AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
06.11.2004
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
175
ADI
"İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji və habelə insanın sağlamlığı üçün zərərli olan digər ağır istehsalat amilləri mövcud olan əmək şəraitli istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-11-2004, Nəşr nömrəsi: 11, Maddə nömrəsi: 963)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
06.11.2004
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
070.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
"İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji və habelə insanın sağlamlığı üçün zərərli olan digər ağır istehsalat amilləri mövcud olan əmək şəraitli istehsalatların, peşə və vəz

"İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji və habelə insanın sağlamlığı üçün zərərli olan digər ağır istehsalat amilləri mövcud olan əmək şəraitli istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 92-ci maddəsinin birinci hissəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1.     "İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji və habelə insanın sağlamlığı üçün zərərli olan digər ağır istehsalat amilləri mövcud olan əmək şəraitli istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2.    Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri  A.RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 6 noyabr 2004-cü il

№ 175

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2004-cü il 6 noyabr tarixli 175 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji və habelə insanın sağlamlığı üçün zərərli olan digər ağır istehsalat amilləri mövcud olan əmək şəraitli istehsalatların, peşə və vəzifələrin

 

SİYAHISI

 

Sıra

№ si

İstehsalatların, peşə və vəzifələrinin adı

Qısaldılmış

iş həftəsinin müddəti (saatla)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

1

1.       DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİ

 

METALLURGİYA İSTEHSALI ÜÇÜN QARA VƏ ƏLVAN METAL-LARIN VƏ DİGƏR FAYDALI QAZINTI YATAQLARININ TƏDQİQ EDİLMƏSİ, ÇIXARILMASI, SADALANAN QAZINTILARIN İSTİFADƏSİ ÜÇÜN ŞAXTALARIN, MƏDƏNLƏRİN, KARXANA-LARIN TİKİNTİSİ, ELƏCƏ DƏ GEOLOJİ KƏŞFİYYATDA DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİ.

YERALTI DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİ

Aşağıdakı yeraltı işlərdə məşğul olan bütün peşələrin fəhlələri:
a) istismar olunan və tikilməkdə olan şaxtaların (mədənlərin) və lağım
yollarının, eləcə də geoloji kəşfiyyatda...............................................................

36

 

1

2

3

 

 

 

 

 

2

 

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

 

 

 

11

 

12

 

13

14

15

16

17

18

19

20

 

21

22

23

24

 

25

26

 

27

 

 

28

 

29

 

30

 

 

31

32

33

34

 

35

 

36

37

 

38

39

 

 

40

 

41

42

 

43

44

 

45

46

 

47

 

 

 

 

48

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

3

 

4

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

13

 

 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

29

 

30

 

31

 

 

32

 

33

 

34

35

 

36

 

37

38

 

 

 

 

39

40

 

 

 

 

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

 

67

 

68

69

 

70

 

71

72

 

 

 

 

73

74

75

 

 

 

76

77

78

 

 

79

80

81

82

 

 

 

83

 

 

84

85

 

86

 

87

88

89

 

90

 

91

92

 

93

 

 

 

94

95

96

 

97

98

99

 

100

101

 

 

102

103

104

105

 

106

 

 

107

108

109

 

 

110

 

111

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

114

 

115

 

116

117

 

 

118

119

 

120

121

122

 

123

124

125

 

126

127

 

 

 

128

129

130

131

132

133

 

 

 

134

135

136

 

 

 

 

137

 

 

 

 

138

139

140

141

142

143

144

145

 

146

147

 

148

149

 

150

151

152

153

154

 

155

 

156

 

157

 

 

 

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

 

 

 

168

169

170

171

172

173

174

 

 

 

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

 

 

 

186

 

 

 

187

188

189

 

190

191

 

192

 

193

194

 

195

196

197

 

198

199

200

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

202

203

 

 

204

205

 

 

206

 

 

 

 

 

 

207

208

209

 

210

211

 

212

 

213

 

214

215

216

 

217

218

219

220

221

222

 

223

 

224

 

 

 

225

226

227

 

228

229

230

231

232

 

 

 

233

234

235

 

236

237

 

 

238

239

240

241

 

242

243

244

 

245

246

 

247

 

248

249

250

251

 

252

 

253

254

 

255

256

257

258

259

260

261

262

263

 

264

265

266

 

 

267

268

269

270

271

272

273

274

 

275

 

276

 

277

 

 

278

 

279

280

 

281

282

 

283

 

284

285

286

287

288

289

 

290

291

292

293

 

 

294

295

 

 

296

297

 

298

299

 

300

301

302

303

 

304

 

 

 

305

306

307

308

309

 

310

 

311

 

 

 

 

312

313

314

 

315

316

 

317

318

319

 

320

 

 

 

 

 

321

322

 

323

 

324

325

326

327

328

 

329

 

 

330

 

331

 

 

 

332

 

333

 

334

335

336

337

338

 

339

 

340

 

341

 

 

 

 

 

 

342

343

 

344

 

345

 

346

 

347

 

348

 

349

350

351

352

353

 

354

 

355

356

357

358

359

 

360

361

 

362

 

 

 

363

364

 

 

365

 

366

 

367

 

368

369

 

 

370

 

 

371

372

 

373

 

 

374

375

 

376

 

377

 

 

 

 

 

378

379

 

380

 

381

 

382

 

383

384

 

385

 

386

 

387

388

389

 

390

 

391

 

 

 

392

 

293

 

394

395

396

397

 

398

 

 

 

 

 

 

 

399

 

400

401

 

 

 

402

403

404

405

406

 

407

 

 

408

 

409

410

 

411

 

412

 

 

413

 

414

415

 

416

417

418

419

420

 

 

421

422

423

424

425

426

 

427

 

 

428

429

430

 

 

431

432

 

 

433

 

434

 

435

 

 

 

 

436

437

438

 

439

 

440

 

441

 

442

 

443

 

444

 

 

445

 

 

446

 

447

 

448

 

449

 

450

 

451

 

452

 

 

453

454

455

 

456

457

 

 

458

459

460

 

 

 

462

463

464

465

 

466

 

 

467

 

 

 

468

469

 

 

 

 

 

470

 

471

472

 

 

473

474

 

475

 

476

 

 

477

 

 

 

 

478

 

479

 

480

 

 

 

481

 

 

 

 

482

 

483

 

484

 

 

1

2

 

3

 

4

 

 

5

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

7

 

 

 

 

 

8

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

12

 

13

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

22

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

26

 

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

 

 

10

 

11

 

12

 

 

 

 

13

 

14

 

15

 

 

 

16

 

17

 

 

18

 

 

 

19

 

 

20

 

21

 

22

 

23

 

 

24

 

25

 

 

26

 

 

 

27

 

28

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

40

 

41

 

42

 

 

43

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

 

51

 

52

 

 

 

53

 

 

54

 

55

 

 

56

 

 

57

 

 

 

58

 

59

 

 

60

 

61

 

62

 

 

 

63

 

64

65

 

 

66

67

 

68

 

 

 

69

 

 

70

 

71

 

 

72

 

73

 

 

74

 

75

 

76

 

77

 

78

 

 

79

 

 

80

 

81

 

82

 

 

83

 

84

 

85

 

86

 

87

88

 

 

 

89

 

90

 

91

 

 

92

 

 

 

93

 

 

 

 

94

 

 

 

95

 

96

 

 

97

 

 

 

 

 

 

 

 

98

 

99

 

 

 

100

 

 

101

 

 

102

103

 

 

 

104

 

 

105

106

 

107

 

108

 

109

 

 

 

 

 

110

 

111

 

 

112

 

 

113

 

 

 

114

 

 

 

115

 

116

 

 

 

 

117

 

 

 

 

 

 

118

 

 

 

119

 

120

 

 

 

 

 

 

121

 

 

 

 

122

 

123

 

 

124

 

125

 

126

 

127

 

128

 

129

 

130

 

131

 

132

 

133

 

 

 

134

 

 

 

 

135

 

136

 

137

 

 

138

 

139

 

140

 

141

 

142

 

143

 

144

 

145

 

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147

 

 

148

 

 

 

 

 

149

 

 

 

 

 

 

150

 

151

 

 

152

 

153

 

 

 

 

 

 

 

154

 

155

 

 

 

 

 

 

156

 

 

 

 

157

 

 

 

 

 

 

 

158

 

159

 

160

 

 

 

161

 

 

 

162

 

 

163

 

 

 

 

 

164

 

 

165

 

166

 

 

 

 

167

168

 

 

 

 

169

 

170

 

 

 

 

171

 

 

172

 

173

 

174

 

175

 

 

 

 

176

 

 

 

 

177

 

 

178

 

 

179

180

181

 

 

182

 

 

183

 

 

 

 

184

185

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

12

 

13

 

 

14

 

15

 

16

17

 

 

1

 

2

 

3

 

 

4

5

 

6

 

7

 

 

8

9

10

11

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

 

 

17

 

18

 

19

 

20

 

 

21

 

22

 

23

 

24

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

 

15

 

 

 

16

17

 

 

 

18

 

 

19

 

20

21

22

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

5

 

6

 

7

 

 

8

 

9

 

10

 

11

12

 

 

13

 

14

15

 

 

16

 

 

 

17

 

 

18

 

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

23

 

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

 

43

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

50

51

 

52

 

53

 

 

54

 

55

56

 

57

 

 

 

58

 

 

59

60

61

62

63

64

65

66

 

67

 

68

69

 

70

 

71

 

72

 

 

73

 

 

74

 

 

75

 

 

76

 

 

 

77

 

 

78

 

1

 

2

3

4

 

5

 

6

 

 

7

 

 

8

9

10

 

 

 

11

 

 

12

 

13

 

 

14

 

15

 

 

16

 

 

17

 

18

 

19

 

 

1

2

 

3

4

 

 

 

5

 

 

6

 

 

1

 

2

3

4

5

 

6

 

 

 

7

8

9

10

 

11

 

 

12

13

14

15

16

17

 

18

19

20

 

21

 

 

22

 

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

29

 

30

31

 

 

32

 

33

34

 

35

36

37

 

 

 

38

39

 

40

41

42

43

 

44

45

 

 

46

47

48

 

49

 

50

51

 

 

52

53

 

54

 

 

55

56

57

58

 

59

 

60

 

61

 

62

63

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

7

 

1

 

2

3

4

 

5

 

6

7

8

 

9

10

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

 

19

20

 

 

21

22

 

23

 

24

 

25

26

 

27

28

29

 

31

31

32

33

34

35

 

36

37

38

 

39

 

40

 

1

 

2

 

3

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7

 

 

 

 

1

 

2

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

9

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

3

 

4

 

5

 

6

 

 

7

 

 

 

 

8

 

9

 

 

 

10

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

4

 

5

6

 

7

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

13

 

14

 

15

 

 

 

16

 

 

17

 

18

 

 

 

 

19

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

22

b)  nəm şəraitdə şaxtaların səthindən dibə qədər olan şaquli hissələrinin
qazılması və dərinləşdirilməsində.................................................... ..............................

c)  +26"C və daha yüksək temperatur şəraitində.......................... ..............................

İş görülən zaman tərkibi 10% və daha artıq silisium 4-oksiddən ibarət olan filiz və süxurlardan toz yaranan yeraltı dag-mədən işləri

Bunkerin və yaxud hezenokun dəmir qəfəslərində iri daşların xırdalanması ilə məşğul olan bunkerçi............................................................................ ..............................

Buruq qurğusunun qazmaçısı............. ,............................................. ..............................

Şpur qazmaçısı........................................................................................ ...............................

Partladıcı.................................................................................................... ...............................

Quyu diblərində filiz və süxurların yığılmasında məşğul olan avtomobil
sürücüsü   .................................................................................................. ..............................

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərindəki işlərlə məşğul olan qaz qaynaqçısı .

Təmizlənən quyu dibinin dağ-mədan fəhləsi.............................. ...............................

Xırdalayıcı................................................................................................. ..............................

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan yeraltı dağ-mədən fəhləsi?

a)     işlənmiş sahələrin dayaqlarla möhkəmləndirilməsində...........................................

b)  dağ-mədən kütləsinin doldurulmasında, daşınmasında və boşaldılmasında...  

c)  dağ-mədən kütləsinin buraxılışında........................................... ..............................

ç) fəaliyyətdə olan quyu diblərində ............................................... ...............................

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində markşeyder və geoloji işlərdə ölçmə
işi ilə məşğul olan................................................................................... ...............................

Mədən yerlərinin möhkəmləndirilməsi və təmiri ilə məşğul olan dayaqvuran fəhlə.............................................................................................................. ...............................

Lyukçu  ...................................................................................................... ...............................

Vaqonçeviricinin idarə edilməsi ilə məşğul olan vaqonçeviricinin maşinisti

Dağ-mədən kombaynının maşinisti   .......................... ................... ..............................

Konveyer maşinisti   .............................................................................. ..............................

Yükləyici maşının maşinisti................................................................ ...............................

Yükləyici-çatdırıcı maşının maşinisti............................................... ...............................

Skreper-bucurqadının maşinisti......................................................... ...............................

Quyu diblərində filiz və süxurların yığımı ilə məşğul olan buldozer maşinisti, yükləyici-çatdırıcı maşının maşinisti, ekskavator maşinisti ..........................

Elektrovoz maşinisti............................................................................... ...............................

Qidalandırıcının maşinisti (motorist)................................................ ...............................

Çevirici........................................................................................................ ..............................

Quyu dibində filizin qoparılması və nümunələrin götürülməsi ilə məşğul
olan nümunəgötürən.............................................................................. ..............................

Qazmaçı...................................................................................................... ..............................

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində yolların və avtomobil yollarının salınması və təmiri ilə məşğul olan yol fəhləsi.......................... ...............................

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan liftçi:

a)     skiplərin qəbulunda-boşaldılmasında   ..................................... ...............................

b)    dozatordan skiplərin yüklənməsində   ..................................... ...............................

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərindəki işlərlə məşğul olan təmirçi-çilingər   ....................................................................................................................... .............................

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində işləyən növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingəri (çilingər)......................................................... ..............................

Fəaliyyətdə   Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində işləyən əllə elektrik qaynaqçısı  ..........

 

Yeraltı üsulla civə filizlərinin çıxarılması

Buruq qurğusunun maşinisti və şpur qazmaçısı   ..................... ..............................

Partladıcı.................................................................................................... .............................

Təmizlənən quyu dibinin dağ-mədən fəhləsi    ........................ ..............................

Bərkidici materialların şaxtaya gətirilməsi ilə məşğul olan yeraltı dağ-mədən fəhləsi.......................................................................................................... .............................

Mədən yerlərinin möhkəmləndirilməsi və təmiri ilə məşğul olan dayaqvuran fəhlə  ........................................................................................................... ............................

Lyukçu  ...................................................................................................... .............................

Filiz və süxurların yığımı ilə məşğul olan yükləyici maşının maşinisti və
skreper bucurqadının maşinisti......................................................... ...............................

Konveyer və elektrovoz maşinisti.................................................... ...............................

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan çevirici:

a)    yeraltı bunkerlərdə vaqonların ellə boşaldılmasında   ........ ..............................

b)  çeviricinin köməyi ilə vaqonların boşaldılmasında   ............ ...............................

Vaqonetlərin əllə sürülüb gətirilməsi və aparılması ilə məşğul olan yeraltı dağ-mədən fəhləsi   .............................................................................. ..............................

Qazmaçı   ................................................................................................... ..............................

Yolların və avtomobil yollarının salınması və təmiri ilə məşğul olan yol
fəhləsi    ...................................................................................................... ..............................

Dağ-mədən kütləsinin buraxılışı ilə məşğul olan yeraltı dağ-mədən fəhləsi

Növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə təmirçi-çilingər və elektrik çilingəri
(çilingər)...................................................................................................... ..............................

Dozatordan skiplərin yüklənməsində məşğul olan liftçi......... ..............................

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində məşğul olan elektrik avadanlıqlarına xidmət üzrə elektrik montyoru.......................................................... ..............................

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində məşğul olan elektrik avadanlıqlarının təmiri üzrə elektrik montyoru............................................................ ..............................

 

İstismar olunan və tikilməkdə olan karxanalar, açıq dağ-mədən,

eləcə də dağ-mədən şaxta səthi işləri geoloji kəşfiyyat

5 metrdən artıq dərinlikli şurfların qazılmasında üst qatlarda qazma ilə
məşğul olan qazmaçı   .......................................................................... ............................

Dəniz səviyyəsindən 1500 metrdən yüksək işləri yerinə yetirən fəhlələr
və mütəxəssislər   
................................................................................. ...............................

 

II. GEOLOJİ KƏŞFİYYAT İŞLƏRİ

Pyezooptik xammalın zənginləşdirilməsi

Bilavasitə pyezooptik xammalın zənginləşdirilməsində tam iş günü məşğul olan bütün peşələrin fəhlələri və mütəxəssisləri........................ ...............................

 

III. METALLURGİYA İSTEHSALATI

A. QARA METALLURGİYA

 

Zənginləşdirmə, xırdalama-çeşidləmə, briket və aqlomerasiya

müəssisələri, sexləri, qara metallurgiyada filiz və qeyri-filiz

qazıntılarının yandırılması

 

Tərkibi 10% və daha çox sərbəst silisium 4-oksiddən ibarət olan qara metal filizinin və flüoritin quru üsulla doğranması, xırdalanması, üyüdülməsi
və şixtalanması ilə məşğul olan zənginləşdirmə və xırdalama-çeşidləmə
müəssisəsi, mədən, şaxta və metallurgiya müəssisəsində bütün peşələr üzrə fəhlələr və ustalar.................................................................................. ..............................

3%-dən az nəmliyə kimi qurudulmuş filizin dəmir yolu vaqonlarına yüklənməsi ilə daim məşğul olan fəhlələr   ............................... ...............................

Ferroərinti istehsalı Örtüklərin artırılması ilə bilavasitə silisium ərintilərinin əridilməsi üzrə açıq qövs sobalarında məşğul olan qaz qaynaqçısı  . ................

Vanadium 5-oksidin əridilməsi prosesinin aparılması ilə məşğul olan əridici

Şixtanın dozalanması ilə silisium ərintilərinin əridilməsi ilə məşğul olan
dozalayıcı   ................................................................................................ ...............................

Manqan 4-oksidin mazut karbohidrogenləri ilə bərpasında məşğul olan
kürəçi........................................................................................................... .............................

Açıq qövslü sobalarda silisiumlu ərintilərin əridilməsində daim və bilavasitə məşğul olan fəhlələr, növbədə işləyən mütəxəssislər............... ...............................

Ferrovanadium istehsalında daim və bilavasitə məşğul olan fəhlələr, növbələrdə işləyən mütəxəssislər   ..............................................................................

Alümintermik üsulla metal xromun və xrom tərkibli ərintilərin alınması il daim və bilavasitə məşğul olan fəhlələr, növbədə işləyən mütəxəssislər

Silisiumlu ərintilərin əridilməsi üçün şixtanın hazırlanmasında məşğul olan
şixtaçı  .......................................................................................................................................

 

Dəmirçi-press istehsal:

Domna və marten sobalarının qaz yollarının təmizlənməsi ilə məşğul olan
fəhlələr......................................................................................................................................

 

B. ƏLVAN METALLURGİYA

Zənginləşmədə və metallurgiya istehsalatında materialların xırdalanması, üyüdülməsi və şixtalanması. Əlvan və nadir metalların və tərkibində 10%-dən az sərbəst silisium 4-oksid olan filiz materiallarının emalı.

Gil-torpaq istehsalatında isti bişmənin xırdalanmasında məşğul olan xırdalayıcı

Gil-torpaq istehsalında isti bişmənin nəql edilməsində məşğul olan nəqledən fəhlə və qidalandırıcının maşinisti    ...........................................................................

Qurğuşun istehsalında xırdalayıcı və şixtalayıcı sexlər (bölmələr)

Bunkerçi...................................................................................................................................

Dozalaşdırıcı və xırdalayıcı...............................................................................................

Kran maşinisti (krançı)........................................................................................................

Skipli qaldırıcının maşinisti..............................................................................................

Dəyirmanların maşinisti, qidalandırıcının motoristi...............................................

Metallurji avadanlığın təmiri ilə məşğul olan təmirçi-çilingər və fəhlələr

Yağlayıcı və qarışdırıcı.......................................................................................................

Çatıquran.................................................................................................................................

Nəqledən fəhlə......................................................................................................................

Elevatorçu................................................................................................................................

Şixtaçı   .....................................................................................................................................

Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru  ........................................

Usta............................................................................................................................................

 

Tərkibində 10% və daha artıq sərbəst silisium 4-oksid olan materialların, əlvan və nadir metal filizlərinin təkrar emalı

 

Zənginləşdirici müəssisələrin, metallurgiya zavodlarının, şaxtaların və mədənlərin xırdalama-şixtalama sexlərində (bölmələrində) və yenidən emal
sahələrində məşğul olan fəhlə və ustalar, eləcə də sadalanan sexlərdə (bölmələrdə) bütün iş günü ərzində avadanlıqların təmiri ilə məşğul olan fəhlələr ....................................................................................................................................

Hava-kanat yolunun yükləmə-boşaltma stansiyası

Bunkerçi.................. .................. .................. .................. .................. .................. ...........

Yüklənmiş və boş vaqonların yol xətlərinin qoşma yerlərinə daşınması ilə
məşğul olan hava-kanat yolunun vaqonetçisi................................................................

Asılqanlı kanat yolu stansiyasında məşğul olan təmirçi-çilingər, avadanlığın təmiri üzrə növbətçi elektrik çilingəri (çilingər)...........................................................

Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru................................................

Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi. Əlvan və nadir metal filizlərinin zənginləşdirilməsi

Qızıl hasilatı müəssisəsinin sianla əlaqəli proseslərində məşğul olan aparatçı, reaktiv dozalaşdırıcı................................................................................................................

Amalqamanın emalı və amalqamasiya prosesinin aparılması ilə məşğul
olan qızıl tərkibli filizlərin zənginləşdirilməsi üzrə aparatçı..................................

Rentgen aparatına xidmətlə məşğul olan laborant-rentgenstrukturçu........

Qızıl hasilatı müəssisələrinin amalqamalaşdırma və sianlaşdırma sahələrində məşğul olan kran maşinisti (krançı), qaz qaynaqçısı..................................................

Şlamların emalı prosesinin aparılması ilə məşğul olan qızıl tərkibli filizlərin zənginləşdirilməsi üzrə aparatçı.........................................................................................

Reaktivləri həll edən fəhlə......................................................................................

Qızıl hasilatı müəssisəsinin amalqamalaşdırma və sianlaşdırma sahələrində və reaktiv sexlərində avadanlığa xidmət üzrə və onun təmiri ilə məşğul olan təmirçi-çilingər və fəhlələr, elektrik avadanlığına xidmət üzrə
elektrik montyoru və elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru,
əllə elektrik qaynaqçısı...........................................................................................................

Qızıl tərkibli filiz və qumların zənginləşdirilməsi ilə məşğul olan şlixleyici....

Rentgen aparaturasının sazlanması ilə məşğul olan texnik.....................................

 

Metal və ərintilərin əridilməsi (qurğuşundan başqa) Əritmə sexləri (bölmələri)

 

Yükləyici sürücüsü   ...............................................................................................................

Elektro və avtoarabacığın sürücüsü..................................................................................

Qazla kəsən fəhlə......................................................................................................................

Şixta yükləyən fəhlə   ............................................................................................................

Anod polad qəliblərin tökülməsi ilə məşğul olan metal tökücüsü   ....................

Konvertorçu.................................................................................................................................

Əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçisi    .............................................................

Metal və ərintilərin tökülməsi ilə məşğul olan əlvan metalların tökücüsü

Sink tozunun ələnməsi, tökülməsi ilə məşğul olan ələyici qurğuların maşinisti   .........................................................................................................................................................

Kran maşinisti (krançı)............................................................................................................

Elektrovoz maşinisti................................................................................................................

Bərk qızdırılmış klinkerin buraxılışı ilə məşğul olan kürəçi....................................

Təkrar şlam emal edən fəhlə................................................................................................

İdarəetmə pultunun operatoru   ........................................................................................

Sink tozu istehsalatında sobaçı............................................................................................

Əridici   ........................................................................................................................................

Nümunəgötürən    ...................................................................................................................

Əlvan metal və ərintilərin tökücüsü..................................................................................

Distilləedici sobaların raymovçusu........... .,.......................................................................

Metallurji avadanlığın təmiri üzrə təmirçi-çilingər və fəhlələr..............................

Metallurji avadanlığa xidmətlə məşğul olan təmirçi-çilingər...................................

Transportyorçu..........................................................................................................................

Metallurji aqreqatlara xidmətlə məşğul olan çilingər-santexnik.............................

Nəqledən fəhlə..........................................................................................................................

Dövriyyə materialları və posanı yığışdıran   .................................................................

İstehsal sahələrini yığışdıran................................................................................................ .........................................................................................................................................................

Metalın saflaşdırılması üzrə sobalarda və qazanxanalarda məşğul olan forsunkaçı   .................................................................................................................................

İkixlorlu qalayın hazırlanması üzrə xloratorçu..............................................................

Antimonun (sürmənin) təmizlənməsində məşğul olan məhsul təmizləyicisi   .........................................................................................................................................................

Avadanlığm təmizlənməsi və tozun yığışdırılması ilə məşğul olan təmizləyici   .........................................................................................................................................................

Əllə qaynağın elektrik qaynaqçısı.......................................................................................

Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru və elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru.................................................................

 

Xlorlaşdırma sexi

 

Metallurji avadanlığın təmiri üzrə təmirçi-çilingər və fəhlələr..............................

Metallurji avadanlığa xidmətlə məşğul olan təmirçi-çilingər...................................

Elektrik avadanlığına xidmət üzrə və elektrik avadanlığının təmiri üzrə
elektrik montyoru   ..................................................................................................................

Füminq-qurğuda sublimasiya üsulu ilə posaların emalı bölmələri (qalay istehsalında)

Növbətçi və təmirçi heyət.....................................................................................................

Şixtayükləyən fəhlə..................................................................................................................

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan kran maşinisti (krançı):

a)     körpülü krana xidmətlə.....................................................................................................

b)  füminq-qurğunun qreyfer kranının idarə edilməsində   ......................................

Əridici   ........................................................................................................................................

Çatıquran.....................................................................................................................................

Forsunkaçı...................................................................................................................................

Şixtaçı    ........................................................................................................................................

 

Metallurji sexlər

 

Metallurji sexlərdə daim məşğul olan rəngsaz, dülgər, çatıquran, suvaqçı

 

Müxtəlif işlər

Flüs və dövriyyə materiallarının xırdalanması ilə məşğul olan xırdalayıcı

Əridici sobaların isti halda təmiri ilə məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə................................................................................................................................

Telfer və yaxud elektrotalın idarə edilməsi ilə məşğul olan kran maşinisti
(krançı)..........................................................................................................................................

Tozun emalı sexində pirobölmədə məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər..........    Metal oksidi və sink tozunun verilməsi ilə məşğul olan transportyorçu ...........

Flüs və dövriyyə materiallarının nəqliyyatla daşınması və boşaldılması ilə
məşğul olan (nəqledən) fəhlə    .........................................................................................

Metal oksidi və sink tozunun qablaşdırılması ilə məşğul olan yerləşdirici-qablaşdırıcı..................................................................................................................................

Droslardan soba və anodların təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici .

Əridici sobaların yarımstansiyalarında məşğul olan elektrik avadanlığına
xidmət üzrə elektrik montyoru............................................................................................

Metallurji (əridici) sexin ustası.................................... . ...................................................

 

 

Qurğuşun istehsalı

Aqlomeratçı.................................................................................................................................

Qələvilərin regenerasiyasında məşğul olan buxarvermənin aparatçısı   . . .

İstehsalat tullantılarından məhsulun qələviləşdirməklə alınmasında məşğul
olan hidrometallurq-aparatçı................................................................................................

Aqlomerasiya sexinin şixtalama sexində məşğul olan bunkerçi............................

Sanitar-məişət otaqlarında məşğul olan qarderobçu....................................................

Keklərin və şteynin xırdalanmasında (parçalanmasında) məşğul olan xırdalayıcı   .........................................................................................................................................................

Şixtayükləyən fəhlə..................................................................................................................

Aşağıdakı avadanlıqlara xidmətlə məşğul olan texnoloji sobaların ocaqçısı:

a)     saflaşdırıcı qazanlara   .......................................................................................................

b)  perkins qazanlarına və sobalara   ..................................................................................

Konvertorçu.................................................................................................................................

Koloşnik meydançasında məşğul olan bucurqadçı    .................................................

Skipli qaldırıcının maşinisti..................................................................................................

Tüstüsovuruculara xidmətlə məşğul olan ventilyasiya və aspirasiya qurğularının maşinisti    ........................................................................................................

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan kran maşinisti (krançı):

a)  qurğuşun istehsalında   .....................................................................................................

b)  posanın yığışdırılmasında................................................................................................

Utilizator qazanlarına xidmətlə məşğul olan qazanxana maşinisti (ocaqçı)

Ekshauster maşinisti...............................................................................................................

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan elektrovoz maşinisti:

a)     əridici şaxta sobalarının yüklənməsində.....................................................................

b)  əridici sobalara xidmətdə   .............................................................................................

Sobalarda materialların yandırılması və yaxud bişirilməsi ilə məşğul olan
kürəçi.............................................................................................................................................

Velssobalarda sobaçı   .............................................................................................................

Aşağıdakı proseslərdə məşğul olan əridici:

a)  sobalarda qurğuşunlu aqlomeratın və qurğuşun tərkibli materialların reduksiya edilməklə əridilməsində    ..............................................................................

b)    filiz və yaxud aqlomeratın əridilməsində; qurğuşunun od və oksigenlə
saflaşdırılmasında   .................................................................................................................

c)     qurğuşun-kalsium və yaxud digər qatışıqların hazırlanmasında və onun
yüklənməsində
..........................................................................................................................

ç) qurğuşunun suya salınmasında   ..................................................................................

d)  eləcə de:

-   furmaların nəzərdən keçirilməsi və təmizlənməsində............................................

isti posanın buraxılmasında..................................................................................................

- posanın dənəvərləşdirilməsində.......................................................................................

Əritmə sexlərində məşğul olan köməkçi (nəqliyyatçı) fəhlə....................................

Qurğuşun tərkibli materialların (konsentrat, toz və dövriyyə materiallarının) yüklənməsində məşğul olan közərdici.............................................................................

Qaz yollarının və ventilyasiya sisteminin profilaktik təmiri ilə məşğul olan
fəhlələr..........................................................................................................................................

Əridici sobalara şixta verilməsi ilə məşğul olan fəhlələr..........................................

Qurğuşun istehsalı üzrə fəaliyyətdə olan sexlərdə (əritmə, aqlomerasiya,
saflaşdırma, distillə, suyasalma və füminq) tikinti və quraşdırma işləri ilə
məşğul olan fəhlələr   ............................................................................................................

Qapalı sahələrdə koksun mexaniki növlərə ayrılması ilə məşğul olan fəhlələr..

Xüsusi geyimlərin və xüsusi ayaqqabıların tozunun təmizlənməsi, yuyulması və təmiri ilə məşğul olan fəhlələr; əlvan metal və ərintilərin tökücüsü..............

Qatışdırıcı   ..................................................................................................................................

Çatıquran.....................................................................................................................................

Filizin, konsentratların və şixtanın, eləcə də verkbleyin sobalara çatdırılması və yüklənməsi ilə məşğul olan nəqledən fəhlə    ............................................................

Transportyorçu   .......................................................................................................................

Posanı və dövriyyə materiallarını yığışdıran   ..............................................................

Rotorların və boru yollarının ventilyasiya sistemlərinin təmizlənməsi, soba və qaz yollarının qurğuşun tozundan təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici....

Şixtaçı    ........................................................................................................................................

Elevatora xidmətlə məşğul olan transportyorçu   .......................................................

 

Metallurji sex

 

Əlvan metallurgiya məhsulu nəzarətçisi.........................................................................

Spektral analiz üzrə laborant................................................................................................

Probvurma analizi üzrə laborant........................................................................................

İdarəetmə pultunun operatoru    .......................................................................................

Nümunəgötürən    ...................................................................................................................

İstehsalat sahələrini yığışdıran   .........................................................................................

 

İsti iş sahələri

 

Avadanlığın təmiri ilə məşğul olan fəhlələr..................................................................

Elektrik avadanlığının təmiri və xidmət üzrə elektrik montyoru   ......................

Aqlomerasiya, əritmə, saflaşdırma, füminq və suyasalma sexlərinin rəhbər və mütəxəssisləri:

a)    usta    ........................................................................................................................................

b)   mexanik və elektrik..............................................................................................................

c)    sex rəisi və sex rəisinin müavini    ..............................................................................

Hidrometallurji və toztutan sexlərin rəisi və sex rəisinin müavini, mexaniki və elektriki.........................................................................................................................................

 

Civə istehsalı

 

Neytrallaşdırma aparatçısı....................................................................................................

İstehsalat hamamlarının fəhləsi    .....................................................................................

Filizin xırdalanmasında məşğul olan xırdalayıcı..........................................................

Şixta yükləyən fəhlə   ............................................................................................................

Kondensatorçu   ........................................................................................................................

Skipli qaldırıcının maşinisti..................................................................................................

Xüsusi geyimlərin yuyulması və təmiri üzrə fəhlə.....................................................

Xammal və materialların yandırılması prosesinin aparılması ilə məşğul
olan kürəçi...................................................................................................................................

Xüsusi ayaqqabıların təmiri ilə məşğul olan çəkməçi................................................

Tozqaztutucu qurğulara xidmət üzrə operator, tozqaztııtucu qurğuların maşinisti   ....................................................................................................................................

Əllə və mexaniki ayırmada məşğul olan civə ayırıcısı   ..........................................

Fəaliyyətdə olan metallurji sexdə iş müddətində yardımçı və köməkçi sex
və xidmətlərin fəhlələri   .....................................................................................................

Civə təmizlənməsi sahəsində məşğul olan fəhlə.........................................................

Civə tökücüsü    .......................................................................................................................

Respirator və əleyhqazların təmirçisi...............................................................................

Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər....................................................

Tərkibində civə-sürmə olan konsetrantların qurudulması ilə məşğul olan
quruducu.....................................................................................................................................

Sobanın bunkerindən yanıq qalığı və posanın boşaldılması ilə məşğul olan
(nəqledən) fəhlə........................................................................................................................

Qidalandırıcının doldurulması ilə məşğul olan qidalandırıcının maşinisti
(motorist)......................................................................................................................................

Filiz və konsentratdan şixtanın hazırlanması və filizin xırdalanması ilə
məşğul olan şixtaçı   ..............................................................................

Əritmə sexləri

Əritmə sexlərinin daxilində iş zamanı

Əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçisi    .............................................................

Briket pressinin maşinisti   ...................................................................................................

Sobaçı............................................................................................................................................

Pirometrçi   .................................................................................................................................

Dülgər    ......................................................................................................................................

Köməkçi (nəqliyyatçı) fəhlə   ..............................................................................................

Nümunəgötürən    ...................................................................................................................

Yağlayıcı......................................................................................................................................

Şüşəüfürən...................................................................................................................................

İstehsalat sahələrini yığışdıran.............................................................................................

 

Əritmə sexində iş zamanı

 

Qaz qaynaqçısı...........................................................................................................................

Rəngsaz   .....................................................................................................................................

Nasos qurğularının maşinisti   ............................................................................................

Nümunəgötürən   ....................................................................................................................

Metallurgiya avadanlığının təmiri ilə məşğul olan təmirçi-çilingər və fəhlələr

Əllə qaynağın elektrik qaynaqçısı......................................................................................

Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru   ............................................

 

Yanıq qalıqlarının emalı

 

Bunkerçi   ....................................................................................................................................

Yanıq qalıqlarının çəkilməsi ilə məşğul olan qapançı................................................

Yükləyicinin sürücüsü   .........................................................................................................

Bucurqadçı..................................................................................................................................

Lyukçu   .......................................................................................................................................

Ekskavator maşinisti   .............................................................................................................

Ələyici qurğuların maşinisti.................................................................................................

Metallurji avadanlığın təmiri və xidməti üzrə təmirçi-çilingər və fəhlələr

Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru   ............................................

Əritmə sexlərinin rəhbər və mütəxəssisləri    ...............................................................

Daimi iş yerləri fəaliyyətdə olan metallurgiya sexləri və yaxud eksperimental metallurgiya sexləri olan mərkəzi laboratoriyaların, nəzarət-ölçü cihazları sexlərinin avtomatlaşdırma, mexanikləşdirmə və avtomatika laboratoriyalarının rəhbərləri və mütəxəssisləri..................................................................................................

Yanıq qalıqlarının emalında sahə rəisi, mexanik, usta..............................................

 

Alüminium istehsalı

 

Alüminium istehsalında anodçu   ......................................................................................

Metal boşaldıcısı-tökücüsü....................................................................................................

Pekin, anod və döşənən kütlənin xırdalanması (qırıqlanması) ilə məşğul
olan xırdalayıcı..........................................................................................................................

Temperatur və kontaktları ölçən........................................................................................

Vannaların şuntlarında gərginliyin, vannalarda elektrolitin temperaturunun
ölçülməsi ilə məşğul olan kontaktçı-elektrik çilingəri.................................................

Yarımkeçirici alüminiumun ilə məşğul olan monokristalların və
lentlərin alınması üzrə əridici    ..........................................................................................

Kriolitin əridilməsi və flotasiyası ilə məşğul olan fəhlələr   ..................................

Alüminiumun və silisiumun tökülməsində məşğul olan əlvan metal və
ərintilərin tökücüsü..................................................................................................................

Alüminiumun və silisiumun tökülməsində məşğul olan əridici...........................

Xloratorçu....................................................................................................................................

Sumbata dəzgahında nippel və şinlərin səthinin pardaqlanması ilə məşğul
olan pardaqlayıcı......................................................................................................................

Əridilmiş duzları elektrolizə edən.....................................................................................

Kontaktçı-elektrik çilingəri   .................................................................................................

Vannaların təmirində quraşdırıcı, vannaların təmirində futerləyici-şamotçu,
kran maşinisti (krançı), kontaktçı-elektrik çilingəri, təmirçi-çilingər;
elektrolizlərin döşənən seksiyalarının tökülməsi üzrə işləri yerinə yetirən
metal tökücüsü, elektrik-qaz qaynaqçısı; alüminium istehsalında elektrolizlərin əsaslı təmir sexlərində elektrolizlərin bilavasitə təmirində tam iş günü məşğul olan bütün işçilər......................................................................................................................

 

Elektroliz korpusları

 

Elektroliz korpuslarında məşğul olan yükləyici sürücüsü, elektro və avtoarabacığın sürücüsü........................................................................................................

Kran maşinisti (krançı)............................................................................................................

Elektroliz korpuslarında körpülü kranların təmiri ilə məşğul olan, eləcə də
bilavasitə elektroliz vannalarının istehsalat sahələrində avadanlığın təmiri
və onlara xidmətlə məşğul olan təmirçi-çilingər və fəhlələr   ..............................

Qaz yollarının və şin kanallarının təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici...

Fəaliyyətdə olan korpuslarda elektroliz vannalarının quraşdırılması və sökülməsi zamanı şinlərin qaynağı ilə məşğul olan əllə qaynağın elektrik
qaynaqçısı   .................................................................................................................................

Bilavasitə elektroliz vannalarının istehsalat sahələrində məşğul olan
elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru, eləcə də körpülü
kranların və elektroliz korpuslarının təmirində elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru...........................................................................................................

 

Maqnezium istehsalı

 

Maqnezium elektrolizində məşğul olan metal tökücüsü-boşaldıcısı.....................

Şixtayükləyən fəhlə..................................................................................................................

Vannaların şuntlarında gərginliyin, vannalarda elektrolitin temperaturunun
ölçülməsi ilə məşğul olan kontaktçı-elektrik çilingəri................................................

Əlvan metal tökücüsü.............................................................................................................

Xlorun sexlərə ötürülməsi ilə məşğul olan kompressor qurğularının maşinisti   .........................................................................................................................................................

Vanna və sobaların quraşdırılması və sökülməsində məşğul olan vannaların təmirində quraşdırıcı və sobaların təmirində quraşdırıcı   .....................................

Maqnezium və maqneziumlu ərintilərin əridilməsi, saflaşdırılması və axıdılması prosesinin aparılması ilə məşğul olan əridici   ............................................................

Közərdici......................................................................................................................................

Xlordan nümunə götürülməsi ilə məşğul olan nümunəgötürən   ........................

Xlorun kompressor qurğusunda vanna və sobaların quraşdırılması və sökülməsində məşğul olan təmirçi-çilingər   ................................................................

Maqneziumla işlərdə məşğul olan aşındırıcı   .............................................................

Xammal və məmulatların nəql edilməsi ilə məşğul olan (nəqledən) fəhlə

Xloratorçu....................................................................................................................................

Xlorötürücü  ...............................................................................................................................

Metallurji avadanlığın təmiri üzrə kontaktçı-elektrik çilingəri................................

Közərtmə, əritmə, elektroliz sexlərində və bölmələrində məşğul olan
elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru................................................

Vanna və sobaların quraşdırılması və sökülməsi ilə məşğul olan elektrik
avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru   .............................................................

Maqnezium istehsalı ilə məşğul olan əridilmiş duzların elektrolizçisi . . .

 

Əritmə və elektroliz sexləri və bölmələri

 

Yükləyicinin sürücüsü   ........................................................................................................

Elektro və avtoarabacığın sürücüsü..................................................................................

Metallurji avadanlığın hörülməsi, futerlənməsi və təmiri ilə məşğul olan
odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə............................................................................

Rəngsaz   .....................................................................................................................................

Kran maşinisti (krançı)............................................................................................................

Dülgər    ......................................................................................................................................

Metallurji avadanlığa xidmətlə məşğul olan təmirçi-çilingər və fəhlələr . Şinlərin qaynağı ilə məşğul olan əllə qaynağın elektrik qaynaqçısı   ....

 

Közərtmə sexləri və bölmələri

 

Kran maşinisti (krançı)............................................................................................................

Metallurji avadanlığa xidmətlə məşğul olan təmirçi-çilingər və fəhlələr .

Kimyəvi və elektroliz sexlərinin ustası   ........................................................................

Titan istehsalı

Titan və nadir metalların istehsalında aparatçı

Tamamlama işləri ilə məşğul olan yarımkeçirici materialların kimyəvi hazırlığı üzrə aparatçı, yarımkeçirici materialların şixtasının hazırlayıcısı və
dəqiq kəsmədə operator........................................................................................................

Titan qubkasını vurub çixaran   .........................................................................................

Titan istehsalında məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə . .
Kran maşinisti (krançı)
............................................................................................................

Bərpa və təmizləmə sahələrində məşğul olan reaksiya aparatlarının quraşdırıcısı    .........................................................................................................................................................

Titanın və nadir metalların bərpası və distilləsində sobaçı.....................................

Titan tərkibli və nadir torpaq materiallarının emalı üzrə sobaçı...........................

Reaksiya aparatlarının təmiri və bərpası ilə məşğul olan reaksiya aparatlarının quraşdırıcısı    ............................................................................................................................

Posaların əridilməsi sobalarında məşğul olan əridici..................................................

Monokristalların və lentlərin alınması üzrə aparatçı   ...............................................

Titan metalının istehsalında tetraxloridin bərpası və metalın təmizlənməsi
sexlərində, bölmələrində (sahələrində) məşğul olan fəhlələr   ............................

Titan xammalının (posasının) xlorlaşdırılması və təmizlənməsi sahəsində
və bölmələrində bilavasitə məşğul olan fəhlələr.........................................................

Termik filiz sobalarında məşğul olan elektrodların nizamlayıcısı.........................

Maqnezium külçələrinin aşındırılması ilə məşğul olan aşındırıcı........................

Maqnezium ərintilərinin nəql edilməsi ilə məşğul olan (nəqledən) fəhlə

Titan dörd-xlorun (tetraxloridin) istehsalı, sexləri, bölmələri (sahələri)

Sənaye çirkab sularının zərərsizləşdirilməsi və neytrallaşdırılması ilə məşğul olan çirkab suları təmizləmə aparatçısı...........................................................................

Qazxilasedici   ............................................................................................................................

Metallurji avadanlığın yığılması, futerlənməsi və təmiri ilə məşğul olan
odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə............................................................................

Əlvan metallurgiya məhsulu nəzarətçisi.........................................................................

Kimyəvi analiz üzrə laborant...............................................................................................

Rəngsaz   .....................................................................................................................................

Kran maşinisti (krançı)............................................................................................................

Ammiak qurğularına xidmətlə məşğul olan kompressor qurğularının maşinisti

Soyuducu qurğuların maşinisti   .......................................................................................

Təsərrüfat işlərində və duru xlor anbarında məşğul olan köməkçi fəhlə .
Nümunəgötürən   ....................................................................................................................

Titan dörd-xlorun (tetraxloridin) istehsalı bölmələrində (sahələrində), sexlərdə məşğul olan fəhlələr   ............................................................................................................

Metallurji avadanlığın təmiri üzrə təmirçi-çilingər və fəhlələr...............................

Avadanlığın təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici   .........................................

Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru və elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru............................. .

Pek tətbiq etməklə natamam məhsulların hazırlanma sahəsi

Dozalaşdırıcı    ...........................................................................................................................

Xırdalayıcı...................................................................................................................................

Peklə işlərdə daim məşğul olan briket pressinin maşinisti   ..................................

Dəyirmanların maşinisti   .....................................................................................................

Daim bu sahədə məşğul olan təmirçi-çilingər...............................................................

Qatışdırıcı   .................................................................................................................................

Şixtaçı    ........................................................................................................................................

Daim bu sahədə məşğul olan elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik
montyoru.....................................................................................................................................

Titan dörd-xlorun (tetraxloridin) istehsalatında maye xlor anbarında məşğul olan usta   ...................................................................................................................................

Tetraxloridin bərpası  sahəsində    titan  dörd-xlorun təmizlənməsində
məşğul olan usta, mexanik, elektrik və energetik
.........................................................

Bilavasitə xlorlama və titanlı xammalın (posaların) təmizlənməsi sahəsində və bölmələrində məşğul olan mütəxəssislər.......................................................................

Nadir metal istehsalı

Sulfatlaşdırmada, məhlulların zərərsizləşdirilməsi və neytrallaşdırılmasında məşğul olan aparatçı-hidrometallurq   ............................................................................

Titan və nadir metal istehsalında aparatçı......................................................................

Təmiz nadir metalların emalı ilə məşğul olan yarımkeçirici materialların
kimyəvi emalı üzrə aparatçı    ...........................................................................................

Kimyəvi sutəmizləmə aparatçısı........................................................................................

Avadanlığın təmiri, quraşdırılması və ona xidmətlə məşğul olan qaz qaynaqçısı    .........................................................................................................................................................

Metallurji avadanlığın hörülməsi, futerlənməsi və təmirində məşğul olan
odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə............................................................................

Kran maşinisti (krançı)............................................................................................................

Dəyirmanların maşinisti   .....................................................................................................

Ələyici qurğuların maşinisti.................................................................................................

Soyuducu qurğuların maşinisti   .......................................................................................

Reaksiya aparatlarının quraşdırıcısı   ...............................................................................

Oksidlərin bərpası ilə məşğul olan titanın və nadir metalların bərpası və
distilləsində sobaçı    ...............................................................................................................

Monokristal və lentlərin böyüdülməsi üzrə aparatçı   ..............................................

Presçi  ...........................................................................................................................................

Közərdici......................................................................................................................................

Məhlulların qurudulması, şlamların, hidratların, sellüloz və hidrat pulpası
məhlullarının qatışdırılması və yuyulması prosesinin aparılması ilə məşğul
olan hidrometallurq-aparatçı
................................................................................................

Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər....................................................

Avadanlığın daxili sanitar-texniki sistemlərinin təmirçi çilingəri, quraşdırıcısı v avadanlığın təmiri, quraşdırılması və ona xidmətlə məşğul olan
fəhlələr..........................................................................................................................................

Aqlomeratçı.................................................................................................................................

Vakuum quruducu qurğuda materialların qurudulması ilə məşğul olan quruducu    .................................................................................................................................

İstehsalat sahələrini yığışdıran   .........................................................................................

Hazır məhsulun və yarımfabrikatların dozalaşdırılması, çəkilib qablaşdırılması ilə məşğul olan yerləşdirici-qablaşdırıcı   ......................................................................

Məhsul təmizləyicisi   ............................................................................................................

Şixtaçı............................................................................................................................................

Əllə qaynağın elektrik qaynaqçısı......................................................................................

Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru və elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru.............................................................................................

Sahə (sex) ustası, mexaniki, elektriki.................................................................................

 

Nadir radioaktiv torpaq xammalının emalı. Hidrokimyəvi və elektrometallurgiya sexləri

Dozimetrçi...................................................................................................................................

Konsentratların emalı zamanı təcrübə qurğularında tədqiqatçılar.........................

Kran maşinisti (krançı)............................................................................................................

Təmirçi-çilingər və digər növbətçi və təmirçi fəhlələr...............................................

Xammal anbarında nümunənin seçilməsi və analizi ilə məşğul olan texniki-nəzarət və kimyəvi laboratoriyanın işçiləri   ................................................................

Sexlərin yığışdırılmasında, tullantıların və sökülmüş avadanlıqların çıxarılmasında, alətlərin verilməsi və qəbulunda fəhlələr........................................

İş vaxtının 50%-dən az olmayan hissəsini bu sexlərdə olan köməkçi sexlərin və kənar təşkilatların təmirçi, tikinti və quraşdırma fəhlələri   ....

 

Nadir radioaktiv torpaq xammalının emalı zamanı digər işlər

 

Qarderobçu..................................................................................................................................

Xammal və radioaktiv maddələrin tullantısı anbarında işçilər..............................

Xırdalamada, reaktora yükləmədə, xlorid ərintilərinin həll edilməsi və
çökdürülməsində fəhlələr......................................................................................................

Torium çöküntüsünün boşaldılmasında fəhlələr..........................................................

Xammalın xlorlanması, radioaktiv konsentratın kristallaşdırılması, ion mübadiləsi və radioaktiv konsentratların açılmasında fəhlələr..............................

Qaztəmizləyici qurğuların və çirkab sularının təmizlənməsində fəhlələr . Vaqonların boşaldılmasında və radioaktiv xammalın çatdırılmasında fəhlələr

Xüsusi geyimlərin çırpılması, yuyulması, təmiri üzrə və sanitar-buraxılış
məntəqəsini yığışdıran fəhlələr   .......................................................................................

Konsentratların emalı ilə əlaqədar hidrokimyəvi, elektrometallurji və köməkçi sexlərdə ustalar və mütəxəssislər   ..................................................................................

 

Ovuntu metallurgiyası üsulu ilə metal ovuntularının, pudranın, tozun, nikel sulfatın və metal keramik məmulatlarının istehsalı

 

Şadaraçı   .....................................................................................................................................

Ovuntu, pudra və toz istehsalatı sexləri və bölmələrində məşğul olan kran
maşinisti (krançı).......................................................................................................................

Alümin pudrası istehsalında və ovuntuşəkilli alümin posasının emalı ilə
məşğul olan dəyirmanların maşinisti  
............................................................................

Ələyici qurğuların maşinisti.................................................................................................

Kürəçi    .......................................................................................................................................

Nikel ovuntusunun bərpası üzrə sobaçı   .......................................................................

Əksetmə sobalarında və sink köpüyünün distilləsi ilə məşğul olan əridici

Alümin və bürünc pudrasının cilalanması ilə məşğul olan metal ovuntularının istehsalında aparatçı   ............................................................................................................

Ovuntuların qurudulması, yuyulması, sıxılması, xırdalanması, qarışdırılması prosesinin aparılması ilə məşğul olan metal ovuntuları istehsalında
aparatçı.........................................................................................................................................

Ovuntuların, pudra və tozun yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan
metal ovuntuları istehsalında aparatçı..............................................................................

Sonradan ələnməklə dəyirmanlarda üyütmə yolu ilə ovuntuların hazırlanması prosesinin, eləcə də təsirsiz mühitdə üyütmə yolu ilə əlvan metallardan pudranın hazırlanması prosesinin aparılması ilə məşğul olan metal
ovuntuları istehsalında aparatçı..........................................................................................

Ovuntu, pudra və tozların mexaniki ələnməsi ilə məşğul olan metal ovuntuları istehsalında aparatçı................................................................................................................

Ovuntu, pudra və tozların istehsalında əsas sex və bölmələrdə avadanlığa
xidmətlə məşğul olan təmirçi-çilingər və fəhlələr.......................................................

Ovuntuların və ovuntulu qatışıqların qatışdırılması ilə məşğul olan qatışdırıcı.

Bərk ərinti məmulatlarının bişiricisi   ..............................................................................

Sexlərin yığışdırılması ilə məşğul olan istehsalat sahələrini yığışdıran . .

Hazır məhsulun qablaşdırılmasında məşğul olan yerləşdirici-qablaşdırıcı .

Sink ovuntusu istehsalatında karborundun qəliblənməsi ilə məşğul olan əllə qəlibləmə qəlibçisi....................................................................................................................

Avadanlığın təmizlənməsi və tozun yığışdırılması ilə məşğul olan təmizləyici   .........................................................................................................................................................

Metal ovuntularının və ovuntu qatışıqlarının dozalaşdırılması ilə məşğul
olan şixtaçi    ..............................................................................................................................

Ovuntu, pudra və toz istehsalatının əsas sex və bölmələrində məşğul olan
elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru və elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru    ......................................................................................

 

Tərkibi qiymətli metal və nadir elementlərdən ibarət elektrolitlərin və sianli şlamların emalı (qızil-gümüş ərintisi, plationoidlər, selen

tellur)

Şlamlardan misin ayrılması ilə məşğul olan hidrometallurq-aparatçı ....

Selen və yaxud tellurun alınması prosesində məşğul olan titan və nadir
metalların istehsalında aparatçı...........................................................................................

Posaların (elektrolit və sianlı şlamların ərintilərindən) xırdalanması ilə
məşğul olan xırdalayıcı..........................................................................................................

Metallurji avadanlığın hörülməsi, futerlənməsi və təmiri ilə məşğul olan
odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə............................................................................

Sianlı şlamların, qızıl-gümüş ərintisinin, selenin və tellurun qəbulu ilə
məşğul olan anbardar.............................................................................................................

Şlamların çeşidlənməsi prosesinin aparılması ilə məşğul olan hidrometallurq-aparatçı.........................................................................................................................................

Məhsulun keyfiyyətinə nəzarətlə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulu nəzarətçisi   ................................................................................................................................

Əllə xüsusi geyimlərin yuyulması və təmiri üzrə fəhlə............................................

Tozqaztutan qurğulara xidmət üzrə operator, toztııtan qurğuların maşinisti

Qurğuşun üzrə lehimləyici (qurğuşun lehimləyicisi)..................................................

Viniplast üzrə yapışdırıcı    ..................................................................................................


Şlamların əridilməsi və saflaşdırılmasında selenin əridilməsi ilə məşğul
olan əridici    ..............................................................................................................................

Elektrolit və sianlı şlamların, qızıl-gümüş ərintisinin, selen və tellurun
yoxlanması ilə məşğul olan nümunəgötürən.................................................................

Avadanlığın təmiri üzrə təmirçi-çilingər və fəhlələr..................................................

Avadanlığa xidmətlə məşğul olan təmirçi-çilingər......................................................

Şlamların yandırılması (bişirilməsi) ilə məşğul olan kürəçi   ................................

Qızıl-gümüş ərintilərinin emalı ilə məşğul olan məhsul təmizləyicisi . . .

Avadanlığın təmizlənməsi, tozun və posanın yığışdırılması ilə məşğul olan
təmizləyici...................................................................................................................................

Şixtaçı    ........................................................................................................................................

Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru, elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru.............................................................................................

Usta və nəzarət ustası   ........................................................................................................

 

Affinaj , duz və metalkeramik kontaktlarının istehsalı qiymətli metalların emalı

Qiymətli metal istehsalında aparatçı   .............................................................................

Ovuntuların qurudulması, yuyulması, qarışdırılması, xırdalanması, süzgəcdən keçirilməsi prosesinin aparılması ilə məşğul olan metal ovuntuları istehsalında aparatçı.........................................................................................................................................

Xammal, yarımfabrikat və hazır məhsulun qəbulu ilə məşğul olan qiymətli metal və xammalın qəbuledicisi   .....................................................................................

Affınaj və kimyəvi metallurgiya istehsalatı sexlərində daim işləyən probvurma analizi üzrə laborant................................................................................................................

Affinaj və kimyəvi metallurgiya istehsalatı sexlərində daim məşğul olan
kimyəvi analiz üzrə laborant...............................................................................................

Turşuların sorulub vurulması ilə məşğul olan nasos qurğularının maşinisti

Zəngin metal və ərintilərin əridilməsində; affinaj və kimyəvi metallurgiya istehsalatı sexlərində, mufel sobası və yaxud kürələrdə nümunələrin
əridilməsində daim məşğul olan əridici..........................................................................

Gümüş duzlarının və qiymətli metal ovuntularının qablaşdırılması ilə məşğul olan yerləşdirici-qablaşdırıcı, gümüş duzlar və qiymətli metal ovuntularının tərəzidə çəkilməsi və bükülməsi ilə məşğul olan çəkib qablaşdırıcı fəhlə.........

Sementləşdirici...........................................................................................................................

Qazçıxan yolların, ocaqların və sənaye sobalarının təmizlənməsi və təmiri ilə məşğul olan təmizləyici   .....................................................................................................

Metalların, ağır ərintilərin və yarımməmulatların həll edilməsi ilə məşğul
olan sulu məhlulların elektrolizçisi   ................................................................................

Affinaj, elektroliz kimyəvi metallurgiya sexləri

Növbətçi və təmirçi heyət.....................................................................................................

Əllə xüsusi geyimlərin yuyulması ilə məşğul olan xüsusi geyimlərin yuyulması və təmiri üzrə maşinist..........................................................................................................

Köməkçi fəhlə; turşu, elektrolit və digər aqressiv mayelərin tökülməsi-boşaldılması və nəql edilməsi ilə məşğul olan fəhlələr   ...... ..............................

Turşu kommunikasiyalarına, turşu anbarlarına və boru yollarına xidmət və
onların təmiri ilə məşğul olan təmirçi-çilingər, daxili sanitar-texniki sistemlərin və avadanlığın quraşdırıcısı.................................................................................................

 

Affinaj müəssisəsinin əsas sexləri

 

Qiymətli və nadir metalların qəbulu və saxlanması ilə məşğul olan anbardar...

Məhsulun keyfiyyətinə nəzarətlə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulu nəzarətçisi   ................................................................................................................................

İstilik xəttinin boyler qurğularına xidmətlə məşğul olan qazanxana maşinisti (ocaqçı)   ............................................................................ ,........................................................

Affınaj müəssisəsinin əsas sexlərində daim materialların qaldırılması
endirilməsi ilə məşğul olan liftçi   ....................................................................................

Xüsusi geyimlərin təmiri ilə məşğul olan xüsusi geyimlərin yuyulması və
təmiri üzrə fəhlə........................................................................................................................

Köməkçi fəhlə   ........................................................................................................................

Nümunəgötürən   ....................................................................................................................

Affinaj müəssisəsinin mərkəzi laboratoriyaları

Keramika və dulusçuluq məmulatlarının qəliblənməsi ilə məşğul olan dulusçu .........................................................................................................................................................

Kimyəvi analiz üzrə laborant, probvurma analizi üzrə laborant, spektral
analiz üzrə laborant.................................................................................................................

Köməkçi fəhlə   ........................................................................................................................

Təmirçi-çilingər   .....................................................................................................................

Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru   ...........................................

Duz istehsalı və zəngin materialların emalı sexləri (bölmələri)

Kimyəvi metallurgiya istehsalatında zəngin metalların əridilməsində və affinajda məşğul olan növbə ustası   ................................................................................

Affinaj müəssisəsinin mərkəzi laboratoriyalarında və sexlərində məşğul
olan mühəndis, texnik  
........................................................................................................

Əlvan, nadir və zəngin metalların və elektrodların istehsalı zamanı tozqaztutma

Bilavasitə əridici sexlərdə yerləşən qazan-utilizatorlara xidmətlə məşğul
olan qazanxana maşinisti (ocaqçı)
......................................................................................

Tozqaztııtan qurğulara xidmət üzrə operator, tozqaztutan qurğuların maşinisti   .........................................................................................................................................................

Təmirçi heyət..............................................................................................................................

Təmirçi-çilingər   .....................................................................................................................

İstehsalat sahələrini yığışdıran   .........................................................................................

Odluqların, tüstü və qaz bacalarının təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici   .........................................................................................................................................................

Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru    ...........................................

 

Hidrometallurgiya.

Məhlulların və pulpanın tərkib hissələrinə ayrılması, qələviləşdirilməsi,

çökdürülməsi, buxarlandırılması, süzgəcdən keçirilməsi,

kristallaşdırılması, yuyulması və təmizlənməsi, filiz və

konsentratların turşu və qələvilərlə emalı üzrə istehsalat prosesləri

 

Kobalt, nikel sulfat və kadmiumun istehsalı üzrə hidrometallurji sex və sahələrin fəhlələri   .....................................................................................................................................

Xloratorçu....................................................................................................................................

Giltorpaq istehsalında kimyəvi maddələrin boşaldılmasından sonra rezervuarların, bakların, çən və tutumların daxilində daim təmizləmə və təmir işləri ilə məşğul olan təmizləyici........................................................................................

Nikelin elektrolizi sexinin hidrometallurji (təmizləmə) bölməsi

Hidrometallurq-aparatçı.........................................................................................................

Kran maşinisti (krançı)............................................................................................................

Dülgər   ........................................................................................................................................

Süzgəcləyici.................................................................................................................................

Nikelin elektrolizi sexinin hidrometallurji (təmizləmə) bölməsində növbə
ustası   ...........................................................................................................................................

Kobalt, nikel-sulfat və kadmium istehsalı üzrə hidrometallurji sex və sahələrin ustası ............................................................................................................................................

Bərk ərintilərin istehsalı

Volfram, nikel, kobalt və molibdenin bərpasında məşğul olan bərpa sobalarının aparatçısı   ..................................................................................................................................

Karbidləşmə aparatçısı...........................................................................................................

Metal ovuntuları və qatışıqlarının üyüdülməsində məşğul olan dəyirmanların maşinisti......................................................................................................................................

Quru əməliyyatlarda metal ovuntularının ələnməsi ilə məşğul olan ələyici
qurğuların maşinisti................................................................................................................

Briketlərin əridilməsində və tökmə volfram karbidinin buraxılmasında
məşğul olan əridici   ...............................................................................................................

Elektrod istehsalı

İsti ovuntu materiallarının, pek və neft koksunun xırdalanmasında məşğul
olan xırdalayıcı..........................................................................................................................

Yandırıcı və qrafitləşdirici sobaları yükləyib-boşaldan fəhlə..................................

Elektrod istehsalında sobaların isti təmiri ilə məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə.....................................................................................................

Kömür və koksun xırdalanması ilə məşğul olan dəyirmanların maşinisti .

Kürəçi    ........................................................................................................................................

Pekəridən    ................................................................................................................................

İsti presləmədə məşğul olan elektrod məhsullarının presləyicisi   ......................

Közərtmə sobalarına materialların yüklənməsi və közərdilmiş materialların
sobalardan və yaxud soyuducudan buraxılması və eləcə də közərtmə pro
sesinin aparılması ilə məşğul olan közərdici...........................................................

Elektrod məmulatlarının hopdurulmasi ilə məşğul olan hopdurucu...................

Qamma-defektoskopiya üzrə qurğularda məşğul olan stendçi..............................

Xüsusi məhsulun qablaşdırılmasında məşğul olan yerləşdirici-qablaşdırıcı

İsti qəlibləmədə məşğul olan elektrod kütləsinin qəlibçisi.......................................

Elektrod məhsulunun xloratorçusu    ...............................................................................

Yandırılmış və qrafitləşdirilmiş elektrod məhsulunun təmizlənməsi ilə
məşğul olan məhsul təmizləyicisi......................................................................................

Şixtaçı    ........................................................................................................................................

Qatişdırıcı-presləmə və yandırma, qravitasiya, qrafittökmə sexləri, bölmələri və sahələri

Kran maşinisti (krançı)............................................................................................................

Təmirçi-çilingər   ......................................................................................................................

Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru və elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru.................................................................

Üyütmə və hopdurma sexləri, bölmələri və sahələri

Təmirçi-çilingər   ......................................................................................................................

Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru və elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru.................................................................

Qrafitləmə sexləri

Kontaktçı-elektrik çilingəri....................................................................................................

Xammal anbarı

Kran maşinisti (krançı)............................................................................................................

Məhsulun keyfiyyətinə nəzarət

Qamma-defektoskopiya üzrə qurğularda məşğul olan əlvan metallurgiya
məhsulu nəzarətçisi
.................................................................................................................

Əlvan metalların emalı və təkrar emalı.

Şixta hazırlığı.

Qurğuşun tullantılarının hazırlığı

Ələyici qurğuların maşinisti.................................................................................................

Metal qırıntısı və tullantılarının ayrılması üzrə fəhlə   .............................................

Qara və əlvan metal tullantılarının qayçılarla və press-qayçılarla kəsilməsi ilə məşğul olan soyuq metalı kəsən fəhlə.............................................................................

Qurğuşun tullantılarının ayrılması və çeşidlənməsi ilə məşğul olan metal
qırıntısı və tullantılarının çeşidleyicisi-yiğıcısı..............................................................

Şixtaçı    ........................................................................................................................................

Əlvan metalların əridilməsi və tökülməsi

Xırdalayıcı maşınlarda və kürəli dəyirmanlarda odadavamlı materialların
və posaların xırdalanması ilə məşğul olan xırdalayıcı
...............................................

Odadavamlı materiallar və posalarla işlərdə məşğul olan əleyici qurğuların maşinisti......................................................................................................................................

Daim tökmə sahələrində isti halda kokillərin təmiri və sazlanmasında məşğul olan təmirçi-çilingər.................................................................................................................

"DAU" tipli aşqar qatılmış flüslərin, maqneziumlu tökmə üçün flüslərin və
alümin ərintilərindən tökmə üçün həmin tərkibli flüslərin tərkibi ilə məşğul olan flüsbişirən   ......................................................................................................................

Tökmə sexlərinin tunellərində yanmış torpağın yığışdırılması üzrə konveyerlərə xidmətlə məşğul olan tökmə sexlərini yığışdıran........................................................

Əritmə sexləri və sahələri

Əlvan metal və onların ərintilərinin əridilməsində (alüminiumdan başqa)
məşğul olan şixtanın vaqrankalara və sobalara aşırıcısı............................................

Əlvan metal və onların ərintilərinin əridilməsində (alüminiumdan başqa)
məşğul olan şixta yükləyicisi................................................................................................

Əlvan metal və onların ərintilərinin (alüminiumdan başqa) tökülməsində
məşğul olan metal tökücüsü   .............................................................................................

Əlvan metal və onların ərintilərinin əridilməsində (alüminiumdan başqa)
məşğul olan əridici   ...............................................................................................................

Misbabbit yonqalarının əridilməsində, isti posanın buraxilmasında və
"Ayaks" sobalarında əridici...................................................................................................

Əridilmiş əlvan metalların və onların ərintilərinin xlorlaşmasında bilavasitə məşğul olan fəhlə   .................................................................................................................

Əlvan metalların və onların ərintilərinin tökülməsində (alüminiumdan baş-qa) məşğul olan əlvan metalların və onların ərintilərinin tökücüsü   ....

Qurğuşun və qurğuşun ərintilərinin əridilmə sexləri

Qapançı........................................................................................................................................

Sobaların isti təmirində məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə

Qurğuşun və qurğuşun ərintilərinin əritmə sexində məşğul olan metal qırıntısı və tullantılarının nəzarətçisi, əlvan metallurgiya məhsulu nəzarətçisi . .

Kran maşinisti (krançı)............................................................................................................

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan əridici:

a)  qurğuşun əridilməsində....................................................................................................

b)   babbit və qurğuşun ərintilərinin əridilməsində.......................................................

Köməkçi fəhlə   ........................................................................................................................

Nümunəgötürən........................................................................................................................

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan əlvan metal və ərintilərin tökücüsü:

a)     qurğuşun tökülməsində.....................................................................................................

b)  babbit və qurğuşun ərintilərinin tökülməsində........................................................

Təmirçi-çilingər   ......................................................................................................................

Çatıquran.....................................................................................................................................

Şixtanın gətirilməsi ilə məşğul olan (nəqledən) fəhlə................................................

Istehsalat binalarını yığışdıran   ..........................................................................................

Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru   ............................................

Tökmə sex və zalları

Əlvan metalların əridilməsində (alüminiumdan başqa) məşğul olan metal
və ərintilərin tökməçisi               

Əlvan metalların təkrar emalı müəssisələri

Natrium xlor, kalium ftor və kriolit duzlarının tətbiqi ilə əksedici və odlu
sobalarda alümin və onun ərintilərinin qırıntı və tullantılarının əridilməsi
ilə məşğul olan şixtanın vaqranka və sobalara aşırıcısı, əridici fəhlə, metal
tökücüsü, şixtayükləyən fəhlə, əlvan metalların və ərintilərin tökücüsü . .        

Əritmə, saflaşdırma və qurğuşunun tökülməsi sahələrində məşğul olan usta    

Əridilmiş əlvan metalların və onların ərintilərinin xlorlanması ilə bilavasitə məşğul olan usta........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........                                                                                                                                                                         

Tablama, aşındırma, yayma, ştamplama, presləmə, məftilçəkmə, folqa və qabların istehsalı.

Tablama və əritmə

Berilliumun və onun ərintilərinin əridilməsi ilə məşğul olan əridici   . . .

Soyuq metal emalı

Məmulatların qurğuşunlu boyaqla rənglənməsi ilə məşğul olan rəngsaz  .

Qurğuşun, berillium və onların ərintilərinin emalı ilə məşğul olan işçilər                                                                                                                                  

Əlvan metalların istehsalında ümumi peşələr

Maqneziumlu tökmə sexlərində məşğul olan qaz qaynaqçısı

Daim istiyədavamlı  şüşədən kimyəvi qabların hazırlanması  ilə məşğul

olan kvarsüfurən....................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

Maye maqneziumlu metal ərintisinə nəzarət edən əlvan metallurgiya məhsulu nəzarətçisi....................................................................................................................................

Maqneziumlu tökmənin əritmə və tökmə sexlərinin isti sahələrində məşğul olan xırdalayıcı-üyüdücü-çeşidləyici mexanizmlərin maşinisti və işləri
bölüşdürən.................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................

Tökmə, əritmə, aşındırma, isti yayma sex və bölmələrində, əlvan metalların təkrar emalı zavodlarının əritmə sexləri də daxil olmaqla, alümin
onun natrium xlorid, kalium ftor və kriolit duzları tətbiq edilən ərintilərinin qırıntı və tullantılarının təkrar əridilməsində məşğul olan kran maşinisti (krançı).......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

Maqneziumlu tökmə sexlərində məşğul olan qəliblərin və metalın kükürd

tozu ilə tozlandırıcısı   ........................................................................................................... .........................................................................................................................................................

Boru xətlərinin, kanalların, toztutucu sistemlərin təmizlənməsi ilə məşğul

olan təmizləyici   ...................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

Maqneziumlu tökmə sexlorində məşğul olan əllə qaynağın elektrik qaynaqçısı

C. QARA VƏ ƏLVAN METALLURGİYANIN KÖMƏKÇİ SEX VƏ SAHƏLƏRİ

Qaz təsərrüfatı

Domna və marten sobalarının qaz yollarının təmizlənməsində məşğul olan

qazçı................................................................................................................................................

Ç. QARA VƏ ƏLVAN METAL QIRINTISI TULLANTILARININ EMALI ÜZRƏ MÜƏSSİSƏLƏR, SEXLƏR, İSTEHSALAT BAZALARI VƏ MEYDANÇALARI

Qurğuşunlu sülügənlə rənglənmiş metal qırıntılarının kəsilməsində məşğul

olan qazla kəsən fəhlə  

Qurğuşunlu sülügənlə rənglənmiş gəmi qırıntılarının emalında məşğul
olan metal qırıntılarının və tullantılarının ayırıcısı   ..................................................

Qurğuşun tullantılarının çeşidlənməsində məşğul olan metal qırıntılarının
və tullantılarının çeşidləyicisi-yığıcısı   ...........................................................................

IV. ELEKTRİK ENERGETİKASI SƏNAYESİ

Qazanların təmizlənməsində məşğul olan qazan təmizləyicisi    .........................

Yanacağın əllə yüklənməsində məşğul olan qazan avadanlığı üzrə maşinist-baxıcı, qazan avadanlığının böyük maşinisti və qazanların maşinisti   ....

Yeraltı istilik elektrik stansiyalarında avadanlıqların təmiri və onlara xidmətlə məşğul olan fəhlələr................................................................................................................

Su elektrik stansiyasının binasının sualtı hissəsində sökülüb quraşdırılan civə düzləndiriciləri olan otaqda yerləşmiş avadanlığın daim və bilavasitə
təmiri və ona xidmətlə məşğul olan fəhlələr   ............................................................

Yer səthindən 47 metr dərinlikdə yeraltı kompleks avadanlığın daim və bilavasitə təmiri və ona xidmətlə məşğul olan su elektrik stansiyalarının işçiləri

V. NEFT VƏ QAZ SƏNAYESİ

Neft quyusunun qazılması, neft və qazın hasilatı

Sərbəst hidrogen-sulfid ayıran neft və qazın hasilatı və daşınmasında, neftin vurulmasında çalışan əmtəə operatoru............................................................................

Sərbəst hidrogen-sulfid ayıran, kükürdlü neftin və kükürdlü neftdən olan
mazutların, qazın və kükürdlü qaz kondensatının emalında texnoloci qurğuların böyük operatoru, texnoloci qurğuların operatoru, texnoloci nasosla
rın maşinisti, cihazçı, texnoloci qurğuların təmiri üzrə çilingər........................................................

Karbohidrogen qazlarının, su qazının, hidrogen və qaz kondensatının

fraksiyalaşdırılması (ayrılması), kompressiyası, nəql edilməsi və

təmizlənməsi

Fraksiyalaşdırılmada, eləcə də kükürd tərkibli neft qazının arsenat-sodalı, fenolyatı və fosfatlı təmizlənməsində texnoloci qurğuların böyük operatoru, operatoru, texnoloci qurğuların maşinisti, texnoloci nasosların maşinisti, kompres-sor qurğularının maşinisti, cihazçı, qazgenerasiya aparatçısı, transpoityorçu, texnoloci qurğuların təmiri üzrə çilingər, növbə mühəndisi (növbə rəisi) ...............................................................................................................................................

Neft məhsullarının təmizlənməsi və sulfidləşdirilməsi

Neytrallaşdırılmış qara kontaktın alınması üzrə qurğularda texnoloci qurğuların operatoru, texnoloci nasosların maşinisti və texnoloci qurğuların təmiri üzrə çilingər   ..............................................................................................................

Bilavasitə yağların selektiv həlledicilərlə təmizlənməsində, asfaltsızlaşdırılmasında və parafinsizləşdirilməsində məşğul olan fəhlələr və növbə mühəndisi   ...................................................................................................................

Yağların furfurolla təmizlənməsi qurğularında çalışan fəhlələr............................

Parafinin, sürtgü yağının ozokerit-serezin məhsullarının istehsalı

Selektiv həlledici tətbiq edilməklə parafmin yağsızlaşdırılması üzrə qurğularda məşğul olan texnoloci qurğuların böyük operatoru, operatoru, kompressor qurğularının maşinisti, texnoloci qurğuların operatoru, texnoloci nasosların maşinisti, texnoloci qurğuların təmiri üzrə çilingər və cihazçı     

 

Bitum neft koksunun istehsalı

Koks istehsalında fəhlələr

"Yuni bitum və rubraks istehsalı" qurğularında çalışan fəhlələr

 

Diizobutilənin alkilləşdirilməsi, polimerləşdirilməsi,

hidrogenizasiyası və bu əsaslarda alınan məhsulların

saflaşdırılması, oktol istehsalı

Bütün katalizatorlarla aromatlı hidrogen sulfidinin alkilləşdirilməsi və digər neft məhsullarının sulfat turşusu və xlorlu alüminiumla alkilləşdirilməsində texnoloci qurğuların böyük operatoru, texnoloci qurğuların operatoru, texnoloci nasosların maşinisti, kompressor qurğularının maşinisti, cihazçı və texnoloci qurğuların təmiri üzrə çilingər           

Alkil-fenol aşqarlarınn istehsalı

Texnoloci qurğuların böyük operatoru, operatoru, texnoloci nasosların maşinisti, cihazçı, texnoloci qurğuların təmiri üzrə çilingər, növbə mühəndisi, reagentlərin anbarında məşğul olan köməkçi fəhlə

Sulfanol istehsalı

Bilavasitə istehsalatda məşğul olan fəhlələr və növbə mütəxəssisləri . . .

Benzinin etilləşdirilməsi

Benzinin etilləşdirilməsində məşğul olan fəhlələr və mütəxəssislər, etilləşdirilmiş benzinin sınaqdan keçirilməsində məşğul olan mühərrik yanacağının sınağı üzrə maşinist, etil mayesi anbarının fəhləsi............................

Katalizator istehsalı

Katalizatorların istehsalında (tərkibində xrom, mis, sink, kobalt olan dəmir; misxrombariumlu, kükürdləşdirilmiş və fosforturşulu, eləcə də hidrosulfit natriumdan hidrogen sulfıdinin alınmasında) növbələrdə işləyən mütəxəsislər, texnoloci qurğuların böyük operatoru, operatoru, texnoloci nasosların maşinisti, kompressor qurğularının maşinisti, texnoloci qurğuların təmiri üzrə çılingər cıhazçı................................................................................

Nikelli katalizatorun istehsalında məşğul olan texnoloci qurğuların böyük
operatoru, operatoru, texnoloci nasosların maşinisti, kompressor qurğularının maşinisti və texnoloci qurğuların təmiri üzrə çilingər...............................................

Kobaltotoriumlu və digər radioaktivli katalizatorlarla, eləcə də bu katalizatorların regenerasiyasında bilavasitə əlaqədə olan fəhlələr        

Destruktiv hidrogenizasiya

Hidrogenizatorların emalı və kükürdlü neft qalıqlarının destruktiv hidrogenizasiyası üzrə fəhlələr və mütəxəssislər.........................................................

 

Hidrogenin alınması üçün karbohidrogenin parçalanması (konversiyası), karbooksidin konversiyası, maye və buxarlı fazada hidrogenizasiya, benzinin aromatlaşdırılması, qazdan sintezi

Hidrogen sulfidinin alınması və yandırılması qurğularının fəhlələri və mütəxəssisləri................. ................. ................. ................. .................

Neft və neft məhsullarının daşınması, doldurulması, boşaldılması və saxlanması

Kükürdün tökülməsi üçün xüsusi ayrılmış rezervuar meydançalarına, estakadalara, kükürd çuxurlarına, nasos, tökmə və vurma stansiyalarına xidmətdə  sərbəst hidrogen-sulfid buraxan distilləedicilərin, kükürdlü qazakondensatın, kükürdlü neftin, yalnız etilləşdirilmiş neftin doldurulması və boşaldılmasında, vurulması və saxlanılmasında, örtülü binalarda etilləşdirilmiş benzinin qaba axıdılması ilə məşğul olan tökücü-axıdıcı, əmtəə operatoru, texnoloci nasosların maşinisti, texnoloci qurğuların təmiri üzrə çilingər, süzücü-tökücü, elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru, nümunə götürücüsü..........................................................................................

Laboratoriyalar

Aromatik, son həddə çatdırılmamış, siklopentanlı, sikloheksanlı karbohidrogenlə, anilinlə, nitrobirləşmələrlə, buraxılan turşularla karbon oksid və kükürd tərkibli qazlarla sintez və tədqiqat işlərində mühəndis, texnik, kimyəvi analiz laborantı, laboratoriya və sınaq qurğusunun usta və fəhləsi.....

Selektiv həlledicilərlə yağların parafinsizləşdirilməsi ilə bilavasitə məşğul olan kimyəvi analiz laborantı, etilli mayenin analizində məşğul olan kimyəvi analiz laborantı.......................................................................................................

Asfalt, koks və kül üzrə kimyəvi analiz və nəzarət laborantı.......................

Geofizika və axtarış işləri

Quyularda vurub deşmə və partlatma işləri üçün barıtlı, heksogenli və digər PM-in (partladıcı maddələrinin) doldurulması, daim çəkilib-bükülməsi
və hazırlığı ilə məşğul olan fəhlələr və mütəxəssislər..............................................

Neft və qaz sənayesinin ümumi peşələri

Sərbəst hidrogen-sulfidin ayrılmasında sənaye kanalizasiyalarının, tutucu-ların, təmizləyici qurğuların, neftayırıcıların və neft-qaz emaledici zavodların, stansiyaların, neft bazalarının və mədənlərin, tunellərin təmiri və xidməti üzrə fəhlələr........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .................

Aparaturaların, koks və asfaltdan olan kubların, anbarların, rezervuarların, çənlərin, ölçücülərin, barcaların, gəmilərin və s. daxilinin neft, neft məhsulları və kimyəvi məhsullardan təmizlənməsində məşğul olan təmizləyici . .

Qazanların təmizlənməsində məşğul olan qazan təmizləyicisi    .........................

VI. KİMYA İSTEHSALATI.

QEYRİ-ÜZVİ MƏHSULLAR

Zəif azot turşusunun istehsalı

Maye azot oksidlərinin hazırlanmasında çalışan fəhlələr   .....................................

Qüvvətli azot turşusunun istehsalı

(bütün üsullarla)

Ammiakla işləyən soyuducu qurğuların fəhlələri istisna olmaqla, fəhlələr
və mütəxəssislər  ................................................................................................................

Fosfat turşusunun istehsalı

Termik üsulla fosfat turşusunun istehsalında absorbion-kamera bölməsinin
fəhlələri və mütəxəssisləri   ................................................................................................            

Hidrogen-florid və fluovid turşusunun istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər....................................................................................

Maye sulfid anhidridinin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Tionil-xlorid və sulfuril-xlorid istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Xlor istehsalı. Civə üsulu ilə elektrolizin ayrılması

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Maye xlorun istehsalı

Kondensasiya aparatçısı, buxarlandırma aparatçısı, balonlara və çənlərə maye xlorun doldurulması ilə məşğul olan doldurub-boşaldıcı; kompressor qurğularının maşinisti, aparatların, avadanlıqların təmirində çalışan təmirçi-çilingər . ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

Xlorlu əhəng və kalsium-hipoxlorid istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Fosgen istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Alüminium-xloridin istehsalı

Xlorlanma, sublimasiya, kondensasiya taralarının və yuyulma bölməsinin
fəhlələri və mütəxəssisləri: ölçmə-nəzarət və avtomatika cihazlarının təmiri üzrə çilingər, istehsalat qızdırıcılarının (nəmləşdirmə) və ventilyasiyanın təmiri, xidməti üzrə çilingər, təmirçi-çilingər................................................................

Kristallik dəmir-xlorid istehsalı

Yüksək temperaturlu xlorlama üzrə fəhlələr və mütəxəssislər...........................

Kükürd-xlorid və beşxlorlu antimonium (sürmə) istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Natrium-sulfid istehsalı

Əllə ərintinin xırdalanmasında çalışan xırdalayıcı, bilavasitə xrom birləşmələri müəssisəsində xəlitəhazırlayan və soba bölmələrində çalışan fəhlələr və mütəxəssislər........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

Karbon-sulfid istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Kriolit və alüminium-florid istehsalı

Sobalı, qülləli, nasoslu, reaksiya və quraducu bölmələrin fəhlələri və mütəxəssisləri

Ftorlu natrium, kalium, bor və maqneziumun istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Kalsiumlaşdırılmış sodanın, potaşin, natrium-hidroksidin, aşındırıcı natriumun, aşındırıcı kaliumun, natrium-bikarbonatın, sodalı asqarların, təbii və xam sodanın istehsalı

İsti aparatların və torlu kameraların təmizlənməsində məşğul olan fəhlələr  .

Kalsium-karbitin istehsalı.

Bütün bölmə sexlər

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Hidrogen-peroksidin (üzvi üsulla) istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Başqa üsullarla hidrogen-peroksidin istehsalı

Elektroliz bölməsinin fəhlələri...................................................................................

Yodun istehsalı

Sublimasiya edilmiş yodun istehsalında fəhlələr və mütəxəssislər......................

Xrom, nikel, manqan, vanadium əsasında bərk katalizatorların və

ammon və spirt istehsalı üçün katalizatorların istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər...........................................................................................

Penogenerator tozunun istehsalı

Azkserəmə, presləmə, quruducu, doğrayıcı və xəlbirləmə bölmələrinin fəhlələri və növbə mütəxəssisləri.............................................................................

Hidrazin-hidrat və hidrazin-sulfatın istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər............................................................................................

Üzvi məhsullar

4-xlor -2-aminofenolun, 2-xlor -5-aminotoIuoI -4-sulfo turşunun

istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər........................................................................................

Monoxloramin XB və heksaxlor-melamin (DT-6) istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər.........................................................................................

Benzatron və onun törəmələrinin və kublu al-bənövşəyi "K"-nın

istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər...................................................................................

Asetosirkə turşusunun arilidlərinin və asilaminlərin istehsalı. 2,4- dinitroasetanilid, 5-amino-2-asetil-aminoanizoI, oksalil -parafenilen-diamin, 4-xlor-3-amino-6-oksaliI-aminoanizo], 4-asetamino-l-naftilamin-6-sulfoturşu, asetosirkə turşusunun xloranilidi, paranitroasetanilid, asetosirkə turşusunun anilidi, metaksüidid-asetosirkə turşusunun, ortotoluidid-asetosirkə turşusunun, asetanilid, asetparaaminofenol və bu sıradan olan digər analoji kimyəvi maddələrin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər   ...................................................................................

Anizidinlər, aminofenollar, nitroanizollar, nitrofenetollar, fenetidinlər, krezidin, nitroaminoanizollar və nitroaminofenolların istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Anilin və onun nitro və xlor törəmələrinin, folidium, toluidin, ksilidin nitrotörəmələrinin və xloranilin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər  ...................................................................................

Diasilhidrazinin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər    .................................................................................................

Paranitroxlorbenzol-ortosulfoturşunun istehsalı

PNXB-nin əridilməsi və sulfıtləşdirilməsində fəhlələr və növbətçi ustalar  ........

2 Sulfanilat istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Naftionat istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Benzoilxloridin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Paraoksidifenilamin və ekstralin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər  ..................................................................................

Etilləşmiş və metilləşmiş aromatik aminlər və onların törəmələrinin:

dimetilanilin, etilbenzilanilin, monoetilanilin, dietilanilin, etilortotoluidin, paranitrodietilanilin, monoetilalfanaftilaminbromhidrat,

2-etilamino-4-oksitoIuol, paranitrozodi-metilanilin sulfit, dioksietil-metatoluidin, oksietil-etilanilin, dioksietilanilin, dietilmetaaminofenol,

nitrozodietilanilin, paraaminodietilanilin, dietilmetanil turşusu, monometilanilin bu sıradan olan digər oxşar məhsulların istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Fenil-peri turşusu, tolil-peri turşusu, tolil-peri turşusunun maqnezium duzu, fenil-i turşusu, fenil-qamma turşusu, difenilepsilon turşusu

istehsalı

Fenilləmə və toluidirləmə mərhələsində fəhlələr və mütəxəssislər ......................

Alfanaftol istehsalı

Avtoklavlama mərhələsində fəhlələr................................................................................

Benzidindisulfaturşunun istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Benzidin, dianizidin, tolidin, benzidindikarbon turşusu, toluidinlər

istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Aminoazobenzol (azoamin qəhvəyi O), aminoazotoluol (azoamin

qranat J), diazoaminobenzol, diazodinitrobenzol,

diazodimetilanilin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Benzol, tuluol, ksilol, fenol və onların xlor törəmələrinin mono və

polunitro birləşmələrinin (nitrobenzol, mononitrotoluollar,

nitroksilollar, mononitroxlorbenzollar, dinitroxlorbenzol,

trixlornitrobenzol, dinitrofenol, pikrin turşusunun, dinitrotoluol,

ortonitrofenol, paranitrofenol, 2,5-dixlornitrobenzol,

4-nitro-6-xlor-2-aminofenol, dinitrobenzol və sadalanan oxşar

digər kimyəvi maddələrin) istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Metatoluilendiamin (xəz qəhvəyi "T"), nitrofenilendiamin (xəz sarı

"N"), parafenilendiamin (xəz qara "D"), metafenilendiamin,

asetparafenüendiamin, xlormetafenilendianıin,

difenilparafenilendiamin, otrofenilendiamin,

1,2,4-nitrodiasetmetafenilendiamin, monoformil-l,3-fenilendiamin,

monoformil -3-4- toluilendiaminin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

2,4-DU (2,4-dixlorfenoksisirkə turşusu), 2,4-DU butil efirinin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Ftal anhidridinin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Alnaftinin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər. ........... ........... ........... ........... ........... .............................

Difenilaminin, tiodifenilaminin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər........... ........... ........... ......................... .............................

Selinon (dinok) istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər........... ........... ........... ................ ......................................

Dibrompropanın istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər........... ........... ........... ................. .....................................

Monoetilalfanaftilaminbromhidrat, difenilepsilon turşusu, əsas göy "K" boyağı, "2S" turş xrombənövşəyi boyaği, supraminpurpurin turşusu, natrium metanitrobenzolsulfaturşunun istehsalı

Bu istehsalatların bir sexdə yerləşməsi şərti ilə, bilavasitə göstərilən istehsalatda çalışan işçilər........... ........... ........... ................. .....................................

Xloretilen, dördxlorlu karbon və karbon oksidinin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər........... ........... ........... .................. ....................................

Ftoroüzvi turşuların istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər........... ........... ........... ............... .......................................

Kobalt karbonil tətbiq edilməklə oksosintez üsulu ilə butil spirtlərinin istehsalı

Kobaltlaşma, oksidləşmə (sintez), dekobaltlaşma, hidridləşmə, rektifıkasi-yada fəhlələr və mütəxəssislər......................... ......................... ......................... ...............

Epixlorhidrin, dixlorhidrin qliserin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər.......................................................................................

BİTKİLƏRİN KİMYƏVİ MÜHAFİZƏ VASİTƏLƏRİNİN İSTEHSALI.

Defoliantlar.

Butifos, BEKT (defoliant bisetilksantogen-üç) və tetra-sulfidlərin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Siklopentadientrikarbonilmarqansın antidetonatorunuır (STM) istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər......................................................................................................

Dietil-xlorvinilfosfat (R-2), O-O-dietil-V-etilmerkapto-etil-ditiofosfat

 (M-74), O-O-dimetil-V-etilmerkaptoditiofosfat (M-81) istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər ...................................................................................................

Etil məhlulunun istehsalı

Əsas istehsalatda çalışan fəhlələr və mütəxəssislər    ...............................................

Etil mayesinin istehsalında camaşırxana və sanitar məntəqəsində

Xüsusi geyimlərin hazır şəklə salınması və qazdan təmizlənməsi üzrə fəhlələr, paltarsoyunulan yerin təmizlənməsi və xüsusi geyimlərin təmiri üzrə fəhlələr istisna olunmaqla, fəhlələr və mütəxəssislər   ............................................................

Ventilyasiya bölməsi

Etil mayesinin istehsalatına xidmət edən fəhlələr və mütəxəssislər....................

Etil mayesinin sex anbarında

Fəhlələr və mütəxəssislər.... ............................... ...............................

Avtomatika və ölçmə-nəzarət cihazları üzrə çilingər, xammalın gətirilməsi üzrə fəhlələr, istehsalat sahələrini yığışdıran, etil mayesi istehsalına xidmət edən dülgər, tənəkəçi, şüşəsalan və rəngsaz.................................................................

Etil mayesi istehsalına xidmət üzrə texniki nəzarət işçiləri   ..................................

Etil mayesi ilə iş aparan elmi-tədqiqat və müəssisə laboratoriyalarının işçiləri.........................................................................................................................................................

Etil mayesinin tədqiqatı üzrə motor-sınaq stansiyasında fəhlələr və mütəxəssislər..............................................................................................................................

Üzvi silisium monomerlərinin, polimerlərin, üzvi alümin birləşmələrinin və onların xlor törəmələrinin istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər.........................................................................................

Metakril və akril turşularının efir və poliefirləri, onların polimerləri və sopolimerləri, akril turşusunun nitril istehsalı

Efirlərin alınması mərhələsində fəhlələr və mütəxəssislər......................................

Aeroflotların istehsalı

Reaktorlar bölməsinin, beşxlorlu fosforun üyüdülməsi və ələnməsində iş-ləyən fəhlələr və növbə mütəxəssisləri ............................... ...............................

Üzvi və halloid-qələvi birləşmələr. Monokristalların istehsalı

Fəhlələr və mütəxəssislər.........................................................................................

Emulsiyalı sopolimerin, kauçukların və latekslərin istehsalı

Emulsiya polimerləşmə, lateksin koaqulyasiyası, kauçukun ayrılması sexlərində fəhlələr və mütəxəssislər............................... ...............................

Poliizobutilen istehsalı

Spirtin dehidratlaşdırma sexində fəhlələr və mütəxəssislər    ...............................

Xloroprenli kauçukların istehsalı

Sevanit istehsalında fəhlələr və mütəxəssislər..............................................................