AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
16.06.1999
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
138
ADI
Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barəsində
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-06-1999, Nəşr nömrəsi: 06, Maddə nömrəsi: 345)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
30.06.1999
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
010.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barəsində

Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barəsində

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Dövlət quruculuğu sahəsində zəruri tədbirlərin ardıcıl olaraq həyata keçirilməsinin təmin edilməsi, habelə yerli icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətlərinin, fəaliyyət dairəsinin müəyyən edilməsi və strukturunun təkmilləşdirilməsi ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü maddəsinə uyğun olaraq qərara alıram:

1. Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə edilir). [1]

2. Azərbaycan Respublikası şəhər və rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatı, rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanlarının rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbə və kəndlərdə nümayəndəliklərinin nümunəvi strukturu və ştat sayı təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. Şəhər və rayon icra hakimiyyəti başçıları aparatlarında, rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanlarının rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbə və kəndlərdə nümayəndəliklərinin işçilərinin vəzifə maaşları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin icra hakimiyyəti orqanlarının işlərinin vəzifə maaşlarını tənzimləyən müvafiq normativ hüquqi aktlara əsasən müəyyən edilsin.

4. Rayon və şəhər icra hakimiyyəti başçıları aparatı, rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanlarının rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbə və kəndlərdə nümayəndəliklərinin işçilərinin saxlanılması xərcləri müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət büdcəsinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinin vəsaitləri hesabına ödənilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin:

"Azərbaycan Respublikasının rayonlarında, şəhərlərində, şəhər rayonlarında, kəndlərində və qəsəbələrində dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanlarının strukturunu və fəaliyyətini təkmilləşdirmək haqqında" 1991-ci il 18 oktyabr tarixli 372 nömrəli;

"Azərbaycan Respublikasının rayonlarında, şəhərlərində dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları haqqında Əsasnaməyə əlavə edilməsi barəsində" 1992-ci il 4 mart tarixli 598 nömrəli;

"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin torpaqla əlaqədar bəzi fərmanları haqqında" 1992-ci il 17 iyul tarixli 55 nömrəli Fərmanının 2-ci bəndi;

"Azərbaycanlılara qarşı edilmiş vəhşiliklərin açıqlanması və erməni terrorizmi qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında" 1993-cü il 23 fevral tarixli 471 nömrəli Fərmanının 2-ci bəndinin 4-cü abzası;

1991-ci il 4 dekabr tarixli 98 nömrəli Sərəncamı;

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 1991-ci il 22 yanvar tarixli 21 R nömrəli Sərəncamı;

"Azərbaycan Respublikasının bir sıra yaşayış məntəqələrində idarəetmə orqanlarının strukturunun yaxşılaşdırılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1991-ci il 12 aprel tarixli 46 R nömrəli Sərəncamı;

"Quba rayonunun Qonaqkənd zonasında idarəetmə orqanlarının məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1991-ci il 31 dekabr tarixli 307 R nömrəli sərəncamı qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu Fərmanın 5-ci bəndinin 4-cü abzasından irəli gələn məsələləri həll etsin.

7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının rəhbərinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1993-cü il 25 yanvar tarixli 290 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası rayonlarının, şəhərlərinin icra hakimiyyəti başçılarının aparatlarında sənədlərlə iş barədə təlimat" bu Fərmanın 1-ci bəndinə müvafiq olaraq təsdiq olunmuş Əsasnaməyə uyğunlaşdırılıb təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim olunmasını təmin etsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  HEYDƏR ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 16 iyun 1999-cu il

№ 138

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

1999-cu il 16 iyun tarixli 138 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Yerli icra hakimiyyətləri haqqında

 

Əsasnamə

 

I. Ümumİ müddəalar

 

Maddə 1. Əsasnamənin məqsədi

Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü maddəsinə uyğun olaraq yerli icra hakimiyyətlərinin fəaliyyət dairəsini və  təşkilati quruluşunu, habelə səlahiyyətlərini müəyyən edir.

Maddə 2. Yerlərdə icra hakimiyyəti

1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü maddəsinin I hissəsinə uyğun olaraq yerlərdə icra hakimiyyətini yerli icra  hakimiyyətlərinin başçıları həyata keçirirlər.

2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü maddəsinin II hissəsinə uyğun olaraq icra hakimiyyəti başçılarını Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 141-ci maddəsinə uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli icra hakimiyyətlərinin  başçılarını Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təyin edir.

İcra hakimiyyəti başçıları öz işlərinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti qarşısında məsuliyyət daşıyırlar.

3. İcra hakimiyyəti rayonlarda, şəhərlərdə və şəhər rayonlarında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təşkil edilir.

Maddə 3. Yerli icra hakimiyyətlərinin başçılarının fəaliyyətinin əsas prinsipləri

Yerli icra hakimiyyəti başçısının fəaliyyəti aşağıdakı prinsiplərə əsasən həyata keçirilir:

vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının, qanuni mənafelərinin müdafiəsi;

müvafiq ərazinin əhalisinin rifahının yaxşılaşdırılması naminə iqtisadiyyatın, sosial və mədəni sahələrin inkişafının təmin edilməsi;

qanunçuluq;

dövlət mənafelərinin və yerli mənafelərin uzlaşdırılması;

aşkarlıq və ictimai rəyin nəzərə alınması.

II. Yerlİ İcra hakİmİyyətlərİ başçılarının fəalİyyətİnİn təşkİlatİ əsasları

Maddə 4. Yerli icra hakimiyyətləri başçılarının fəaliyyət dairəsi

1. Rayonlarda, şəhərlərdə və şəhər rayonlarında icra hakimiyyəti başçısı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları və sərəncamları, Azərbaycan Respublikası Nazirlər  Kabinetinin qərarları, Naxçıvan Muxtar Respublikasında həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası və qanunları, Naxçıvan  Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları əsasında icra fəaliyyətini həyata keçirir, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını, qanuni  mənafelərini, müvafiq ərazinin iqtisadi, sosial və mədəni inkişafını, dövlət mənafelərinin və yerli mənafelərin uzlaşdırılmasını təmin edir.

2. Yerli icra hakimiyyətlərinin saxlanılması xərcləri Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən (Naxçıvan Muxtar Respublikasında —  Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən) ayırmalar hesabına maliyyələşdirilir.

Maddə 5. Yerli icra hakimiyyətlərinin başçıları

1. Rayonlarda, şəhərlərdə və şəhər rayonlarında icra hakimiyyətlərinin başçıları müvafiq inzibati-ərazi vahidlərində icra hakimiyyətini  həyata keçirirlər.

2. İcra hakimiyyətlərinin başçıları eyni zamanda heç bir başqa seçkili və ya təyinatlı vəzifə tuta bilməzlər, elmi-pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa heç bir sahibkarlıq, kommersiya və digər ödənişli fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər, vəzifə maaşından, habelə elmi,  pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətinə görə aldığı vəsaitdən başqa məvacib ala bilməzlər.

İcra hakimiyyəti başçısının ikili vətəndaşlığına, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyinə yol verilmir, habelə o, din xadimi ola bilməz.

Maddə 6. Yerli icra hakimiyyətləri başçılarının hesabatı

İcra hakimiyyəti başçıları öz fəaliyyətləri haqqında ildə bir dəfədən az olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və mütəmadi  olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatına hesabat verir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında icra hakimiyyəti başçıları öz fəaliyyətləri haqqında mütəmadi olaraq həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsinə hesabat verirlər.

Maddə 7. Yerli icra hakimiyyətləri başçılarının vəzifələri

1. İcra hakimiyyətləri başçıları bilavasitə və ya müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanları vasitəsilə səlahiyyətləri daxilində müvafiq ərazinin  sosial-iqtisadi məsələlərini həll edir, onların səlahiyyətlərinə bu Əsasnamə və Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən aid edilən digər  məsələləri həll edirlər.

2. İcra hakimiyyəti başçısı:

1) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırıqlarını yerinə yetirir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında həm də Naxçıvan Muxtar  Respublikasının ali vəzifəli şəxsinin tapşırıqlarını yerinə yetirir;

2) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş dövlət proqramlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikasında həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi və sosial proqramlarının, habelə müvafiq yerli proqramların həyata keçirilməsi üçün  tədbirlər görür;

3) bu Əsasnamədə nəzərdə tutulmuş qaydada öz aparatını təşkil edir, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada şöbə, idarə və  xidmətləri, müəssisə, idarə və təşkilatları yaradır və ləğv edir, tabeçiliyində olan orqan, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərlərini  qanunvericiliyə əsasən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, onların aktlarını qanunvericiliyə zidd olduqda ləğv edir;

4) yerli icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərinə aid məsələlərlə bağlı müvafiq dövlət orqanları, respublikanın və xarici ölkələrin fiziki və hüquqi şəxsləri ilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müqavilələr bağlayır;

5) müvafiq inzibati-ərazi vahidində müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən və tabeliyində olan müəssisə, idarə və təşkilatlar tərəfindən vətəndaşların yazılı və şifahi şəkildə təkliflər vermək, ərizə ilə müraciət etmək hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün zəruri  şərait yaradır, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə onlara cavab verilməsini təmin edir və nəzarəti həyata keçirir, vətəndaşların qəbul olunmasını təşkil edir və nəzarəti həyata keçirir;

vətəndaşların əsaslandırılmış təkliflərini öz fəaliyyətində nəzərə alır;

6) icra hakimiyyəti orqanlarında işçilərin yerləşdirilməsini, onların əlavə təhsilini təşkil edir; [2]

7) qanunvericiliyə əsasən icra hakimiyyəti başçısı aparatının işçilərinə münasibətdə həvəsləndirmə və intizam tədbirləri tətbiq edir;

8) seçkilərin, ümumxalq səsvermələrinin (referendumların) və müzakirələrin keçirilməsini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada  təmin edir;

9) müvafiq icra hakimiyyəti orqanları qarşısında ərazinin inkişafına dair məsələlər qaldırır, təkliflər verir;

10) rayonu, şəhəri, şəhər rayonunu dövlət orqanları ilə münasibətlərdə, rəsmi protokol tədbirlərində təmsil edir;

11) icra hakimiyyəti orqanının fəaliyyəti ilə bağlı məlumatların əhaliyə mütəmadi çatdırılması məqsədi ilə kütləvi informasiya  vasitələrində məlumatlar verilməsini təmin edir;

12) bu Əsasnamə ilə və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş digər vəzifələri həyata keçirir.

3. Rayon bölgüsü olan şəhərin icra hakimiyyəti başçısı bu maddənin 1-ci hissəsində göstərilən və bu Əsasnamə ilə müəyyən edilən digər  vəzifələrlə yanaşı, aşağıdakı vəzifələri də həyata keçirir:

1) şəhər rayonlarının icra hakimiyyəti başçılarına rəhbərliyi həyata keçirir;

şəhər rayonlarının icra hakimiyyəti başçılarının hesabatlarını  dinləyir;

2) şəhərin iqtisadi, sosial inkişaf və ekoloji proqramlarının, Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən ayırmaların layihəsinin və dövlət proqramlarının layihələrinin hazırlanması zamanı şəhər rayonlarının icra hakimiyyəti başçılarından müvafiq təkliflər alır;

3) şəhərin vahid inzibati ərazi kimi idarə edilməsində, ümumşəhər məsələlərinin səmərəli həll edilməsində, şəhərin sosial-iqtisadi inkişafında və səlahiyyətlərinə aid olan digər məsələlərin həllində vəhdəti təmin etmək məqsədi ilə şəhər rayonlarının icra hakimiyyəti  başçılarının fəaliyyətini əlaqələndirir;

4) şəhər rayonlarının icra hakimiyyəti başçılarının aktları Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə zidd olduqda onları ləğv edə bilər.

Maddə 8. Yerli icra hakimiyyəti başçısının müavinləri

1. İcra hakimiyyəti başçısının müavinləri müvafiq icra hakimiyyəti başçısının apardığı vəzifə bölgüsünə əsasən rayonun, şəhərin və şəhər rayonunun ərazisində icra idarəetmə fəaliyyətini həyata keçirir, icra hakimiyyəti başçısının tapşırıqlarını yerinə yetirir.

İcra hakimiyyəti başçısı olmadıqda və ya öz səlahiyyətlərini icra etməyə iqtidarı olmadıqda vəzifə bölgüsünə əsasən onun müavinlərindən  biri icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətlərini həyata keçirir.

2. Rayon, şəhər və şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçısının müavinləri Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının rəhbəri ilə razılaşdırılmaqla müvafiq icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında müvafiq icra hakimiyyəti başçılarının müavinləri Naxçıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsi ilə razılaşdırılmaqla müvafiq icra hakimiyyəti başçıları tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir.

Bakı şəhəri İcra hakimiyyəti başçısının müavinləri Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir. [3]

(Çıxarılıb) [4]

3. Bu Əsasnamənin 5-ci maddəsinin 2-ci hissəsində müəyyən edilmiş müddəalar icra hakimiyyəti başçısının müavininə də şamil edilir.

Maddə 9. Yerli icra hakimiyyəti başçısı yanında Şura

 1. İcra hakimiyyəti başçısı öz yanında rayonun, şəhərin və şəhər rayonunun iqtisadi, sosial-mədəni və digər yerli məsələlərinin baxılması (müzakirəsi) və onların həllinə dair təkliflərin hazırlanması məqsədi ilə daimi məşvərətçi orqan olan Şura yaradır. Şuranın tərkibi 15  nəfərədək ola bilər.

 2. İcra hakimiyyəti başçısı yanında Şuranın tərkibinə aşağıdakılar daxildir: icra hakimiyyəti başçısı, icra hakimiyyəti başçısının müavinləri,  İcra hakimiyyəti başçısının mülahizəsinə əsasən icra hakimiyyəti başçısı aparatının, şöbə, idarə və digər xidmətlərinin rəhbərləri, rayonun və  şəhərin ərazisində yerləşən idarələrin, təşkilatların və müəssisələrin rəhbərləri.

 3. İcra hakimiyyəti başçısının yanında Şuranın iclasları ayda iki dəfədən az olmayaraq keçirilir.

 Şuranın iclaslarını icra hakimiyyəti başçısı, icra hakimiyyəti başçısı olmadıqda vəzifə bölgüsünə əsasən onu əvəz edən müavini çağırır və  iclasa sədrlik edir.

 Şuranın iclaslarında qəbul edilmiş qərarlar protokollarla rəsmiləşdirilir və tövsiyə xarakteri daşıyır.

Maddə 10. Yerli icra hakimiyyəti başçısının aparatı

 1. İcra hakimiyyəti başçısının fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə onun aparatı yaradılır.

İcra hakimiyyəti başçısı təsdiq olunmuş icra hakimiyyəti başçısı aparatının nümunəvi strukturu və ştat vahidlərinin sayı çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı ilə razılaşdırmaqla öz aparatının struktur bölmələrinin ştat vahidlərini bir bölmədən digərinə keçirə bilər. [5]

 2. Bu Əsasnamənin 5-ci maddəsinin 2-ci hissəsində müəyyən edilmiş müddəalar icra hakimiyyəti başçısının aparatının vəzifəli şəxslərinə də  şamil edilir.

 İcra hakimiyyəti başçısı aparatının vəzifəli şəxsləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.

Maddə 11. Yerli icra hakimiyyətinin şöbə, idarə və digər xidmətləri

1. İcra hakimiyyəti başçısı müvafiq ərazidə iqtisadi sosial-mədəni inkişaf məsələlərinin və onun səlahiyyətlərinə bu Əsasnamə ilə və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən aid edilən digər məsələlərin həllini təmin etmək məqsədi ilə büdcədə nəzərdə tutulmuş  xərclər dairəsində, habelə özünümaliyyələşdirmə əsasında fəaliyyət göstərən hüquqi şəxs statusu olan şöbə, idarə və digər xidmətlərinin  yaradılması barədə təkliflər verə bilər.

Bu maddənin 1-ci hissəsinin birinci abzasında göstərilən şöbə, idarə və digər xidmətlər haqqında əsasnamələri yerli icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri təsdiq edir. [6]

İcra hakimiyyəti orqanının şöbə, idarə və digər xidmətləri ikili tabelikdə ola bilər, yəni həm müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanına, həm də Azərbaycan Respublikasının müvafiq nazirliklərinə və digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına tabe ola bilər. [7]

(Çıxarılıb) [8]

(Çıxarılıb) [9]

2. Bu Əsasnamənin 5-ci maddəsinin 2-ci hissəsində müəyyən edilmiş müddəalar icra hakimiyyəti orqanının şöbələrinin, idarələrinin və digər xidmətlərinin vəzifəli şəxslərinə də şamil edilir.

 3. Yerli icra hakimiyyəti orqanının şöbələri, idarələri və digər xidmətləri Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən (Naxçıvan Muxtar  Respublikasında — Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən) ayırmalar hesabına maliyyələşdirilir və ya özünümaliyyələşdirmə  əsasında fəaliyyət göstərir.

Maddə 12. Rayon tabeli şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə yerli icra hakimiyyətinin həyata keçirilməsi

 Müvafiq rayonun, şəhərin və şəhər rayonunun ərazisində yerləşən rayon tabeli şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə rayon, şəhər, şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçısı müvafiq yerli icra hakimiyyətinin nümayəndəliyini təşkil edir.

Maddə 13. Yerli icra hakimiyyətlərinin aktları

 1. İcra hakimiyyəti başçısı səlahiyyətləri daxilində sərəncamlar və əmrlər verir.

 2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 148-ci maddəsinin V hissəsinə müvafiq olaraq öz səlahiyyətləri daxilində yerli icra hakimiyyəti orqanları qanunvericilik sisteminə daxil olan aktlara zidd olmayan normativ xarakterli aktlar qəbul edə bilərlər.

Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra özlərində başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. [10]

3. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 8-ci bəndinə uyğun olaraq yerli icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarını  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ləğv edir.

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarını həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi ləğv edə bilər.

 Bu Əsasnamənin 7-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin 4-cü bəndində müəyyən edilmiş hallarda rayon bölgüsü olan şəhərin icra hakimiyyəti başçısı şəhər rayonlarının icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarını ləğv edə bilər.

 4. Yerli icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətləri çərçivəsində qəbul edilmiş normativ xarakterli aktlar müvafiq ərazidə yerləşən hüquqi şəxslər və vətəndaşlar tərəfindən yerinə yetirilməlidir.

Maddə 14. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının məsuliyyəti

 1. Yerli icra hakimiyyəti başçıları, onların aparatlarının, şöbə, idarə və digər xidmətlərinin vəzifəli şəxsləri fəaliyyətlərinə və qəbul etdikləri qərarlara görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

 2. Yerlərdə icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxslərinin qərarları qanunvericiliyə zidd olduqda, vətəndaşların hüquqlarını və qanuni mənafelərini pozduqda onların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə müraciət etmək hüququ vardır.

Maddə 15. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının digər orqanlarla qarşılıqlı münasibətləri

 Yerli icra hakimiyyəti başçısı müvafiq ərazidə fəaliyyət göstərən dövlət orqanları və bələdiyyə orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir.

III. Yerlİ İcra hakİmİyyətİnİn fəalİyyətİnİn İqtİsadİ əsasları

Maddə 16. Yerli icra hakimiyyətlərinin fəaliyyətinin iqtisadi əsasları

 Yerli icra hakimiyyətlərinin fəaliyyətinin iqtisadi əsaslarını Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən bu orqanların sərəncamına verilmiş yerli icra hakimiyyətinin fəaliyyətini təmin edən və müvafiq ərazinin tələbatlarının ödənilməsinə xidmət edən dövlət mülkiyyətində  olan əmlak təşkil edir.

Maddə 17. Yerli icra hakimiyyətlərinin sərəncamında olan əmlakın tərkibi

 1. Yerli icra hakimiyyətlərinin sərəncamında olan əmlakın tərkibinə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən (Naxçıvan Muxtar  Respublikasında — Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən) ayrılan vəsaitlər və məqsədli fondların vəsaiti, dövlət yaşayış fondu,  dövlət yaşayış fondunun evlərində qeyri-yaşayış binaları, mühəndis-kommunikasiya, infrastruktur obyektləri (su kəmərləri, kanalizasiya təsərrüfatları, istilik təchizatı, elektrik təchizatı, qaz təchizatı, şəhər elektrik nəqliyyatı qurğuları və şəbəkələri, digər abadlıq obyektləri),  istehlakçılara bilavasitə kommunal xidmətlər göstərən və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının ərazisində yerləşən və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada onların sərəncamına verilmiş digər əmlak daxildir.

 2. Yerli icra hakimiyyətlərinin sərəncamında torpaq sahələri, təbii obyektlər, maliyyə aktivləri, qeyri-yaşayış binaları, müəssisələr, digər əmlak kompleksləri, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman müəssisələri, müvafiq ərazinin iqtisadi inkişafının, əhalinin kommunal-məişət və sosial-mədəni tələbatının ödənilməsi üçün digər əmlak ola bilər. [11]

Maddə 18. Yerli icra hakimiyyətlərinin sərəncamında olan əmlak barəsində sərəncam verilməsi və onun idarə edilməsi

 1. Müvafiq yerli icra hakimiyyətlərinin sərəncamında olan obyektlər üzərində sərəncam verilməsi və onların idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

 2. Yerli icra hakimiyyəti başçısının:

 1) məqsədli fondların vəsaitləri üzərində sərəncam vermək;

 2) yerli icra hakimiyyətlərinin sərəncamında olan əmlak barəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə hüquqi  hərəkətlər etmək hüququ vardır.

 3. Dövlət əmlakı yerli icra hakimiyyətlərinin operativ idarəçiliyində və ya tam təsərrüfat səlahiyyətində ola bilər.

Maddə 19. Yerli icra hakimiyyətlərinin dövlət mülkiyyətinin tərkibinə daxil olmayan müəssisə, idarə və təşkilatlarla münasibətləri

 1. Yerli icra hakimiyyətlərinin qeyri-dövlət müəssisə, idarə və təşkilatlarla münasibətləri müqavilə əsasında qurulur.

 2. Yerli icra hakimiyyəti başçıları müvafiq ərazilərdə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına kömək göstərirlər.

 3. Yerli icra hakimiyyəti başçıları müvafiq ərazinin kompleks sosial-iqtisadi inkişafında bütün müəssisələrin və təşkilatların iştirakını və  qarşılıqlı əlaqəsini təmin edirlər, istehsal və sosial infrastrukturun, təbiəti mühafizə tədbirlərinin (obyektlərinin) maliyyələşdirilməsi, tikintisi,  təmiri və saxlanılması məqsədi ilə könüllülük əsasında fiziki və hüquqi şəxslərin vəsaitlərini cəlb edə bilərlər, həmin vəsaitləri yerli icra  hakimiyyəti orqanlarının vəsaitləri ilə birləşdirə bilərlər.

Maddə 20. Yerli icra hakimiyyətlərinin maddi-texniki təminatı

 1. Yerli icra hakimiyyətlərinin, habelə onların tabeliyində olan müəssisələrin, idarələrin və təşkilatların maddi-texniki təminatı müəyyən edilmiş qaydada birbaşa təsərrüfat əlaqələri, topdansatış və pərakəndə ticarət əsasında, habelə müəyyən edilmiş digər qaydada həyata  keçirilir.

 2. Ərazinin sosial-iqtisadi inkişafı üçün zəruri maddi resurslar yerli icra hakimiyyətlərinə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Naxçıvan Muxtar Respublikasında həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti, habelə müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti  orqanları tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ayrılır.

Maddə 21. Yerli icra hakimiyyətlərinin xarici iqtisadi əlaqələrdə iştirakı

 Yerli icra hakimiyyətləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada xarici iqtisadi əlaqələrin həyata  keçirilməsində iştirak edə bilərlər.

IV. Yerlİ İcra hakİmİyyətlərİnİn fəalİyyətİnİn malİyyə əsasları

Maddə 22. Yerli icra hakimiyyətlərinin maliyyə mənbələri

 Yerli icra hakimiyyətlərinin maliyyə mənbələri dövlət büdcəsindən ayırmalardan və qeyri-büdcə vəsaitindən, alınan kreditlərdən və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər mənbələrdən əldə edilmiş vəsaitdən ibarətdir.

Maddə 23. Dövlət büdcəsindən ayırmalar

 1. Yerli iqtisadi və sosial-mədəni inkişafı təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin (Naxçıvan Muxtar Respublikasında — Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin) tərkibində müvafiq ərazi vahidləri üçün ayırmalar nəzərdə tutulur.

 Dövlət büdcəsindən ayırmalara dair təkliflərin hazırlanması və istifadə edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən həyata keçirilir.

 2. Azərbaycan Respublikasının və ya Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət orqanları tərəfindən qəbul edilən qərar nəticəsində yerli gəlirlər azaldıqda və ya xərclər artdıqda çatışmayan maliyyə vəsaitləri Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi, Naxçıvan Muxtar  Respublikasının büdcəsi vəsaitləri hesabına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ödənilməlidir.

 Müvafiq büdcələrdən ayırmaların icrası zamanı əlavə olaraq əldə edilən gəlirlər, habelə gəlirlərin artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi nəticəsində və ya xərclərin qənaəti nəticəsində yaranan gəlirlərin xərclərdən artıq olan məbləğləri, qanunvericiliyə müvafiq olaraq, yerli icra  hakimiyyətlərinin sərəncamında qalır və bundan onların öz mülahizəsinə əsasən müvafiq ərazilərin tələbatının ödənilməsi üçün istifadə edilir.

Maddə 24. Məqsədli fondlar

 1. Yerli icra hakimiyyəti başçıları tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məqsədli fondlar yarada bilərlər.

 2. Məqsədli fondların vəsaitləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bank idarələrində saxlanılır və müəyyən edilmiş məqsədlər üçün, qanunvericiliyə uyğun olaraq, yerli icra hakimiyyəti başçıları tərəfindən istifadə edilir.

V. Yerlİ İcra hakİmİyyətİ başçılarının səlahİyyətlərİ

Maddə 25. Rayon, şəhər və şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçılarının planlaşdırma, büdcə, maliyyə və uçot sahəsində səlahiyyətləri

 İcra hakimiyyəti başçısının aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:

 1) rayonun, şəhərin və şəhər rayonunun sosial-iqtisadi inkişaf və ekoloji proqramların hazırlanmasını təşkil etmək və təsdiq etmək, büdcənin formalaşmasına dair müəyyən edilmiş qaydada təkliflər vermək, onların icra olunmasını təşkil etmək, bu haqda hesabatlar  vermək;

 rayonun (şəhərin) planlaşdırılması sxemini və layihəsini təsdiq etmək;

  2) iqtisadi və sosial inkişaf üçün zəruri olan maliyyə, pul, əhalinin gəlirləri, əmək ehtiyatları, torpaq və digər balansların hazırlanmasını  təşkil etmək;

 3) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tabeliyində olan müəssisə, idarə və təşkilatlarda uçotun və hesabatın vəziyyətinə cari  nəzarət etmək, dövlət statistika orqanlarının işinə kömək göstərmək;

 4) məqsədli proqramların maliyyələşdirilməsi üçün fondlar təşkil etmək və onlardan qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada istifadə etmək;

 5) tabeliyində olmayan müəssisələr tərəfindən müqavilə əsasında ərzaq və qeyri-ərzaq, digər gündəlik tələbat mallarının istehsalını, əhaliyə xidmətlərin göstərilməsini, habelə sosial və istehsal infrastrukturun tikintisini və rekonstruksiyasını təşkil etmək;

 7) təbii fəlakətlərdən, habelə başqa qəzalardan zərər çəkmiş vətəndaşlara lazımi yardımın göstərilməsini təşkil etmək;

 8) rayonun, şəhərin və şəhər rayonunun iqtisadi və sosial-mədəni inkişafını təmin etmək məqsədi ilə kredit vəsaitlərindən istifadə etmək;

 9) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.

Maddə 26. Yerli icra hakimiyyətlərinin sərəncamına verilmiş əmlak barəsində, rayonun, şəhərin və şəhər rayonunun ərazisində yerləşən müəssisə, idarə və təşkilatlarla münasibətdə rayon, şəhər və şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçılarının səlahiyyətləri

1. İcra hakimiyyəti başçısının aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:

1) rayonun, şəhərin və şəhər rayonunun icra hakimiyyəti orqanının sərəncamında olan əmlaka münasibətdə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hüquqi hərəkətlər etmək, barəsində sərəncam vermək, tabeliyində olan müəssisələrin, idarələrin və təşkilatların  rəhbərlərini, əgər digər qayda nəzərdə tutulmamışsa, qanunvericiliyə uyğun olaraq vəzifəyə təyin etmək və vəzifədən azad etmək,  onların işləri barədə məlumatlarını dinləmək; müəyyən edilmiş qaydada müəssisə, idarə və təşkilatlar yaratmaq;

2) sahibkarlığın və ailə kəndli təsərrüfatlarının yaradılmasına və fəaliyyət göstərməsinə kömək göstərmək; [12]

3) tabeliyində olan müəssisələrin, idarələrin və təşkilatların fəaliyyətini əlaqələndirmək, onların yerləşdirilməsi, ixtisaslaşdırılması və  inkişaf məsələlərini həll etmək;

4) (Çıxarılıb) [13]

5) tabeliyində olmayan müəssisələrlə, idarələrlə və təşkilatlarla, habelə vətəndaşlarla işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsi haqqında  müqavilələr bağlamaq;

6) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.

2. Bu maddənin 1-ci hissəsinin 4-cü bəndində müəyyən edilmiş səlahiyyətli rayon və şəhər (şəhər rayonları istisna olmaqla) icra hakimiyyəti  orqanları həyata keçirirlər.

Maddə 27. Memarlıq fəaliyyəti, tarix və memarlıq abidələrinin qorunması sahəsində rayon, şəhər və şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətləri:

 İcra hakimiyyəti başçısının aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:

 1) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada şəhərsalma və memarlıq məsələləri ilə məşğul olan bölmələri (idarələri, şöbələri) yaratmaq  və fəaliyyətini təşkil etmək;

 2) öz səlahiyyətləri hüdudlarında mövcud qaydalar əsasında təsdiq edilmiş memarlıq layihəsini qeydiyyatdan keçirmək;

 3) memarlıq obyektinin layihəsini və layihənin texniki və ekoloji ekspertiza qaydaları memarlıq-planlaşdırma tapşırıqları verən orqanla razılaşdırılmaqla mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq öz səlahiyyətləri hüdudlarında təsdiq etmək;

 4) qəbul edilmiş memarlıq layihəsinin memarlıq həllinin bütün dəyişikliklərinə öz səlahiyyətləri hüdudlarında razılıq vermək;

 5) tikinti üçün sənədlərin tərtibatı və ya memarlıq obyektinin inşası zamanı müəllifin razılığı ilə memarlıq layihəsinə edilən dəyişikliklər memarlıq-planlaşdırma tapşırığının tələblərindən və ilkin razılaşdırma layihəsindən kənara çıxdıqda, bu dəyişiklikləri öz səlahiyyətləri  hüdudlarında təsdiq etmək;

 6) qanunla müəyyən edilmiş subyektlərə tarix və mədəniyyət abidələri yerləşən ərazidə torpaq və ya inşaat işləri görərkən müəyyən edilmiş qaydada icazə vermək və belə icazə alındıqdan sonra torpaq və ya inşaat işləri görən subyektlərə abidələrin qorunması barədə  göstərişlər vermək;

 7) yerli əhəmiyyətli abidələrin köçürülməsinə müəyyən edilmiş qaydada icazə vermək;

 8) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.

Maddə 28. Kənd təsərrüfatı, torpaqdan istifadə və təbiəti mühafizə sahələrində rayon, şəhər və şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətləri

 1. İcra hakimiyyəti başçısının aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:

 1) müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrini istifadəyə vermək, torpaq  kadastrının aparılmasını təşkil etmək;

 2) müvafiq ərazidə dövlət mülkiyyətində olan torpaqların istifadə edilməsini planlaşdırmaq;

 3) müvafiq ərazidə yaşayış məntəqələrinin torpaq-təsərrüfat quruluşunun hazırlanmasını və həyata keçirilməsini təşkil etmək;

 4) torpaq mülkiyyətçilərinin, torpaq sahiblərinin, torpaq istifadəçilərinin hüquqlarının müdafiə edilməsinə kömək etmək;

 5) müvafiq ərazidə gigiyena və sanitariya-epidemiologiya tədbirlərinin həyata keçirilməsini təşkil etmək, habelə sanitariya və gigiyena  qaydalarına, normalarına riayət olunmasını təmin etmək;

 6) ekoloji proqramlar hazırlamaq və təsdiq etmək, respublika ekoloji proqramlarının və tədbirlərinin keçirilməsində iştirak etmək, rayonun, şəhərin və şəhər rayonunun ərazisində ətraf mühitin mühafizəsini təşkil etmək;

 layihələrin, habelə tikilməkdə olan obyektlərin, torpağı, hava və su hövzələrini çirkləndirən müəssisələrin (təşkilatların) işinin ekoloji ekspertizasının keçirilməsini tələb etmək, ekspertizanın nəticələri mənfi olduqda layihələrin yenidən işlənilməsi, müvafiq obyektlərin tikintisinin dayandırılması və ya  rekonstruksiyası haqqında qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görmək;

 7) ekoloji şərait barəsində əhaliyə məlumat vermək, təbii fəlakət və qəza baş verdikdə əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması  sahəsində tədbirlər görmək;

 (Çıxarılıb) [14]

 9) meliorasiya və irriqasiya sahəsində respublika proqramlarına uyğun olaraq rayon (şəhər ərazisi) üçün meliorasiya və irriqasiya sahəsində proqramları hazırlamaq, təsdiq etmək və onların yerinə yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirmək, dövlət mülkiyyətində olan  meliorasiya və irriqasiya sistemləri vasitəsi ilə rayon (şəhər) ərazisində həyata keçirilən meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin  maliyyələşdirilməsində iştirak etmək, rayon (şəhər) ərazisində təbii fəlakət nəticəsində zədələnmiş və ya dağılmış meliorasiya və  irriqasiya sistemlərinin bərpa olunması işlərini təşkil etmək;

 10) yerli  toxum fonduna toxum tədarükünü toxumçuluq subyektləri ilə bağlanmış müqavilələr əsasında həyata keçirmək; [15]

 yerli toxum  fondlarına sifariş vermək;

 11) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi ilə bağlı tədbirlər görmək;

 12) qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada cərimələrin qoyulması haqqında qərarlar qəbul etmək;

13) qanunla müəyyən edilmiş qaydada məhkəmədənkənar torpaq münasibətlərini həll etmək. [16]

14) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.

 2. Bu maddənin 1-ci hissəsinin 9-cu bəndində nəzərdə tutulmuş səlahiyyətləri rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanları həyata  keçirirlər. [17]

 3. Qanunvericiliyə müvafiq olaraq yerli toxum fondları müvafiq yerli icra hakimiyyəti başçılarının sərəncamında olur.

Maddə 29. Qaçqınlar və məcburi köçkünlərə münasibətdə rayon və şəhər icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətləri

 İcra hakimiyyəti başçısının aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:

 1) müvafiq ərazidə uyğun dövlət orqanları ilə birlikdə qaçqınlara və məcburi köçkünlərə lazımi kömək göstərmək;

 2) öz vəsaitləri və könüllü qaydada cəlb edilmiş vəsaitlər hesabına qaçqınlara və məcburi köçkünlərə əlavə yardımlar göstərmək;

 3) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.

Maddə 30. Yaşayış məntəqələrində küçə və meydanlara ad verilməsi sahəsində rayon və şəhər icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətləri

 İcra hakimiyyəti başçısının aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:

 1) müvafiq ərazidə yaşayış məntəqələrində küçələrə və meydanlara müəyyən edilmiş qaydada ad vermək və yaxud adlarını dəyişdirmək;

 2) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.

Maddə 31. Tikinti, nəqliyyat və rabitə sahələrində rayon, şəhər və şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətləri

1. İcra hakimiyyəti başçısının aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:

1) rayonun, şəhərin və şəhər rayonunun planlaşdırılması sxemlərinin və layihələrinin hazırlanmasını təşkil etmək və onları təsdiq etmək,  həyata keçirilməsini təşkil etmək, rayon və şəhərlərin ərazisində aparılan tikintilərin layihələrini və titul siyahılarını qanunvericiliklə  müəyyən edilmiş qaydada təsdiq etmək, sosial-məişət və mənzil tikinti obyektlərinin qəbul edilməsi üzrə dövlət komissiyaları yaratmaq  və onların istifadəyə verilməsi haqqında aktları qəbul etmək;

2) müvafiq ərazidə öz vəsaitləri və ya pay qaydasında iştirak əsasında sosial və istehsal infrastruktur obyektlərinin tikintisini və təmirini  təşkil etmək, həmin obyektlərin tikintisinin sifarişçisi kimi çıxış etmək;

3) tabeliyində olan nəqliyyat müəssisələrinin və təşkilatlarının işinə rəhbərlik etmək, yerli sərnişin nəqliyyatı marşrutlarını və onların hərəkət qrafiklərini təsdiq etmək, müqavilə əsasında müvafiq ərazidə fəaliyyət göstərən digər mülkiyyət formasında olan müəssisələri və  təşkilatları, vətəndaşları əhaliyə nəqliyyat xidməti göstərilməsinə cəlb etmək; [18]

4) (Çıxarılıb) [19]

5) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada rabitə müəssisələrinin, radio və televiziyanın işinə kömək etmək, rabitə müəssisələri ilə qarşılıqlı fəaliyyəti həyata keçirmək;

6) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.

 2. Bu maddənin 1-ci hissəsinin 4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş səlahiyyətləri şəhər və rayon (şəhər rayonları istisna olmaqla) icra  hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər.

Maddə 32. Mənzil-kommunal təsərrüfatı, ticarətin və əhali üçün digər xidmətlərin təşkil edilməsi sahələrində rayon, şəhər və şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətləri

 1. İcra hakimiyyəti başçısının aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:

 1) dövlət mülkiyyətində olan mənzil fondunun, kommunal və yol təsərrüfatının istismarını və müvafiq surətdə idarə olunmasını təşkil etmək, müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək;

 2) qanunvericiliyə müvafiq olaraq mülkiyyət formasından asılı olmayaraq ticarət, ictimai-iaşə, məişət xidməti müəssisələrinin lazımi istismarına və əhaliyə xidmətin təşkil edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini qanunvericiliklə  müəyyən edilmiş qaydada təmin etmək;

 3) yerli yarmarkaları təşkil etmək;

 əhaliyə bütün növlərdən olan xidmətin inkişafına kömək göstərmək;

 4) mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan vətəndaşların uçotunu aparmaq və dövlət yaşayış fonduna daxil olan binalarda  onlara mənzil vermək;

 5) kooperativ və fərdi tikintinin inkişafına kömək göstərmək;

 6) şəhər, kənd yaşayış məntəqələrində və başqa ərazilərdə küçə reklamının yerləşdirilməsinə icazə vermək;

 7) elektrik, su kəməri, kanalizasiya, istilik və qaz şəbəkələrinin və qurğularının istismarını təşkil etmək, onların fasiləsiz işini təmin  etmək, yaşayış məntəqələrinin onların öz hesabına və müqavilələr əsasında elektrikləşdirilməsi, qaz və su ilə təchizatı məsələlərini həll  etmək, suyun keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirmək və lazım olduqda zəruri olan tədbirlər görmək, müvafiq ərazidə müəssisələr və  təşkilatlar tərəfindən tikilən elektrik, su kəməri, kanalizasiya, istilik və qaz şəbəkələri və qurğularının tikintisinə dair rəy vermək,  əhalinin yanacaqla təmin olunması üçün tədbirlər görmək;

 məişət tullantılarının yığılması, nəql edilməsi, zərərsizləşdirilməsi və bu  sahədə başqa məsələlərin həlli üçün tədbirlər görmək;

 8) yaşayış məntəqələrində abadlıq işlərini təşkil etmək, müqavilə əsasında bu işlərin aparılmasına müəssisə, idarə və təşkilatların, habelə əhalinin vəsaitlərini cəlb etmək, istehsalat ərazilərində, abadlıq işlərinin aparılmasına nəzarət etmək, yaşıllaşdırma işini həyata keçirmək,  yaşıllıqların qorunmasını, vətəndaşların istirahət yerlərini təşkil etmək;

 9) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.

 2. Bu maddənin 1-ci hissəsinin 2-ci bəndində müəyyən edilmiş səlahiyyətləri rayonların və respublika tabeli şəhərlərin icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər.

 3. Bu maddənin 1-ci hissəsinin 6-cı bəndində müəyyən edilmiş səlahiyyətləri rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər.

Maddə 33. Əhaliyə sosial-mədəni xidmətlərin göstərilməsi sahəsində rayon, şəhər və şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətləri

1. İcra hakimiyyəti başçısının aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:

1) rayonun, şəhərin və şəhər rayonunun tabeliyində olan təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, sosial təyinatlı, idman və bədən tərbiyəsi orqanlarının işinə ümumi rəhbərliyi həyata keçirmək; [20]

uşaqların, gənclərin tərbiyəsi üçün lazımi şəraiti yaratmaq, onların qabiliyyətlərinin, peşə yönümünün inkişafı üçün lazımi tədbirlər  görmək; məktəbəqədər və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin, uşaq, gənclər və elmi-maarifçilik təşkilatlarının işinə kömək  göstərmək; [21]

 2) müvafiq ərazidə təhsil müəssisələri şəbəkəsinin inkişafını planlaşdırmaq, icbari ümumi orta təhsilini təmin etmək, öz vəsaitlərinin və cəlb edilmiş vəsaitlərin hesabına rayonun, şəhərin və şəhər rayonunun ümumtəhsil fondunu yaratmaq; [22]

 3) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada sosial-mədəni, idman və bədən tərbiyəsi təyinatlı obyektlər yaratmaq və onların işini  təşkil etmək;

 yaşayış yerləri üzrə və kütləvi istirahət yerlərində bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olmaq üçün şərait yaratmaq;

 4) əhaliyə tibbi yardım göstərilməsini təşkil etmək, müəyyən edilmiş qaydada xəstəliklərin profilaktikası və əhalinin sağlamlığının  möhkəmləndirilməsi, ətraf mühitin sağlamlaşdırılması proqramlarını hazırlamaq və təsdiq etmək;

 5) tarix, mədəniyyət və təbiət abidələrinin mühafizəsini və onlardan istifadə işini təşkil etmək; xalq yaradıcılığının inkişafına kömək  göstərmək;

 6) mədəni-maarif idarələrinin işini təşkil etmək;

 7) (Çıxarılıb) [23]

 8) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.

 2. Bu maddənin 1-ci hissəsinin 7-ci bəndində müəyyən edilmiş səlahiyyətləri şəhər və rayon (şəhər rayonları istisna olmaqla) yerli icra  hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər.

Maddə 34. Əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində rayon, şəhər və şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətləri

İcra hakimiyyəti başçısının aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:

1) sosial təminat işinin (pensiyalar və pensiyalara əlavələr sahəsində işlər istisna olmaqla) həyata keçirilməsinə kömək və nəzarət etmək, sərəncamında olan və könüllü qaydada cəlb edilmiş vəsaitlərin hesabına aztəminatlı vətəndaşlara və pensiyaçılara əlavə  müavinətlər və güzəştlər təyin etmək və ödəmək; [24]

2) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əlillərin, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsini təmin etmək;

3) ailə başçısını itirən ailələrin, evdə qulluq tələb olunan əlillərin,  sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların müharibə və əmək veteranlarının, qocaların mənzil və maddi-məişət  şəraitlərinin yaxşılaşdırılması, habelə ehtiyacı olan vətəndaşların qocalar evlərinə və digər sosial yardım müəssisələrində yerləşdirilməsi  üçün tədbirlər görmək; [25]

4) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qəyyumluq və himayəlik, öz səlahiyyətləri daxilində övladlığa götürmə məsələlərini həll etmək, müvafiq  orqanlarının işinə rəhbərlik etmək; [26]

5) öz vəsaitləri və könüllü qaydada cəlb edilmiş vəsaitlər hesabına anaların və uşaqların, çoxuşaqlı ailələrin həyat şəraitinin  yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar onlara imtiyazlar, müavinətlər və üstünlüklər vermək;

valideyn himayəsi olmayan uşaqların tərbiyə edilməsi üçün onların uşaq evlərində, internat məktəblərdə, ailələrdə yerləşdirilməsini təmin etmək;

6) yerli icra hakimiyyəti orqanlarının vəsaitləri hesabına kömək göstərilən şəxslərin uçotunu aparmaq;

7) qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada işləməyən vətəndaşların uçotunun aparılması, əhalinin işlə təmin edilməsi, məşğulluq səviyyəsinin artırılması üçün tədbirlər görmək (o cümlədən ərazi məşğulluq proqramları) və həyata keçirmək;

8) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həmkarlar ittifaqları və işəgötürənlərin ərazi birlikləri ilə ərazi (rayon) kollektiv sazişi  bağlamaq və onun həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;

9) əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə büdcə, qeyri-büdcə və könüllü qaydada cəlb edilmiş vəsaitlərin hesabına tabeliyində olan müəssisə, idarə və təşkilatlarda, digər mülkiyyət formalarında olan müəssisə, idarə və təşkilatlarda isə müqavilələr  əsasında işsiz kimi qeydə alınmış şəxslər üçün, habelə oxuyan və tələbə gənclər üçün ödənişli ictimai işlər təşkil etmək;

10) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.

Maddə 35. Qanunçuluğun təmin edilməsi, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunması sahələrində rayon, şəhər və şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətləri

1. İcra hakimiyyəti başçısının aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:

1) səlahiyyətləri daxilində müvafiq ərazidə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının, qanunlarının, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanlarının, digər normativ-hüquqi aktların həyata keçirilməsinə nəzarəti həyata keçirmək, vətəndaşların hüquq və  azadlıqlarının müdafiə edilməsi üçün tədbirlər görmək;

2) məhkəmə, prokurorluq, polis, ədliyyə və digər hüquq mühafizə orqanlarına onların işində kömək etmək, onlardan müvafiq ərazidə ictimai asayişin qorunması, kriminogen vəziyyət, habelə vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının, qanuni mənafelərinin qorunmasının  təmin olunması haqqında məlumatlar almaq; [27]

3) vətəndaşların həqiqi hərbi xidmətə çağırılmasını, hərbi təlim toplanışlarının və ibtidai hərbi hazırlığın təşkilini və keçirilməsini  qanunvericiliyə uyğun olaraq kömək etmək;

4) qanunvericiliyə uyğun olaraq yığıncaqların, mitinqlərin, nümayişlərin, küçə yürüşlərinin və piketlərin keçirilməsi ilə əlaqədar  məsələləri həll etmək;

5) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq ərazidə mülki müdafiə tədbirlərini həyata keçirmək;

6) vətəndaşların qəbulunu, onların ərizə, təklif və şikayətlərinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə baxılmasını  təşkil etmək, səlahiyyətləri daxilində onlara dair lazımi tədbirlər görmək, tabeliyində olan idarə, təşkilat və müəssisələrdə həmin işin  təşkilinə nəzarəti həyata keçirmək;

7) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyətləri yanında yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə rayon, şəhər və şəhərdə rayon komissiyaları yaratmaq, onların maddi-texniki təminatını təmin etmək, işlərinə kömək göstərmək; [28]

8) təbii fəlakətlər və ya digər fövqəladə hadisələr olduqda müəssisələrin, idarələrin və təşkilatların fəaliyyətinin təmin edilməsi, dövlət və xüsusi mülkiyyətin qorunması, ictimai qaydalara riayət olunması, insanların həyatının xilas edilməsi, onların sağlamlığının və  hüquqlarının qorunması, maddi sərvətlərin qorunub saxlanılması məqsədi ilə tədbirlər görülməsinə köməklik etmək; [29]

 9) tabeliyində olan icra hakimiyyəti orqanlarının, rayonun, şəhərin və şəhər rayonunun tabeliyində olan müəssisələrin, idarə və təşkilatların rəhbərlərinin qanunvericiliyə zidd əmrlərini öz səlahiyyətləri daxilində ləğv etmək;

 10) (Çıxarılıb) [30]

 11) qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada cərimələrin qoyulması haqqında qərarlar qəbul etmək;

 12) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.

 2. Bu maddənin 1-ci hissəsinin 4-cü bəndində müəyyən edilmiş səlahiyyətləri rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər.

VI. Rayon tabelİ şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə İcra hakİmİyyətlərİ

Maddə 36. Rayon tabeli şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə rayon, şəhər, şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçılarının nümayəndəliyi

 1. Rayon tabeli şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə rayon, şəhər, şəhər rayonu icra hakimiyyətinin nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir.

 Rayon, şəhər, şəhər rayonu icra hakimiyyəti orqanının nümayəndəliyinə rayon, şəhər, şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən təyin  olunmuş nümayəndə rəhbərlik edir.

 2. Rayon, şəhər, şəhər rayonu icra hakimiyyətinin nümayəndəsi:

 1) rayon, şəhər, şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinə kömək göstərir, onun səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərə dair təkliflər verir, tapşırıqlarını həyata keçirir;

 2) vətəndaşların qəbulunu həyata keçirir, onların şikayət, ərizə və təkliflərinə baxır və lazımi tədbirlər görür;

 3) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını aparır, “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş notariat hərəkətlərini aparır, vətəndaşlara onların şəxsiyyətini, ailə vəziyyətini təsdiq edən  arayışlar və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər arayışlar verir; [31]

 4) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirir.

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

1999-cu il 16 iyun tarixli

138 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikası şəhər və rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatı, rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanlarının rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbə və kəndlərdə nümayəndəliklərinin nümunəvi strukturu və ştat vahidlərinin sayı

 

BAKI ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISI APARATININ

NÜMUNƏVİ STRUKTURU VƏ ŞTAT VAHİDLƏRİNİN SAYI

 

Struktur bölmələrinin, vəzifələrin adı

Ştat vahidləri

1

2

RƏHBƏRLİK

İcra hakimiyyətinin başçısı

Başçının birinci müavini

Başçının müavini

Aparatın rəhbəri

Aparatın rəhbərinin müavini

Başçının baş müşaviri

Başçının köməkçisi

Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi

Başçının birinci müavininin köməkçisi

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

 

Ərazi idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Şöbə müdirinin müavini

Böyük referent

Kadrlar bölməsi

Bölmə müdiri

İnspektor

13

 

1

1

11

 

1

1

 

Hüquq şöbəsi

Şöbə müdiri

Hüquqşünas

15

 

1

2

 

İctimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

2

 

Təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

4

 

1

2

1

 

Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

4

 

1

2

 

Şəhər təsərrüfatı şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

3

 

1

3

4

 

Mənzillərin uçotu, bölüşdürülməsi və  dəyişdirilməsi şöbəsi

Şöbə müdiri

Şöbə müdirinin müavini

Böyük inspektor

İnspektor

8

 

 

1

1

5

3

 

Əsaslı tikinti və təmir şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

10

 

1

2

 

Mətbuat və informasiya xidməti

Xidmətin rəhbəri

Böyük referent

3

 

1

2

 

Nəzarət şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

3

 

1

4

 

Xüsusi şöbə

Şöbə müdiri

Şöbə müdirinin müavini

Böyük referent

Referent

5

 

1

1

1

1

 

Ümumi şöbə

Şöbə müdiri

Məktublar və vətəndaşların qəbulu bölməsi

Bölmə müdiri-Ümumi şöbə müdirinin müavini

Qəbul otağının müdiri

Böyük referent

Böyük inspektor

İnspektor

Referent

Tərcümə və redaktə bölməsi

Bölmə müdiri

Böyük məsləhətçi

Protokol bölməsi

Bölmə müdiri

Böyük inspektor

İnspektor

Stenoqrafiya makina yazısı bölməsi

Bölmənin müdiri

İnspektor – makinaçı

İnspektor-stenoqrafçı

Proqram təminatı bölməsi

Bölmə müdiri - böyük proqramçı Proqramçı - operator

Təsərrüfat bölməsi

Bölmə müdiri

Komendant

Anbardar

Məsul növbətçi

Texnik-elektrik

Dülgər

Xadimə

Sürücü

Gözətçi

4

 

1

 

1

1

2

4

2

1

 

1

1

 

1

1

2

 

1

7

1

 

1

2

 

1

1

1

3

1

1

9

13

3

 

Mühasibat

Baş mühasib

Aparıcı mühasib

Mühasib-xəzinədar

63

 

1

1

1

 

İdarə arxivi

Arxiv müdiri

Böyük arxivçi

Arxivçi

3

 

1

1

1

 

3

C ə m i:

144

 

 

BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL, NƏSİMİ, NƏRİMANOV, NİZAMİ, XƏTAİ

VƏ YASAMAL RAYONLARI İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇILARI

APARATLARININ NÜMUNƏVİ STRUKTURU VƏ ŞTAT VAHİDLƏRİNİN SAYI

 

Struktur bölmələrinin, vəzifələrin adı

Ştat vahidləri

1

2

RƏHBƏRLİK [32]

İcra hakimiyyətinin başçısı

Başçının birinci müavini

Başçının müavini

(Çıxarılıb)

Başçının köməkçisi

Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi

İnspektor

 

1

1

2

-

1

1

1

 

Ərazi idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

7

 

1

2

1

 

Hüquq şöbəsi

Şöbə müdiri

Hüquqşünas

4

 

1

2

 

İctimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

1

 

Sosial-iqtisadi məsələlər şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük iqtisadçı

İqtisadçı

Ekologiya məsələləri üzrə təlimatçı

3

 

1

2

1

1

 

Təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

5

 

1

1

1

 

Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Təlimatçı

3

 

1

2

 

Rayon təsərrüfatı şöbəsi

Şöbə müdiri

Referent

Memar

3

 

1

2

1

 

Ümumi şöbə

Şöbə müdiri

Dəftərxana müdiri

Məktublar və vətəndaşların qəbulu üzrə inspektor

İnspektor

Makinaçı

4

 

1

1

 

1

1

2

 

Mühasibat

Baş mühasib

6

 

1

 

Xidmət heyəti

Komendant

Sürücü

Xadimə

1

 

1

3

2

 

6

Cəmi:

45 [33]

 

 

BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR, QARADAĞ, SABUNÇU, SURAXANI

VƏ BİNƏQƏDİ RAYONLARI İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇILARI APARATLARININ

NÜMUNƏVİ STRUKTURU VƏ ŞTAT VAHİDLƏRİNİN SAYI [34]

 

Struktur bölmələrinin, vəzifələrin adı

Ştat vahidləri

1

2

RƏHBƏRLİK [35]

İcra hakimiyyətinin başçısı

Başçının birinci müavini

Başçının müavini

(Çıxarılıb)

Başçının köməkçisi

Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi

İnspektor

 

1

1

2

-

1

1

1

 

Ərazi idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

7

 

1

1

1

 

Hüquq şöbəsi

Şöbə müdiri

Hüquqşünas

Mütəxəssis

3

 

1

1

1

 

İctimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

1

 

Sosial-iqtisadi məsələlər şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük iqtisadçı

İqtisadçı

Ekologiya məsələləri üzrə təlimatçı

3

 

1

1

1

1

 

Təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

4

 

1

1

1

 

Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Təlimatçı

3

 

1

2

 

Rayon təsərrüfatı şöbəsi

Şöbə müdiri

Referent

Memar

3

 

1

1

1

 

Ümumi şöbə

Şöbə müdiri

Dəftərxana müdiri

Məktublar və vətəndaşların qəbulu üzrə inspektor

İnspektor

Makinaçı

3

 

1

1

 

1

1

2

 

Mühasibat

Baş mühasib

6

 

1

 

Xidmət heyəti

Komendant

Sürücü

Xadimə

1

 

1

3

2

 

6

Cəmi:

42 [36]

 

 

GƏNCƏ ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISI APARATININ

NÜMUNƏVİ STRUKTURU VƏ ŞTAT VAHİDLƏRİNİN SAYI

 

Struktur bölmələrinin, vəzifələrin adı

Ştat vahidləri

1

2

RƏHBƏRLİK [37]

İcra hakimiyyətinin başçısı

Başçının birinci müavini

Başçının şəhər təsərrüfatı üzrə müavini – şöbə müdiri

Başçının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının təhsil, səhiyyə və mədəniyyət üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının köməkçisi

Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi

İnspektor

 

1

1

 

1

 

1

 

1

1

1

1

 

Ərazi idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

8

 

1

1

1

 

Hüquq şöbəsi

Şöbə müdiri

Hüquqşünas

3

 

1

2

 

İctimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

1

 

Təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsi

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

 

Sosial-iqtisadi məsələlər şöbəsi

Böyük iqtisadçı

İqtisadçı

Ekologiya məsələləri üzrə təlimatçı

2

 

2

1

1

İstehsal və xidmət sahələri bölməsi

Bölmə müdiri

Böyük referent

Ticarət və xidmət sahələri üzrə iqtisadçı

 

1

1

1

 

Memarlıq və tikinti şöbəsi [38]

Şöbə müdiri - baş memar

Böyük referent

Referent

7

 

1

1

2

 

Şəhər təsərrüfat şöbəsi [39]

Böyük referent

Referent

4

 

2

2

 

Ümumi şöbə

Şöbə müdiri

Kadrlar üzrə böyük inspektor

 

Məktublar və vətəndaşların qəbulu bölməsi

Bölmə müdiri

İnspektor

Dəftərxana müdiri

Stenoqrafçı

Makinaçı

4

 

1

1

 

 

1

2

1

1

2

 

Mühasibat

Baş mühasib

Mühasib-xəzinədar

9

 

1

1

 

Xidmət heyəti

Komendant

Sürücü

Xadimə

2

 

1

4

3

 

8

Cəmi:

53 [40]

 

 

GƏNCƏ ŞƏHƏRİ KƏPƏZ VƏ NİZAMİ RAYONLARI

İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇILARI APARATLARININ

NÜMUNƏVİ STRUKTURU VƏ ŞTAT VAHİDLƏRİNİN SAYI

 

Struktur bölmələrinin, vəzifələrin adı

Ştat vahidləri

İcra hakimiyyətinin başçısı

Başçının müavini

Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi

İnspektor

Ərazi idarəetmə orqanları ilə iş üzrə böyük referent

Hüquqşünas

Baş iqtisadçı

Təhsil, səhiyyə və mədəniyyət üzrə böyük referent

Kadrlar üzrə müfəttiş

Makinaçı

Komendant

Baş mühasib

Sürücü

Xadimə

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Cəmi:

15

 

 

SUMQAYIT ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISI APARATININ

 NÜMUNƏVİ STRUKTURU VƏ ŞTAT VAHİDLƏRİNİN SAYI

 

Struktur bölmələrinin, vəzifələrin adı

Ştat vahidləri

1

2

RƏHBƏRLİK [41]

İcra hakimiyyətinin başçısı

Başçının birinci müavini

Başçının şəhər təsərrüfatı üzrə müavini şöbə müdiri

Başçının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının təhsil, səhiyyə və mədəniyyət üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının müavini

Başçının köməkçisi

Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi

Böyük inspektor

 

1

1

 

1

 

1

 

1

1

1

1

1

 

Ərazi idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

9

 

1

2

1

 

Hüquq şöbəsi

Şöbə müdiri

Hüquqşünas

4

 

1

2

 

İctimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

1

 

Təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsi

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

 

Sosial-iqtisadi məsələlər şöbəsi

Böyük iqtisadçı

İqtisadçı

Ekologiya məsələləri üzrə təlimatçı

İstehsal və xidmət sahələri bölməsi

Bölmə müdiri

Böyük referent

Ticarət və xidmət sahələri üzrə iqtisadçı

2

 

2

1

1

 

1

2

1

 

Memarlıq və tikinti şöbəsi [42]

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

8

 

1

1

1

 

Şəhər təsərrüfatı şöbəsi [43]

Böyük referent

Referent

3

 

3

2

 

Mənzillərin uçotu, bölüşdürülməsi və dəyişdirilməsi şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük inspektor

İnspektor

5

 

 

1

1

1

 

Ümumi şöbə

Şöbə müdiri

Kadrlar üzrə böyük inspektor

İnspektor

 

Məktublar və vətəndaşların qəbulu bölməsi

Bölmə müdiri

İnspektor

Dəftərxana müdiri

Stenoqrafçı

Makinaçı

3

 

1

1

1

 

 

1

2

1

1

2

 

Mühasibat

Baş mühasib

Mühasib-xəzinədar

10

 

1

1

 

Xidmət heyəti

Komendant

Sürücü

Xadimə

2

 

1

5

4

 

10

Cəmi:

62

 

 

ŞİRVAN VƏ MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRLƏRİ İCRA HAKİMİYYƏTİ

BAŞÇILARI APARATLARININ NÜMUNƏVİ STRUKTURU

VƏ ŞTAT VAHİDLƏRİNİN SAYI [44]

 

Struktur bölmələrinin, vəzifələrin adı

Ştat vahidləri

1

2

RƏHBƏRLİK [45]

İcra hakimiyyətinin başçısı

Başçının birinci müavini

Başçının şəhər təsərrüfatı üzrə müavini şöbə müdiri

Başçının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının təhsil, səhiyyə və mədəniyyət üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının köməkçisi

Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi

Böyük inspektor

 

1

1

 

1

 

1

 

1

1

1

1

 

Ərazi idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

8

 

1

1

1

 

Hüquq şöbəsi

Şöbə müdiri

Hüquqşünas

3

 

1

2

 

İctimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

1

 

Təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsi

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

 

Sosial-iqtisadi məsələlər şöbəsi

Böyük iqtisadçı

İqtisadçı

İstehsal və xidmət sahələri bölməsi

Bölmə müdiri

Böyük referent

Ticarət və xidmət sahələri üzrə iqtisadçı

2

 

1

1

 

1

1

1

 

Memarlıq və tikinti şöbəsi [46]

Şöbə müdiri - baş memar

Böyük referent

Referent

5

 

1

1

1

 

Şəhər təsərrüfatı şöbəsi [47]

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

 

Ümumi şöbə

Şöbə müdiri

Kadrlar üzrə böyük inspektor

Dəftərxana müdiri

Makinaçı

                          2

 

1

1

1

2

 

Mühasibat

Baş mühasib

5

 

1

 

Xidmət heyəti

Komendant

Sürücü

Xadimə

1

 

1

4

2

 

7

Cəmi:

42 [48]

 

 

LƏNKƏRAN ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISI APARATININ  

 NÜMUNƏVİ STRUKTURU VƏ ŞTAT VAHİDLƏRİNİN SAYI

 

Struktur bölmələrinin, vəzifələrin adı

Ştat vahidləri

1

2

RƏHBƏRLİK [49]

İcra hakimiyyətinin başçısı

Başçının birinci müavini

Başçının şəhər təsərrüfatı üzrə müavini - şöbə müdiri

Başçının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının aqrar məsələlər üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının təhsil, səhiyyə və mədəniyyət üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının köməkçisi

Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi

Böyük inspektor

 

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

1

1

1

 

Ərazi idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

9

 

1

2

1

 

Hüquq şöbəsi

Şöbə müdiri

Hüquqşünas

4

 

1

2

 

İctimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

1

 

Təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsi

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

 

Sosial-iqtisadi məsələlər şöbəsi

Böyük iqtisadçı

İqtisadçı

İstehsal və xidmət sahələri bölməsi

Bölmə müdiri

Böyük referent

Ticarət və xidmət sahələri üzrə iqtisadçı

2

 

2

1

 

1

1

1

 

Aqrar məsələlər şöbəsi

Baş aqronom

Baş zootexnik

Böyük iqtisadçı

6

 

1

1

1

 

Memarlıq və tikinti şöbəsi [50]

Şöbə müdiri - baş memar

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

1

 

Şəhər təsərrüfatı şöbəsi [51]

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

 

Ümumi şöbə

Şöbə müdiri

Kadrlar üzrə böyük inspektor

İnspektor

Dəftərxana müdiri

Stenoqrafçı

Makinaçı

2

 

1

1

1

1

1

2

 

Mühasibat

Baş mühasib

7

 

1

 

Xidmət heyəti

Komendant

Sürücü

Xadimə

1

 

1

4

2

 

7

Cəmi:

50 [52]

 

 

YEVLAX VƏ ŞƏKİ ŞƏHƏRLƏRİ İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇILARI

APARATLARININ NÜMUNƏVİ STRUKTURU VƏ ŞTAT VAHİDLƏRİNİN SAYI

 

Struktur bölmələrinin, vəzifələrin adı

Ştat vahidləri

1

2

RƏHBƏRLİK [53]

İcra hakimiyyətinin başçısı

Başçının birinci müavini

Başçının şəhər təsərrüfatı üzrə müavini - şöbə müdiri

Başçının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının aqrar məsələlər üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının təhsil, səhiyyə və mədəniyyət üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının köməkçisi

Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi

Böyük inspektor

 

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

1

1

1

 

Ərazi idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

9

 

1

1

1

 

Hüquq şöbəsi

Şöbə müdiri

Hüquqşünas

3

 

1

2

 

İctimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

1

 

Təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsi

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

 

Sosial-iqtisadi məsələlər şöbəsi [54]

Böyük iqtisadçı

İqtisadçı

İstehsal və xidmət sahələri bölməsi

Bölmə müdiri

Ticarət və xidmət sahələri üzrə iqtisadçı

2

 

1

1

 

1

1

 

Aqrar məsələlər şöbəsi

Baş aqronom

Baş zootexnik

Böyük iqtisadçı

4

 

1

1

1

 

Memarlıq və tikinti şöbəsi [55]

Şöbə müdiri - baş memar

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

1

 

Şəhər təsərrüfatı şöbəsi [56]

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

 

Ümumi şöbə

Şöbə müdiri

Kadrlar üzrə böyük inspektor

 

Dəftərxana müdiri

Makinaçı

2

 

1

1

 

1

2

 

Mühasibat

Baş mühasib

5

 

1

 

Xidmət heyəti

Komendant

Sürücü

Xadimə

1

 

1

4

2

 

7

Cəmi:

45 [57]

 

 

NAXÇIVAN ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISI APARATININ

NÜMUNƏVİ STRUKTURU VƏ ŞTAT VAHİDLƏRİNİN SAYI

 

Struktur bölmələrinin, vəzifələrin adı

Ştat vahidləri

1

2

RƏHBƏRLİK

İcra hakimiyyətinin başçısı

Başçının birinci müavini

Başçının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının təhsil, səhiyyə və mədəniyyət üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının köməkçisi

Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi

İnspektor

 

1

1

 

1

 

1

1

1

1

 

Ərazi idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

7

 

1

1

1

 

Hüquq şöbəsi

Şöbə müdiri

Hüquqşünas

3

 

1

2

 

İctimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

1

 

Təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsi

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

 

Sosial-iqtisadi məsələlər şöbəsi

Böyük iqtisadçı

İqtisadçı

İstehsal və xidmət sahələri bölməsi

Bölmə müdiri

Referent

2

 

1

1

 

1

1

 

Şəhər təsərrüfatı, memarlıq və tikinti şöbəsi

Şöbə müdiri - baş memar

Tikinti üzrə mühəndis

Şəhər təsərrüfatı üzrə referent

4

 

1

1

1

 

Ümumi şöbə

Şöbə müdiri

Kadrlar üzrə böyük inspektor

Dəftərxana müdiri

Makinaçı

3

 

1

1

1

2

 

Mühasibat

Baş mühasib

5

 

1

 

Xidmət heyəti

Komendant

Sürücü

Xadimə

1

 

1

4

2

 

7

Cəmi:

38

 

 

NAFTALAN ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISI APARATININ

NÜMUNƏVİ STRUKTURU VƏ ŞTAT VAHİDLƏRİNİN SAYI

 

Struktur bölmələrinin, vəzifələrin adı

Ştat vahidləri

İcra hakimiyyətinin başçısı

Başçının birinci müavini

Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi

İnspektor

Ərazi idarəetmə orqanları ilə iş üzrə böyük referent

Hüquqşünas

Təhsil, səhiyyə və mədəniyyət üzrə böyük referent

 

Baş iqtisadçı

Şəhər təsərrüfatı üzrə böyük referent [58]

Arxitektor

Tikinti üzrə baş mühəndis

Kargüzar [59]

Makinaçı

Baş mühasib

Komendant

Sürücü

Xadimə

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1 [60]

1

Cəmi:

17

 

 

RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISI APARATININ

NÜMUNƏVİ STRUKTURU VƏ ŞTAT VAHİDLƏRİNİN SAYI

 

Struktur bölmələrinin, vəzifələrin adı

Əhalinin sayı, nəfər

 

50 minədək

50-100

min

100

mindən çox

1.         

2.         

3.        

4.         

RƏHBƏRLİK

İcra hakimiyyətinin başçısı

Başçının birinci müavini

Başçının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının aqrar məsələlər üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının təhsil, səhiyyə və mədəniyyət üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının köməkçisi

Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi

Böyük inspektor

İnspektor

 

1

-

 

1

 

1

 

1

1

1

-

1

 

1

1

 

1

 

1

 

1

1

1

1

-

 

1

1

 

1

 

1

 

1

1

1

1

-

 

Ərazi idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

7

 

1

1

1

8

 

1

1

1

8

 

1

2

1

 

Hüquq şöbəsi

Şöbə müdiri

Hüquqşünas

3

 

1

2

3

 

1

2

3

 

1

2

 

İctimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsi

Şöbə müdiri

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

1

3

 

1

1

1

3

 

1

1

1

 

Təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsi

Böyük referent

Referent

3

 

1

1

3

 

1

1

3

 

1

1

 

Sosial-iqtisadi məsələlər şöbəsi

Böyük iqtisadçı

İqtisadçı

3

 

1

1

3

 

1

1

3

 

1

1

 

Aqrar məsələlər şöbəsi

Baş aqronom

Aqronom

Baş zootexnik

Zootexnik

Böyük iqtisadçı

İqtisadçı

2

 

-

1

-

1

-

1

2

 

1

-

1

-

1

-

2

 

1

-

1

-

1

-

 

Memarlıq və tikinti şöbəsi (bölməsi)

Şöbə (bölmə) müdiri - baş memar

Böyük mühəndis

Şəhər təsərrüfatı üzrə referent

3

 

1

1

-

3

 

1

1

1

3

 

1

1

1

 

Ümumi şöbə

Şöbə müdiri

Kadrlar üzrə böyük müfəttiş

Müfəttiş

Makinaçı

2

 

1

-

1

1

3

 

1

1

-

2

3

 

1

1

-

2

 

Mühasibat

Baş mühasib

3

 

1

4

 

1

4

 

1

 

Xidmət heyəti

Komendant

Sürücü

Xadimə

1

 

1

3

2

1

 

1

4

2

1

 

1

4

2

 

6

7

7

Cəmi:

35

39

40

 

 

RAYON TABELİ İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISI NÜMAYƏNDƏLİYİNİN

 NÜMUNƏVİ STRUKTURU VƏ ŞTAT VAHİDLƏRİNİN SAYI

 

Struktur bölmələrinin, vəzifələrin adı

Əhalinin sayı, nəfər

 

20 minədək

20 mindən çox

1.

2.

3.

İcra hakimiyyətinin başçısının nümayəndəsi

Nümayəndənin müavini

Tikinti üzrə mühəndis

Baş mühasib

Kargüzar

Sürücü

Xadimə

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cəmi:

6

7

 

 

QƏSƏBƏ VƏ KƏNDLƏRDƏ İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISI NÜMAYƏNDƏLİYİNİN

 NÜMUNƏVİ STRUKTURU VƏ ŞTAT VAHİDLƏRİNİN SAYI

 

Struktur bölmələrinin, vəzifələrin adı

Əhalinin sayı, nəfər

 

10 minədək

10-20 min

20 mindən çox

1.

2.

3.

4.

İcra hakimiyyətinin başçısının nümayəndəsi

Nümayəndənin müavini

Tikinti üzrə mühəndis

Baş mühasib

Kargüzar

Sürücü

Xadimə

1

1

-

1

-

-

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cəmi:

4

6

7

 

 

"Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"yə

1 nömrəlİ ƏLAVƏ [61]

 

[62] 1. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, Nəqliyyat Nazirliyinin, Sənaye və Energetika Nazirliyinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin, Dövlət Statistika Komitəsinin, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli orqanlarının rəhbərlərini həmin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının təqdimatına əsasən yerli icra hakimiyyəti başçıları təyin edirlər. [63]

Digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları üçün qanunvericilikdə başqa hallar və başqa qayda nəzərdə tutula bilər. [64]

2. Əlavənin 1-ci bəndində müəyyən edilmiş hallardan başqa, ikili tabelikdə olan orqanlarının rəhbərləri icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmaqla təyin edilir.

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.         28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542)

2.         4 iyul 2001-ci il tarixli 519 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 456)

3.         11 sentyabr 2001-ci il tarixli 578 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 9, maddə 593)

4.         31 iyul 2002-ci il tarixli 744 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 7, maddə 412)

5.         24 avqust 2002-ci il tarixli 760 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 8, maddə 480)

6.         17 iyun 2003-cü il tarixli 884 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 6, maddə 290)

7.         23 oktyabr 2003-cü il tarixli 980 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 585)

8.         9 yanvar 2004-cü il tarixli 12 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 1, maddə 19)

9.         29 iyul 2004-cü il tarixli 98 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 7, maddə 537)

10.     7 fevral 2005-ci il tarixli 193 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 69)

11.     18 iyul 2005-ci il tarixli 261 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 597)

12.     Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2006-cı il tarixli 367 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 84)

13.     1 sentyabr 2006-cı il tarixli 456 nömrəli  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 734)

14.     27 sentyabr  2006-cı il tarixli 466 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 743)

15.     15 noyabr 2006-cı il tarixli 478 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 478)

16.     27 dekabr 2006-cı il tarixli 502 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1049)

17.     19 fevral 2007-ci il tarixli 531 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 97)

18.     16 avqust 2007-ci il tarixli 621 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 769)

19.     23 noyabr 2007-ci il tarixli 657 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1105)

20.     27 may 2008-ci il tarixli 762 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №5, maddə 373)

21.     20 iyun 2008-ci il tarixli 780 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №6, maddə 498)

22.     6 avqust 2008-ci il tarixli 808 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 8 avqust 2008-ci il, № 174, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 715)

23.     6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719)

24.     9 fevral 2009-cu il tarixli 51 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 64)

25.     13 avqust 2010-cu il tarixli 319 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №08, maddə 724)

26.     15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85)

27.     7 fevral 2012-ci il tarixli 584 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 fevral 2012-ci il, № 31, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 02, maddə 73)

28.     6 iyun 2012-ci il tarixli 648 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 07 iyun 2012-ci il, № 124, “Azərbaycan” qəzeti, 08 iyun 2012-ci il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 06, maddə 542)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 6 iyun 2012-ci il tarixli 648 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 07 iyun 2012-ci il, № 124, “Azərbaycan” qəzeti, 08 iyun 2012-ci il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 06, maddə 542) ilə 1-ci və 2-ci hissələri ləğv edilmişdir.

 

[2] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı  (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 7-ci maddənin 2-ci hissəsinin 6-cı bəndində “ixtisasının artırılmasını” sözləri “əlavə təhsilini” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 11 sentyabr 2001-ci il tarixli 578 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 9, maddə 593) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 8-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin üçüncü abzası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavinləri Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının rəhbəri ilə razılaşdırılmaqla Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir.

 

[4] 28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 8-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə üçüncü və dördüncü abzaslar əlavə edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2006-cı il tarixli 367 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 84) ilə 8-ci maddənin 2-ci hissəsinin dördüncü abzası çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bakı şəhər rayonları icra hakimiyyəti başçılarının müavinləri Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısı ilə razılaşdırmaqla müvafiq icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir.

 

[5] 28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 10-cu maddəsinin 1-ci hissəsinin ikinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuş icra hakimiyyəti başçısı aparatının nümunəvi strukturuna və ştat vahidlərinin sayına uyğun olaraq icra hakimiyyəti başçısı Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən (Naxçıvan Muxtar Respublikasında – Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən) bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş xərclər çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı ilə razılaşdırmaqla öz aparatının strukturunu və ştat vahidlərinin sayını təsdiq edir.

 

[6] 28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 11-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin ikinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bu maddənin 1-ci hissəsinin birinci abzasında göstərilən şöbə, idarə və digər xidmətlər haqqında əsasnamələri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı ilə razılaşdırmaqla müvafiq icra hakimiyyəti başçısı təsdiq edir.

 

[7] 28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 11-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin üçüncü abzasından "funksional məsələlər üzrə" sözləri çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

İcra hakimiyyəti orqanının şöbə, idarə və digər xidmətləri ikili tabelikdə ola bilər, yəni həm müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanına, həm də funksional məsələlər üzrə Azərbaycan Respublikasının müvafiq nazirliklərinə və digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına tabe ola bilər.

 

[8] 28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 11-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin dördüncü abzası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

İcra hakimiyyəti başçısının ikili tabelikdə olan orqanlarının rəhbərləri, bu maddənin 1-ci hissəsinin beşinci abzasında müəyyən edilmiş hallardan başqa, icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmaqla təyin edilir.

11 sentyabr 2001-ci il tarixli 578 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 9, maddə 593) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 11-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin dördüncü abzası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli qurumlarının rəhbərləri (Ədliyyə, Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik, Müdafiə Nazirliklərinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin və Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyinin yerli bölmələrinin rəhbərləri istisna olmaqda) bu Əsasnaməyə 1 saylı Əlavəyə uyğun olaraq müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri tərəfindən yerli icra hakimiyyəti başçısının razılığına əsasən və ya yerli icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla təyin edilirlər.

9 yanvar 2004-cü il tarixli 12 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 1, maddə 19) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 11-ci maddəsinin 1-ci bəndinin dördüncü abzasında "Nazirliklərinin" sözündən sonra ", Dövlət Sərhəd Xidmətinin" sözləri əlavə edilmişdir.

18 iyul 2005-ci il tarixli 261 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 597) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 11-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin dördüncü abzası çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli qurumlarının rəhbərləri (Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Nazirliklərinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin yerli bölmələrinin rəhbərləri istisna olmaqla) bu Əsasnaməyə 1 nömrəli Əlavəyə uyğun olaraq təyin edilirlər.

 

[9] 28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 11-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin beşinci abzası çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Rayon, şəhər və şəhər rayonu daxili işlər şöbəsinin (idarəsinin) rəisi, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı orqanının rəhbəri yerli icra hakimiyyəti başçısı ilə razılaşdırılmaqla müvafiq surətdə Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri və ədliyyə naziri tərəfindən təyin edilir.

 

[10] 11 sentyabr 2001-ci il tarixli 578 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 9, maddə 593) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 13-cü maddəsinin 2-ci hissəsinin ikinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının normativ xarakterli aktları başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

[11] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı  (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 17-ci maddənin 2-ci hissəsində “xalq təhsili” sözləri “təhsil” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 1 sentyabr 2006-cı il tarixli 456 nömrəli  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 734) ilə 26-cı maddəsinin 1-ci hissəsinin 2-ci bəndində “kəndli (fermer)” sözləri “ailə kəndli” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 23 oktyabr 2003-cü il tarixli 980 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 585) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 26-cı maddəsinin 4-cü bəndi çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4) şəxsi daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçiliyə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xüsusi razılıq (lisenziya) vermək;

 

[14] 15 noyabr 2006-cı il tarixli 478 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 478) ilə 28-ci maddəsinin 1-ci hissənin 8-ci bəndi çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8) baytarlıq təbabəti sahəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq yerli icra hakimiyyətlərinin baytarlıq təbabəti xidmətinin müəssisə, idarə və təşkilatlarını yaratmaq, onların fəaliyyətini təşkil etmək və onlara rəhbərliyi həyata keçirmək, baytarlıq təbabəti sahəsində fəaliyyət  göstərən dövlət orqanları və digər qurumlarla qarşılıqlı fəaliyyəti təmin etmək, müəyyən edilmiş hallarda və qaydada epizootiya  əleyhinə fövqəladə komissiya yaratmaq;

 

[15] 27 dekabr 2006-cı il tarixli 502 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1049) ilə 28-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin 10-cu bəndindən “qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yüksək keyfiyyətli toxumlar yetişdirməyə əlverişli fitosanitar və texnoloji şərait yaratmaq məqsədilə dövlət toxumçuluq xidməti orqanlarına toxum istehsalı üzrə qapalı rayonlar müəyyən edilməsinə razılıq vermək;” sözləri çıxarılmışdır.

 

 

[16] 24 avqust 2002-ci il tarixli 760 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 8, maddə 480) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 28-ci maddəsinin 1-ci bəndinə yeni 13-cü yarımbənd əlavə edilmişdir. Bəndin əvvəlki 13-cü yarımbəndi müvafiq olaraq 14-cü yarımbənd hesab edilmişdir.

 

[17] 15 noyabr 2006-cı il tarixli 478 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 8, maddə 480) ilə 28-ci maddəsinin 2-ci hissədə “8-ci və 9-cu bəndlərdə” sözləri “9-cu bəndində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 9 fevral 2009-cu il tarixli 51 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 64) ilə Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin 31-ci maddəsinin 3-cü bəndindən “, yerli sərnişin nəqliyyatı marşrutlarını və onların hərəkət qrafiklərini təsdiq etmək, müqavilə əsasında müvafiq ərazidə fəaliyyət göstərən digər mülkiyyət formasında olan müəssisələri və təşkilatları, vətəndaşları əhaliyə nəqliyyat xidməti göstərilməsinə cəlb etmək” sözləri çıxarılmışdır.

 

[19] 23 oktyabr 2003-cü il tarixli 980 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 585) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 31-ci maddəsinin 4-cü bəndi çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4) şəhərdaxili sərnişin daşınmasına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xüsusi razılıq (lisenziya) vermək;

 

[20] 28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 33-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin 1-ci bəndinin birinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1) rayonun, şəhərin və şəhər rayonunun tabeliyində olan xalq təhsili, mədəniyyət, səhiyyə, sosial təyinatlı, idman və bədən tərbiyəsi orqanlarının işinə rəhbərliyi həyata keçirmək, onların maddi-texniki təchizatını təşkil etmək, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada onların rəhbərlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etmək;

 

[21] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı  (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 33-cü maddənin 1-ci hissəsinin 1-ci bəndin birinci abzasında “xalq təhsili” sözləri “təhsil” sözü ilə, ikinci abzasında “tərbiyə-təhsil” sözləri “təhsil” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı   (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 33-cü maddənin 1-ci hissəsinin  2-ci bənddə “xalq təhsili” sözləri “təhsil” sözü ilə əvəz  edilmişdir.

 

[23] 23 oktyabr 2003-cü il tarixli 980 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 585) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 33-cü maddəsinin 7-ci bəndi çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

7) kino və videofilmlərin kütləvi nümayiş etdirilməsinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xüsusi razılıq (lisenziya) vermək;

 

[24] 29 iyul 2004-cü il tarixli 98 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 7, maddə 537) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 34-cü maddəsinin 1-ci bəndində "sosial təminat işinin" sözlərindən sonra "(pensiyalar və pensiyalara əlavə olunan müavinətlər sahəsində işlər istisna olmaqla)" sözləri əlavə edilmişdir.

 

 

 

             19 fevral 2007-ci il tarixli 531 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 97) ilə Əsasnamənin 34-cü maddəsinin birinci bəndində "əlavə olunan müavinətlər" sözləri "əlavələr" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] 27 may 2008-ci il tarixli 762 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №5, maddə 373) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 34-cü maddəsinin 2-ci və 3-cü bəndlərində "əlillərin" sözündən sonra ", sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların" sözləri əlavə edilmişdir.

 

 

[26] 23 noyabr 2007-ci il tarixli 657 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1105) ilə “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin 34-cü maddəsinin 4-cü bəndində “övladlığa götürmək” sözləri “öz səlahiyyətləri daxilində övladlığa götürmə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 11 sentyabr 2001-ci il tarixli 578 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 9, maddə 593) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 35-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin 2-ci bəndində "prokurorluq və ədliyyə" sözləri "prokurorluq, polis, ədliyyə və digər hüquq mühafizə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 17 iyun 2003-cü il tarixli 884 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 6, maddə 290) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 35-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin 7-ci bəndində "yetkinlik yaşına çatmamışların işləri" sözləri "yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[29] 6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719) ilə “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin 35-ci maddəsinin 8-ci bəndində “lazımi tədbirlər görmək” sözləri “tədbirlər görülməsinə köməklik etmək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[30] 4 iyul 2001-ci il tarixli 519 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 456) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 35-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin 10-cu bəndi çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10) vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı orqanlarına rəhbərliyi həyata keçirmək;

 

[31] 4 iyul 2001-ci il tarixli 519 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 456) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 36-cı maddəsinin 2-ci hissəsinin 3-cü bəndindən "vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatını aparır" sözləri çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatını aparır, notariat işlərini görür, vətəndaşlara onların şəxsiyyətini, ailə vəziyyətini təsdiq edən arayışlar və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər arayışlar verir;

31 iyul 2002-ci il tarixli 744 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 7, maddə 412) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin 36-cı maddəsinin 2-ci hissəsinin 3-cü bəndində "qaydada" sözündən sonra "vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını aparır," sözləri əlavə edilmişdir.

 

7 fevral 2012-ci il tarixli 584 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 fevral 2012-ci il, № 31, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 02, maddə 73) ilə “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin 36-cı maddəsinin 2-ci hissəsinin 3-cü bəndində “notariat işlərini görür” sözləri “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş notariat hərəkətlərini aparır” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[32] 28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin "Bakı şəhəri Səbail, Nəsimi, Nərimanov, Nizami, Xətai və Yasamal rayonları İcra hakimiyyəti başçıları aparatlarının nümunəvi strukturu və ştat vahidlərinin sayı"nın "Rəhbərlik" bölməsində "Başçının müavini" sözündən sonra "1" rəqəmi "2" rəqəmi ilə əvəz edilmiş, "Başçının müavini – Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəisi" sözləri çıxarılmış, bölmənin axırında “ 6 rəqəmi “ 7 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. Bölmənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

RƏHBƏRLİK

İcra hakimiyyətinin başçısı

Başçının birinci müavini

Başçının müavini

Başçının müavini – Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəisi

Başçının köməkçisi

Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi

İnspektor

 

1

1

1

 

-

1

1

1

 

6

 

[33] 28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin "Bakı şəhəri Səbail, Nəsimi, Nərimanov, Nizami, Xətai və Yasamal rayonları İcra hakimiyyəti başçıları aparatlarının nümunəvi strukturu və ştat vahidlərinin sayı"nda  Cəmi:” sözündən sonra “ 44 rəqəmi “ 45 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[34]    13 avqust 2010-cu il tarixli 319 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №08, maddə 724) ilə "Azərbaycan Respublikası şəhər və rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatı, rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanlarının rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbə və kəndlərdə nümayəndəliklərinin nümunəvi strukturu və ştat vahidlərinin sayı"nın "Bakı şəhəri Əzizbəyov, Qaradağ, Sabunçu, Suraxanı və Binəqədi rayonları İcra hakimiyyəti başçıları aparatlarının nümunəvi strukturu və ştat vahidlərinin sayı" bölməsinin adında "Əzizbəyov" sözü "Xəzər" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin "Bakı şəhəri Əzizbəyov, Qaradağ, Sabunçu, Suraxanı və Binəqədi rayonları İcra hakimiyyəti başçıları aparatlarının nümunəvi strukturu və ştat vahidlərinin sayı"nın "Rəhbərlik" bölməsində "Başçının müavini" sözündən sonra "1" rəqəmi "2" rəqəmi ilə əvəz edilmiş, "Başçının müavini – Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəisi" sözləri çıxarılmış, bölmənin axırında “ 6 rəqəmi “ 7 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. Bölmənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

RƏHBƏRLİK

İcra hakimiyyətinin başçısı

Başçının birinci müavini

Başçının müavini

Başçının müavini Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəisi

Başçının köməkçisi

Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi

İnspektor

 

1

1

1

 

-

1

1

1

 

6

 

[36] 28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin "Bakı şəhəri Əzizbəyov, Qaradağ, Sabunçu, Suraxanı və Binəqədi rayonları İcra hakimiyyəti başçıları aparatlarının nümunəvi strukturu və ştat vahidlərinin sayı"nda  Cəmi:” sözündən sonra “ 41 rəqəmi “ 42 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[37] 28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin "Gəncə Şəhəri İcra hakimiyyəti başçısı aparatının nümunəvi strukturu və ştat vahidlərinin sayı"nın "Rəhbərlik" bölməsində "Başçının birinci müavini - 1" sözlərindən sonra yeni sətir əlavə edilmiş, bölmənin axırındakı "7" rəqəmi "8" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. Bölmənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

RƏHBƏRLİK

İcra hakimiyyətinin başçısı

Başçının birinci müavini

Başçının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının təhsil, səhiyyə və mədəniyyət üzrə müavini — şöbə müdiri

Başçının köməkçisi

Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi

İnspektor

 

1

1

 

1

 

1

1

1

1

 

7

 

[38] 28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin "Gəncə Şəhəri İcra hakimiyyəti başçısı aparatının nümunəvi strukturu və ştat vahidlərinin sayı"nın "Şəhər təsərrüfatı, memarlıq və tikinti şöbəsi" bölməsi yeni redaksiyada verilmişdir. Bölmənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

 

Şəhər təsərrüfatı, memarlıq və tikinti şöbəsi

Şöbə müdiri - baş memar

Böyük mühəndis

Mənzillərin uçotu, bölüşdürülməsi və dəyişdirilməsi üzrə inspektor

Bağçılıq yoldaşlığı üzrə inspektor

 

Şəhər təsərrüfatı bölməsi

Bölmə müdiri

Böyük referent

Referent

 

 

1

1

 

1

1

 

 

1

2

1

 

8

 

[39] 28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin "Gəncə Şəhəri İcra hakimiyyəti başçısı aparatının nümunəvi strukturu və ştat vahidlərinin sayı"nın "Memarlıq və tikinti şöbəsi" bölməsindən sonra "Şəhər təsərrüfatı şöbəsi" bölməsi əlavə edilmişdir.

 

[40] 28 sentyabr 1999-cu il tarixli 192 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 9, maddə 542) ilə "Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə"nin "Gəncə Şəhəri İcra hakimiyyəti başçısı aparatının nümunəvi strukturu və ştat vahidlərinin sayı"nda "Cəmi:" sözündən sonra "52" rəqəmi "53" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.