×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
02.09.2002
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
782
ADI
Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-09-2002, Nəşr nömrəsi: 09, Maddə nömrəsi: 555)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
110.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında

Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında [1]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Ölkədə sahibkarlığın inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayan amillərdən biri bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin lisenziyalaşdırılmasıdır. Son illər bu sahədə bir sıra işlərin görülməsinə baxmayaraq, hələ də sahibkarlığın inkişafına mane olan hallar tam aradan qaldırılmamışdır. Belə ki, mövcud lisenziyalaşdırma sistemi xüsusi icazə verən dövlət orqanları tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlara təzyiq vasitəsinə çevrilmiş, bəzi hallarda isə rüşvətxorluğun yayılmasına şərait yaratmışdır. Ölkədə 240-dan çox fəaliyyət növünün xüsusi icazə əsasında fəaliyyəti və lisenziyanın qısa müddətə verilməsi, faktiki olaraq, sahibkarlığın inkişafına, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşu prosesinə mənfi təsir etmiş, sağlam rəqabət mühitinin formalaşması və istehlakçıların hüquqlarının qorunması sahəsində dövlət siyasətinin gerçəkləşdirilməsi yolunda inzibati-bürokratik əngələ çevrilmişdir.

Sahibkarlığın inkişafına dövlət qayğısının artırılması yuxarıda göstərilən nöqsanların qısa müddətdə aradan qaldırılmasını, ilk növbədə, xüsusi icazə tələb edən fəaliyyət növlərinin sayının kəskin surətdə azaldılmasını, lisenziya müddətinin uzadılmasını, lisenziya verilməsi prosesində dövlət orqanları tərəfindən sui-istifadə hallarına yol verməyən və bu işdə şəffaflığı təmin edən qaydaların tətbiqini zəruri edir.

Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafı üçün mövcud mühiti yaxşılaşdırmaq və bəzi fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsi qaydalarını daha da təkmilləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. "Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar" (əlavə 1) təsdiq edilsin.

2. “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri” (Əlavə № 2) təsdiq edilsin. [2]

3. "Naxçıvan Muxtar Respublikasının İcra hakimiyyəti orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin siyahısı" (əlavə 3) təsdiq edilsin.

4. Sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsi sahəsində dövlət tənzimlənməsini və bu sahədə metodiki rəhbərliyi həyata keçirmək məqsədi ilə lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi səlahiyyətli orqan funksiyası Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə həvalə edilsin.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi səlahiyyətləri bu Fərmanın əlavəsində verilən "Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar"la müəyyən edilir. [3]

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın:

bu Fərmanın 2 nömrəli əlavəsində göstərilən fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtləri müəyyənləşdirib təsdiq etsin;

qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması haqqında təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

Nazirlər Kabinetinin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

6. Müəyyən edilsin ki:

bu Fərmanın 3 nömrəli əlavəsində göstərilən bəzi fəaliyyət növləri üzrə xüsusi razılıq (lisenziya) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilir;

Naxçıvan Muxtar Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilən xüsusi razılıq (lisenziya) yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində qüvvədədir.

bu Fərmana Əlavə № 2 “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 8-ci, 52–54-cü bəndlərində göstərilən fəaliyyət növləri üzrə lisenziyalaşdırılan işlər və xidmətlərin Siyahısı Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir. [4]

7. Bu Fərmanla lisenziyalaşdırılması nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri üzrə bu Fərman qüvvəyə minənədək verilmiş lisenziyalar öz hüquqi qüvvəsini onlarda göstərilmiş tarixədək saxlayır.

8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında" 1997-ci il 27 yanvar tarixli, 543 nömrəli, "Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" 1997-ci il 4 oktyabr tarixli, 637 nömrəli, "Qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahəsində bəzi fəaliyyət növlərinin lisenziyalaşdırılması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında" 1999-cu il 8 noyabr tarixli, 202 nömrəli və "Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra orqanları tərəfindən bir sıra fəaliyyət növlərinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi haqqında" 2001-ci il 21 dekabr tarixli, 605 nömrəli fərmanları və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasında bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında" 2000-ci il 28 mart tarixli, 310 nömrəli Fərmanının 1-ci, 5-ci və 6-cı bəndləri qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

9. Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

 

Heydər ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 2 sentyabr 2002-ci il

   № 782

 

 


 

Əlavə № 1

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

 

Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında

 

QAYDALAR

 

I. Ümumİ müddəalar

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, "Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən hazırlanmışdır və bəzi fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq üçün xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarını tənzimləyir.

1.2. Lisenziya - təşkilatı-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi şəxslərə və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsə (bundan sonra - ərizəçi) müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növlərini həyata keçirməyə icazə verən rəsmi sənəddir.

1.3. Aşağıdakı fəaliyyət növləri üzrə ərizəçinin məşğul ola biləcəyi işlər və xidmətlərin siyahısı lisenziyanın əlavəsində göstərilir:

tibb fəaliyyəti;

dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların mühəndis-axtarış işləri;

dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların layihələndirilməsi;

dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri. [5]

1.4. Lisenziya hər bir fəaliyyət növü üçün ayrıca verilir. Ərizəçinin fəaliyyəti çoxprofilli (çoxyönümlü) olduqda, o, bir neçə lisenziyaya malik ola bilər. Ərizəçi yalnız lisenziya aldıqdan sonra həmin lisenziyada göstərilən fəaliyyət növü ilə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə məşğul ola bilər.

1.5. Xarici hüquqi və fiziki şəxslər, habelə xarici hüquqi şəxslərin filialları və nümayəndəlikləri öz öhdəliklərində bu Qaydalarda göstərilən fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün aldıqları lisenziyaların Azərbaycan Respublikasında tanınmasını müəyyən edən dövlətlərarası saziş olmadığı halda, həmin fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün bu Qaydalara uyğun olaraq lisenziya almalıdırlar.

1.6. Lisenziyanın sahibi ona verilən lisenziyadan yalnız özü istifadə edə bilər və onu başqa şəxsə verə bilməz. Verilmiş lisenziyanın qüvvəsi lisenziya sahibinin təsisçisi olduğu hüquqi şəxslərə, habelə lisenziyanın sahibi ilə birgə fəaliyyət, o cümlədən onunla əməkdaşlıq barədə bağlanmış müqavilə əsasında fəaliyyət göstərən başqa şəxslərə şamil edilmir.

1.7. Fərdi əmək müqaviləsi (kontraktı) və ya tapşırıq əsasında lisenziya sahibinin adından hərəkətlər edən şəxsə müvəqqəti olaraq lisenziyanın verilməsi lisenziyanın başqa şəxsə verilməsi sayılır.

1.8. Lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi səlahiyyətli orqan Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyidir.

1.9. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi:

lisenziyalaşdırma ilə bağlı dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətlərini işləyib hazırlayır;

lisenziyalaşdırma məsələləri üzrə normativ hüquqi aktların layihələrini hazırlayır;

dövlət orqanları və təsərrüfat subyektləri tərəfindən lisenziyalaşdırma sahəsində qanunvericiliyə riayət edilməsinə nəzarət edir və lisenziyalaşdırma qaydalarının tətbiqinə dair izahatlar verir;

lisenziya verən dövlət orqanlarına metodiki rəhbərliyi və informasiya təminatını həyata keçirir;

lisenziyalaşdırma sahəsində sənədlərin formasını və onların doldurulması qaydalarını müəyyən edir;

ölkədə vahid lisenziya reyestrini aparır;

lisenziya blanklarının hazırlanmasına sifariş verir, onların bölgüsünü həyata keçirir, blankların istifadəsinin uçot və hesabatlarını aparır.

1.10. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin lisenziyalaşdırma məsələləri üzrə sərəncamı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanları və yerli özünüidarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidir. [6]

II. Lİsenzİyanın verİlməsİ qaydası

2.1. Lisenziya almaq üçün ərizəçi lisenziya verən dövlət orqanına aşağıdakıları təqdim edir:

2.1.1. lisenziya almaq üçün ərizə. Ərizədə aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:

hüquqi şəxslər üçün - adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, hesablaşma hesabının nömrəsi və bankın adı, fəaliyyət növü;

fiziki şəxslər üçün - adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar (seriya, nömrə, nə vaxt və kim tərəfindən verilmişdir, ünvanı), fəaliyyət növü;

2.1.2. hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti;

2.1.3. ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin surəti;

2.1.4. ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənədin surəti;

2.1.5. bu Qaydaların 2.9-cu bəndinə uyğun olaraq lisenziya almaq üçün dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd;

2.1.6. fəaliyyət növünün xüsusiyyətindən asılı olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən əlavə şərtləri əks etdirən sənədlər.

2.1-1. “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısının 15.2-ci (sellülar (mobil) – (texnoloji standartın adı göstərilməklə) bəndi üzrə lisenziyanın verilməsi (qüvvədə olma müddətinin uzadılması) üçün lisenziya verən dövlət orqanı ilə ərizəçi arasında lisenziya müqaviləsi imzalanır. [7]

2.2. Ərizəçidən bu Qaydalarda nəzərdə tutulmayan sənədlərin tələb olunması qadağandır. Bu Qaydaların 1.3-cü bəndinə uyğun olaraq ərizəçi lisenziyanın qüvvədə olduğu müddətdə onun əlavəsində göstərilməyən işlər və xidmətlərlə məşğul olmaq üçün yenidən müraciət etdikdə müvafiq fəaliyyət növünə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə nəzərdə tutulan dövlət rüsumu məbləğinin 50 faizini ödəyir. [8]

2.3. Lisenziya verən dövlət orqanı zərurət olduqda konkret fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün həmin fəaliyyət növünün xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müvafiq rəy alınması üçün aidiyyəti dövlət orqanlarına müraciət edə bilər.

2.4. Lisenziya verən dövlət orqanı tərəfindən rəy alınması üçün aidiyyəti dövlət orqanına göndərilmiş müraciətə 5 gün müddətində baxılaraq rəy verilir.

2.5. Lisenziya almaq üçün təqdim edilən sənədlər lisenziya verən dövlət orqanı tərəfindən qəbul edilir, xüsusi kitabda qeydə alınır, baxılır, çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda qeydə alındığı gündən başlayaraq 15 gündən gec olmayaraq lisenziya verilməsi haqqında qərar qəbul edilir.

2.6. Təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə ərizəçiyə 5 gündən gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Onlar aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən sonra onlara 5 gün müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir.

2.7. Ərizəçiyə lisenziya verilməsindən imtina edildikdə, bu barədə ona imtinanın səbəbləri göstərilməklə beş gün müddətində yazılı məlumat verilir.

2.8. Lisenziyanın verilməsindən yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda imtina oluna bilər və bu imtinadan qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət verilə bilər. [9]

2.9. Lisenziyanın verilməsindən imtina edilmədikdə, ərizəçi lisenziya verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd təqdim edir.

2.10. Hüquqi şəxs ləğv edildikdə, fiziki şəxs vəfat etdikdə, həmin şəxslərə verilən lisenziya da öz hüquqi qüvvəsini itirir.

2.11. Hüquqi şəxs yenidən təşkil edildikdə, onun adı dəyişdirildikdə, fiziki şəxsin vəsiqəsinə dair məlumatlar (seriya, nömrə, kim tərəfindən və nə vaxt verilmişdir, ünvanı) dəyişdikdə yaxud lisenziya itirildikdə ərizəçi 15 gün müddətində lisenziyanın yenidən rəsmiləşdirilməsi üçün ərizə təqdim etməlidir.

2.12. Lisenziyanın yenidən rəsmiləşdirildiyi müddətdə ərizəçi öz fəaliyyətini əvvəlki lisenziya əsasında, lisenziya itirildikdə isə müvafiq dövlət orqanlarının verdiyi müvəqqəti icazə əsasında həyata keçirir. Lisenziya verən dövlət orqanının rəhbəri və ya onun həvalə etdiyi vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanmış və möhürlə təsdiq edilmiş müvəqqəti icazə lisenziyanın yenidən rəsmiləşdirilməsi üçün bütün sənədlər təqdim edildikdən sonra verilir.

2.13. Lisenziyada aşağıdakılar göstərilir:

2.13.1. lisenziya verən dövlət orqanının adı:

hüquqi şəxslər üçün - lisenziya verilən hüquqi şəxsin adı və hüquqi ünvanı;

fiziki şəxslər üçün - adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumat (seriya, nömrə, kim tərəfindən və nə vaxt verilmişdir, ünvanı);

2.13.2. həyata keçirilməsinə lisenziya verilən fəaliyyət növü;

2.13.3. lisenziyanın qüvvədə olma müddəti;

2.13.4. lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi və verilmə tarixi.

2.14. Lisenziya və bu Qaydaların 1.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda lisenziyanın əlavəsi lisenziyanı verən dövlət orqanının rəhbəri və ya onun həvalə etdiyi vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanır və möhürlə təsdiq edilir. [10]

2.15. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növü ərazi baxımından ayrı-ayrı obyektlərdə həyata keçirildiyi halda, ərizəçiyə lisenziya ilə birlikdə hər bir obyekt üçün onun ünvanı göstərilməklə lisenziyanın surəti təqdim olunur.

2.16. Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin istehsalına, idxalına və ya satışına lisenziya almış şəxslərin həmin vasitə və maddələrin saxlanılması üçün ayrıca lisenziya alması tələb olunmur. Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin istehsalına, idxalına və ya satışına verilən lisenziyada onların saxlanılmasına icazə verildiyi göstərilir. [11]

III. Lİsenzİyanın müddətİ

3.1. Lisenziya 5 il (alkoqollu içkilərin və etil (yeyinti) spirtinin istehsalı üçün 3 il, idxalı üçün isə 1 il) müddətinə verilir. [12]

3.1-1. Təhsil fəaliyyətinə (dini təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti istisna olmaqla) verilən lisenziyanın müddəti “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilir. [13]

3.2. Lisenziyanın qüvvədə olma müddətinin uzadılması lisenziyanın mövcudluğunu təsdiq edən sənədin yenidən rəsmiləşdirilməsi qaydasında həyata keçirilir.

3.3. Müddəti bitmiş lisenziya etibarsız sayılır.

IV. Lİsenzİya tələblərİnə və şərtlərİnə nəzarət

4.1. Lisenziya verən dövlət orqanları hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən lisenziya tələblərinə və şərtlərinə riayət olunmasına nəzarət edirlər.

Bu Qaydaların 4.1-ci bəndində göstərilmiş nəzarət lisenziya almış hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən lisenziya tələblərinə və şərtlərinə riayət olunmasına dair ildə bir dəfə (alkoqollu içkilərin və etil (yeyinti) spirtinin istehsalı və idxalı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən ayda bir dəfə) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş formada məlumatın lisenziya vermiş orqana təqdim edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. [14]

4.2. Lisenziya verən dövlət orqanlarının nəzarət sahəsində aşağıdakı hüquqları vardır:

4.2.1. lisenziya almış hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətinin lisenziya tələblərinə və şərtlərinə uyğunluğunu “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada yoxlamaq; [15]

4.2.2. yoxlama zamanı hüquqi və fiziki şəxslərdən zəruri izahat və sənədlər tələb etmək; [16]

4.2.3. yoxlamanın nəticələri əsasında pozuntuları konkret göstərməklə akt (protokol) tərtib etmək;

4.2.4. aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün qərar çıxarmaq;

4.2.5. hüquqi və fiziki şəxslərə xəbərdarlıq etmək.

V. Lİsenzİyanın fəalİyyətİnİn dayandırılması və ya ləğv edİlməsİ

5.1. Lisenziya verən dövlət orqanı lisenziyanın fəaliyyətini aşağıdakı hallarda dayandırır:

5.1.1. lisenziya sahibi tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə;

5.1.2. lisenziya sahibi tərəfindən normativ aktlara əməl edilmədikdə yaxud Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq dövlət orqanı tərəfindən ərizəçinin fəaliyyəti dayandırıldıqda;

5.1.3. lisenziya sahibinin müflisləşməsi faktı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə təsdiq edildikdə;

5.1.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər hallarda.

5.2. Lisenziya verən dövlət orqanı lisenziyanın fəaliyyətinin dayandırılması haqqında qərar qəbul etdiyi andan 3 gün müddətində yazılı şəkildə lisenziyanın sahibinə və dövlət ərazi vergi xidməti orqanlarına məlumat göndərir.

5.3. Lisenziyanın fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb olan hallar aradan qaldırıldıqdan sonra lisenziyanın fəaliyyəti lisenziyanın sahibinin müraciətinə əsasən bərpa edilə bilər. Lisenziya verən dövlət orqanı tərəfindən bu barədə qərar qəbul edildikdə lisenziya bərpa edilmiş hesab olunur, həmin qərar qəbul edildiyi andan 3 gün müddətində lisenziyanın sahibinə və dövlət ərazi vergi xidməti orqanına məlumat göndərilir.

5.4. Lisenziya verən dövlət orqanı lisenziyanı aşağıdakı hallarda ləğv edir:

5.4.1. lisenziya sahibi tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə;

5.4.2. lisenziya verilməsi üçün təqdim edilən sənədlərdə yanlış məlumat aşkar edildikdə;

5.4.3. məhkəmənin müvafiq qərarı olduqda;

5.4.4. hüquqi şəxs ləğv edildikdə və fiziki şəxs vəfat etdikdə;

5.4.5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər hallarda.

5.5. Lisenziya verən dövlət orqanı lisenziyanın ləğv edilməsi haqqında qərar qəbul etdiyi andan 3 gün müddətində yazılı şəkildə lisenziyanın sahibinə və dövlət vergi xidməti orqanlarına məlumat göndərir.

5.6. Lisenziya verən dövlət orqanı verdiyi, qeydə aldığı, dayandırdığı, bərpa etdiyi və ləğv etdiyi lisenziyaların reyestrini aparır.

5.7. Lisenziya verən dövlət orqanı lisenziyanın reyestrdə qeydə alındığı tarixdən 10 gün müddətində müvafiq məlumatı dövlət ərazi vergi xidməti orqanına göndərir.

VI. Lİsenzİya verən dövlət orqanının vəzİfəlİ şəxslərİnİn və ərİzəçİlərİn məsulİyyətİ

6.1. Lisenziya verən dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri lisenziyalaşdırma qaydalarını pozduqda və ya həmin qaydalara riayət etmədikdə mövcud qanunvericiliyə uyğun məsuliyyət daşıyırlar.

6.2. Ərizəçilər təqdim etdikləri sənədlərin və onlarda göstərilən məlumatın düzgünlüyünə görə qanunvericiliyə uyğun məsuliyyət daşıyırlar.

6.3. Lisenziya verən dövlət orqanlarının qəbul etdiyi qərarlardan və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət verilə bilər. [17]

 


 

 

ƏLAVƏ № 2

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

 2006-cı il 29 dekabr tarixli 510 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun

 

MƏBLƏĞLƏRİ [18]

 

Sıra

-si

Fəaliyyət növlərinin adı

Lisenziya verən icra hakimiyyəti orqanı

Dövlət

rüsumunun

məbləği

(manatla)

1.

Özəl mühafizə fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

(Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici hüquqi şəxslər və ya əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən təsis edilmiş hüquqi şəxslərin, o cümlədən birbaşa və ya dolayı yolla xarici kapitalın iştirakı ilə yaradılmış hüquqi şəxslərin öz mühafizəsini təmin etmək üçün);

 

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi (digər hallarda)

3000 [19]

2.

Kartoqrafiya fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi

1100

3.

Radioaktiv və ionizə şüaları verən maddələrin tullantılarının saxlanması və basdırılması

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi [20]

1100

4.

Toksiki istehsalat tullantılarının utilizasiyası və zərərsizləşdiriləsi

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

1100

5.

Əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi [21]

2200

6.

Neft məhsullarının satışı

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi [22]

5500

7.

Qaz məhsullarının satışı

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi

5500

8.

Tibb fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

5500

9.

Əczaçılıq fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

5500

10.

Etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu içkilərin (şərabın, konyakın, arağın və siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər alkoqollu içkilərin):

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

 

10.1.

istehsalı

5500

10.2.

idxalı

11000

10.3.

satışı

Şəhər və rayon (şəhər rayonları istisna olmaqla) icra hakimiyyəti orqanları

220

11.

Tütün məmulatının:

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

 

11.1.

istehsalı

5500

11.2.

idxalı

11000

11.3.

satışı

Şəhər və rayon (şəhər rayonları istisna olmaqla) icra hakimiyyəti orqanları

220

12.

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə müvəkkil edilməmiş hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən qeyri-leqal yolla informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələrin işlənilməsi, istehsalı, satışı, alınması, ölkəyə gətirilməsi və ölkədən çıxarılması

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

2200 [23]

13. [24]

Ticarət gəmiçiliyi sahəsində

 

 

13.1.

su nəqliyyatı ilə yük daşınması

Dövlət Dəniz Administrasiyası

5500

13.2.

su nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması

5500

14.

Hava nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası [25]

5500

15.

Rabitə xidmətləri:

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

 

15.1.

telefon (məftilli)

5000

15.2.

sellülar (mobil) - (texnoloji standartın adı göstərilməklə) [26]

11000

15.3.

radiotrank və simsiz telefon

5000

15.4.

ölkədaxili telekommunikasiya kanallarının təşkili

5000

15.5.

beynəlxalq telekommunikasiya kanallarının təşkili

11000

15.6.

İP-telefoniya (internet-telefoniya)

8000

15.7.

məlumatların ötürülməsi (data)

6000

15.8.

sürətli poçt xidməti

2500

15.9. [27]

3-cü nəsil (3G) mobil rabitə xidmətləri

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

11000 [28]

16.

İnformasiya mühafizə vasitələrinin layihələndirilməsi və istehsal sahəsində fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

2200

17.

Təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti: [29]

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

 

17.1.

məktəbəqədər təhsil müəssisələri [30]

 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

2500

17.2.

ümumtəhsil müəssisələri (liseylər və gimnaziyalar daxil olmaqla), peşə məktəbləri və peşə liseyləri, orta ixtisas təhsil müəssisələri

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

4000

17.2-1. [31]

ilk peşə-ixtisas təhsilini həyata keçirən ayrı-ayrı təşkilatlar, müəssisələr, əmək birjaları, məşğulluq idarələri və digər müvafiq qurumlar

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

3000

17.3.

ali təhsil müəssisələri

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

5500

17.3-1.

əlavə təhsili həyata keçirən ixtisasartırma və yenidənhazırlanma qurumları və digər müəssisələr

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

3000

17.4.

dini orta ixtisas təhsil müəssisələri [32]

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

4000

17.5.

ali dini təhsilmüəssisələri

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

5500

18.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlmələrində vasitəçilik fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2200

19.

Bank fəaliyyəti:

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı [33]

 

19.1.

banklar

22000

19.2.

bank olmayan kredit təşkilatları

1100

19.3.

poçt rabitəsinin milli operatoru [34]

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

1000

20.

Qeyri-dövlət pensiya fondlarının fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

11000

21

Sığorta sektorunda fəaliyyət: [35]

Azərbaycan Respublikasının   Maliyyə Nazirliyi

 

21.1

sığorta fəaliyyəti

22000

21.2

təkrarsığorta fəaliyyəti

22000

21.3

sığorta brokeri fəaliyyəti:

 

21.3.1

hüquqi şəxs olan sığorta brokerləri

22000

21.3.2

fiziki şəxs olan sığorta brokerləri

1000

21.4

sığorta agenti fəaliyyəti:

 

21.4.1

hüquqi şəxs olan sığorta agentləri

1000

21.4.2

fiziki şəxs olan sığorta agentləri

200

22.

Auditor fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası

2200

23.

Əmtəə birjasının fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi [36]

11000

24.

Fond birjasının fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi [37]

11000

25. [38]

Səhmdar investisiya fondunun fəaliyyəti

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

11000

26. [39]

Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının fəaliyyəti (broker, diler, aktivlərin idarə edilməsi, qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi (klirinq), depozitar, qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması, qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

5500

27.

Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyət

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

5500

28.

Ciddi hesabat blanklarının hazırlanması

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

2200

29.

Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

2200

30.

Turizm fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

5500

31.

31. Gömrük brokeri, gömrük daşıyıcısı fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

11000

32.

 Gömrük anbarlarının, müvəqqəti saxlanc anbarlarının təsis edilməsi [40]

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

11000

33.

Teleradio yayımı: [41]

Milli Televiziya və Radio Şurası

 

33.1.

ümumrespublika televiziya yayımı

11 000

33.2.

Bakı şəhəri üzrə televiziya  yayımı

5 500

33.3.

regional televiziya yayımı

3 000

33.4.

ümumrespublika radio yayımı

5 000

33.5.

Bakı şəhəri üzrə radio yayımı

2 500

33.6.

regional radio yayımı

1 000

33.7.

əlavə informasiya yayımı

1 000

33.8.

abonentlərinin sayı 5 000-dək olan kabel şəbəkəsi yayımı

3 000

 

33.9.

abonentlərinin sayı 5 000-dən yuxarı olan kabel şəbəkəsi yayımı

5 000

33.10.

peyk уayımı

1 000

33.11.

xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə teleradio yayımının kodlaşdırılmış qurğularla həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyət

1 000

34.

Yabanı dərman bitkiləri xammalının yığılması:

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

550

35.

Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşınması: [42]

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi

 

35.1.

şəhərdaxili (rayondaxili) sərnişin daşımaları

 

150

35.2.

şəhərlərarası (rayonlararası) sərnişin daşımaları

 

150

35.3.

beynəlxalq sərnişin daşımaları

 

150

35.4.

taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımaları

 

150

35.5.

ölkədaxili yük daşımaları

 

150

35.6.

beynəlxalq yük daşımaları

 

200

36.

Prekursorların idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsi və istehsalı

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

550

37.

Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

1500

38.

Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

550

39.

Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2200

40.

Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2200

41.

Liftlərin quraşdırılması və təmiri

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

550

42.

Attraksionların quraşdırılması və istismarı

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2500

43.

Energetika obyektlərinin, avadanlıqların və qurğuların quraşdırılması, sazlanması və təmiri

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2500

44.

Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlıqlarının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların istehsalı, quraşdırılması və təmiri

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2500

45.

Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə

2500

 

avadanlıqların və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi

Hallar Nazirliyi

 

46.

Müəssisələrin və yaşayış məntəqələrinin müqavilə əsasında yanğınlardan qorunması

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

3600

47.

Yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və alınması, sınaqların keçirilməsi

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

3600

48.

Yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri;

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

3600

49.

Yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

3600

50.

Yanğından mühafizə binalarının, qurğularının, otaqlarının tikilməsi, yenidən qurulması və təmiri

 

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

3600

51.

Qiymətli metalların və qiymətli daşların:

Azərbaycan

Respublikasının

Maliyyə Nazirliyi

5000

51.1.

istehsalı (qiymətli metalların filizlərdən, konsentratlardan alınması

 

 

 

 

 

500

      51.2.

emalı və istifadəsi (qiymətli metallardan və qiymətli daşlardan məhsulların, o cümlədən zərgərlik və digər məişət məmulatlarının hazırlanması və təmiri)

          51.3.

dövriyyəsi (qiymətli metalların və qiymətli daşların, onlardan hazırlanan məhsulların, o cümlədən zərgərlik və digər məişət məmulatlarının topdan və pərakəndə satışı, əhalidən satın alınması)

 

 

 

 

500 [43]

52.

Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların mühəndis-axtarış işləri

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

1100

53.

Dövlət standartlarına uyğun olaraq  I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların layihələndirilməsi

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi   

1100

54.

Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların (12 metr hündürlüyədək fərdi yaşayış və bağ evləri istisna olmaqla) tikinti-quraşdırma işləri:

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

 

54.1

40 metr hündürlüyədək

1100

54.2

65 metr hündürlüyədək

2200

54.3

65 metrədək və daha hündür

3300 [44]

55.

Özəl baytarlıq təbabəti fəaliyyəti [45]

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

150

56.

Baytarlıq preparatlarının:

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

 

56.1.

istehsalı

3000

56.2.

satışı

220

57.

Biometrik texnologiyaların yaradılması və həmin texnologiyalara xidmət göstərilməsi

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

 

2200

58 [46]

 

Fərdi məlumatların informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması və informasiya sistemlərinin yaradılması, onlara xidmətlərin göstərilməsi 

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi  

 

2200

 

59.

Qeyri-dövlət fitosanitar xidmətləri, o cümlədən bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin:

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

 

59.1.

istehsalı

 

2000

59.2.

idxalı

 

1000

59.3.

satışı

 

500

59.4.

saxlanılması

 

200

60. [47]

Fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının təşkili

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

1100

 

 

 


 

Əlavə 3

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

19 mart 2003-cü il tarixli 861 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin

 

SİYAHISI [48]

 

Sıra №-si

Fəaliyyət növünün adı

1.

Kartoqrafiya fəaliyyəti

2.

Neft məhsullarının satışı

3.

Qaz məhsullarının satışı

4.

Tibb fəaliyyəti

5.

Əczaçılıq fəaliyyəti

6.

Etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu içkilərin (şərabın, konyakın, arağın və siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər alkoqollu içkilərin):

6.1.

İstehsalı

6.2.

İdxalı

7.

Tütün məmulatının:

7.1.

İstehsalı

7.2.

İdxalı

8.

Rabitə xidmətləri:

8.1.

telefon (məftilli)

8.2.

sellülar (mobil) - (texnoloji standartın adı göstərilməklə) [49]

8.3.

radiotrank və simsiz telefon

8.4.

İP-telefoniya (internet-telefoniya)

8.5.

məlumatların ötürülməsi (data)

8.6.

sürətli poçt xidməti

8.7. [50]

3-cü nəsil (3G) mobil rabitə xidmətləri

9.

Təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti:  [51]

9.1.

məktəbəqədər təhsil müəssisələri [52]

9.2.

ümumtəhsil müəssisələri (liseylər və gimnaziyalar daxil olmaqla), peşə məktəbləri və peşə liseyləri, orta ixtisas təhsil müəssisələri

9.2-1. [53]

ilk peşə-ixtisas təhsilini həyata keçirən ayrı-ayrı təşkilatlar, müəssisələr, əmək birjaları, məşğulluq idarələri və digər müvafiq qurumlar

9.3.

ali təhsil müəssisələri

9.3-1.

əlavə təhsili həyata keçirən ixtisasartırma və yenidənhazırlanma qurumları və digər müəssisələr

9.4.

dini orta ixtisas təhsil müəssisələri [54]

9.5.

ali dini təhsil müəssisələri

10.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlmələrində vasitəçilik fəaliyyəti

11.

Auditor fəaliyyəti

12.

Ciddi hesabat blanklarının hazırlanması

13.

Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması

14.

Turizm fəaliyyəti

15.

Gömrük brokeri, gömrük daşıyıcısı fəaliyyəti [55]

16.

Gömrük anbarlarının, müvəqqəti saxlanc anbarlarının, sərbəst anbarların təsis edilməsi [56]

17.

Teleradio yayımı (televiziya və radio yayımı, əlavə informasiya yayımı, kabel şəbəkəsi yayımı, peyk vasitəsilə yayım, xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə teleradio yayımının kodlaşdırılmış qurğularla həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyət)

18.

Yabanı dərman bitkiləri xammalının yığılması

19.

Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşınması:

19.1.

Şəhərdaxili (rayondaxili) sərnişin daşımaları

19.2.

Şəhərlərarası (rayonlararası) sərnişin daşımaları

19.3.

taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımaları

19.4.

ölkədaxili yük daşımaları

20.

Prekursorların idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsi və istehsalı

21.

Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyəti

22.

Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması

23.

Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı

24.

Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması

25.

Liftlərin quraşdırılması və təmiri

26.

Attraksionların quraşdırılması və istismarı

27.

Energetika obyektlərinin, avadanlıqların və qurğuların quraşdırılması, sazlanması və təmiri

28.

Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlıqlarının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların istehsalı, quraşdırılması və təmiri

29.

Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlıqların və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi

30.

Yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və alınması, sınaqların keçirilməsi

31.

Yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri

32.

Yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası

33.

Yanğından mühafizə binalarının, qurğularının, otaqlarının tikilməsi, yenidən qurulması və təmiri

34.

Qiymətli metalların və qiymətli daşların dövriyyəsi (qiymətli metalların və qiymətli daşların, onlardan hazırlanan məhsulların, o cümlədən zərgərlik və digər məişət məmulatlarının topdan və pərakəndə satışı, əhalidən satın alınması)

35.

Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların mühəndis-axtarış işləri

36.

Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların layihələndirilməsi

37.

Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların (12 metr hündürlüyədək fərdi yaşayış və bağ evləri istisna olmaqla) tikinti-quraşdırma işləri:

37.1.

40 metr hündürlüyədək

37.2.

65 metr hündürlüyədək

37.3.

65 metrədək və daha hündür

38.

Özəl baytarlıq təbabəti fəaliyyəti

39.

Baytarlıq preparatlarının:

39.1.

İstehsalı

39.2.

Satışı

40.

Biometrik texnologiyaların yaradılması və həmin texnologiyalara xidmət göstərilməsi

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       19 mart 2003-cü il tarixli 861 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 3, maddə 153)

2.       23 oktyabr 2003-cü il tarixli 965 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 570)

3.       7 fevral 2005-ci il tarixli 193 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 69)

4.       20 aprel 2005-ci il 226 nömrəli tarixli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 4, maddə 301)

5.       27 aprel 2005-ci il tarixli 232 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 4, maddə 307)

6.       30 avqust 2005-ci il tarixli 289 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 721)

7.       31 oktyabr 2005-ci il tarixli 310 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 1 noyabr 2005-ci il, № 253)

8.       16 dekabr 2005-ci il tarixli 335 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 17 dekabr 2005-ci il, № 292, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1104)

9.       29 noyabr 2006-cı il tarixli 483 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 945)

10.    29 dekabr 2006-cı il tarixli 510 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1057)

11.    29 iyun 2007-ci il tarixli 605 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 618)

12.    6 avqust 2007-ci il tarixli 611 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 759)

13.    16 avqust 2007-ci il tarixli 617 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 765)

14.    18 oktyabr 2007-ci il tarixli 638 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 943)

15.    13 noyabr 2007-ci il tarixli 650 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1098)

16.    23 noyabr 2007-ci il tarixli 658 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1106)

17.    6 avqust 2008-ci il tarixli 811 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 10 avqust 2008-ci il, № 176, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 718)

18.    12 sentyabr 2008-ci il tarixli 827 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 799)

19.    11 noyabr 2008-ci il tarixli 13 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 19 noyabr 2008-ci il, № 259, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 969)

20.    2 dekabr 2008-ci il tarixli 30 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 3 dekabr 2008-ci il, № 271, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1059)

21.    9 fevral 2009-cu il tarixli 51 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 64)

22.    5 mart 2009-cu il tarixli 71 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  6 mart 2009-cu il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №03, maddə 163)

23.    6 avqust 2009-cu il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  7 avqust 2009-cu il, № 172, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №08, maddə 619)

24.    07 avqust 2009-cu il tarixli 145 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 08 avqust 2009-cu il, № 173, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №08, maddə 621)

25.    30 oktyabr 2009-cu il tarixli 172 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 1 noyabr 2009-cu il, № 244, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 785)

26.    10 noyabr 2009-cu il tarixli 176 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 11 noyabr 2009-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 11, maddə 884)

27.    10 fevral 2010-cu il tarixli 216 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 11 fevral 2010-cu il, № 32, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 2, maddə 80)

28.    11 mart 2010-cu il tarixli 229 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 12 mart 2010-cu il, № 56, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 180)

29.    17 sentyabr 2010-cu il tarixli 328 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 18 sentyabr 2010-cu il, № 203, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 09, maddə 776)

30.    13 dekabr 2010-cu il tarixli 361 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 14 dekabr 2010-cu il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 12, maddə 1061)

31.    15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85)

32.    20 aprel 2011-ci il tarixli 419 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 22 aprel 2011-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 04, maddə 288)

33.    7 iyun 2011-ci il tarixli 436 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 iyun 2011-ci il, № 120, “Azərbaycan” qəzeti, 14 iyun 2011-ci il, № 127, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 491)

34.    11 avqust 2011-ci il tarixli 492 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 12 avqust 2011-ci il, № 176, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 08, maddə 752)

35.    26 oktyabr 2011-ci il tarixli 512 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 27 oktyabr 2011-ci il, № 238; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 10, maddə 896)

36.    29 noyabr 2012-ci il tarixli 754 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 30 noyabr 2012-ci il, № 267, “Azərbaycan” qəzeti 2 dekabr 2012-ci il, № 269, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1114)

37.    19 dekabr 2012-ci il tarixli 767 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 21 dekabr 2012-ci il, № 285, “Azərbaycan” qəzeti 26 dekabr 2012-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1241)

38.    10 fevral 2014-cü il tarixli 105 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Respublika” qəzeti, 12 fevral 2014-cü il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 112)

39.    14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 may 2014-cü il, № 101)

40.    11 iyul 2014-cü il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 13 iyul 2014-cü il, № 148; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 07, maddə 810)

41.    2 sentyabr 2014-cü il tarixli 247 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1027)

42.    31 oktyabr 2014-cü il tarixli 337 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti 02 noyabr 2014-cü il, № 239 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 10, maddə 1222)

43.    18 mart 2015-ci il tarixli 489 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 31 mart 2015-ci il, № 65, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 3, maddə 269)

44.    10 sentyabr 2015-ci il tarixli 592 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 11 sentyabr 2015-ci il, № 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 9, maddə 979)

45.    21 dekabr 2015-ci il tarixli 713 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 23 dekabr 2015-ci il, № 283, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1467)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 21 dekabr 2015-ci il tarixli 713 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 23 dekabr 2015-ci il, № 283, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1467) ilə 8-ci hissəsi istisna olmaqla, ləğv edilmişdir.

 

[2] 29 dekabr 2006-cı il tarixli 510 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1057) ilə Fərmanın 2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir, həmin Fərmanla təsdiq edilmiş Əlavə № 2 yeni redaksiyada verilmişdir (əlavə olunur).

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2. "Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin və onu verən icra hakimiyyəti orqanlarının siyahısı" (əlavə 2) təsdiq edilsin.

Əlavə № 2

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin

SİYAHISI

Sıra №-si

Fəaliyyət növünün adı

Lisenziya verən icra hakimiyyəti orqanı

1

2

3

1.

I və II məsuliyyət səviyyəli bina və tikililərin dövlət standartlarına uyğun olaraq layihələndirilməsi və mühəndis axtarışı

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi

2.

Kartoqrafiya fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi

3.

Radioaktiv və ionizə şüaları verən maddələrin tullantılarının saxlanması və basdırılması

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

4.

Toksiki istehsalat tullantılarının utilizasiyası və zərərsizləşdirilməsi

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

5.

Əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

6.

Neft məhsullarının satışı

Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyi

7.

Qaz məhsullarının satışı

Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyi

8.

Tibb fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

9.

Əczaçılıq fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

10.

Etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu içkilərin (şərabın, konyakın, arağın və siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər alkoqollu içkilərin):

 

 

a) istehsalı
b) idxalı

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

 

c) satışı

Şəhər və rayon (şəhər rayonları istisna olmaqla) icra hakimiyyəti orqanları

11.

Tütün məmulatının:
a) istehsalı
b) idxalı

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

 

c) satışı

Şəhər və rayon (şəhər rayonları istisna olmaqla) icra hakimiyyəti orqanları

12.

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə müvəkkil edilməmiş hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən qeyri-leqal yolla informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələrin işlənilməsi, istehsalı, satışı, alınması, ölkəyə gətirilməsi və ölkədən çıxarılması

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

13.

Su nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Dəniz Administrasiyası 

14.

Hava nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi

15.

Rabitə xidməti (telefon, sellülar, peycinq, radiotrank, sürətli poçt xidməti)

 

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

16.

İnformasiya mühafizə vasitələrinin layihələndirilməsi və istehsalı sahəsində fəaliyyət

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

17.

Təhsil (orta, orta ixtisas və ali) müəssisələrinin fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

18.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlmələrində vasitəçilik fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

19.

Bank fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı

20.

Qeyri-dövlət sosial fondların fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

21.

Sığorta fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

22.

Auditor fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası

23.

Əmtəə birjasının fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

24.

Fond birjasının fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

25.

İnvestisiya fondunun fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

26.

Qiymətli kağızlar bazarının professional iştirakçılarının fəaliyyəti (broker, diller, qiymətli kağızların idarə edilməsi, qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi (klirinq), depozitar, qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması, qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

27.

Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyət

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

28.

Ciddi hesabat blanklarının hazırlanması

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

29.

Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

30.

Turizm fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

31.

Gömrük broker fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

32.

Gömrük anbarlarının, müvəqqəti saxlanc anbarlarının, sərbəst anbarların təsis edilməsi

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

33.

Teleradio yayımı (televiziya və radio yayımı, əlavə informasiya yayımı, kabel şəbəkəsi yayımı, peyk vasitə-silə yayım, xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə teleradio yayımının kodlaşdırılmış qurğularla həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyət)

Milli Televiziya və Radio Şurası

34.

Yabanı dərman bitkilərinin xammalının yığılması

Azərbaycan Respublikasının

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

35 .

Prekursorların idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsi və istehsalı

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

 

[3] 14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 may 2014-cü il, № 101) ilə 4-cü hissənin birinci və ikinci abzaslarında “İqtisadi İnkişaf” sözləri “İqtisadiyyat və Sənaye” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 13 noyabr 2007-ci il tarixli 650 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1098) ilə 6-cı bəndə üçüncü abzas əlavə edilmişdir.

 

[5] 13 noyabr 2007-ci il tarixli 650 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1098) ilə 1.3-cü bənd əlavə edilmişdir və 1.3–1.9-cu bəndlər müvafiq olaraq 1.4–1.10-cu bəndlər hesab edilmişdir.

 

[6] 14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 may 2014-cü il, № 101) ilə “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar”ın 1.8‑ci−1.10-cu bəndlərində “İqtisadi İnkişaf” sözləri “İqtisadiyyat və Sənaye” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 10 sentyabr 2015-ci il tarixli 592 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 11 sentyabr 2015-ci il, № 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 9, maddə 979) ilə “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar”a yeni məzmunda 2.1-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[8] 13 noyabr 2007-ci il tarixli 650 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1098) ilə 2.2-ci bəndə ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

 

[9] 16 avqust 2007-ci il tarixli 617 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 765) ilə 2.8-ci bənddə “qanunvericiliyə uyğun olaraq” sözlərindən sonra “inzibati qaydada və (və ya)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[10] 13 noyabr 2007-ci il tarixli 650 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1098) ilə 2.14-cü bənddə “Lisenziya” sözündən sonra “və bu Qaydaların 1.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda lisenziyanın əlavəsi” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[11] 11 iyul 2014-cü il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 13 iyul 2014-cü il, № 148; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 07, maddə 810) ilə “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar”a yeni məzmunda 2.16-cı bənd əlavə edilmişdir.

 

[12] 18 oktyabr 2007-ci il tarixli 638 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 943) ilə "Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar"ın 3.1-ci bənddə "5 il" sözlərindən sonra "(alkoqollu içkilərin və etil (yeyinti) spirtinin istehsalı üçün 3 il, idxalı üçün isə 1 il)" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[13] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar”a aşağıdakı yeni 3.1-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[14] 18 oktyabr 2007-ci il tarixli 638 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 943) ilə "Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar"ın 4.1-ci bəndin ikinci abzasına "ildə bir dəfə" sözlərindən sonra "(alkoqollu içkilərin və etil (yeyinti) spirtinin istehsalı və idxalı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən ayda bir dəfə)" sözləri əlavə edilmişdir.

 

14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 may 2014-cü il, № 101) ilə “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar”ın 4.1-ci bəndinin ikinci abzasında “İqtisadi İnkişaf” sözləri “İqtisadiyyat və Sənaye” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 31 oktyabr 2014-cü il tarixli 337 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti 02 noyabr 2014-cü il, № 239 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 10, maddə 1222) ilə “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar”ının 4.2.1-ci yarımbənddə “uyğunluğunu” sözündən sonra “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[16] 31 oktyabr 2014-cü il tarixli 337 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti 02 noyabr 2014-cü il, № 239 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 10, maddə 1222) ilə “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar”ının 4.2.2-4.2.4-cü yarımbəndlər ləğv edilmişdir.

 

[17] 16 avqust 2007-ci il tarixli 617 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 765) ilə 6.3-cü bənddə “müəyyən edilmiş qaydada” sözləri “qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati qaydada və (və ya)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 oktyabr 2014-cü il tarixli 337 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti 02 noyabr 2014-cü il, № 239 Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 10, maddə 1222) ilə “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar”ının 6.3-cü bəndindən “(və ya)” sözləri çıxarılmışdır.

 

[18] 2 dekabr 2008-ci il tarixli 30 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 3 dekabr 2008-ci il, № 271, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1059) ilə "Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri"nə yeni məzmunda 57-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

10 noyabr 2009-cu il tarixli 176 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 11 noyabr 2009-cu il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 11, maddə 884) ilə “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin “Dövlət rüsumunun məbləği (manatla)” sütununun 55-ci bəndində “ 3000 rəqəmi “ 150 rəqəmi ilə, 56.2-ci bəndində isə “ 2000 rəqəmi “ 220 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 13 noyabr 2007-ci il tarixli 650 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1098) ilə 1-ci bəndi çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.

I və II məsuliyyət səviyyəli bina və tikililərin dövlət standartlarına uyğun olaraq layihələndirilməsi və mühəndis axtarışı

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

1100

 

23 noyabr 2007-ci il tarixli 658 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1106) ilə “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nə aşağıdakı məzmunda 1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

2 sentyabr 2014-cü il tarixli 247 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1027) ilə “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 15-ci hissəsində, 15.9-cu bəndində, 57-ci və 58-ci hissələrində “Lisenziya verən icra hakimiyyəti orqanı” sütununda “İnformasiya Texnologiyaları” sözləri “Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] 30 oktyabr 2009-cu il tarixli 172 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 1 noyabr 2009-cu il, № 244, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 785) ilə Əlavə № 2 – “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin “Lisenziya verən icra hakimiyyəti orqanı” sütununun 3-cü bəndində “Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi” sözləri “Fövqəladə Hallar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 may 2014-cü il, № 101) ilə “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 5-ci hissisində İqtisadi İnkişaf” sözləri “İqtisadiyyat və Sənaye” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 10 fevral 2014-cü il tarixli 105 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Respublika” qəzeti, 12 fevral 2014-cü il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 112) ilə “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 6-cı və 7-ci hissələrinin “Lisenziya verən icra hakimiyyəti orqanı” sütununda “Sənaye və Energetika Nazirliyi” sözləri “Energetika Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[23] 20 aprel 2011-ci il tarixli 419 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 22 aprel 2011-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 04, maddə 288) ilə 2 nömrəli əlavənin – “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 12-ci bəndi çıxarılmışdır.

 

[24] 19 dekabr 2012-ci il tarixli 767 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 21 dekabr 2012-ci il, № 285, “Azərbaycan” qəzeti 26 dekabr 2012-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1241) ilə təsdiq edilmiş Əlavə 2 - “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 13-cü hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

13.

Su nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması

Dövlət Dəniz Administrasiyası

5500

 

[25] 11 noyabr 2008-ci il tarixli 13 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 19 noyabr 2008-ci il, № 259, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 969) ilə Əlavə 2 «Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri»nin «Lisenziya verən icra hakimiyyəti orqanı» sütununun 14-cü bəndində «Nəqliyyat Nazirliyi» sözləri «Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[26] 10 sentyabr 2015-ci il tarixli 592 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 11 sentyabr 2015-ci il, № 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 9, maddə 979) ilə “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 15.2-ci bəndinə “sellülar (mobil)” sözlərindən sonra “- (texnoloji standartın adı göstərilməklə)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[27] 10 sentyabr 2015-ci il tarixli 592 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 11 sentyabr 2015-ci il, № 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 9, maddə 979) ilə “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 15.9-cu bəndi ləğv edilmişdir.

 

[28] 07 avqust 2009-cu il tarixli 145 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 08 avqust 2009-cu il, № 173, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №08, maddə 621) ilə Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nə 15.9-cu bənd əlavə edilmişdir.

 

[29] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə həmin Fərmana 2 nömrəli Əlavə - “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 17-ci bəndin “Fəaliyyət növlərinin adı” sütunundan “müəssisələrinin” sözü çıxarılmışdır.

 

[30] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə həmin Fərmana 2 nömrəli Əlavə - “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 17.1-ci bəndin “Fəaliyyət növlərinin adı” sütununda “tərbiyə” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[31] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə həmin Fərmana 2 nömrəli Əlavə - “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nə yeni məzmunda 17.2-1-ci və 17.3-1-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[32] 6 avqust 2009-cu il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  7 avqust 2009-cu il, № 172, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №08, maddə 619) ilə "Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri"nə yeni məzmunda 17.4-cü və 17.5-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə həmin Fərmana 2 nömrəli Əlavə - “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 17.4-cü və 17.5-ci bəndlərin “Fəaliyyət növlərinin adı” sütununda “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz  edilmişdir.

 

[33] 10 fevral 2010-cu il tarixli 216 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 11 fevral 2010-cu il, № 32, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 2, maddə 80) ilə "Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri"nin 19-cu bəndinin "Lisenziya verən icra hakimiyyəti orqanı" sütununda "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[34] 11 mart 2010-cu il tarixli 229 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 12 mart 2010-cu il, № 56, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 180) ilə Əlavə № 2 - “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nə 19.3-cü bənd əlavə edilmişdir.

 

[35] 12 sentyabr 2008-ci il tarixli 827 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 799) ilə Əlavə № 2 - “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 21-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

21.

Sığorta fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

22000

 

[36] 14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 may 2014-cü il, № 101) ilə “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 23-cü hissisində İqtisadi İnkişaf” sözləri “İqtisadiyyat və Sənaye” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[37] 5 mart 2009-cu il tarixli 71 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  6 mart 2009-cu il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №03, maddə 163) ilə “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin “Lisenziya verən icra hakimiyyəti orqanı” sütununun 24-cü, 25-ci, 26-cı və 27-ci bəndlərindən “Prezidenti yanında” sözləri çıxarılmışdır.

 

[38] 26 oktyabr 2011-ci il tarixli 512 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 27 oktyabr 2011-ci il, № 238; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 10, maddə 896) ilə “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 25-ci hissəsində “İnvestisiya” sözü “Səhmdar investisiya” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[39] 26 oktyabr 2011-ci il tarixli 512 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 27 oktyabr 2011-ci il, № 238; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 10, maddə 896) ilə “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 26-cı hissədə “professional” sözü “peşəkar” sözü ilə, “qiymətli kağızların” sözləri “aktivlərin” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[40] 29 noyabr 2012-ci il tarixli 754 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 30 noyabr 2012-ci il, № 267, “Azərbaycan” qəzeti 2 dekabr 2012-ci il, № 269, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1114) ilə “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 31-ci və 32-ci hissələrində nəzərdə tutulmuş fəaliyyət növlərinin adları yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

31. Gömrük brokeri, gömrük daşıyıcısı, gömrük ərazisində malların emalı və gömrük ərazisindən kənarda malların emalı fəaliyyəti

32. Gömrük anbarlarının, müvəqqəti saxlanc anbarlarının, sərbəst anbarların və rüsumsuz ticarət mağazalarının təsis edilməsi

 

[41] 11 avqust 2011-ci il tarixli 492 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 12 avqust 2011-ci il, № 176, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 08, maddə 752) ilə 2 nömrəli əlavənin - "Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 33-cü hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

33.

Teleradio yayımı (televiziya və radio yayımı, əlavə informasiya yayımı, kabel şəbəkəsi yayımı, peyk vasitəsilə yayım, xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə teleradio yayımının kodlaşdırılmış qurğularla həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyət)

Milli Televiziya və Radio Şurası

11000

 

[42] 9 fevral 2009-cu il tarixli 51 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 64) ilə “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 35-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

35.

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq, şəhərlərarası, şəhərdaxili sərnişin və yük daşınması

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi

 

35.1.

avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşınması

150

35.2.

avtomobil nəqliyyatı ilə şəhərlərarası, şəhərdaxili sərnişin və yük daşınması

110

 

[43] 29 iyun 2007-ci il tarixli 605 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 618) ilə «Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri»nə (Əlavə 2) 51-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[44] 13 noyabr 2007-ci il tarixli 650 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1098) ilə 52–54-cü bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[45] 6 avqust 2008-ci il tarixli 811 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 10 avqust 2008-ci il, № 176, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 718) ilə “Xüsusi razılıq (lisenziya ) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nə yeni məzmunda 55-ci və 56-cı bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[46] 13 dekabr 2010-cu il tarixli 361 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 14 dekabr 2010-cu il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 12, maddə 1061) ilə Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nə yeni məzmunda 58-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[47] 18 mart 2015-ci il tarixli 489 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 31 mart 2015-ci il, № 65, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 3, maddə 269) ilə “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nə yeni məzmunda 60-cı hissə əlavə edilmişdir.

 

[48] 19 mart 2003-cü il tarixli 861 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 3, maddə 153) ilə 3 nömrəli əlavə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin

 

SİYAHISI

 

Sıra №-si

Fəaliyyət növlərinin adı

1.

Tibb fəaliyyəti

2.

Əczaçılıq fəaliyyəti

3.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlmələrində vasitəçilik fəaliyyəti

4.

Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması

5.

Turizm fəaliyyəti

 

17 sentyabr 2010-cu il tarixli 328 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 18 sentyabr 2010-cu il, № 203, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 09, maddə 776) ilə əlavə № 3 — "Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin siyahısı" yeni redaksiyada təsdiq edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Sıra №-si

Fəaliyyət növünün adı

1.

I və II məsuliyyət səviyyəli bina və tikililərin dövlət standartlarına uyğun olaraq layihələndirilməsi və mühəndis axtarışı

 

2.

Neft məhsullarının satışı

3.

Qaz məhsullarının satışı

4.

Tibb fəaliyyəti

5.

Əczaçılıq fəaliyyəti

6.

Etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu içkilərin:

 

a) istehsalı

b) idxalı

7.

Tütün məmulatının

 

a) istehsalı

b) idxalı

8.

Rabitə xidməti (telefon, sellülar, peycinq, radio-trank, kabel televiziyasının qurulması və istismarı, surətli poçt xidməti)

9.

Təhsil (orta və orta ixtisas) müəssisələrinin fəaliyyəti

10.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlmələrində vasitəçilik fəaliyyəti

11.

Auditor fəaliyyəti

12.

Ciddi hesabat blanklarının hazırlanması

13.

Müxtəlif növ möhürlərinin və ştamplarının hazırlanması

14.

Turizm fəaliyyəti

15.

Yabanı dərman bitkilərinin xammalının yığılması

 

31 oktyabr 2005-ci il tarixli 310 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 1 noyabr 2005-ci il, № 253) ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin siyahısı”na 15-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[49] 10 sentyabr 2015-ci il tarixli 592 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 11 sentyabr 2015-ci il, № 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 9, maddə 979) ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin siyahısı”nın 8.2-ci bəndinə “sellülar (mobil)” sözlərindən sonra “- (texnoloji standartın adı göstərilməklə)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[50] 10 sentyabr 2015-ci il tarixli 592 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 11 sentyabr 2015-ci il, № 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 9, maddə 979) ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin siyahısı”nın 8.7-ci bəndi ləğv edilmişdir.

 

[51] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə həmin Fərmana 3 nömrəli Əlavə - “Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin Siyahısı”nın 9-cu bəndin “Fəaliyyət növünün adı” sütunundan “müəssisələrinin” sözü çıxarılmışdır.

 

[52] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə həmin Fərmana 3 nömrəli Əlavə - “Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin Siyahısı”nın 9.1-ci bəndin “Fəaliyyət növünün adı” sütununda “tərbiyə” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[53] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə həmin Fərmana 3 nömrəli Əlavə - “Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin Siyahısı”na yeni məzmunda 9.2-1-ci və 9.3-1-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[54] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə həmin Fərmana 3 nömrəli Əlavə - “Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin Siyahısı”na yeni məzmunda 9.4-cü və 9.5-ci bəndlərin “Fəaliyyət növünün adı” sütununda “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[55] 29 noyabr 2012-ci il tarixli 754 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 30 noyabr 2012-ci il, № 267, “Azərbaycan” qəzeti 2 dekabr 2012-ci il, № 269, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1114) ilə 15-ci hissədə “Gömrük brokeri” sözlərindən sonra “, gömrük daşıyıcısı” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[56] 29 noyabr 2012-ci il tarixli 754 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 30 noyabr 2012-ci il, № 267, “Azərbaycan” qəzeti 2 dekabr 2012-ci il, № 269, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1114) ilə 16-cı hissədən “, sərbəst anbarların” sözləri çıxarılmışdır.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status