AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
06.10.2004
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
149
ADI
Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-10-2004, Nəşr nömrəsi: 10, Maddə nömrəsi: 866)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
06.10.2004
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
866

Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI [1]

 

“Büdcə sistemi haqqında” 2002-ci il 2 iyul tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1.       Azərbaycan Respublikası büdcə gəlirlərinin və xərclərinin funksional, iqtisadi və inzibati vahid büdcə təsnifatı 1-4 nömrəli əlavələrə uyğun olaraq təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2.      Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının aidiyyəti təşkilatlara çatdırılmasını təmin etsin.

3.     Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri  A.RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 6 oktyabr 2004-cü il

  149

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

1 nömrəli əlavə

 

Büdcə gəlirlərinin

 

TƏSNİFATI [2]

 

KODLAR

ADLARI

Bölmə

Köməkçi bölmə

Paraqraf

Maddə

Yarım maddə

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1

0

0

0

0

0

Ümumi gəlirlər

1

1

0

0

0

0

Vergilərdə daxilolmalar

1

1

1

0

0

0

Gəlirlərdən (mənfəətdən) vergilər

1

1

1

1

0

0

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1

1

1

1

1

0

Muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisi [3]

1

1

1

1

1

1

Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi

1

1

1

1

1

2

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı təşkilatlarda muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi

1

1

1

1

1

3

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici və yerli subpodratçı təşkilatlarda muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi

1

1

1

1

1

4

Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi

1

1

1

1

1

5

Dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslərdə işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi

1

1

1

1

1

6

Səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi

1

1

1

1

1

7

Digər sahələrdə işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi

1

1

1

1

2

0

Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir vergisi

1

1

1

1

2

1

Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi

1

1

1

1

2

2

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı və xarici subpodratçı təşkilatlarda muzdlu işlə əlaqədar olmayan gəlirlərdən gəlir vergisi

1

1

1

1

2

3

İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarından, lotereyaların keçirilməsindən, habelə digər yarışlardan və müsabiqələrdən pul şəklində əldə edilən uduşlardan (mükafatlardan) gəlir vergisi [4]

1

1

1

1

2

4

Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxslərin “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.5-ci maddəsində göstərilən malların təqdim edilməsindən əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi

1

1

1

1

2

5

Fiziki şəxsin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirindən gəlir vergisi

1

1

1

1

2

6

Xüsusi notariusların notariat hərəkətlərinə, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərdikləri xidmətlərə görə alınan haqlardan gəlir vergisi [5]

1

1

1

1

3

0

Fiziki şəxslərin digər gəlirlərindən gəlir vergisi

1

1

1

2

0

0

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

1

1

1

2

1

0

Rezident müəssisələrin mənfəət vergisi

1

1

1

2

2

0

Qeyri-rezident müəssisələrin Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəliyi ilə bağlı olan gəlirlərdən vergi

1

1

1

2

3

0

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı tərəflərin mənfəət vergisi

1

1

1

2

4

0

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici subpodratçıların mənfəət vergisi

1

1

1

2

5

0

Dividendlərdən, faizlərdən, icarədən və royaltidən əldə olunan gəlirlərdən və mənbəyi Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan digər gəlirlərdən gəlir vergisi

1

1

1

2

5

1

Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında beynəlxalq rabitə və ya beynəlxalq daşımalar həyata keçirilərkən, rabitə və ya nəqliyyat xidmətləri üçün rezident müəssisələrin və ya sahibkarın ödəmələrindən gəlir vergisi [6]

1

1

1

2

5

2

Azərbaycan Respublikasının rezidentləri tərəfindən qeyri-rezident şəxslərə məxsus elektron pul kisəsində yaradılan hesaba pul köçürülərkən, əməliyyatı həyata keçirən yerli bank, xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı və ya poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulan vergi

1

1

1

2

5

3

Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) şəxslərə, o cümlədən digər ölkələrdə olan filial və ya nümayəndəliklərə, habelə güzəştli vergi tutulan ölkələrdə olan bank hesablarına rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlikləri tərəfindən birbaşa və ya dolayısilə edilən ödənişlərdən gəlir vergisi [7]

1

1

1

2

5

4

Dividendlərdən, faizlərdən, icarə haqlarından, royaltidən və digər gəlirlərdən gəlir vergisi [8]

1

1

1

2

6

0

Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi

1

1

1

2

7

0

Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edən qeyri-kommersiya təşkilatlarının mənfəət vergisi [9]

1

1

1

3

0

0

Kateqoriyalar üzrə bölünməyən gəlir vergisi

1

1

2

0

0

0

Əmək haqqı fonduna və işçi qüvvəsinə vergilər

1

1

3

0

0

0

Mülkiyyətdən vergilər

1

1

3

1

0

0

TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

1

0

SƏNAYE, TİKİNTİ, NƏQLİYYAT, RABİTƏ, TİCARƏT, MƏİŞƏT XİDMƏTİ VƏ DİGƏR XÜSUSİ TƏYİNATLI TORPAQLARA GÖRƏ REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

2

0

KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPAQLARA GÖRƏ REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

3

0

DİGƏR TƏYİNATLI TORPAQLARA GÖRƏ REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

4

0

KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜÇÜN İSTİFADƏ EDİLƏN TORPAQLARA GÖRƏ REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

5

0

YAŞAYIŞ FONDLARININ, HƏYƏTYANI SAHƏLƏRİN VƏ BAĞ SAHƏLƏRİNİN TORPAQLARINA GÖRƏ TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

6

0

DİGƏR TƏYİNATLI TORPAQLARA GÖRƏ REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

2

0

0

ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

1

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN BALANSINDA OLAN AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNDƏN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

2

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN BALANSINDA OLAN ƏSAS VƏSAİTLƏRDƏN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

3

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN SAİR ƏMLAKINDAN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

4

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN XÜSUSİ MÜLKİYYƏTİNDƏ OLAN NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNDƏN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

5

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN XÜSUSİ MÜLKİYYƏTİNDƏ OLAN ƏSAS VƏSAİTLƏRDƏN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

6

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN SAİR ƏMLAKINDAN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

3

0

0

ƏMLAKIN XALİS DƏYƏRİNDƏN ÖDƏNİLƏN CARİ VERGİLƏR

1

1

3

4

0

0

VƏRƏSƏLİK VƏ BAĞIŞLANMA QAYDASINDA MÜLKİYYƏTƏ KEÇMİŞ ƏMLAK-DAN VERGİLƏR

1

1

3

5

0

0

MALİYYƏ ƏMƏLİYYATLARINA VƏ KAPİTALLA  APARILAN   ƏMƏLİYYATLARA GÖRƏ VERGİLƏR

1

1

3

6

0

0

MÜLKİYYƏTƏ GÖRƏ BİRDƏFƏLİK VERGİLƏR

1

1

3

7

0

0

MÜLKİYYƏTƏ GÖRƏ DİGƏR CARİ VERGİLƏR

1

1

4

0

0

0

MAL VƏ XİDMƏTLƏRƏ GÖRƏ VERGİLƏR

1

1

4

1

0

0

ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ

1

1

4

1

1

0

Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi

1

1

4

1

1

1

Azərbaycan Respublikasında iş və xidmətlərə görə ödənilən rezidentin əlavə dəyər vergisi

1

1

4

1

1

2

Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı ticarət əlavəsindən ödənilən əlavə dəyər vergisi

1

1

4

1

1

3

Azərbaycan Respublikasında iş və xidmətlərə görə ödənilən qeyri-rezidentin əlavə dəyər vergisi

1

1

4

1

1

4

Elektron ticarətin satıcıları (təchizatçıları) tərəfindən işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsinə görə qeyri-rezidentə ödəmələrdən əlavə dəyər vergisi

1

1

4

1

1

5

Elektron qaydada təşkil olunan lotereyaların, digər yarışların və müsabiqələrin keçirilməsinə görə qeyri-rezidentə ödəmələrdən əlavə dəyər vergisi [10]

1

1

4

1

1

6

Birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin uçotunu aparan şəxsin əlavə dəyər vergisi [11]

1

1

4

1

2

0

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına əlavə dəyər vergisi

1

1

4

1

2

1

Hüquqi şəxslər tərəfindən malların idxalına əlavə dəyər vergisi

1

1

4

1

2

2

Büdcə təşkilatları və digər dövlət müəssisələri tərəfindən malların idxalına əlavə dəyər vergisi

1

1

4

1

2

3

Fiziki şəxslər tərəfindən malların idxalına əlavə dəyər vergisi [12]

1

1

4

2

0

0

Satışdan vergilər

1

1

4

3

0

0

Sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

1

0

Hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi [13]

1

1

4

3

1

1

Mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi.

1

1

4

3

1

2

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi [14]

1

1

4

3

1

3

Mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi [15]

1

1

4

3

1

4

İdman mərc oyunlarının operatoru və satıcıları olan hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

1

5

İcbari sığorta müqavilələri üzrə xidmət göstərən sığorta agentləri tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi [16]

1

1

4

3

1

6

İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən 8 faiz dərəcə ilə ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

1

7

Mülkiyyətindəki torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi [17]

1

1

4

3

1

8

Digər hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

2

0

Fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi. [18]

1

1

4

3

2

1

MÜLKİYYƏTİNDƏ VƏ YA İSTİFADƏSİNDƏ OLAN AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ İLƏ SƏRNİŞİN VƏ YÜK DAŞIMALARINI HƏYATA KEÇİRƏN FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ.

1

1

4

3

2

2

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi. [19]

1

1

4

3

2

3

Mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi [20]

1

1

4

3

2

4

İdman mərc oyunlarının satıcıları olan fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

2

5

İcbari sığorta müqavilələri üzrə xidmət göstərən sığorta agentləri tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi [21]

1

1

4

3

2

6

İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən 8 faiz dərəcə ilə ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

2

7

Mülkiyyətindəki torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

2

8

Sabit məbləğ üzrə sadələşdirilmiş vergi [22]

1

1

4

3

2

9

Digər fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

3

0

Pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

3

1

Hüquqi şəxslər tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

3

2

Fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə ödənilən sadələşdirilmiş vergi [23]

1

1

4

3

4

0

Digər vergilər

1

1

4

4

0

0

Dövriyyədən vergilər və mal və xidmətlərə görə digər ümumi vergilər

1

1

4

5

0

0

Aksiz

1

1

4

5

1

0

Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan məhsullar üzrə aksiz

1

1

4

5

1

1

NEFT MƏHSULLARINA AKSİZ

1

1

4

5

1

2

ETİL (YEYİNTİ) SPİRTİ

1

1

4

5

1

3

PİVƏ

1

1

4

5

1

4

SPİRTLİ İÇKİLƏRİN BÜTÜN DİGƏR NÖVLƏRİ

1

1

4

5

1

5

TÜTÜN MƏMULATLARI

1

1

4

5

1

6

Elektron siqaretlər üçün maye

1

1

4

5

1

7

Alkoqollu energetik içkilər

1

1

4

5

1

8

Alkoqolsuz energetik içkilər

1

1

4

5

1

9

Sair məhsullar [24]

1

1

4

5

2

0

Azərbaycan Respublikasına malların idxalına görə aksiz. [25]

1

1

4

5

2

1

Neft məhsullarına aksiz

1

1

4

5

2

2

Etil (yeyinti) spirti

1

1

4

5

2

3

Pivə

1

1

4

5

2

4

Spirtli içkilərin bütün digər növləri.

1

1

4

5

2

5

Tütün məmulatları

1

1

4

5

2

6

İdxal olunan minik avtomobillərinə və avtobuslara tətbiq olunan aksizlər [26]

1 [27]

1

4

5

2

7

İdxal edilən qızıla, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarına tətbiq olunan aksizlər

1

1

4

5

2

8

İdxal edilən emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaza tətbiq olunan aksizlər

1

1

4

5

2

9

Sair məhsullar [28]

1

1

4

6

0

0

Spesifik xidmətlərə görə ödənişlər [29]

1

1

4

6

1

0

Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə açıq məkanda reklamın yayımı üçün ödənişlər [30]

1

1

4

6

2

0

Kurort, mehmanxana, avtomobil dayanacaqları üçün ödənişlər və qanunla müəyyən edilən digər yerli ödənişlər

1 [31]

1

4

7

0

0

Yol vergisi

1

1

4

7

1

0

Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək, daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) yanacağa yol vergisi

1

1

4

7

1

1

avtomobil benzininə yol vergisi

1

1

4

7

1

2

dizel yanacağına yol vergisi

1

1

4

7

1

3

maye qaza yol vergisi

1

1

4

7

2

0

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa yol vergisi

1

1

4

7

2

1

avtomobil benzininə yol vergisi

1

1

4

7

2

2

dizel yanacağına yol vergisi

1

1

4

7

2

3

maye qaza yol vergisi

1

1

4

7

3

0

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

1

1

4

8

0

0

MALLARIN İSTİFADƏSİNƏ, YAXUD  İSTİFADƏ HÜQUQU VERİLMƏSİNƏ VƏ HƏR HANSI BİR FƏALİYYƏTLƏ MƏŞĞUL OLMAQ ÜÇÜN VERGİLƏR

1

1

4

9

0

0

MƏDƏN VERGİSİ

1

1

4

9

1

0

XAM NEFT

1

1

4

9

2

0

TƏBİİ QAZ

1

1

4

9

3

0

FİLİZ FAYDALI QAZINTILARI

1

1

4

9

4

0

QEYRİ-FİLİZ FAYDALI QAZINTILARI

1

1

4

9

5

0

MİNERAL SULAR

1

1

4

9

6

0

YERLİ ƏHƏMİYYƏTLİ TİKİNTİ MATERİALLARI

1

1

4

9

7

0

SAİR MƏHSULLAR

1

1

4

9

2

0

DİGƏR VERGİLƏR

1

1

5

0

0

0

XARİCİ İQTİSADİ FƏALİYYƏTLƏ BAĞLI VERGİLƏR

1

1

5

1

0

0

İDXAL RÜSUMLARI [32]

1

1

5

1

1

0

Hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən idxal rüsumu

1

1

5

1

1

1

15 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

1

2

10 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

1

3

5 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

1

4

3 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

1

5

1 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

1

6

0,5 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

1

7

Spesifik dərəcə ilə rüsum tutulan idxal rüsumu

1

1

5

1

2

0

Fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən idxal rüsumu

1

1

5

1

2

1

15 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

2

2

10 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

2

3

5 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

2

4

3 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

2

5

1 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

2

6

0,5 faiz idxal rüsumu

1

1

5

1

2

7

Spesifik dərəcə ilə rüsum tutulan idxal rüsumu

1

1

5

1

3

0

İDXAL OLUNAN AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNƏ TƏTBİQ EDİLƏN GÖMRÜK RÜSUMU. [33]

1

1

5

2

0

0

İXRAC RÜSUMLARI

1

1

5

3

0

0

İDXAL VƏ İXRAC İNHİSARÇILARININ MƏNFƏƏTİ

1

1

5

4

0

0

XARİCİ VALYUTALAR ÜZRƏ MƏZƏNNƏ MƏNFƏƏTİ

1

1

5

5

0

0

Sərbəst qalıq vəsaitlərinin idarə edilməsindən daxilolmalar

1

1

5

6

0

0

XARİCİ İQTİSADİ FƏALİYYƏTLƏ BAĞLI SAİR VERGİLƏR

1

1

5

6

1

0

GÖMRÜK RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİNƏ GÖRƏ GÖMRÜK YIĞIMLARI

1

1

5

6

2

0

QİYMƏTİ TƏNZİMLƏNƏN MƏHSULLARIN İXRACI ZAMANI MƏHSULLARIN KONTRAKT (SATIŞ) QİYMƏTİ İLƏ RESPUBLİKA DAXİLİ MÜƏSSİSƏ TOPDANSATIŞ QİYMƏTİ ARASINDAKI FƏRQDƏN BÜDCƏYƏ ÖDƏNİŞLƏR

1

1

5

6

3

0

Digər vergilər

1

1

6

0

0

0

Sair vergilər

1

1

6

1

0

0

Kommersiya qurumları tərəfindən ödənilən digər vergilər

1

1

6

2

0

0

Qeyri-kommersiya qurumları tərəfindən ödənilən digər vergilər

1

2

0

0

0

0

Sosial ayırmalar [34]

1

2

1

0

0

0

Sosial təminata ayırmalar

1

2

1

1

0

0

İşəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmaları

1

2

1

1

1

0

Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

1

2

1

1

1

1

Hüquqi şəxslər üzrə

1

2

1

1

1

2

Fiziki şəxsləri muzdlu işə cəlb edən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə

1

2

1

1

2

0

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı təşkilatlara aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

1

2

1

1

3

0

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici və yerli subpodratçılara aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

1

2

1

1

4

0

Büdcə təşkilatlarına aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

1

2

1 </