×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Mərkəzi bankın qərarı
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
27.07.2022
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
30/1
ADI
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 2016-cı il 03 may tarixli 25/1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən banklara kreditlərin verilməsi Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
10.08.2022
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.060.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
23202207270301
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
09.08.2022
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKININ İDARƏ HEYƏTİNİN

 

QƏRARI

 

№ 30/1

 

Bakı şəhəri                                                                                              27 iyul 2022-ci il

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 2016-cı il 03 may tarixli 25/1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən banklara kreditlərin verilməsi Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci maddəsinə əsasən

 

Q Ə R A R A  A L I R:

 

1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 2016-cı il 03 may tarixli 25/1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən banklara kreditlərin verilməsi Qaydaları”nda dəyişikliklər təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Hüquq departamentinə (Rəna Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

 

Mərkəzi Bankın sədri

Taleh Kazımov

 

 


 

 

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı

Qərar № 30/1

27 iyul 2022-ci il

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 2016-cı il 03 may tarixli 25/1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən banklara kreditlərin verilməsi Qaydaları”nda dəyişikliklər

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 2016-cı il 03 may tarixli 25/1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən banklara kreditlərin verilməsi Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1.3-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“1.3. Yenidənmaliyyələşdirmə kreditləri hərrac vasitəsilə və ya hərracdan kənar verilə bilər.”;

2. 3.1-ci bənddə, 3.1.1-ci, 3.1.3-cü və 3.1.11-ci yarımbəndlərdə “30 günədək” sözləri “Hərraclar vasitəsilə” sözləri ilə əvəz edilsin, həmçinin 3.1.1-ci yarımbənddə “məqsədilə” sözündən sonra “180 gündən çox olmayan müddətə” sözləri əlavə edilsin;

3. 3.1.2-ci yarımbənddə “30 günədək yenidənmaliyyələşdirmə kreditləri” sözləri “Bu növ kreditlər” sözləri ilə əvəz edilsin;

4. 3.1.10-cu yarımbənddə “30 günədək” sözləri “Hərraclar vasitəsilə verilən” sözləri ilə əvəz edilsin;

5. 3.1.12-ci yarımbənddə “5 (beş)” sözləri “3 (üç)” sözləri ilə əvəz edilsin;

6. aşağıdakı məzmunda 3.1.13-cü yarımbənd əlavə edilsin:

“3.1.13. Hərraclarda aşağıdakı tələblərə cavab verən banklar iştirak edə bilər:

3.1.13.1. “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq həyata keçirilən nəzarət tədbirləri çərçivəsində fəaliyyətinə məhdudiyyət və ya qadağa qoyulmayan;

3.1.13.2. Mərkəzi Bank və ya banklar qarşısında vaxtı keçmiş kredit öhdəliyi olmayan.”;

7. 3.2-ci bənd ləğv edilsin;

8. 3.3-cü bənddə “360 gündən yuxarı müddətə verilən” sözləri “Hərracdan kənar verilən” sözləri ilə əvəz edilsin;

9. 3.3.1-ci yarımbənddə “360 gündən yuxarı müddətədək yenidənmaliyyələşdirmə kreditləri verilə bilər” sözləri “Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı ilə təminat əsasında 360 gündən çox olmayan müddətə hərracdan kənar yenidənmaliyyələşdirmə kreditləri verilə bilər. Bu kreditlərin verilməsinin digər şərtləri İdarə Heyətinin qərarı ilə müəyyən olunur” sözləri ilə əvəz edilsin;

10. 3.3.2-ci yarımbənd ləğv edilsin;

11. 4.1-ci bənddən “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının müraciəti əsasında” sözləri çıxarılsın;

12. 4.2-ci bənd ləğv edilsin;

13. 4.6.4-cü yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“4.6.4. bankın və ya bankın səhmdarlarının mülkiyyətində olan, heç bir öhdəlik üzrə yüklü edilməmiş və barəsində məhkəmə mübahisəsi olmayan daşınmaz əmlak.”;

14. 4.6.5-ci yarımbənd ləğv edilsin;

15. 4.7-ci bənddə “Sonuncu instansiya kreditinin verilməsi üçün barəsində müraciət olunan bankın” sözləri “Bankın” sözü ilə, “və” sözü “və ya” sözləri ilə əvəz edilsin;

16. 5.1.2-ci yarımbənddən “və qızıl külçə formasında bank metalı” sözləri çıxarılsın;

17. 5.1.3-cü yarımbənddə “və rəsmi reyestrdə üzərində mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınan daşınar əmlak - likvid” sözləri “- bazar” sözü ilə əvəz olunsun;

18. 5.2-ci bənddən “və rəsmi reyestrdə üzərində mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınan daşınar əmlak” sözləri çıxarılsın.

 

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status