açılacaq sahələrin siyahısının hazırlanması və tətbiqi

Yeni sahələrin (150-dən az olmayan sayda müəssisə və obyektin) özəlləşməyə açılması

 

3.

Özəlləşdirilməsi müəyyən müddət məqsədəuyğun hesab olunmayan təsərrüfat subyektlərinin kommersiyalaşdırılması, idarəetməyə verilməsi və ya onlardan birgə istifadə mexanizminin yaradılması

İN

aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

 

Qəbul edlmiş yeni yanaşmalara uyğun dövlət‒özəl tərəfdaşlığı mexanizminin tətbiqi

Müvafiq sahələrdə dövlət əmlakının (müəssisələrin, payların, səhmlərin) idarəetməyə verilməsi və ya kommersiyalaşması

Müvafiq dövlət müəssisələrinin kommersiyalaşması və səmərəlilik göstəricilərinin yaxşılaşması

1.1.19.

Fəaliyyət istiqaməti: İqtisadiyyatda rəqabət mühitinin yaxşılaşdırılması və sahibkarlıq subyektləri üzrə mübahisələrin alternativ həlli yollarının genişləndirilməsi

1.

Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün tənzimləmə və normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

İN

aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

 

Təkmilləşdirilmiş tənzimləmə və qanunvericilik bazasına dair təkliflərin hazırlanması və qəbulu

Sahibkarlıq fəaliyyətinin çevik tənzimlənməsi mexanizminin güclənməsi

Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli mühitin yaranması

2.

Məhkəmə işlərinin, xüsusilə kommersiya mübahisələrinin həllində müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi, o cümlədən məhkəmə icraatının videokonfrans əlaqə sistemindən istifadə etməklə aparılması sahəsində əlavə tədbirlər görülməsi

ƏN

İN, MN

2022‒2026

 

Kommersiya mübahisələrinin həllində müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqinə dair təkliflərin həyata keçriilməsi

Sahibkarlıq subyektlərinin tərəf olduğu mübahisələrin baxılmasında operativliyin, şəffaflığın və səmərəliliyin artması

Sahibkarlıq fəaliyyətində yaranan münaqişələrin həllində çevikliyin artması

3.

Mübahisələrin alternativ həlli vasitələrinin genişləndirilməsi üçün qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında “Arbitraj haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsinin hazırlanması və qəbul edilməsi

ƏN

 

2022‒2023

Mübahisələrin məhkəmədənkənar həlli üzrə mediasiya mexanizmi yaradılaraq tətbiq olunur

“Arbitraj haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsinin qəbulu

“Arbitraj haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi

 

1.1.20.

Fəaliyyət istiqaməti: Biznes üçün investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması və monitorinqinin infrastruktur, texnoloji və hüquqi çərçivələrinin yaradılması

1.

İnvestisiya mühitini tənzimləyən normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

İN

aidiyyəti qurumlar

2022

 

“İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbulu

 

 

2.

İnvestisiyaların təşviqi üçün yeni rəqəmsal platformaların yaradılması

İN

 

2022‒2026

 

İnvestinazerbaijan.gov.az platformasının hazırlanması və tətbiqi

Dövrün sonuna investinazerbaijan.gov.az portalı vasitəsilə Azərbaycan ərazisində investorlara təqdim olunan layihələrdən ən azı 10 investisiya layihəsinin icrasına başlanılması

Qeyri-neft/qaz investisiyalarının və BXİ cəlbinin həcminin artması

3.

Mediasiya işinin təbliği və KOB subyektləri arasındakı mübahisələrdə mediasiya fəaliyyətinin tətbiqi

ƏN

Mediasiya Şurası, İN

2022‒2026

 

Mediasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsinə dair təkliflərin həyata keçirilməsi

Mediasiya hesabına həll olunan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı mübahisələrin sayının hər il 10% artması

Sahibkarlıq fəaliyyətində yaranan münaqişələrin çevik həllinə imkan verən mediasiya sisteminin genişlənməsi

4.

“Rəqabətin inkişafı və inhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınmasına dair 2022‒2025-ci illərdə Milli Fəaliyyət Proqramı”nın hazırlanması və adiyyəti üzrə təqdim olunması

İN

ƏN, aidiyyəti qurumlar

2022‒2023

 

Müvafiq Milli Fəaliyyət Proqramının hazırlanması

Müvafiq Milli Fəaliyyət Proqramının qəbulu

 

 

 

5.

Beynəlxalq təcrübəni və müasir yanaşmaları əks etdirən Rəqabət Məcəlləsinin qəbul olunması

İN

ƏN, aidiyyəti qurumlar

2022‒2023

 

Rəqabət Məcəlləsinin hazırlanması

Rəqabət Məcəlləsinin qəbulu

 

 

 

6.

Dövlət satınalmalarının vahid internet portalının (portal) əhatə dairəsinin genişləndirilməsi

İN

MN, VXSİDA

2022‒2023

 

Müvafiq portalın əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə dair təkliflərin həyata keçriilməsi

Dövrün sonuna portal vasitəsilə həyata keçirilən satınalmaların ümumi dövlət satınalmalarında xüsusi çəkisinin 50%-ə çatması

 

 

 

7.

Kapital və əmlakın amnistiyası üzrə mexanizmlərin hazırlanması və müvafiq normativ hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi

İN

MN

2022‒2026

 

Müvafiq sahədə mexanizmlərin hazırlanması və qəbulu

Müvafiq sahədə normativ hüquqi aktların qəbulu

Qeyri-neft/qaz özəl investisiyaların həcminin artması; Mövcud əmlak fondunun leqal əsasda tam qeydiyyatı

8.

Sahibkarlıq fəaliyyətinə icazələrin alınması üçün müvafiq elektron platformanın işləkliyinin təmin olunması

İN

VXSİDA, aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

 

Elektron Platformanın tətbiqi

Hər il 5 əlavə icazənin elektron platforma vasitəsilə verilməsinə nail olunması

Platforma vasitəsilə icazə almış sahibkarların sayının artması

9.

Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə dövlət, sahibkar və ictimai təşkilatlar arasında əməkdaşlıq mexanizmlərinin gücləndirilməsi

İN

aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

 

Sahibkarlıq assosiasiyasının yaradılmasına dair təkliflərin həyata keçirilməsi

Hər il 3 yeni sahibkarlıq assosiasiyasının yaradılması

Biznes mühitinə dair sahibkarların məlumatlılıq səviyyəsinin yüksəlməsi və bu sahədə beynəlxalq reytinq göstəricilərinin yaxşılaşması

10.

Bizneslərin mövcud vəziyyətinin müntəzəm monitorinqinin təmin edilməsi məqsədilə sahibkarlar arasında mütəmadi olaraq sorğuların təşkil edilməsi

İN

 

2022‒2026

 

Bizneslərin mövcud vəziyyətinin monitorinqi sisteminin yaradılması və tətbiqi

Hər il 10 sorğunun keçirilməsi

1.1.21.

Fəaliyyət istiqaməti: Ölkədə məhsul və xidmət istehsalının müasir keyfiyyət standartlarına uyğunluğunun təmin edilməsi

1.

Azərbaycan Metrologiya İnstitutunda yeni laboratoriya şəbəkəsinin qurulması

İN

aidiyyəti qurumlar

2022‒2026

 

Müvafiq laboratoriyaların yaradılmasına dair təkliflərin hazırlanması

Dövrün sonuna yeni yaradılan laboratoriyaların sayının 20-yə çatdırılması

Ölçmələrin beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşması

2.

Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzinin İLAC beynəlxalq təşkilatına tam həqiqi üzv kimi qəbul olunması

İN

aidiyyəti qurumlar

2022‒2023

 

Beynəlxalq standartın tələblərinə uyğunlaşmaya dair təkliflərin həyata keçirilməsi

Ölkənin İLAC beynəlxalq təşkilatına tam üzv seçilməsi

 

 

 

3.

Keyfiyyətə nəzarət sahəsində göstərilən xidmətlərin rəqəmsallaşdırılması və vahid elektron portalın yaradılması

İN

VXSİDA, aidiyyəti qurumlar

2022

 

Keyfiyyətə nəzarət üzrə rəqəmsal infrastrukturun fəaliyyət göstərməsi