AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
13.02.1999
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
102
ADI
“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 28-02-1999, Nəşr nömrəsi: 02, Maddə nömrəsi: 85)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
260.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə

“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə

Azərbaycan Respublİkası Prezİdentİnİn Fərmanı

 

Yerin təkindən istifadənin dövlət tənzimlənməsini və “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1.   İstifadəyə verilən yer təki sahələri haqqında geoloji informasiyanın və faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət ekspertizasının keçirilməsi Qaydaları” (əlavə olunur) təsdiq edilsin.

2.   Müəyyən edilsin ki: [1]

“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-cü maddəsinin 8-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti və yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər;

“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsinin 3-cü hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi həyata keçirir, neft və qazla bağlı istifadəyə verilən yer təki sahələrinin ölçüləri, sahələrin sayı və çıxarılan neft və qaz ehtiyatlarının müəyyənləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin iştirakı ilə həyata keçirilir; [2]

“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19-cu maddəsinin 3-cü hissəsində nəzərdə tutulmuş “səlahiyyətli orqanlar”ın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi həyata keçirir;

“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 21-ci maddəsinin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş “səlahiyyətli orqanlar”ın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi öz səlahiyyətləri çərçivəsində həyata keçirirlər; [3]

“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22-ci maddəsinin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi həyata keçirir;

“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22-ci maddəsinin 7-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi həyata keçirirlər; [4]

“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 23-cü maddəsinin 1-ci və 2-ci hissələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi həyata keçirir;

“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi həyata keçirir; [5]

“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 32-ci maddəsinin 5-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi həyata keçirir; [6]

“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 47-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi öz səlahiyyətləri çərçivəsində həyata keçirirlər. [7]

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 4 oktyabr tarixli 637 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin və onları verən icra hakimiyyəti orqanlarının Siyahısı”na aşağıdakı redaksiyada 63—65-ci bəndlər əlavə edilsin:

 

“63.

Dağ-mədən işləri ilə əlaqədar istehsal tullantılarından istifadəsi; elmi, mədəni, estetik, müalicə-sağlamlıq əhəmiyyətlərinə malik xüsusi mühafizə edilən geoloji obyektlərin (elmi və tədris sınaq meydanları, geoloji qoruqlar, yasaqlıqlar, təbiət abidələri, mağaralar və digər yeraltı boşluqlar) yaradılması; mineraloji, paleontoloji və digər geoloji kolleksiya materiallarının toplanması

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi [8]

64.

Faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların tikilməsi və istismarı

Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi

65.

Arxeoloji qazıntıların aparılması

Nazirlər Kabineti yanında Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Mühafizəsi və Bərpası Komitəsi”.

 

4.   Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: [9]

bu Fərmanın 3-cü bəndində göstərilən fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarını bir ay müddətində hazırlayıb təsdiq etsin;

bu Fərmanın icrasını təmin edən digər məsələləri həll etsin.

5.   Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 13 fevral 1999-cu il

№ 102


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

1999-cu il 13 fevral tarixli 102 nömrəli fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

 

İstifadəyə verilən yer təki sahələri haqqında geoloji informasiyanın və faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət geoloji ekspertizasının keçirilməsi

Qaydaları

I. Ümumİ müddəalar

1.1. Bu Qaydalar “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 27 aprel tarixli 701 nömrəli Fərmanına əsasən hazırlanmış və Azərbaycan Respublikasında faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan, yeraltı qurğuların tikintisi və istismarı üçün yararlı olan yerin təki sahələri haqqında geoloji informasiyanın, kəşfiyyatı aparılmış faydalı qazıntı yataqları ehtiyatlarının və mineral xammal üçün kondisiyaların dövlət ekspertizasının (bundan sonra “dövlət geoloji ekspertizası” adlandırılacaq) aparılması və təsdiq edilməsi qaydalarını və əsas tələblərini müəyyən edir.

1.2. Dövlət geoloji ekspertizası ekspertizaya təqdim olunmuş sənədlərin dəqiqliyi, dolğunluğu, tərkibi, ekspertiza təyinatı, dövlətin yerin təkindən istifadə məsələlərində həyata keçirdiyi texniki siyasət, mineral xammalın mövcud konyunkturu və elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri nəzərə alınmaqla keçirilir.

1.3. Faydalı qazıntıların çıxarılmasına, yeraltı qurğuların tikintisi və istismarı məqsədi ilə yer təki sahələrinin ayrılmasına həmin faydalı qazıntı ehtiyatlarının və yer təki sahələrinin müvafiq xüsusiyyətləri haqqında geoloji informasiyanın dövlət geoloji ekspertizası keçirildikdən və təsdiq edildikdən sonra icazə verilir.

1.4. Dövlət geoloji ekspertizası faydalı qazıntı yatağının geoloji öyrənilməsinin bütün mərhələlərində aparıla bilər. Bu hallarda ekspertizaya təqdim olunan geoloji sənədlər faydalı qazıntı ehtiyatlarının kəmiyyətini və keyfiyyətini, sənaye əhəmiyyətini, onların çıxarılmasının dağ-mədən, hidrogeoloji, ekoloji, mühəndis-geoloji və digər şəraitini obyektiv qiymətləndirməyə imkan verməlidir.

1.5. Yerin təkinin geoloji öyrənilməsi (axtarış, kəşfiyyat) və faydalı qazıntıların hasilatı eyni zamanda aparıldıqda, faydalı qazıntı yatağının istismarına onun ehtiyatlarının dövlət geoloji ekspertizasından əvvəl xüsusi razılığın şərtlərinə uyğun olaraq başlana bilər. Bu hal istismar işlərinin geoloji  öyrənilmə ilə birgə aparılmasının iqtisadi cəhətdən məqsədyönlü hesab edilən kiçik ehtiyatlara və mürəkkəb geoloji xüsusiyyətlərə malik faydalı qazıntı yataqlarına (optik xammala, əlvan və bəzək daşlarına, yeraltı sulara və sairə) şamil edilə bilər. Xüsusi razılığın və ya icazənin şərtlərinə uyğun olaraq bu yataqların faydalı qazıntı ehtiyatları haqqında geoloji informasiya göstərilən müddətdə dövlət geoloji ekspertizasına təqdim edilir.

1.6. Dövlət geoloji ekspertizasını Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi (bundan sonra – Agentlik) aparır və təsdiq edir. Neft və qazla bağlı geoloji informasiyanın və ehtiyatların dövlət geoloji ekspertizası Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin iştirakı ilə aparılır. [10]

II. Dövlət geolojİ ekspertİzasının məqsədİ, vəzİfəsİ və obyektlərİ

2.1. Mineral xammal üçün kondisiyalar və kəşfiyyatı aparılmış yataqların faydalı qazıntı ehtiyatlarını dövlət geoloji ekspertizasından keçirməkdə məqsəd — yerin təkinin faydalı qazıntı ehtiyatlarının səmərəli və kompleks işlənilməsini təmin etməkdən, yerin  təkindən istifadə haqqını və istifadəyə verilən yer təki sahələrinin sərhədlərini müəyyən etməkdən ibarətdir.

Faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan, yeraltı qurğuların tikintisi və istismarı üçün yararlı olan yer təki sahələri haqqında geoloji informasiya da dövlət geoloji ekspertizasından keçirilməlidir.

2.2. Faydalı qazıntı ehtiyatlarının və yerin təkinin digər xüsusiyyətləri haqqında informasiyanın dövlət geoloji ekspertizası aşağıdakılara baxılmaqla aparılır:

mineral-xammal bazasının formalaşdırılması və yer təkinin faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan məqsədlərlə istifadəsi üzrə işlərin vəziyyəti və perspektiv inkişafına;

dağ-mədən müəssisələrinin tikintisi (rekonstruksiyası), sənaye tullantılarının basdırılması üçün yeraltı qurğuların, neft-qaz anbarlarının və digər obyektlərin, eləcə də sənaye və mülki təyinatlı mühüm yerüstü qurğuların (HES, AES, kanallar və s.) layihələri və texniki-iqtisadi əsaslandırmalarına (hesablamalara);

yer təkinin istifadəyə verilmə şərtləri, eləcə də zəruri hallarda obyektlərin əlavə geoloji öyrənilməsi və istismarı zamanı müəyyən edilmiş göstəricilərlə layihə və xüsusi razılığın və ya icazənin tələbləri arasında uyğunsuzluq aşkar edildikdə əvvəllər müəyyən edilmiş göstəricilərə yenidən baxılmasına; [11]

təbii sərvətlərin istifadəsi və mühafizəsinin kompleks sxem layihələrinin yer təkinin istifadəsi və mühafizəsinə aid hissəsinə, eləcə də dağ-mədən və emal istehsalatının tullantılarında yığılan texnogen xammalın təkrar istifadəsi layihələrinə;

faydalı qazıntı yataqları fondunun formalaşdırılması və ayrı-ayrı yataqlar üzrə faydalı qazıntı ehtiyatlarının bu fonda daxil edilməsi məsələlərinə;

mineral xammal ehtiyatlarından və faydalı qazıntıların hasilatı ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün nəzərdə tutulan yer təki sahələrinin vəziyyəti və istifadəsinin səmərəliliyinə;

sənaye əhəmiyyətli faydalı qazıntı yataqları kəşfçilərinin mükafatlandırılması haqqında sənədlərə;

yer təki sərvətlərinin geoloji öyrənilməsi, mühafizəsi və istifadəsi, eləcə də yerin təki haqqında məlumatların istifadəsi məsələləri üzrə fikir müxtəlifliyinə.

2.3. Dövlət geoloji ekspertizasının əsas vəzifəsi, faydalı qazıntı yataqları və yer təkinin digər xüsusiyyətləri haqqında informasiya daşıyan geoloji və digər sənədlərin müəyyən olunmuş standartlara (qaydalara, normalara), elmi-texniki tərəqqinin mövcud səviyyəsinə uyğunluğunun və bu sənədlərin nəzərdə tutulan məqsədlə istifadə olunmasının təhlili və qiymətləndirilməsindən ibarətdir.

2.4. Əsas vəzifəyə uyğun olaraq dövlət geoloji ekspertizası aşağıdakıları qiymətləndirir:

faydalı qazıntı ehtiyatlarının kəmiyyəti, keyfiyyəti, tərkibi, texnoloji və digər xüsusiyyətləri, eləcə də yerin təkindən faydalı qazıntıların hasilatı ilə əlaqədar olmayan məqsədlərlə istifadə imkanlarını müəyyən edən digər xüsusiyyətləri haqqında məlumatların etibarlılığını;

faydalı qazıntı yataqlarının və mineral xammalın hasilatı ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün istifadəyə yararlı olan yer təki sahələrinin coğrafi-iqtisadi, geoloji, dağ-mədən-texniki, hidrogeoloji, mühəndis-geoloji, ekoloji və digər şəraitləri haqqında məlumatların dolğunluğunu və etibarlılığını;

yer təkinin istifadəsi, mühafizəsi və qiymətləndirilməsi üzrə təklif və nəticələrin, o cümlədən mineral-xammal bazasının genişləndirilməsi, ehtiyatların və hasilatla əlaqədar olmayan məqsədlər üçün istifadəyə yararlı yer təki sahələrinin sonrakı geoloji öyrənilmə və ya sənaye istismarı üçün hazırlanma dərəcəsi üzrə təklif və nəticələrin, eləcə də yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə təkliflərin əsaslandırılmasını;

yer təkinin geoloji öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə axtarış, kəşfiyyat və digər işlərin keyfiyyətini və nəticələrini, mineral-xammal bazasının bərpasına yönəldilmiş dövlət və digər vəsaitlərin istifadə səmərəliliyini;

yer təkinin geoloji öyrənilməsi, mühafizəsi və istifadəsi üzrə işlərin icrası üçün əsas olan proqram, layihə, texniki-iqtisadi əsaslandırma və digər sənədlərin aparılma şərtləri və nəticələrini, o cümlədən işlərin ətraf mühitə təsiri ilə əlaqədar nəticələrini;

kəşfiyyatı aparılmış faydalı qazıntı ehtiyatlarından və onların hasilatı ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün yerin təki sahələrindən istifadənin ətraf mühitə və yerin təkinə dəyəcək zərərin məhdudlaşdırılması üzrə tədbirlərin səmərəliliyini.

2.5. Dövlət geoloji ekspertizasının obyektləri faydalı qazıntı yataqlarının ehtiyatları, mineral xammala kondisiyalar və faydalı qazıntıların hasilatı ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün istifadəyə yararlı olan yerin təki sahələri haqqında məlumat verən bütün növ geoloji və digər sənədlərdir, o cümlədən:

geoloji-planaalma, axtarış-kəşfiyyat, hidrogeoloji və mühəndis-geoloji, sənaye və mülki obyektlərin tikintisi məqsədi ilə aparılan tədqiqatlar da daxil olmaqla, elmi tədqiqat və yer təkinin geoloji öyrənilməsi üzrə digər iş növlərinin nəticələri haqqında hesabatlar;

faydalı qazıntı yataqlarının və yer təki sahələrinin istismarı üzrə göstəricilər də daxil olmaqla, yer təkinin geoloji öyrənilməsi və istifadəsi prosesində alınmış geoloji və dağ-mədən-texniki sənədləşdirmələr;

dağ-mədən müəssisələrinin və quraşdırılması yer təkinin istifadəsi ilə əlaqədar olan digər obyektlərin layihələri və texniki-iqtisadi əsaslandırmalar;

faydalı qazıntı yataqlarının sənaye əhəmiyyətinin, dağ-mədən-geoloji və digər şəraiti nəzərə almaqla onların səmərəli işlədilməsi üsullarının mineral-xammalın kompleks istifadə olunmasının geoloji iqtisadi qiymətləndirmələri və mineral-xammal üçün kondisiyalar.

III. Faydalı qazıntıların ehtİyatları və yer təkİnİn dİgər xüsusİyyətlərİ haqqında məlumatlara verİlən əsas tələblər

3.   Dövlət geoloji ekspertizasına təqdim olunan faydalı qazıntıların ehtiyatları və faydalı qazıntıların hasilatı ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün istifadə olunan yer təki sahələri haqqında informasiya həmin ehtiyatların və sahələrin istehsalatda işlənməsi nəticəsində alına biləcək nəticələrin sənaye əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan bütün göstəricilərə malik olmalıdır, o cümlədən:

3.1. Kəşfiyyatı aparılmış faydalı qazıntıların ehtiyatları haqqında informasiya aşağıdakıları əks etdirməlidir:

faydalı qazıntı yatağının coğrafi-iqtisadi mövqeyi, relyefi, ərazinin iqlimi, hidroqrafik şəbəkəsi, nəqliyyat və enerji kommunikasiyaları, əhalisi və yaşayış məntəqələri, yerli təbii sərvətlərdən yatağın istismarında istifadə imkanları haqqında məlumatları;

faydalı qazıntı yataqlarının açılması və istismarı prosesində alına biləcək əsas və əlavə məhsulların mümkün istehlakçıları, hasilat və emalın ətraf mühitə mənfi təsiri nəzərə alınmaqla mümkün iqtisadi səmərəliliyi haqqında məlumatları;

aparılmış axtarış, kəşfiyyat, hidrogeoloji və digər işlər, o cümlədən elmi-tədqiqat və layihə araşdırma işləri, onların əsas nəticələrinin faydalı qazıntı ehtiyatlarının və yatağın istismarı şəraitinin qiymətləndirilməsində istifadə edilməsi səviyyəsi haqqında məlumatları;

yataqların geoloji quruluşu, onları təşkil edən süxurların tərkibi, yaşı, fasiya və formasiyası, yayılması, qalınlığı və yatım şəraiti, əsas geoloji strukturlar (qırışıq və qırılma) və geoloji quruluşun ehtiyatını təşkil edən faydalı qazıntının morfologiyasına, tərkibinə, fəzada yerləşməsinə və onların istismar şəraitinə təsir edən digər elementləri haqqında məlumatları;

faydalı qazıntı yataqlarının dağ-mədən-texniki, hidrogeoloji, mühəndis-geoloji və digər istismar şəraitləri, o cümlədən süxurların fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri, onların möhkəmliyi, suffoziya proseslərinin təzahürü imkanları, qaz və partlayışdan təhlükəsizliyi, yeraltı suların dinamikası və dağ qazmalarına ehtimal olunan su axınları, bu sulardan su təchizatında istifadə olunma imkanları və faydalı qazıntıların hasilatını mürəkkəbləşdirə biləcək proseslərin inkişafının qarşısının alınması üzrə tədbirlər haqqında məlumatları;

faydalı qazıntıların kəmiyyəti, keyfiyyəti, yatım şəraiti, tərkibi və digər xüsusiyyətləri haqqında məlumatları, filiz kütləsinin (layın) sayı, forması və ölçüləri, əsas və yanaşı komponentlərin miqdarı, zərərli qarışıqların mövcudluğu və səciyyəsini;

sınaqlaşdırmanın nəticələri, daxili və xarici laboratoriya nəzarətinin nəticələri də daxil olmaqla, kimyəvi və digər analiz növlərinin nəticələrini;

yataqda əsas komponentlə yanaşı çıxarıla və istifadə oluna biləcək digər faydalı qazıntı növləri və qiymətli (dəyərli) komponentlərin olması, eləcə də istismar zamanı çıxarılacaq yan süxurlar, onların sənaye istifadəsi üçün yararlığı (tikinti və digər material kimi) haqqında məlumatları;

faydalı qazıntının texnoloji öyrənilməsi, onun texnoloji xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin elmi-metodiki səviyyəsinin analoji mineral xammalın emalının müasir səviyyəsinə və qəbul edilmiş göstəricilərin texniki-iqtisadi əsaslandırma və kondisiya layihəsində nəzərdə tutulmuş göstəricilərə uyğunluğu, filizlərin komplekslilik səciyyəsinin nəzərə alınma dərəcəsi, tullantılardan istifadə imkanlarının öyrənilməsi və faydalı qazıntının qəbul olunmuş emal üsulunun ətraf mühitə təsiri haqqında məlumatları;

istismar edilən yataqlar üçün istismar (mədən) kəşfiyyatının məlumatları, o cümlədən hasil edilən ehtiyatın kəmiyyəti və keyfiyyəti, itkilər, kasadlaşma, hasilat və emal prosesində əsas və yanaşı komponentlərin çıxımı haqqında məlumatlar da daxil olmaqla, istismar fəaliyyətinin nəticələri, hesablanmış və layihə göstəricilərinin, eləcə də hasilat və emal tullantılarının istifadəsi üzrə göstəricilərin uyğunluğu, hasilat və emalın iqtisadi göstəricilərini (maya dəyəri, mənfəət və s.);

istismar kəşfiyyatı nəticəsində təsdiq olunmuş hasilat və emalın faktiki göstəriciləri və layihə göstəriciləri arasında nəzərə çarpacaq uyğunsuzluq olarsa, təsdiq olmamanın ölçüləri və səbəbləri haqqında məlumatı;

əsas və alternativ variantlar göstərilməklə ehtiyatın hesablanması üçün kondisiya və hər bir variantın yatağın işlənməsinin iqtisadi göstəricilərinə təsiri haqqında məlumatı;

hər bir lay (filiz cismi) və ehtiyat kateqoriyaları, tipləri və növləri üzrə ehtiyatların bütün göstəricilərinin (komponentlərin miqdarı, qalınlıq, həcm, təshih əmsalı və s.) təyini və hesablamaları göstərilməklə hasil edilən əsas və yanaşı faydalı qazıntıların, o cümlədən yataqüstü süxurların ehtiyatlarının hesablanması haqqında məlumatları;

faydalı qazıntının öyrənilməsi, qiymətləndirilməsi, istismara hazırlanması və bilavasitə faydalı qazıntının işlənməsi ilə əlaqədar, ilkin sənədləşmə, zəruri hallarda dağ qazmalarının, buruq quyularının və digər geoloji-kəşfiyyat işləri növlərinin sənədləri də daxil olmaqla, materialın (sənədin) növü, nəşr (tərtib) tarixi və məxsusluğu (müəlliflik, təşkilat) göstərilməklə informasiya mənbələri haqqında məlumatı;

təbiəti mühafizə və sərvətlərin qorunması tədbirləri, təyinatı, təşkili və icra üsulları, gözlənilən xərclər və səmərəlilik haqqında məlumatı.

3.2. Faydalı qazıntıların proqnoz ehtiyatları haqqında informasiya özündə aşağıdakıları əks etdirməlidir:

3.2.1. Faydalı qazıntı yataqlarında proqnoz ehtiyatları üçün:

yatağın adı, onun yerləşdiyi yer, öyrənilmə səviyyəsi, geoloji quruluşu, tərkibi, geoloji strukturlarda faydalı qazıntı layının (filiz cisminin) şəraiti və morfologiyası barədə məlumatları;

kəşfiyyatı aparılmış, əgər beləsi varsa, ehtiyatların strukturu, miqdarı, keyfiyyəti və istismarın texniki-iqtisadi göstəriciləri barədə məlumatı;

faydalı qazıntıların yayılma sahəsi və dərinliklərini, proqnoz qurmaların əsaslandırılması üçün istifadə olunmuş geoloji məlumatların ədəbi və analoq ekstrapolyasiyaları da daxil olmaqla, proqnoz ehtiyatların qiymətləndirilməsinin əsası olan axtarış, geofiziki, geokimyəvi və digər geoloji işlərin nəticələrini;

proqnoz ehtiyatların qiymətləndirilməsi (qiymətləndirmə prinsipləri, yayılma sərhədləri, qalınlıqlar, elementlərin miqdarı və digər ehtiyat göstəricilərinin əsaslandırılması);

proqnoz ehtiyatların dağ-mədən-geoloji, hidrogeoloji, mühəndis-geoloji və digər təbii xüsusiyyətləri haqqında mülahizələr və ümumi məlumatları;

proqnoz ehtiyatların gələcəkdə sənaye işlənməsinin mümkünlüyü və məqsədyönlülüyü və əlavə geoloji öyrənilməsi haqqında mülahizələri.

3.2.2. Faydalı qazıntı yataqlarından kənarda olan proqnoz ehtiyatları üçün:

əlverişli formasiyaların (filiz daşıyan və digər) yerləşmə ərazisi, onların yayılması və geoloji strukturlarda yeri, yatım forması və dərinliyi, quruluşu və tərkibinin xüsusiyyətləri, stratiqrafik, litoloji və digər fərqləndirici əlamətləri, bu formasiyaların geofiziki və geokimyəvi sahələrdə əks olunma səciyyəsi haqqında məlumatları;

faydalı qazıntının toplanmasının ehtimal olunan formaları və faydalı qazıntı ehtiyatlarının aşkar olunması üçün daha əlverişli geoloji şərait, filizləşməyə nəzarət edən litoloji, petroqrafik, struktur və digər faktorlar haqqında məlumatları;

gözlənilən yatağın tipi və ölçüləri, filizlərin tərkibi, bu göstəricilərin müəyyən olunma prinsipləri və metodları haqqında mülahizələri;

əsasında proqnoz qiymətləndirilmə aparılmış işlər haqqında məlumat və proqnozlaşdırılan obyektlərin gələcəkdə əlavə geoloji öyrənilməsinin məqsədyönlü istiqamətləri haqqında mülahizələri.

3.3. Faydalı qazıntı yataqlarının istismarı ilə əlaqədar olmayan və istifadə üçün yararlı olan yer təki sahələri haqqında informasiya özündə aşağıdakıları əks etdirməlidir:

sahənin coğrafi-iqtisadi mövqeyi və istifadə (istismar) şəraiti haqqında məlumatları;

göstərilən yerin təki sahəsində yerləşəcək  qurğunun səciyyəsi (təyinatı, əsas göstəriciləri, işəsalınma və istismarın nəzərdə tutulan müddətləri, texniki-iqtisadi və dəyər göstəriciləri) və bundan əlavə məhsul və tullantıların yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan yer təki sahələri üçün — qəbuledici quyuların və tutarların konstruksiyası haqqında məlumatları;

qurğuların xüsusiyyətləri və təyinatı ilə müəyyən olunan texniki şərtlərdən asılı olaraq sahənin geoloji quruluşu, dağ süxurlarının tərkibi, yaşı və yatım şəraiti, habelə faydalı qazıntıların, o cümlədən obyektiv quraşdırılmasında istifadə oluna biləcək faydalı qazıntıların olması haqqında məlumatları;

qurğuların istismarının dağ-mədən-geoloji, dağ-mədən-texniki, hidrogeoloji, mühəndis-geoloji və digər şəraitləri, onların istismar şəraitinə və göstəricilərinə təsir edə biləcək suffoziya və hidrodinamika prosesləri, daxili və yerüstü karst təzahürü, yeraltı suların dinamikası və mümkün subasılmaları və digər proseslər haqqında məlumatları;

süxurların fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinin, kimyəvi tərkibinin və qurğuların təyinatı və xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilən texniki şərtlərdən asılı olaraq digər xüsusiyyətlərinin tədqiqatının nəticələri;

radioaktiv və təmizlənməsi mümkün olmayan yüksək toksik tullantıların basdırılması üçün nəzərdə tutulan yerin təki sahələri üzrə, bunlardan əlavə bilavasitə bərk tullantıların basdırılmasında istifadə olunan və ya axımların yönəldilməsi üçün kollektor kimi seçilmiş geoloji törəmələri planda və kəsilişdə izolə edilən süxurların su keçirməməsinin etibarlılığının, eləcə də yan süxurların və yerin təkinə vurulan (yığılan) tullantıların uyğunluğunun müəyyən edilməsi üçün kollektorların qəbuletmə qabiliyyəti və yerin təkinə vurulan axımların yayılma surəti, təhlükəsizlik oreolunun qiymətləndirilməsinin nəticələri;

yer təki sahəsinin layihələndirilən qurğunun tikintisi üçün istifadəsinin məqsədyönlülüyü haqqında texniki-iqtisadi əsaslandırmanı;

yer təkinə və ətraf təbii mühitə qurğunun özünün və onun istismarı üzrə işlərin təsiri haqqında, eləcə də qurğunun yer təkinə və ətraf mühitə vurduğu zərərin qarşısının alınması tədbirləri haqqında məlumatları.

Bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş məlumatların dolğunluğu və dəqiqliyi ekspertizanın təyinatından, obyektin təbii xüsusiyyətlərindən, işlərin səciyyəsi və məqsədindən (təyinatından), bu məlumatların obyektiv qiymətləndirilməsi və onun mənimsəmə və istismarının geoloji-iqtisadi və digər göstəricilərin əsaslandırılmasında əhəmiyyətindən (rolundan) asılıdır.

İnformasiyada verilənlər nəticə və hesablamaların onun müəllifinin şəxsi iştirakı olmadan yoxlanması imkanını təmin etməlidir.

Faydalı qazıntı ehtiyatları və faydalı qazıntıların hasilatı ilə əlaqədar  olmayan məqsədlər üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulan yer təki sahələri haqqında informasiya daşıyan sənədlərin mətni, cizgi və cədvəl əlavələri Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş təlimata uyğun tərtib edilir. [12]

IV. Dövlət geolojİ ekspertİzasının nətİcələrİnİn tərtİbİnə əsas tələblər

4.1. Dövlət geoloji ekspertizasının nəticələri özündə obyektiv əsas xüsusiyyətlərini əks etdirən ekspert rəyi şəklində tərtib olunur və aşağıdakılar qiymətləndirilir:

təqdim olunmuş sənədlərin bu Qaydaların və mövcud normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun olması;

aparılmış işlərin nəticələrinin etibarlılığı və tam  istifadə olunması, eləcə də həmin nəticələrin təklif olunan təsərrüfat fəaliyyəti növünün əsaslandırılması üçün kifayət etməsi;

işlərin aparılması üçün tətbiq olunan və ya təklif edilən metodika və texnologiyanın obyektin yerləşmə şəraiti və təbii xüsusiyyətlərinə uyğun gəlməsi;

təqdim olunan sənədlərdə hesablamalar, qurmalar, qiymətləndirmə, nəticə və rəylərin əsaslandırılması;

təklif olunan informasiya növünün təsərrüfatda istifadə edilməsi üçün tətbiqinin mümkünlüyü və məqsədyönlülüyünün əsaslandırılması;

faydalı qazıntı ehtiyatlarının və mineral xammalın hasilatı ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün istifadəyə yararlı olan yer təki sahələrinin geoloji öyrənilmə, qiymətləndirmə və sənaye istismarı üzrə təklif olunan texniki, mühəndis, iqtisadi, təbiəti mühafizə və digər məsələlərin səmərəliliyi.

4.2. Dövlət geoloji ekspertizasının prosesində ayrı-ayrı məsələlərin dəqiq şərhi onun təyinatı, təqdim olunan materialların spesifikası və obyektin təbii xüsusiyyətləri ilə, eləcə də nəzərdə tutulan (təklif olunan) fəaliyyət növləri üzrə təkliflərin əsaslandırılması zərurətinin olub-olmaması ilə müəyyən olunur.

V. Dövlət geolojİ ekspertİzasının aparılması

5.1. Kəşfiyyatı aparılmış faydalı qazıntı ehtiyatları, mineral xammala kondisiya və faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan məqsədlər  üçün istifadəyə yararlı yer təkinin müvafiq sahələri üzrə geoloji informasiya daşıyan sənədlər, bu informasiyanı öz fəaliyyəti nəticəsində əldə etmiş təşkilat tərəfindən dövlət geoloji ekspertizasının keçirilməsi məqsədi ilə Agentliya təqdim edilir. [13]

5.2. Agentlik təqdim olunmuş sənədlərin komplektliliyini yoxlayaraq, onların ekspertizasının aparılması üçün, ekspertizanın təyinatından asılı olaraq, ekspert (ekspertlər) təyin edir.

5.3. Ekspert bu Qaydaların və digər normativ aktların tələblərinə uyğun olaraq təqdim olunmuş geoloji sənədləri bir ay ərzində ekspertiza edir və nəticələrini ekspert rəyi şəklində Agentliyə təqdim edir. [14]

5.4. Ekspert rəyi maraqlı təşkilat və şəxslərin iştirakı ilə Agentlikdə baxılır və Agentliyin qərarı ilə təsdiq edilir (rəsmiləşdirilir). Ekspert rəyi qərarın ayrılmaz hissəsini təşkil edir. [15]

5.5. Agentliynın müsbət qərarı faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansında uçota alınmasına, istismara cəlb edilməsinə, eləcə də faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün yerin təkinin müvafiq sahələrinin istifadəyə cəlb edilməsinə əsas verir.

5.6. Agentlik təqdim olunmuş geoloji sənədlərin dövlət geoloji ekspertizasını, sənədlərin daxil olduğu gündən iki ay müddətində aparılmasını təmin edir.

5.7. Agentliyin qərarı ekspert rəyi ilə birlikdə sənədləri ekspertizaya təqdim etmiş təşkilata və Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət geoloji informasiya fonduna göndərilir. Sənədlər bu Qaydaların 1.6-cı bəndində nəzərdə tutulduğu hallarda, həmçinin məlumat üçün Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinə göndərilir. [16]

5.8. Dövlət geoloji ekspertizası Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi və ekspertizanın sifarişçisinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir.

5.9. Ekspertizanın aparılması üçün ayrılan vəsait əməkdaşların və ekspertlərin əmək haqqının, onların ezamiyyət xərclərinin, ekspertiza materiallarının tərtibatına, eləcə də ekspert işlərinin təşkilatı və informasiya təminatına çəkilən xərclərin ödənilməsinə sərf olunur.

5.10. Dövlət geoloji ekspertizasının aparılmasına cəlb olunan ekspertlərin əmək haqqının ödənilməsi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş normalar və qiymətlər üzrə həyata keçirilir. [17]

VI. Fİkİr ayrılığının həllİ

6.1. Dövlət geoloji ekspertizasının nəticələrinin qiymətləndirilməsində Agentlik və sənədləri ekspertizaya təqdim etmiş təşkilat arasında fikir ayrılığı yaranarsa, bu haqda xüsusi qeydlər Agentliyin qərarına əlavə edilir. Agentliyin qərarı fikir ayrılığı həll olunanadək əsas hesab olunur. [18]

6.2. Ekspertiza prosesində sənədlərin müəyyən olunmuş tələblərə cavab verməməsi aşkar olunduğu halda, Agentlik həmin sənədləri təqdim etmiş təşkilata qaytarır. Bu zaman qaytarılmanın səbəbləri ətraflı şərh olunur, iradlar aradan qaldırıldıqdan sonra təkrar baxılmanın razılaşdırılmış müddəti təyin olunur.

6.3. Sənədləri təqdim etmiş təşkilat ekspertizanın nəticələri ilə razılaşmadığı halda o, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi qarşısında Agentlik tərəfindən təkrar ekspertizanın keçirilməsi haqda məsələ qaldırmaq hüququna malikdir. [19]

VII. Məsulİyyət

7.1. Bu Qaydaların pozulmasına görə təqsirkar şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       23 oktyabr 2003-cü il tarixli 941 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 546)

2.       23 oktyabr 2003-cü il tarixli 977 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 582)

3.       16 avqust 2007-ci il tarixli 621 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 769)

4.       10 mart 2008-ci il tarixli 725 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 174)

5.       6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719)

6.       12 sentyabr 2008-ci il tarixli 826 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 798)

7.       10 fevral 2014-cü il tarixli 105 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 fevral 2014-cü il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 112)

8.       23 aprel 2020-ci il tarixli 999 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 24 aprel 2020-ci il, № 78, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 4, maddə 416)

9.       13 iyul 2021-ci il tarixli 1393 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti 14 iyul 2021-ci il, № 145, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 7, maddə 727)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 13 iyul 2021-ci il tarixli 1393 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti 14 iyul 2021-ci il, № 145, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 7, maddə 727) ilə 2-ci hissə ləğv edilmişdir.

 

[2] 23 oktyabr 2003-cü il tarixli 941 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 546) ilə 2-ci bəndin üçüncü abzasında "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

23 oktyabr 2003-cü il tarixli 977 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 582) ilə 2-ci bəndin üçüncü abzasında "keçirir" sözündən sonra "neft və qazla bağlı istifadəyə verilən yer təki sahələrinin ölçüləri, sahələrin sayı və çıxarılan neft və qaz ehtiyatlarının müəyyənləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyinin iştirakı ilə həyata keçirilir" sözləri əlavə edilmişdir.

 

10 mart 2008-ci il tarixli 725 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 174) ilə 2-ci bəndinin üçüncü abzasında "2-ci" rəqəmi "3-cü" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

10 fevral 2014-cü il tarixli 105 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 fevral 2014-cü il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 112) ilə 2-ci hissənin üçüncü, beşinci, yeddinci və on birinci abzaslarında ismin müvafiq hallarında “Sənaye və Energetika Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Energetika Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 23 oktyabr 2003-cü il tarixli 941 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 546) ilə 2-ci bəndin beşinci abzasından "Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi" sözləri çıxarılmış, "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 21-ci maddəsinin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş “səlahiyyətli orqanlar”ın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi, Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi və Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi öz səlahiyyətləri çərçivəsində həyata keçirirlər;

 

23 oktyabr 2003-cü il tarixli 977 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 582) ilə 2-ci bəndin beşinci abzasında "öz səlahiyyətləri" sözlərindən əvvəl "Yanacaq və Energetika Nazirliyi" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[4] 23 oktyabr 2003-cü il tarixli 941 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 546) ilə 2-ci bəndin yeddinci abzasında "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

23 oktyabr 2003-cü il tarixli 977 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 582) ilə 2-ci bəndin yeddinci abzasında "həyata keçirirlər" sözlərindən əvvəl "Yanacaq və Energetika Nazirliyi" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[5] 23 oktyabr 2003-cü il tarixli 941 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 546) ilə 2-ci bəndin doqquzuncu abzasında "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 23 oktyabr 2003-cü il tarixli 941 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 546) ilə 2-ci bəndin onuncu abzasında "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 23 oktyabr 2003-cü il tarixli 941 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 546) ilə 2-ci bəndin on birinci abzasından "Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi" sözləri çıxarılmış, "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

“Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 47-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi, Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsi, D